logotyp

II.B

                        Obecné pokyny, měsíční plán a týdenní plán                                          


 1. 
Obecné pokyny:

- Od 28.11.22 bude v pondělí, v úterý a ve čtvrtek probíhat individuální doučování po obědě. Na doučování si budu brát z družiny jednotlivé děti, které nebudou zvládat učivo.
- Každý den dostávají žáci jeden úkol z matematiky nebo z českého jazyka kromě pátku (čili 4x týdně).
- Úkoly si děti zapisují do notýsku.
- Pokud někdo chybí, je zveřejňována školní práce včetně domácí přípravy v Google učebně, liší-li se od týdenního plánu.
- Když se něco dítěti nepovede, vždy může přijít s tím, že si to chce opravit a dostane možnost. Týká se to například čtenářských úkolů.
- Žák každý den doma čte. Kromě domácích úkolů z čítanky čtou v každém čtvrtletí alespoň jednu knihu, kterou si sami vyberou.
Nácvik hlasitého čtení není předmětem práce ve škole. Není pro to prostor. Ve škole pak probíhá prověřování pokroku ve čtení a rozvoj čtenářské gramotnosti formou různých metod, např. RWCT. 
Kritériem dobrého čtenáře je, že žák čte vázaně po slabikách a čtenému rozumí. Proto je potřeba neustále ověřovat porozumění přečteného. Dítě ještě nemá zúžené zorné pole a potřebuje ke čtení záložku.
Motivační metody před čtením, které jsou potřeba, aby dítě četlo se zájmem a nevytvořilo si k pravidelnému čtení odpor: předvídání obsahu z klíčových slov a připravených otázek. Čím více je kniha ilustrovaná, tím lépe. Velice žádoucí jsou dětské časopisy a komiksy.

Pravidla třídy
Máme pravidla, které jsme si společně schválili a platí pro všechny. Nejde je beztrestně porušovat, ale děti jsou především motivovány pochvalami a odměnami. Prosím berte vždy v potaz, že k Vašim dětem přistupuji s láskou a pochopením bez rozdílu. Pokud bych však jejich přestupky tolerovala, uškodila bych především jim samotným. Pokud máte nějaké nejasnosti, protože děti mají tendenci interpretovat doma věci jinak, neváhejte se na mě obrátit a problém probereme společně. 
Rodiče jsou u nás ve třídě vítáni. Přijďte se kdykoliv po předchozí domluvě podívat do naší třídy a klidně se i zapojit do vyučovacího procesu. Obohatíte tím sebe i děti a vytvoříte si představu o našem "týmu".


2. Prosinec
- přinést alespoň jeden komiks (časopis nebo kniha)

Český jazyk
- učebnice do str. 46: samohlásky i, í a koncovky -íčko/ička; ó; u, ú, ů; ý (koncovka přídavných jmen u slov v odpovědi na otázku Jaký jsi? - vysoký, hodný, rychlý, šikovný, veselý,...)
  ou, au
- procvičování na PC
- str. 45 formou testu (shrnutí učiva)
- str. 46: souhlásky tvrdé (úvod do nového učiva)
- pracovní sešit do str. 25
- písanka do str. 26
čítanka do str. 65: část za DÚ (prověřováno formou jednoduchých testíků - 3 otázky formulované tak, aby bylo odpovědí jedno slovo, u kterého samozřejmě nehodnotím pravopis.)
- recitace str. 63 Ohryzaná básnička (Jiří Žáček)
- procvičování na PC 

Matematika
- dokončení 1. dílu: 
- str. 53 
- procvičování na PC
- test: slovní úloha viz str. 48, vybraná cvičení ze stran 50, 51, 52
- porovnávání úseček str. 54 - 56
- test: shrnutí učiva o geometrii s využitím svého sešitu Geometrie
- str. 57-63: přirozená čísla do 100
- 2. díl

Týdenní plán 27.11.-.2.12.22

Předmět Probírané téma  Informace
 Matematika
 
 Přirozená čísla 0-20 (sčítání a odčítání) - shrnutí učiva
Geometrie - porovnávání úseček
Pondělí
str. 52-53 (individuální nebo společná práce podle schopností jednotlivých žáků)

Úterý
str. 53 - dokončení + procvičování na PC (matematika)

Čtvrtek
Prověrka ze stran 48, 50-52

Pátek
str. 54-55 
a) opakování: přímá a lomená čára, bod, úsečka
b) porovnávání úseček
Český   jazyksamohlásky "i, í" a koncovky "-íčko, -ička"
samohláska "ó"
"u,ú,ů"


učebnice str. 36-38
pracovní sešit str. 19-20
písanka do str. 20
čítanka do str. 47

Pondělí
učebnice str. 36:
a) čtení s předvídáním a porozuměním a přepis slov s í na mazací tabulku
b)36/3: psaní slov na tabuli do dvou sloupců (podle koncovek -ička a -íčko)
c) 36/4: diktát s vyznačením í a kontrolou v učebnici 
d) 36/5: Žáci rozdělí slova svislými čarami na slabiky a poté podle vzoru nad každou slabiku napíšou číslo odpovídající počtu písmen v dané slabice 
Úkoly č. 4 a 5 budou hodnoceny známkou.
Pracovní sešit str. 19, část ve škole, část za DÚ

Úterý
učebnice str. 37:
cv. 1: práce s textem pomocí mazací tabulky
cv. 2: doplňování do učebnice gum. perem
cv. 3: hledání sloves v textu a tvoření záporných sloves (nestůně)
cv. 4: přepis (hodnocen známkou)
cv. 6: DÚ přepis (ve čtvrtek známkovaný
diktát)
čtení:
1. test ze čtení str. 45 formou tří otázek na odpovědi jedním slovem
2. společné čtení s předvídáním a hledáním v textu str. 42-43, zpěv uvedených lidových písní a recitace básně Vločky od V. Nezvala a Zima od V. Nezvala

Čtvrtek
1. diktát
2. pracovní sešit str. 20, cv. 1, 2
3. učebnice str. 38:
a) cv. 1 - čtení, tvoření vět přacích
b) cv. 2 - psaní na tabuli a mazací tabulku
c) cv. 3 - doplň gumovacím perem
4. písanka str. 18-19 (část DÚ)
čtení:
str. 44: společné čtení a shrnutí obsahu
str. 46: recitace
str. 47: společné čtení s předvídáním pomocí klíčových slov a recitace básničky - hledání rozdílů mezi prózou a poezií
DÚ: čtení str. 48-49 (test v úterý)

Pátek
pracovní sešit str. 20, cv. 3, 4
písanka str. 20
procvičování s kartičkami a mazací tabulkou, shrnutí probraného učiva: í, ó, u, ú, ů


Podzime, podzime - společný nácvik každé ráno (básnička pro Mikuláše)

Čtenářský deník (viz Google učebna)

  

 Prvouka


Rodina
U nás doma
Moji příbuzní
Rodinné oslavy
Domácí zvířata

 
Učebnice strana 26-29
Pracovní sešit strana 26 - 28

NÁSTĚNKA

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy