logotyp

Aktuality - co se děje ve škole

 • image 914
 • image 913
 • image 912
 • image 911
 • image 910
 • image 920
 • image 919
 • image 918
 • image 917
 • image 916
 • image 915
šablonyGrand Prix Kolín

Seznam budoucích prvňáčků školní rok 2021/2022

Seznam budoucích prvňáčků školní rok 2021/2022Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Dne 16.6.2O21 se bude konat třídní schůzka budoucích prvňáčků v areálu školy. Vzhledem k současným hygienickým opatřením se může dostavit pouze jeden zákonný zástupce dítěte.Třídní schůzka 1.A proběhne v 15.30, 1.B v 16.00.


Program třídních schůzek a seznam prvňáčků zde

Upozornění na nošení roušek

Roušky ve škole od 8.6. při vyučování odkládáme!!!

V úterý 8.6. budou smět žáci a učitelé odložit roušky ve škole!

O přestávkách a ve společných prostorách, ale povinnost nošení roušek zůstává.

Návrat všech žáků do škol bez rotační výuky od 17. května 2021

Žáci I. a II. stupně se vrací k prezenční výuce

Výuka bude probíhat podle platného rozvrhu v plném rozsahu.

Činnost školní družiny je bez omezení.

Provoz školy od pondělí:

 • Testujeme se antigenním testem v pondělí každý týden (pokud žák není přítomen v den testování, bude otestován první den své přítomnosti ve škole).
 • Musíme nosit roušky (chirurgické, nano), respirátory v budově školy, při výuce mimo budovu školy- pokud nebudeme mít minimálně 2 metry rozestup.
 • Vstup do školy od pondělí 17.5.: žáci I. stupně budou vcházet prvním vchodem za doprovodu třídního učitele, žáci II. stupně budou vcházet vchodem pro žáky za doprovodu třídního učitele.
  (podrobné informace u třídních učitelů, webové stránky třídy)
 • Při vstupu do školy si dezinfikujeme ruce při vstupu do školy, před svačinou, ve školní jídelně před obědem, po použití wc.
 • Ve školní jídelně ve frontě stojí žáci jedné třídy pohromadě a ke stolům si sedají pouze žáci jedné třídy.
  Ve školní jídelně si sundáme roušku jen při jídle, při odnášení talířů si roušku nandáme.
  Žáci I. a II. stupně mají automaticky oběd přihlášen. Pokud někdo na oběd nepůjde, musí si nejpozději do pátku oběd odhlásit.
 • Pokyny k Tv a Hv zatím beze změn (cvičit lze pouze venku, nelze zpívat při Hv)
 • Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob.
 • Zákonní zástupci bez závažných důvodů do školy nevstupují.
 • Zákonní zástupci v týdnu od 17.5. do 21.5. vrací zapůjčenou techniku pro distanční výuku.

Školní družina:

 • Provoz je v běžném režimu.
 • Ranní družina v běžném režimu.
 • Třída 1.A oddělení ve škole- paní vychovatelka Helena Vrabcová
 • Třída 1.B oddělení družiny(MŠ)- paní vychovatelka Libuše Zemanová
 • Třída 2.A oddělení družiny(MŠ)-paní vychovatelka Marie Masopustová
 • Školní klub 3.A,3B ve škole- paní vychovatelka Edita Petrová

Zákonný zástupce se paní vychovatelce ohlásí přes videotelefon a osobně si dítě převezme, nebo pověří písemně jinou osobu.
Ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.

 

Třídy jsou připravené a paní učitelky, učitelé, asistentky a vychovatelky se na vás už těší.
Společnými silami to zvládneme a čekají nás letní prázdniny.


                                                                                                          Alena Bernardová

Návrat žáků II. stupně do školy od 10. května 2021

V týdnu od 10. května budou chodit do školy žáci II. stupně: VI.B., VII.B, VIII.B

Žáci budou  testováni antigenními testy: 
Covid-19 Test Kit (Colloidal Gold Method) ze vzorků z nosu nebo krku (vatová tyčinka)
odkaz na video


Prezenční výuka se bude střídat s distanční/ta bude probíhat podle zaběhnutých distančních rozvrhů.

K prezenční výuce mohou být vpuštěni pouze otestovaní žáci.

Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek u žáků II. stupně.

Pokud žák do školy v tyto dny nepřijde, bude otestován v den příchodu a pak již ve stanovené dny.
Žáci, kteří prodělali COVID-19 a od prvního PCR pozitivního testu neuplynulo více jak 90 dnů, nemusí být testováni, ale musí přinést  potvrzení od KHS/

Nejdůležitější informace k návratu žáků 2. stupně do školy od 10. 5. 2021

 

1. Žákům se rotačně střídá prezenční a distanční výuka po týdnu, prezenčně 10. 5. 2021 jsou třídy: VI.B, VII.B, VIII.B

2. Do školy jde jen žák bez covidových příznaků

3. Žáci mají ve škole zakrytá ústa a nos chirurgickou rouškou nebo respirátorem žádné šité roušky nebo šátky

4. Žáci 2. stupně vstupují do budovy vchodem pro žáky s třídními učiteli a u vstupu do školy si vydezinfikují ruce.

5. Do testovací třídy jdou nepřezutí a nepřevlečení.

6. Žáci se budou testovat ve třídách, kde se bude intenzivně větrat, následně proběhne

    dezinfekce tříd.

7. V testovací třídě se žáci testují za přítomnosti pedagogických pracovníků.

8. Po otestování s negativním výsledkem se žák převlékne a přezuje v šatně a jde do své kmenové třídy.

9. Žák s pozitivním výsledkem je izolován a čeká na vyzvednutí zákonným zástupcem, který je telefonicky k tomuto kroku vyzván a obdrží další pokyny.

10.  Prezenční výuky se mohou účastnit jen otestovaní žáci .

11.  V případě, že zákonný zástupce požaduje testování vlastními testy, doloží vedení školy Ministerstvem zdravotnictví schválenou certifikaci testů, žák bude následně testován v určené třídě a zákonný zástupce bude u tohoto testování přítomen

12. U žáků, kteří se nechtějí testovat, o tomto informují zákonní zástupci ředitelku školy na mailu: bernardova.alena@seznam.cz , bernardova@zs-zasmuky.cz/zpráva „Omlouvám svoji dceru, syna … zprezenční výuky zdůvodu odmítnutí testování na Covid – 19“/, tímto bude žák omluven z prezenční výuky. Bude mu poskytnut týdenní přehled učiva.

13. Obědy budou mít žáci na týden prezenční výuky přihlášeny /kdo nebude chodit, odhlásí si sám.

 

Je povolena venkovní tělesná výchova, nezapomeňte si přinést sportovní oblečení a obutí.


Prezenční výuka I. Stupně: od 10. května třídy: 1.A, 2.A, 3.B, 5.A

1. Žáci I. stupně se budou v tomto týdnu testovat 1x týdně v pondělí neinvazivními testy z přední části nosu

Je povolena venkovní tělesná výchova, nezapomeňte si přinést sportovní oblečení a obutí.

Společnými silami to zvládneme.

 

Školní družina i jídelna budou ve standartním provozu s danými hygienickými pravidly.


 • Prezenční výuky se mohou účastnit jen otestovaní žáci.
 • Pokud chce být zákonný zástupce žáka 1.-3. ročníku přítomen testování, bude toto testování probíhat v 7:00 hodin v označené místnosti, aby netestovaný zákonný zástupce nepobýval mezi žáky /nahlásí třídnímu učiteli do 9.5.  a zákonný zástupce musí mít respirátor.
 • V případě, že zákonný zástupce požaduje testování vlastními testy, doloží vedení školy Ministerstvem zdravotnictví schválenou certifikaci testů, žák bude následně testován v tomu určené testovací místnosti a zákonný zástupce bude u tohoto testování přítomen. Zákonný zástupce informuje vedení školy do 9.5. na telefonním čísle 604201414
 • U žáků, kteří se nechtějí testovat, o tomto informují zákonní zástupci ředitelku školy přes mailovou adresu: reditelstvi@zs-zasmuky.cz, bernardova@zs-zasmuky.cz


 • Školní družina: ranní družina v tomto týdnu nebude
                        odpolední družina bude do 16:00 hodin
 • Žákům, jejichž zákonní zástupci vykonávají vybrané profese, bude umožněna přítomnost ve škole v týdnu distanční výuky v oddělení školní družiny (ve škole od 7:15 do 15:00 hodin). 
 • Stravování: obědy budou mít žáci na týden prezenční výuky přihlášeny kdo nebude chodit, rodiče obědy odhlásí u vedoucí školní jídelny

  Jelikož KHS nestíhá vydávat potvrzení o prodělaném covidu-19

·       Potvrzení o prodělaném COVIDU – 19 /90 denní ochranná doba/ pro potřeby netestování žáků v ochranné 90 denní době může vydat i praktický lékař/, pro pondělní zahájení výuky bude stačit přeposlaná sms z hygieny, kde Vám byla oznamována pozitivita Vašeho dítěte- jméno a příjmení, datum narození, adresa a datum odběru toto vše sms obsahuje. Tuto sms přepošlete svému třídnímu učiteli.
Jelikož KHS nestíhá vydávat potvrzení o prodělaném covidu-19
    

Při jakých příznacích není možné poslat žáka do školy

  Do školy není možné poslat žáka, který vykazuje známky nebo uvádí, že pociťuje:

 • zvýšenou tělesnou teplotu
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýmu / ucpaný nos
 • bolest hlavy

 

Pravidla pro umožnění osobní přítomnosti žáků 1. stupně ve škole v době distanční výuky. Týká se vybraných profesí zákonných zástupců

Pokud zákonní zástupci žáků 1. stupně základní školy vykonávají níže uvedenou profesi, bude těmto žákům umožněna osobní přítomnost ve škole i v týdnu, kdy v jejich třídě probíhá distanční výuka. Tito žáci budou otestováni 2x týdně a budou pobývat v jedné učebně  vychovatelkami nebo asistentkami. Těmto žákům bude umožněn přístup k počítači a budou pod dohledem pracovat online se svoji třídou. Toto oddělení školní družiny bude otevřeno od 7,15 do 15 hodin. Zákonní zástupci písemně požádají ředitele školy /email, datová schránka školy osobní doručení/ o umožnění přítomnosti jejich dítěte v této skupině /vždy do pátku 15 hodin před týdnem distanční výuky/. V žádosti bude uvedeno jméno a příjmení dítěte, třída, jméno a příjmení zákonného zástupce a jeho pracovní zařazení, dny a časový rozsah přítomnosti v dané skupině. Tento žák má nárok na oběd ve školní jídelně, který si přihlásí na tyto dny sám.

Seznam profesí zákonných zástupců:
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, Str. 4 z 11
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

Dne: 07.05 2021                      Alena Bernardová

                                                 ředitelka

Distanční rozvrh pro nepřítomné třídy 2. stupeň od 3.5.2021

Distanční rozvrh pro nepřítomné třídy 2. stupeň od 3.5.2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021

INFORMACE K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 2020/2021

Testování přítomnosti viru SARS- CoV-2

 §Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

- negativní test a
- žádné příznaky onemocnění COVID-19 

 • Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro  účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním testu na  COVID-19, který není starší 7 dní.
 • Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
 • Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole, kteří jsou žáky základní školy, povinnost umožnit základní škola, ve které se vzdělávají, a to i v případě situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná základní škola vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.
 • Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie, pouze ověří od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči.
 • Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.
 • Termíny, kdy je nejdříve možno provést test pro účely přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole:

  Úterý 27. dubna 2021 (pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu), řádný termín JPZ a termíny školní části přijímací zkoušky pondělí 3. května a úterý 4. května


Čtvrtek 29. dubna 2021 (pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu), pro uchazeče o víceletá gymnázia, řádný termín JPZ středa 5. května a čtvrtek 6. května)

Testování žáků- informace pro žáky a zákonné zástupce

Vážení zákonní zástupci, děvčata a kluci, sejdeme se v pondělí 12.4. ve škole. Všichni se na vás, děti, už těší. Společnými silami zvládneme pondělní příchod do školy. Paní učitelky vám všechno podrobně vysvětlí. Těšíme se na váš návrat do školních lavic.

Proces samoodběru odkaz na video

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, žáci zdravotnické roušky, s vyjímkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice
 • Během testování se musí větrat
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru
 • Každý žák obdrží jednu  testovací sadu
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů pedagoga
 • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu
 • Dohlížející pedagog kontroluje správnost provedení samoodběru
 • Testovaný podle pokynů pedagoga sám pokračuje vyhodnocením testu
 • Dohlížející pedagog spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky ( odchází do šatny se přezout)
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a žák je poslán do izolační místnosti
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový testovací
 • Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout
 • V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce ( který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy
Alena Bernardová, ředitelka

Aktuální informace k zápisu

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

se koná podle § 36,37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. ( školský zákon)
V souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby
byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Zápis proběhne v období od 1. dubna do 30. dubna 2021.

Vážení rodiče, zápis do 1. třídy za přítomnosti dětí a rodičů je významnou událostí v životě rodiny i školy, bohužel ani v tomto školním roce nemohou děti přijít k zápisu.
Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, bude možné uspořádat pro přijaté děti a jejich rodiny společné setkání dodatečně. Setkání bude zaměřeno na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli.


Způsoby podání žádosti:
Přijímání k povinné školní docházce dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy wnuemgd
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, reditelstvi@zs-zasmuky.cz
 • (Pokud zákonný zástupce podá žádost e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží)
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 • osobním podáním ve škole
 • zákonný zástupce musí doložit kopii rodného listu!


Informace k osobnímu podání ve škole

V případě osobního podání vypisuje škola termíny:

7. dubna od 13 do 17 hodin

14. dubna od 13 do 17 hodin
         
V případě osobního podání si zákonný zástupce rezervuje termín na telefonním čísle 604 201 414.


Termín rezervací bude aktualizován každý den viz tabulka.


Zákonný zástupce může dle uvážení předložit práce dítěte.
          
Prosím sledujte webové stránky školy.DatumČas (od-do)Volno
Obsazeno
7.4.2113:00 - 13:20Obsazeno
13:20 - 13:40 Obsazeno 
13:40 - 14:00 Obsazeno 
14:00 - 14:20Obsazeno
14:20 - 14:40 Obsazeno 
14:40 - 15:00 Obsazeno 
15:00 - 15:20Obsazeno
15:20 - 15:40 Obsazeno
15:40 - 16:00 Obsazeno
16:00 - 16:20Obsazeno
16:20 - 16:40 Obsazeno
16:40 - 17:00 Obsazeno
  14.4.2113:00 - 13:20 Obsazeno
13:20 - 13:40 Obsazeno
13:40 - 14:00 Obsazeno
14:00 - 14:20 Obsazeno
14:20 - 14:40 Obsazeno
14:40 - 15:00 Obsazeno
15:00 - 15:20 Obsazeno
15:20 - 15:40 Obsazeno
15:40 - 16:00 Obsazeno
16:00 - 16:20 Obsazeno
16:20 - 16:40 Obsazeno
16:40 - 17:00 Obsazeno
21.4.2109:00 - 09:20 Obsazeno
09:20 - 09:40 Obsazeno
09:40 - 10:00 Obsazeno
10:00 - 10:20 Obsazeno
10:20 - 10:40 
10:40 - 11:00 
11:00 - 11:20 
11:20 - 11:40 
11:40 - 12:00 Obsazeno

Důležité věci k přijímacím zkouškám

Informace rodiče i žáky podívejte se na nové informace kolem příjímacích zkoušek.

Viz okdazy:

1. část

2. část

Jak se baví děti ze 3.B

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

se koná podle § 36,37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. ( školský zákon)

Zápis proběhne v dubnu 2021 (přesný termín a průběh zápisu se může vzhledem k   epidemické situaci změnit)

Zápis do 1. ročníku  je plánován na pátek  9. a 16. dubna 2021 od 13 do 17 hodin. Toto datum bude platit v případě, že bude možno zápis provést prezenčně, tedy přímo ve škole za přítomnosti dítěte. Pokud epidemická situace prezenční zápis neumožní, proběhne dálkovou formou v období od 1. do 16. dubna 2021.

Dokumenty k zápisu do 1.třídy ke stažení:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Žádost o odklad povinné školní docházky
Dotaznik pro rodice - nastup-do-1-rocniku

Věk dítěte
povinně:
6 let v době od 1.9. 2020 do 31.8. 2021
platí pro dítě narozené od 1.9. 2014 do 31.8. 2015
pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

Informace k případnému přijetí žáků, kteří dosáhnou šestého věku po 31. srpnu 2021
Podmínky přijetí:
- Dítě dosáhne 6 let v období září- prosinec 2021- zákonný zástupce musí k žádosti o přijetí doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP)
- Dítě dosáhne 6 let v období leden- červen 2022- zákonný zástupce musí k žádosti o přijetí doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře.

Organizace zápisu
V případě osobní přítomnosti dítěte, osobní neúčasti dítěte budou vypsány 26.3. termíny, který si můžete zarezervovat na telefonním čísle 604 201 414

Varianta : Zákaz osobní přítomnosti dítěte
a) Žádost o přijetí doručí zákonný zástupce osobně bez přítomnosti dítěte do ředitelny, nutno domluvit termín na telefonním čísle 604 201 414. Termíny budou vypsány na webových stránkách školy.

b) Žádost o přijetí může zákonný zástupce zaslat poštou

c) Žádost o přijetí může zákonný zástupce doručit datovou schránkou do datové schránky školy wnuemgd

d) žádost o přijetí může zákonný zástupce doručit e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu: reditelstvi@zs-zasmuky.cz

Formální část zápisu

a) zákonný zástupce dítěte vyplní Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

b) zákonný zástupce se osobně dostaví 9. a 16.4. 2021 v předem zaregistrovaném čase a doloží svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte

c) zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat

d) v případě zájmu odevzdá zákonný zástupce vyplněný: Zápisový lístek do školní družiny nebo Žádost o odklad s příslušnými dokumenty

Vydání rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dítěte
a) rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude až po ukončení zápisu, nejdříve po 1.5.2021

Odklad školní docházky
a) Zákonný zástupce dítěte požádá o odklad povinné školní docházky, pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Vyplní žádost o odklad povinné školní docházky.

b) Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.

c) Zákonný zástupce doloží společně se žádostí, nejlépe v den zápisu doporučení:
    - školského poradenského zařízení- (PPP nebo SPC)
    - a odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa.

d) Pokud nemá žádost předepsané náležitosti, pomůže správní orgán (škola) nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil. Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna oba posudky. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

e) Nedoloží-li zákonný zástupce do 30.4. 2021 doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou- nejpozději do 31.5. příslušného školního roku.

f) Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.

g) Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitel školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozdějí do 30 dnů od zahájení správního řízení.

h) Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejich plnění.


                             Alena Bernardová, ředitelka ZŠ

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

 žáků 1. a 2. ročníků základní školy

Vzdělávání bude poskytováno distančním způsobem.

V týdnu od 1.3. do 5.3. budou žákům zadávány úkoly přes webové stránky třídy, v dalších týdnech budou některé hodiny on-line. Sledujte bližší informace na webových stránkách školy a webových stránkách prvních a druhých ročníků.

Vážení rodiče,

dle mimořádného opatření MZ Č.j.: MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN se *od
pondělí 1. března 2021* všem osobám (žáci i dospělí) zakazuje pohyb a
pobyt ve všech vnitřních prostorech školy bez ochranných prostředků
dýchacích cest, kterými jsou:

▪ *respirátor nebo obdobný prostředek *(vždy bez výdechového ventilu)
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro
výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem
(např. FFP2/KN 95),

▪ *zdravotnická obličejová maska (chirurgická rouška) nebo obdobný
prostředek *naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky
(pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC

*To znamená, že bez chirurgické roušky nebo respirátoru nemohou žáci
vstoupit do školy.*

 

Ošetřovné – Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Školní jídelna od 1.3. 2021 vaří pro veřejnost, pedagogy a žáky na distanční výuce.
Pokud máte o stravu zájem, objednejte si oběd během pondělí 1.3. u vedoucí školní jídelny paní Ivety Michálkové telefonní číslo 321 796 236 (linka 21).
Jídlo bude připraveno do jídlonosičů a zájemci si mohou oběd vyzvednout od 10:30 do 12:30, prostřední vchod. Vstup do školy je zakázán.
Vstupujte, prosím, pro oběd řádně chráněni respirátory, mladší děti chirurgickými rouškami. Předem děkujeme.

                                                            Alena Bernardová
                                                                 ředitelka

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky

Výtvarná soutěž

Milí žáci, už vám chybí výtvarná výchova ?:-). Věřím, že ano a že doma také tvoříte, abyste si odpočinuli od učení a udělali sobě i rodičům radost. Možná vás zaujmou témata následující soutěže. Přečtěte si i bližší informace, jsou tam další nápady a podrobnější témata. Svou účast, popřípadě odeslání práce proberte s paní učitelkou třídní, na 2. stupni s paní učitelkou výtvarné výchovy.
 
Ministerstvo vnitra ČR vyhlašuje
18. ročník výtvarné soutěže  Svět očima dětí.
 
Témata: 1. stupeň ZŠ
          - Svět v době pandemie a hrdinové v první linii
          - Výhody a nevýhody mobilních telefonů
          2. stupeň ZŠ
          - Svět v době pandemie a hrdinové v první linii
          - Dezinformace v online prostředí a Fake News
 
 Vypracovaná díla je možné zasílat nejpozději do 30. dubna 2021.

Bližší informace k projektu a jednotlivým tématům naleznete v příloze nebo na internetové stránce 

https://www.mvcr.cz/clanek/svet-ocima-deti-2021.aspx.

 


Pololetní hodnocení

Vzhledem k probíhající distanční výuce není možné žákům, kteří se vzdělávají distančně, vydat pololetní vysvědčení /výpis / v listinné podobě.

Dne 28.1. bude vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 žákům 3.-9. ročníků naskenováno.

Žáci dostanou výpis elektronickou formou- jako přílohu školního mailu.

Výpis v papírové formě dostanou žáci do tří dnů po návratu do školy.
Žáci prvních a druhých ročníků dostanou výpisy vysvědčení osobně.
V pátek 29. ledna jsou jednodenní prázdniny, na které navážou jarní prázdniny.
O nástupu žáků do školy po ukončení jarních prázdnin budou zákonní zástupci včas informováni na webových stránkách školy.

Vedení školy přeje všem žákům příjemné prožití jarních prázdnin.

Rozvrh hodin: 2. stupeň platný od 22.2.2021

Rozvrh hodin: 2. stupeň platný od 22.2.2021

Rozvrh hodin: 1. stupeň platný od 14.1.2021

Rozvrh hodin: 1. stupeň platný od 14.1.2021

Nápověda


Obrázkový návod jak se připojit

Učebna Google z pohledu studenta

Práce s úlohami v učebně googl

Používání školního účtu v mobilu nebo tabletu

Důležité je v mobilním telefonu a případně v tabletech stáhnout zdarma aplikace:

Google Meet 
(na videohovory)
Google
Classroom (učebna pro jednotlivé předměty)
Gmail 
(pro čtení emailů) - není nutno stahovat pokud vaše zařízení podporuje googl účet a v nastavení telefonu můžete vložit dalsí e-mail do telefonu.

Pokud si nevíte rady jsem tu Vás

Mgr. Jiří Kašpar
Tel: 739 748 648
Email: kaspar@zs-zasmuky.cz

Nevolat kvůli školnímu emailu do ředitelny!!!

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14.10. 2020

Jak na ošetřovné

Zapůjčení ICT zařízení

V období trvání distančního vzdělávání je možné zapůjčit od školy přenosné zařízení ( notebook, tablet)
V případě zájmu kontaktujte vedení školy na telefonním čísle 604 201 414
Podmínky výpůjčky:
- bude sepsána smlouva o výpůjčce
- předmět výpůjčky bude výpůjčiteli předán po uzavření smlouvy
- předmět výpůjčky si výpůjčitel podrobně prohlédne, bude seznámen s pravidly a zásadami pro
  řádné používání předmětu výpůjčky
- po vrácení přenosného zařízení bude vyhotoven písemný protokol
- smlouva o výpůjčce bude sepsána pouze se zákonným zástupcem
- přenosné zařízení bude předáno pouze zákonnému zástupci

Úřední hodiny:
pondělí od 9:00 do 11:00
středa   od 9:00 do 11:00
 Možné dle domluvy.

Umístění tříd a učeben

Umístění tříd a učebenPřízemí

Školní jídelna

Tělocvična

Třídy: I.B, VII.A, VII.B

1. patro

Ředitelna

Třídy: I.A, II.A, III.A, III. B, IV.A, V.A

2. patro

Sborovna
 
Třídy: V.B, VI.A, VI.B, VIII.A, VIII.B, IX.A, IX.B
 

Zahájení školního roku 2020/2021

Dne 28.8. 2020

Vážení rodiče,

prázdniny se přiblížily ke svému konci. Čeká nás všechny náročný začátek školního roku. Doufám, že jste prožili příjemné letní dny, odpočinuli si a nabrali co nejvíce sil. Věřím, že společnými silami zvládneme nelehké začátky. Spoléhám na Vaši vstřícnost, toleranci
a hlavně věřím ve vzájemnou komunikaci, která povede ke zdárnému zvládnutí školního roku.

1.9.

Podle manuálu MŠMT máme omezit vstup dospělých osob do školních budov.

Rodičům prvňáčků nechceme zakazovat účast na prvním školním dni. Vstup dospělým však bude dovolen pouze v rouškách a v počtu maximálně dva dospělí na dítě. Prosíme všechny rodiče, aby respektovali, že jejich vstup do školy je možný pouze po dohodě a za dodržení hygienických opatření (roušky ve společných prostorách).

Přivítáme prvňáčky na školní zahradě.

Rodiče s budoucími prvňáčky půjdou prvním vchodem. (od městského úřadu)
Žádáme rodiče o vstup v ochranných rouškách. Škola tím naplňuje svou povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání podle § 29 školského zákona.

 • Setkání bude probíhat od 7.35 do cca 8,15 hodin.
 • Děti se v tento den nepřezouvají.
 • Rodičům doporučujeme, aby se do školy dostavili s rouškou.
 • Po slavnostním přivítání za účasti paní starostky, paní učitelky si odvedou děti do tříd na krátké seznámení se třídou, v 8.15 si rodiče převezmou děti opět na školní zahradě.
 • Zároveň žádáme při příchodu do budovy o desinfekci rukou.
 • V případě nepříznivého počasí proběhne přivítání prvňáčků ve třídách za účasti jednoho zákonného zástupce (v roušce).

Žáci I. a II. stupně

1.9.

 • Vstup do školy vchodem pro žáky
 • První den bez přezuvek
 • Vstup bez roušek
 • Vstup zákonných zástupců umožněn v rouškách pouze rodičům nových žáků, zákonní zástupci nepůjdou s dětmi do tříd, přivedou děti do ředitelny.

2.9.

 • První tři hodiny budou třídnické, žáci se seznámí se školním řádem, hygienickými a epidemiologickými pravidly.
 • Třídní učitelé budou informovat žáky o organizaci prvního školního týdne.
 • Školní jídelna vaří od 2.9. za zpřísněných hygienických opatření.
 • První školní týden nebude odpolední vyučování.

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy ani pohybu osob před ní.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních či studijních skupinách.
 • Vstup do budovy školy a pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen, vstup je možný pouze v nejnutnějších případech.
 • V rámci adaptace žáků v prvních týdnech budou dosažené znalosti ověřovány bez hodnocení známkou.
 • V této chvíli předpokládáme, že za zpřísněných hygienických podmínek by měla proběhnout většina chystaných akcí: školy v přírodě, turistické kurzy, plavecký kurz, většina zájmových kroužků.
 • Výuka by měla probíhat relativně normálně, zatím nejsou povinné ani roušky pro žáky a učitele. Počítejte ale s tím, že dítě s příznaky nemoci nebo zvýšenou teplotou (namátkou budeme měřit) se nebude moci vyučování zúčastnit! V takovém případě dítě předáme rodiči nebo po dohodě s ním odešleme domů. Pokud budou přetrvávat příznaky, které nebudou způsobeny COVIDem (např. alergie), budeme při návratu do školy požadovat lékařské potvrzení (ne nutně test!).
 • Podle manuálu MŠMT máme omezit vstup dospělých osob do školních budov.
 • Rodičům prvňáčků nechceme zakazovat účast na prvním školním dni. Vstup dospělým však bude dovolen pouze v rouškách a v počtu maximálně dva dospělí na dítě. Prosíme všechny rodiče, aby respektovali, že jejich vstup do školy je možný pouze po dohodě a za dodržení hygienických opatření (roušky ve společných prostorách).
 • MŠMT ve spolupráci s MZ vydalo „Manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“. V souvislosti s tímto „manuálem“ bude vypracován do 1.9.  Řád provozu ZŠ Zásmuky, okres Kolín, který bude operativně měněn dle „hygienických a protiepidemických opatření a tzv. semaforu pro oblast školství“ a vychází z podkladů Ministerstva zdravotnictví. (Manuál i řád najdete na stránkách školy). 

Přeji vám krásné poslední dny prázdnin a v úterý 1. 9. 2020 doufám vykročíme všichni tou správnou nohou. Pevně věřím, že období od března loňského školního roku se nebude opakovat a společně zvládneme toto náročné období bez úhony na tělesném i duševním zdraví.                                                                                 

 Alena Bernardová
                                                                                                          ředitelka školy

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Rodiče budoucích prvňáčků 2020/2021 sledujte aktuality v sekci Budoucí prvňáčci 2020/2021

NÁSTĚNKA

Od 17.5. Žáci I. a II. stupně se vrací k prezenční výuce
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy