logotyp

III.B

Týdenní plán

Předmět Probírané téma  Informace
 Matematika NÁSOBENÍ A DĚLENÍ v oboru násobilky - 0 - 9
Písemné sčítání,  dvojciferných čísel,
písemné odčítání
 Geometrie : čáry křivé, přímé, lomené
 do str.  43 - 47

 Český Jazyk
Vyjmenovaná slova s y/ý po b,
být,obyčej, bystrý, bylina
Sloh - slova souznačná
 uč. do str.  42
prac. sešit do
str.  - 25

Anglický Jazyk
20.-24.11.
      
Unit 3 - Family
I´ve got
How many


str. 43-47

DÚ: str. 7
 PrvoukaNaše vlast Česká republika
Krajina kolem nás
Využití krajina, voda v krajině
Světové strany
 Všechny děti mají na prvouku založený sešit. Začínáme si do sešitu dělat zápisky. Je nutné, aby děti nosily sešit na každou hodinu prvouky. Podle sešitu se budou děti doma připravovat na plánované testy. Letos už se děti na každou hodinu prvouky budou připravovat i doma.
Každou hodinu si na začátku zopakujeme formou rychlých otázek probrané učivo.


PS str. 21-24

NÁSTĚNKA

27.11.23 Základní škola Zásmuky bude 27. listopadu 2023 fungovat v omezeném provozu. Výuka bude zajištěna dle personálních možností školy.
Školní jídelna a školní družina (ranní i odpolední) budou v běžném provozu.

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy