logotyp

Aktuality - co se děje ve škole

  • image 937
  • image 936
  • image 935
  • image 934
  • image 933
  • image 932
  • image 931
šablonyGrand Prix Kolín

Třídní schůzky

Důležitá informace pro zákonné zástupce:

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci se neuskuteční konzultační třídní schůzky 24.11. pro I. stupeň a 25.11. pro II. stupeň. Pohovory s rodiči proběhnou po domluvě s třídním učitelem telefonicky nebo online.  

                                                                                        Alena Bernardová

Celoplošné testování proběhne ve škole 22.11. a 29.11. 2021

Dne 22.11. a 29.11. 2021 proběhne další celoplošné testování žáků.
Naši žáci se budou testovat již zavedenými antigenními testy z přední části nosu vždy v pondělí první vyučovací hodinu.
V případě pozitivního antigenního testu žáka vyzvedává zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba a žák musí absolvovat PCR test.

 

Alena Bernardová

Návštěva 5.A na statku.

Návštěva 5.A na statku.
Na pátek 26. listopadu jsme se všichni moc těšili. Čekalo nás plno zážitků a překvapení. Domácí zvířata, která zde chovají rodiče našeho spolužáka Tomáše někteří z nás již znají, ale dnes to bylo i se zajímavým výkladem. Hned při příchodu nás uvítalo nedávno narozené telátko, které jsme si mohli nakrmit z lahve. Paní Nevařilová velice zajímavě vyprávěla o všech domácích zvířatech, která nám ukazovala. Všichni jsme pozorně poslouchali, protože na závěr nás čekala „ bojovka“, která měla prověřit naše získané znalosti. Po prohlídce zemědělských strojů – traktorů, kombajnu a secího stroje přišla všemi očekávaná hra. Úkoly nabyly lehké, ale odměna v podobě sladkostí byla velkým překvapením. Moc děkujeme Tomášovi a jeho rodičům za zajímavý a zábavný program, který pro nás připravili.
 
Žáci třídy 5.A a Hana Bubeníková / třídní učitelka /

Tvoření s Maruškou a Helčou ve školní družině

Tvoření s Maruškou a Helčou ve školní družině

Mladý technik (4. a 5. třída)

Mladý technik (4. a 5. třída)

Žáci 4. a 5. třídy na kroužku Mladý technik pomocí stavebnice merkur postupně dle návodů nebo i své vlastní fantazie sestavují různé modely ze stavebnice merkur viz fotogalerie.

Čistírna odpadních vod v Zásmukách - 8.AB- 9.11.

Čistírna odpadních vod v Zásmukách - 8.AB- 9.11.
V úterý 9. listopadu se naše třídy 8.A a 8.B vydaly na exkurzi do čistírny odpadních vod. Nejprve jsme si  s paní učitelkou v hodině chemie prošli prezentaci:Jak se čistí voda a připravili jsme si otázky, na které jsme chtěli dostat odpovědi. Pak jsme vyrazili na čističku vody v Zásmukách, kde se nás ujal pan Jeřábek, vedoucí technických služeb. Ochotně nám vše ukázal a vysvětlil.Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí. Nejdříve jsme viděli průtok znečištěné vody, poté její přefiltrování a dokonce i nádrže, kam se přidávají speciální bakterie. Nakonec zcela čistá voda odtékala do potoka. Děkujeme panu Jeřábkovi za zajímavý výklad, návštěva čistící stanice se nám moc líbila.

Lucie Boulová, 8.A

ŠKOLNÍ KLUB

ŠKOLNÍ KLUB

V klubu (třídě) se scházíme pravidelně po vyučování, povídáme si o zážitcích ze školních lavic, odpočíváme a relaxujeme tvořením z různých materiálů, pletení z bavlnek, skládání z papíru. V příjemném počasí chodíme společně na vycházky, pečujeme o záhony, jezírko ve školní zahradě a nakonec si společně si zasportujeme na školním hřišti.  K doplnění znalostí nejen o přírodě i hrám využíváme školní i tablety.

Edita Petrová

Chemie - 8.- ročník

Chemie - 8.- ročník

V chemii probíráme nyní metody oddělování složek ze směsí.

Vyzkoušeli jsme si filtraci. Ve skupinkách jsme měli za úkol oddělit směs aktivního uhlí a vody. Děkujeme Pavlovi za to, že uhlí přinesl, bez něj bychom si filtraci nemohli vyzkoušet. Potřebovali jsme nálevku, stojan, kádinky, vatu a filtrační papír. Bylo to fajn, zkusit si vše prakticky. Už se těšíme na další cvičení.

B. Jirsíková - 8.A

Planetárium - 6.AB

Planetárium - 6.AB

V pondělí 25.10.2021 jely naše třídy 6.A a 6.B do planetária. Planetárium se nachází v Praze. Byli jsme na promítání pořadu Pohyby Země. Promítali nám hvězdnou oblohu a různé planety. Pak nám vysvětlovali, proč se na Zemi střídají roční období. Ve vestibulu jsme si mohli vyzkoušet hodně zajímavých věcí, například to, jak velká je gravitace na jednotlivých planetách. Měli tam také obchod, kde jsme si mohli koupit různé pohlednice, záložky, knížky a samolepky s obrázky z vesmíru. V planetáriu se všem moc líbilo.

A.Šípková 6.B

Chemie - 9. ročníky

Chemie - 9. ročníky
V hodinách chemie nyní probíráme elektrolýzu. Paní asistentka Mikšovská nám přinesla ukázat model elektrolyzéru, který si doma sestavila. Vysvětlila nám, jak vše funguje a spolu s ní jsme zkusili vyčistit starou podkovou od rzi. Podkovu se nám podařilo krásně vyčistit, ani to dlouho netrvalo. Moc se nám to líbilo a paní asistence děkujeme za praktickou ukázku.
Nicol Weissová - 9.A

Instruktážní video AG testy Genrui

Turistický kurz - 27.9.- 1.11.- 8. a 9. ročníky

Turistický kurz - 27.9.- 1.11.- 8. a 9. ročníky
   27.září jsme deváťáci a osmáci vyrazili na turistický kurz  do Rokytnice nad Jizerou.Staraly se o nás paní učitelky Pecharová, Verflová a Hartmanová a také  zdravotnice Maruška, která na nás čekala vždy s úsměvem na tváři.
   První výšlap byl hned první den a bylo to na vyhlídku Stráž. I když jsme šli do kopce ,který vypadal, že snad nikdy neskončí , tak výhled stál za to. Pod námi se objevila celá Rokytnice !
   Druhý den jsme šli na kopec Ručičky. Tento kopec nám také dal dost zabrat ,ale všichni jsme to zvládli a vylezli jsme nahoru jako vítězové!
   Třetí den byl celodenní výlet..Jeli jsme do Harrachova, kde jsme navštívili sklárnu ,kde to bylo také moc zajímavé a pak jsme pokračovali k Mumlavskému vodopádu, kde jsme si všichni udělali fotky na památku. Nakonec jsme šli do muzea s názvem Šindelka.
   Čtvrtý den na nás čekal malý okruh kolem Rokytnice a různé hry s diskotékou a bohužel balení. Bylo nám líto, že už je pátek a musíme jet domů. 

Turisticky kurz se nám všem moc líbil. 

Nicol Weissová a Viky Dvořáková 9.A

Jak jsme si hráli na archeology.

Jak jsme si hráli na archeology.

V úterý 14. září si třída 6.B zahrála na archeology. Jejich učitelka dějepisu s panem školníkem připravila aktivní hodinu dějepisu. Děti se na dvě hodiny změnily v archeology. Vyzkoušely si různé druhy jejich práce – vykopávání předmětů ze země, čištění, dokumentování, zakreslení místa nálezu.

Při práci děti prožily radost a očekávání z toho, co najdou, ale i trochu adrenalinu. A to, když  dlouho po nálezu prvního předmětu (Věstonické venuše) nenašly dalších 5. Až paní učitelka dostala nápad a poslala pro pana školníka, který jediný věděl, kam ukryl „naše poklady.“ Potom už rychle našly zbývající předměty. Ale největší radost měla paní učitelka, protože to byly její a zapůjčené poklady.


Jana Spudilová

informace k 1. září

Zahájení školního roku 2021/2022   
1. září


...

Slavnostní zahájení pro prvňáčky

pro zobrazení klikněte

9B po rozloučení na úřadě

Školní poznávací vycházku po okolí Zásmuk 6.A

Školní poznávací vycházku po okolí Zásmuk 6.A
V pátek 25.6. 2021 se naše třída 6.A  vydala na závěrečnou školní poznávací vycházku po okolí Zásmuk. Naším cílem byl historický barokní most v Toušicích. Cestou děti plnily zábavné úkoly, které si pro ně připravily třídní učitelka a paní asistentka. Protože nám přálo i počasí, vycházka se vydařila a všem se nám moc líbila.
tř. učitelka 
Jana Spudilová

Výlet: Velký Blaník 9AB

Výlet: Velký Blaník 9AB

Procházka na Velký rybník a do Kurné Hory 9AB

Procházka na Velký rybník a do Kurné Hory 9AB

Úterní vycházka do okolí Zásmuk – 3. B

Úterní vycházka do okolí Zásmuk – 3. B

V úterý ráno naše třída vyrazila na dopolední vycházku. Prošli jsme se ulicemi Zásmuk a asi po hodině jsme našli travnaté posezení, kde jsme si ukázali záchranu zraněného (fixaci horní a dolní končetiny a přepravu zraněného). Poté jsme pokračovali do zdejší bažantnice. Našeho putování jsme ukončili krátkým utkání ve fotbalu s našimi spolužáky z 5. A. Toto dopoledne bylo moc příjemné. 

Cyklovýlet 5A

Cyklovýlet 5A

Dne 18. 6. 2021 podnikli žáci 5.A s paní učitelkou Šebkovou a paní učitelkou Literovou cyklistický výlet. Trasa vedla přes Hatě do Uhlířských Janovic, kde si děti daly delší přestávku a občerstvily se, aby nabraly sílu na cestu zpět, která vedla přes Skvňov, Církvici a Sobočice. Dohromady žáci ujeli skoro 30 km, a to překvapivě velice svižným tempem, neboť se ve zdraví všichni vrátili již krátce před dvanáctou hodinou, takže se rovnou šli posilnit po náročném sportovním výkonu do školní jídelny.

Shopping

Shopping

V posledním vyučovacím týdnu si žáci 3.A a B a žáci 4.A (skupiny p.uč. Šebkové) zpestřili výuku anglického jazyka skutečným nakupováním v místním obchodě. Díky vstřícnému přístupu a ochotné spolupráci majitelky obchodu Janě Siňorové si děti vyzkoušely anglickou konverzaci v reálném životě.

Projektový den s družinou-Živá zahrada

Projektový den s družinou-Živá zahrada

Jak se baví děti ze 3.B

Nápověda


Obrázkový návod jak se připojit

Učebna Google z pohledu studenta

Práce s úlohami v učebně googl

Používání školního účtu v mobilu nebo tabletu

Důležité je v mobilním telefonu a případně v tabletech stáhnout zdarma aplikace:

Google Meet 
(na videohovory)
Google
Classroom (učebna pro jednotlivé předměty)
Gmail 
(pro čtení emailů) - není nutno stahovat pokud vaše zařízení podporuje googl účet a v nastavení telefonu můžete vložit dalsí e-mail do telefonu.

Pokud si nevíte rady jsem tu Vás

Mgr. Jiří Kašpar
Tel: 739 748 648
Email: kaspar@zs-zasmuky.cz

Nevolat kvůli školnímu emailu do ředitelny!!!

NÁSTĚNKA

Celoplošné testování proběhne ve škole 22.11. a 29.11. 2021
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy