logotyp

III.B

Týdenní plán

Předmět Probírané téma  Informace
 Matematika Přirozená čísla v oboru do 1 000,
Zaokrouhlování trojciferných čísel
PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ, písemné odčítání
Pamětné  odčítání - procvičování, SHRNUTÍ
čtvrtletní písemná práce
 Geometrie: 
kružnice, kruh - rýsování - střed, poloměr, průměr
 uč. str. do 53
3.díl, str.3,4,6,7

 Český JazykVyjmenovaná slova po b, l, m, p 
SLOVESA - osoba, číslo, čas
Vyjmenovaná slova po P, S
čtvrtletní písemná práce
Sloh: Pohádka O Budulínkovi
 uč. do str. 91
prac. sešit II,do
str. 1 - 6

Anglický Jazyk

      
Unit 7 Farm Animals
have got/has got

Pondělí - str. 34-35 (Zoo)
                
Středa - str. 36-37

Pátek - str. 38-41 (shrnutí učiva)

Domácí úkol: str. 18 (do pátku)

Dne 27.3. jsem zavedla způsob výuky pouze v angličtině. Je to to nejlepší, co mohu pro děti udělat. Česky se mnou mohou komunikovat prostřednictvím mazací tabulky a posledních deset minut. 

Pomůcky: sešit, slovníček, pracovní učebnice, portfolio s pracovními listy a kartičkami 


 Prvouka

Svět kolem nás

ROSTLINY - 
části  kvetoucích rostlin
 Všechny děti mají na prvouku založený sešit. Začínáme si do sešitu dělat zápisky. Je nutné, aby děti nosily sešit na každou hodinu prvouky. Podle sešitu se budou děti doma připravovat na plánované testy. Letos už se děti na každou hodinu prvouky budou připravovat i doma.
Každou hodinu si na začátku zopakujeme formou rychlých otázek probrané učivo.


učebnice strana 48-51

16.4. opakovací test kvetoucí a nekvetoucí rostliny, ovocné stromy a keře, polní plodiny.

NÁSTĚNKA

24.4.23
Konzultační třídnické hodiny

od 15:30 první stupeň

od 16:00 druhý stupeň

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy