logotyp

Odplouváme dál

Odplouváme dál

Naše škola je od 1. 6. 2013 zapojena do projektu „Odplouváme dál“, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
 
Projekt realizujeme ve spolupráci s firmou Republikové centrum vzdělávání, s.r.o., která se zaměřuje na rozvoj lidských zdrojů, výzkum profesního uplatnění, a to za využití výpočetní techniky a pracovní diagnostiky.
 
Pro tento účel je využíván poradenský nástroj pod názvem „Pracovní diagnostika COMDI“, který je Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR uznán za poradenský nástroj Aktivní politiky zaměstnanosti ČR. V současné době je RCV generálně pověřeno MPSV ČR implementací pracovní diagnostiky COMDI v rámci ČR.
 
Cílovou skupinou jsou žáci 8. a 9. tříd základních škol Středočeského kraje a pracovníci škol zaměření na kariérové poradenství (výchovní poradci).
 
Účelem projektu je rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně prevence před nesprávnou volbou povolání nebo předčasným odchodem žáků ze systému vzdělávání, osvětová a informační činnost směřující k žákům a zákonným zástupcům při řešení budoucí profesní dráhy.
 
Hlavní cíle projektu:
·         kariérové poradenství pro žáky ZŠ a zpětnovazebné šetření
·         informační a poradenská činnost pro žáky a výchovné poradce škol
·         profesní diagnostika a poradenství při volbě budoucího povolání žáků
 
Více informací o projektu naleznete na http://odplouvamedal.rcv.cz/.

NÁSTĚNKA

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků se konají ve středu 19.6. od 15.30 ve třídě 2.A (vedle ředitelny)

Ředitelské volno 27.6 a 28.6.2024

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy