logotyp

VI.B

Týdenní plán

Předmět Probírané téma Informace
 Matematika
Úhel a jeho velikost: vrcholové a vedlejší úhly, dvojnásobek úhlu
Osová souměrnost


Učebnice: č.3
str.19-39
Pracovní listy na půlených hodinách
Opravný test na převody úhlů


 Český Jazyk

podstatná jména,popis pracovního postupu,členění textu,práce s textem
dobrodružná literatura,četba a poslech

opakování- ústně podst.jména pomnožná,hromadná,konkrétní,abstraktní
op.písemně-větný rozbor,větné členy holé,rozvité,několikanásobné-pracuj s touto větou:
PŘI VYUČOVACÍ HODINĚ CIZÍHO JAZYKA  BUDEME V PRACOVNĚ INFORMATIKY.
 skupina Mgr 
Z.Krupičková
Stupňování - extra cvičení
Superlative - SB - p SB - p62 - 63
WB - p16 - 17
My pet - SB - p 64
WB - p 20 - 21


 
skupina Mgr A.Svoboda Stupňování - extra cvičení
Superlative - SB - p SB - p62 - 63
WB - p16 - 17
My pet - SB - p 64
WB - p 20 - 21
 
 Příropis   

Žahavci
Ploštěncistr.48-49
str.52.57
Prezentace:lišejníky 
23.2. Laboratorní práce-nálevníci
 Zeměpis  
 Fyzika Gravitační síla, gravitační pole 
 DějepisŘecké náboženství google učebna

NÁSTĚNKA

Jarní prázdniny od 26.2. do 3.3.2024

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy