logotyp

Školní parlament

Školní parlament 2019/2020

Školní parlament 2019/2020

Vždy se scházíme zástupci 4. až 9. tříd. Naším cílem je vychovávat žáky k zodpovědnému životu, vyjádření svého názoru. Klademe důraz, aby v dětech rostl pocit sounáležitosti se školou. Sestavili jsme si určité body, co je cílem školního parlamentu a náplní.

I. Cílem školního parlamentu:
   1. Dodržovat školní řád
   2. Svobodně vyjadřovat svůj názor
   3. Upozorňovat a předcházet náznakům šikany
   4. Pomáhat slabším spolužákům
   5. Pomáhat spolužákům, kteří se přistěhovali do naší školy
II.Činnost školního parlamentu
   1. Školní parlament se schází jednou za měsíc nebo podle potřeby
   2. Zástupci tříd spolupracují s třídními učiteli
   3. Členové školního parlamentu si volí ze zástupců tříd předsedu, místopředsedu, zapisovatele, nástěnkáře
   4. Rozhodnutí školního parlamentu jsou platná za účasti alespoň 75% zástupců tříd a návrhy musí být přijaty
       nadpoloviční většinou přítomných zástupců tříd
III.Volby do školního parlamentu
   1. Zástupci tříd jsou voleni svými třídami jednou ročně
   2. Volby se uskuteční ve 4. až 9. třídách v průběhu měsíce září
   3. V každé třídě jsou voleny 2 zástupci

Krabice od bot

Krabice od bot

Akce je o tom že děti náplní krabici nebo krabice od bot a napíši tam komu to chtějí dát (např. Holka 11-12 let) a zabalí to do balicího papíru. Tato akce slouží k tomu, že děti který jsou v dětských domovech tímto způsobem dostanou dárky. My jako třída jsme naplnili okolo 10 krabic.

Tato akce je velmi populární a tak se naše škola do tohoto projektu zapojila, protože chceme pomáhat dětem.

NÁSTĚNKA

Od 1.7. do 31.8. Prázdniny
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy