logotyp

III.A

   

Kontakt, rozvrh hodin, aktuality

VÁŽENÍ RODIČE A ŽÁCI

VÍTÁM VÁS NA STRÁNKÁCH NAŠÍ TŘÍDY 3.A, 
ZDE VÁS BUDU INFORMOVAT O UČIVU A AKCÍCH 
NAŠÍ TŘÍDY


TŘÍDNÍ UČITELKA - Bc. Petra Dandová


KONTAKT - dandova@zs-zasmuky.cz
KONZULTAČNÍ HODINY po předchozí domluvě

VYUČUJÍCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

ČESKÝ JAZYK - Zuzana Literová
MATEMATIKA - Bc. Petra Dandová
PRVOUKA Bc. Petra Dandová
ANGLICKÝ JAZYK - Bc. K. Šafránková, Mgr. A. Svoboda
VÝTVARNÁ VÝCHOVABc. Petra Dandová
PRACOVNÍ ČINNOSTIBc. Petra Dandová
TĚLESNÁ VÝCHOVABc. Petra Dandová
HUDEBNÍ VÝCHOVA
 - Mgr. Lucie Šebková


Rozvrh hodin 2023/2024

.A

       1. hod.

     2. hod.

      3. hod.

  4. hod.

      5. hod.

PONDĚLÍ

 ČjMTvČj

Vv

ÚTERÝ

Čj

 Aj/Aj
M Čj Hv

STŘEDA

 M Prv
 Čj Aj/Aj

 

ČTVRTEK

M

 Tv Čj Pč Čj

PÁTEK

Aj/Aj

 Čj Čj
 M Prv
Organizace školního roku 2023 - 2024


Začátek vyučování  4.9. 2023 (1 vyučovací hodina)
Podzimní prázdniny :   26. a 27.10. 2023
Vánoční prázdniny :   23.12. 2023  a končí 2.1. 2024
Výpis vysvědčení za první pololetí :  31.1. 2024
Pololetní prázdniny :   2.2. 2024 
Jarní prázdniny :   26.2. - 3.3. 2024
Velikonoční prázdniny : čtvrtek 28. 3. 2024
Ukončení vyučování :   29.6. 2024
Vyučování ve školním roce 2024/2025
začne v pondělí 2.září 2024AKTUALITY
Dne 27.-28.6 ředitelské volno z provozních důvodů.
Informace mají děti v žákovské knížce.

Fotografování 13.5.-14.5.


Fotografování tříd, jednotlivců, skupinek dne 13. a 14.5. 
Zapište do úkolníčku s kým se bude Vaše dítě fotografovat.
Konzultační třídní schůzky 23.4. a 24.4. 2024


24.4. jedeme do Kolína  "Výstavu o životním prostředí,,.

 

Odjíždíme od školy v 8:09 hod.(linkovým autobusem) děti přijdou normálně do třídy a společně půjdeme na autobusovou zastávku.

 

Návrat linkovým autobusem v 11:51 hod. před školu. Děti odvedu na oběd a ty které chodí do družiny, odvedu do družiny.

Děti budou mít 50 Kč na autobus + kapesné 100 - 150 Kč. Dejte dětem batoh, nedávejte dětem školní tašku.
(svačina, pití)
24.4. odpadá kroužek jógy.
 

Děti budou mít 50 Kč na autobus a také můžete dát dětem kapesné 100-150 Kč. Je možné si na výstavě koupit nějakou drobnost.

 Omlouvání z kroužků - pokud Vaše dítě chodí na nějaký kroužek, posílejte omluvenky po dětech napsané na papíře. Předají je vyučujícímu, který kroužek vede. Děkuji

V druhém pololetí prosím opět o zakoupení

                          1x vlhčené ubrousky

 

                          1x balení kapesníků a 1x kapesníky v krabičce

 

                      DěkujemeJE VELMI NUTNÉ KAŽDÝ DEN ČÍST!!

KAŽDÝ DEN OPAKUJTE NÁSOBILKU A PROCVIČUJTE VYJMENOVANÁ SLOVA!!

Prosím o kontrolu mazacích tabulek,některé děti nemají ve škole.
Děti nechávají tabulky ve škole.

Každý den je potřeba procvičovat násobení a dělení násobků 2,3,4,5,6,7,8,9.

Kroužky:
Keramický kroužek - začíná 18.10. 13:00-14:30 každou sudou středu
Buď fit -jóga pro děti - začíná 11.10. 12:30 - 13:30 každou středu
Přírodovědný kroužek - začíná 5.10.  13:00 - 14:00 každý čtvrtek
Barvínek - začíná 5.10. 15:00 - 16:00 každý čtvrtek
Dopravní kroužek - začíná 6.10. 12:30 - 13:30 každý pátek


OBĚDY- přihlašování obědů na pondělí musíte provádět v pátek do 13:00 hodin.

 

Vážení rodiče,

jelikož škola nemůže vybavovat žáky školními pomůckami, žádáme Vás o zajištění následujících sešitů, které bude Vaše dítě potřebovat v 3. ročníku:

sešit č. 520      1 ks

sešit č. 523      8 ks

sešit č. 524      2 ks

sešit č. 5110    1 ks

mazací tabulka + 2x fix na tabulku

Na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti budou děti potřebovat:

Igelitový ubrus, zástěra nebo staré triko, vodové a temperové barvy, štětce, paletu, kelímek na vodu, černou tuš, tuhé lepidlo, hadřík, černý slabý a silný fix, 2x sadu barevných papírů, modelínu + podložku. (vše budou děti mít v kufříku, nebo plastové krabici s víkem)

 

Prosíme o kontrolu kufříků z letošního školního roku, některé děti měly kufříky ve velmi špatném stavu.

Hromadně všem dětem zakoupíme čtvrtky A4 a A3 a malé tekuté lepidlo Herkules.

(na začátku školního roku platbu za čtvrtky a lepidlo spočítáme a částku se včas dozvíte)


                                                                 Děkuji Dandová


      
Absence, prosím, omlouvejte vždy do žákovské knížky. Upozornění předem e-mailem.


4.9.  zahájení školního roku, sejdeme se v naší třídě 3.A
Proběhne zahájení školního roku, informace o školním řádu a organizačních a hygienických opatřeních.

 5.9. Přinést pomůcky na VV a PČ, sešity a učebnice dle rozvrhu .
 Žáci dostanou rozpis cen pracovních sešitů na školní rok. 
Od 5.9. bude vyučování probíhat již podle rozvrhu, pouze první a druhá vyučovací hodina bude třídnická. Předpokládaný konec vyučování je ve 12.05. 
Přinést i TV, neboť první dva týdny budeme cvičit.

 


 

 NÁSTĚNKA

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků se konají ve středu 19.6. od 15.30 ve třídě 2.A (vedle ředitelny)

Ředitelské volno 27.6 a 28.6.2024

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy