logotyp

V.A

Týdenní plán

Předmět Probírané téma od 20.6. - 24.6. Informace
 MatematikaUč. s. 130-134 opakování - zlomky, desetinná čísla, převody jednotek, slovní úlohy, závorky, polohy těles, kružnice. 
 Český JazykUč. s. 142- neohebné slovní druhy /částice, spojky/, přímá řeč, opakování- věta hlavní/vedlejší, slovní druhy, slova souznačná, podmět a přísudek - opakování 
AngličtinaSKUPINA MGR.KRUPIČKOVÁ
Listenings and videos - clothes ,shopping
seznámení s minulým časem slovesa to be + pravidelná slovesa 

 
SKUPINA MGR. HOUDKOVÁ
  • Test z lekce 5
  • Oprava testu z lekce, práce s chybou
  • Minulý prostý čas
Další informace na stránce třídy, v případě online výuky také na učebně
 Přírodověda   
Člověk a jeho zdraví,kapitola 34 - Člověk a technika, Mimořádné události,opakování předchozího učiva
 
 VlastivědaEvropa - /s.27-39/ Sousední státy, práce s mapou, projektové práce.  

NÁSTĚNKA

2.-3.6. Focení
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy