logotyp

II.A

Týdenní plán

Předmět Probírané téma Informace
 Matematika
 Přirozená čísla 0-100
- zaokrouhlování

Opak. počítání do 20 s přechodem přes 10
-počítání příkladů typu 56 - 6, 24 - 4, 69 - 9
45 - 20, 36 - 10, 21+3,28+2,45+25
- sestavování příkladů, počítání se závorkami
- matemat. luštěnky
Geometrie - tělesa

 
 Český Jazyk
Mluvnice
- opakování - druhy vět, pořádek slov ve větě, slovo a slabika, dělení slov na konci řádku
- délka samohlásek u-ů-ú
- doplňovačky samohlásek
- upevňování psaní y,ý po tvrdých souhláskách
- odůvodňování psaní i,í po měkkých souhláskách 
- souhrnné opakování 
Souvětí - věta jednoduchá
- používání spojovacích výrazů
Nové učivo
Podstatná jména - názvy osob, zvířat a věcí
- třídění, používání ukazovacích zajmen
- vlastní jména osob - velká písmena


Sloh - použití omluvy

Čtení
technika čtení
- vyhledávání v textu
- reprodukce čteného textu
- mimočítanková četba
- ukázky knih z vlastní četby

 Prvouka

Kalendář- měsíc v roce a roční období
Dny v týdnu

 učebnice strana42-43
 Já a můj svět 52-53
 

NÁSTĚNKA

Pondělí 20. března 2023 mimořádné ředitelské volno z důvodu poruchy na vodovodním řádu

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy