logotyp

I.B

Týdenní plán
25.9-27.9.

Předmět Probírané téma Informace
Matematika

 - orientace v prostoru, práce s počtem, počet a čísla 1, 2, 3; 4, 5; trojúhelník, kruh, čtverec, obdélník; nácvik psaní číslice 1 

 
 Český      
 jazyk
 
-rozvoj řeč. dovedností, zrak. vnímání a pozornosti, vyprávění podle osnovy, rozvoj logického uvažování a sluch. analýza slabik,  
  

Prvouka

 
           

                                                   

   Moje škola, třída          
                            
              
                                   
                                   
                                
              
                     

 

 

NÁSTĚNKA

4.9.23 zahájení školního roku
5.9. odpadá odpolední vyučování

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy