logotyp

IX.B


Týdenní plán

Předmět Probírané téma Informace
 MatematikaAritmetika - shrnutí a procvičování lomených výrazů.
Geometrie - goniometrická funkce sinus.
Příprava na čtvrtletní práci.
Čtvrtletní písemná práce.
 
Uč. 9. roč. - 1
   str. 102 - 107
 Uč. 9 roč. - 2
   str. 55 - 61
 Český jazykOprava pololetní kontrolní práce
Slovní druhy, druhy zájmen a číslovek
Sloh: Subjektivně zabarvený popis
Literatura: Budovatelská tvorba, 60. léta v literatuře, Ludvík Vaculík

 

Anglický jazyk

The questions about sport -SB - p 92 - 93
Progress check - vocabulary
Reading 1 - p 87/9-12
Progress check - the passive - 3-5/97
Revision - future forms


 
 Německý jazyk Fahren, dopravní prostředky, Množné číslo podstatných jmen
 
 Přírodopis    Skupiny minerálů 
 Zeměpis  
 Chemie Výroba železa 
 Fyzika7.1.-5. Světelné jevy a jejich využití v učebně
 Dějepis

Železná opona

 

 práce s obrazovými materiály, s videoukázkami

NÁSTĚNKA

24.4.23
Konzultační třídnické hodiny

od 15:30 první stupeň

od 16:00 druhý stupeň

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy