logotyp

III.A

Týdenní plán

Předmět Probírané téma  Informace
 MatematikNásobení a dělení- násobky 6,7,8,9 (opakování)

- sčítání a odčítání dvojciferných čísel
zpaměti
- sčítání a odčítání dvojciferných čísel písemně
3. díl učebnice opakování přirozená čísla do 1000
Dělení se zbytkem                 
3.dil učebnice strana 3 - 9
         
 Český Jazyk
    Nové učivo - Slovesa
--------------------
Vyjmenovaná slova po B,L,M,P - odůvodňování pravopisu - upevňování, procvičování

Průběžně procvičujeme - podst. jm. - urč. rod, číslo, pád, abeceda, řazení slov podle abecedy
- párové souhlásky uvnitř slova 

                                                                                                                                    u sloves určujeme - osobu, číslo a čas
u podst. jmen určujeme - rod, číslo a pád 
uč. až str. 91, PS II str. 1/1a, 2,str.2/5,6,str.3/celá


Anglický JazykSk. Anna Svoboda

Unit 7
zvířata - mazlíčci a domácí zvířata
pracovní sešit až do str. 31, 2. díl
What is your favourite animal?
Jaké je tvé oblíbené zvíře?
věty: 
Have you got a pet?
Yes, I have. No, I haven´t.
opakování: cute, tired, scary, hungry, angry, happy, sad
domácí příprava str. 16 a 17

sk. K. Šafránlová

Do you like str.10-14
slovní zásoba jídlo

I like x I don't like
Do you like....?
My body- opakování

https://wordwall.net/cs/resource/67876370

Po rozkliknutí odkazu uvidíte cvičení na spojování obrázku se slovem. Můžete využít i sloupek v pravé části a přepněte šablonu na NAJÍT SHODU (pro děti zábavnější forma) nebo KVÍZ, popřípadě SHODNÉ DVOJICE = pexeso atd.
 Prvouka

Svět kolem nás

ROSTLINY - části kvetoucích rostlin
  Všechny děti mají na prvouku založený sešit. Začínáme si do sešitu dělat zápisky. Je nutné, aby děti nosily sešit na každou hodinu prvouky. Podle sešitu se budou děti doma připravovat na plánované testy. Letos už se děti na každou hodinu prvouky budou připravovat i doma.
Každou hodinu si na začátku zopakujeme formou rychlých otázek probrané učivo.učebnice strana 50-51

17.4. opakovací test kvetoucí a nekvetoucí rostliny, ovocné stromy a keře, polní plodiny.NÁSTĚNKA

24.4.23
Konzultační třídnické hodiny

od 15:30 první stupeň

od 16:00 druhý stupeň

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy