logotyp

III.A

Týdenní plán

Předmět Probírané téma  Informace
 MatematikNásobení a dělení- násobky 6,7,8,9 (opakování)

- sčítání a odčítání dvojciferných čísel
zpaměti
- sčítání a odčítání dvojciferných čísel písemně
2. díl učebnice přirozená čísla do 1000
násobení 10,100
převody jednotek
Geometrie - trojúhelník a čtverec, rýsování s přesností

                   učebnice do strany 26

 Český Jazyk
    Nové učivo - Podstatná jména - vyhledávání pomocí ukazovacích zájmen, rod podstatných jmen


Vyjmenovaná slova po L - všechna - procvičování, upevňování

Vyjmenovaná slova po B - odůvodňování pravopisu - upevňování, procvičování

Průběžně procvičujeme - abeceda, řazení slov podle abecedy
- párové souhlásky uvnitř slova 

         uč. až str. 56
         Ps str. 32-33
Anglický JazykSk. Anna Svoboda

Unit 4
části těla
části těla - hry, písničky...
opakování:
mám= I´ve got ... (one sister, two brothers...)
nemám = I haven´t got ... (a brother, a sister...)
otázka: kolik = How many .... (brothers, sisters) have you got?
Otázky a odpovědi např. 
What´s your name? How old are you? How are you? What´s this? ... + odpovědi
I´m Adam. I´m ten. I´m happy. It´s a book. ... 
domácí příprava str. 8
sk. K. Šafránlová

Monsters p.74-75
Review p. 76
Test lekce 4- části těla, has got X hasn't got, čtení s porozuměním
My body

https://wordwall.net/cs/resource/67876370

Po rozkliknutí odkazu uvidíte cvičení na spojování obrázku se slovem. Můžete využít i sloupek v pravé části a přepněte šablonu na NAJÍT SHODU (pro děti zábavnější forma) nebo KVÍZ, popřípadě SHODNÉ DVOJICE = pexeso atd.
 PrvoukaNaše vlast Česká republika

Svět kolem nás
Sluneční soustava, Slunce jako hvězda, Planety


  Všechny děti mají na prvouku založený sešit. Začínáme si do sešitu dělat zápisky. Je nutné, aby děti nosily sešit na každou hodinu prvouky. Podle sešitu se budou děti doma připravovat na plánované testy. Letos už se děti na každou hodinu prvouky budou připravovat i doma.
Každou hodinu si na začátku zopakujeme formou rychlých otázek probrané učivo.Planety strana 40
učebnice strana 32-35
NÁSTĚNKA

Jarní prázdniny od 26.2. do 3.3.2024

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy