logotyp

IX.B


Týdenní plán

Předmět Probírané téma Informace
 MatematikaAritmetika - lomené výrazy - odčítání, násobení.
Geometrie - využití podobnosti v praxi.

Uč. 9. roč. - 1
   str. 87 - 93
 Uč. 9 roč. - 2
   str. 44 - 48 Český jazykOprava pololetní kontrolní práce
Slovní druhy, druhy zájmen a číslovek
Sloh: Subjektivně zabarvený popis
Literatura: Budovatelská tvorba, 60. léta v literatuře, Ludvík Vaculík

 

Anglický jazyk


 Modals - deduction,certainty and possibility - SB - p 72 - 73
Reading and comprehension - extra materials
The third conditional - SB - p 77
Reading and comprehension - texts from the SB
Speaking skills - p 62 and p 74

 
 Německý jazyk Fahren, dopravní prostředky, Množné číslo podstatných jmen
 
 Přírodopis    Skupiny minerálů 
 Zeměpis  
 Chemie Výroba železa 
 Fyzika6.1-2. Elektromagnetické záření v učebně
 Dějepis

 

Průběh 2. sv. války

 

 práce s obrazovými materiály, s videoukázkami

NÁSTĚNKA

Jarní prázdniny od 26.2. do 3.3.2024

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy