logotyp

I.A

Vítejte na stránkách naší třídy 1.A!

Třídní učitelka: Zuzana Literová

Kontakt: literova@zs-zasmuky.cz

Vzhledem k nízkému počtu zájemců se škola v přírodě zatím ruší!
(Pokud bude dostatečný zájem ze strany rodičů, je možné vyjednat nový termín na jaře.)


Plánovaná škola n přírodě Rokytnice nad Jizerou 27. 9. - 1. 10. 2021
Cena 2 900, -
Nově - dle nařízení okr. hyg. stanice - nutnost PCR testu

15.9. od 15.30 - třídní schůzka (škola v přírodě, organizace vyučování) Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků dle doporučení MŠMT (Co by mělo dítě zvládat, než půjde do 1. třídy.)

Seznam pomůcek (platba po vyúčtování školy v přírodě)


Září - přípravné období
 První měsíc školního roku je období přípravy na vlastní výuku čtení a psaní.
Aby děti byly připravené na další etapu, měly by na konci tohoto období zvládat:
- skládání slov z odděleně vyslovovaných slabik (ve-ver-ka),
- skládání slov z izolovaných hlásek (k-o-s, k-o-z-a),
- rozklad slov na hlásky, na slabiky,
- vyvození náslovné hlásky (jablko - J), určení poslední hlásky ve slově (jahoda - A),
- hledání rozdílů a shod (hledej shodný obrázek, najdi, co do řady nepatří),
- k pochopení znaku jako abstraktního pojmu: popisování obrázku zpaměti,
- prostorová orientace (vlevo, vpravo, první, druhý,...pátý, poslední, uprostřed, co je řádek a že vede zleva doprava)
              
  
6.-10.9.2. školní týden - pokyny a organizace

Učivo
Čj - vytleskávání slov - rytmus
    -náslovná hláska
    - sluchová analýza a syntéza:  P-E-S, M-Y-Š
M - určování počtu 1-5
    - číselná řada 1-5
    - pojmy 1., 3., 2. .... hned za, hned před, uprostřed, více x méně
Prv - chování o přestávkách a při vyučování - pravidla třídy, naše třída

Důležité pokyny a informace pro rodiče: 
- průběžně obalovat sešity a pracovní sešity,
- vystříhat a dát do zásobníků číslice 0-5;tečky 1-5,
hlavně prosím nestříhat písmena!!!!!! Nechat doma a do školy dát jen zásobník s čísly a tečkami!!!! 
nenosit žádná pera, vyndat z penálů a nechat doma (Gumovací pero nebudeme používat vůbec tento rok.),
- nosit všechny pracovní sešity, notýsek na známky a malý notýsek (komunikace učitel - rodič),
pořídit obálku s drukem (Děti dostanou v pátek mazací tabulku domů, přinesou ji opět v pondělí v obálce s drukem a budou ji pak už nechávat ve škole.)
v pondělí přinést cvičební úbor (tepláková souprava a sportovní obuv na ven) + švihadlo a tenisový míček - vše podepsané a v látkovém sáčku,

- od pondělí výuka dle rozvrhu (7.35-11.10),

- v pondělí 6.9. opět testování: 1.A vyzvedne paní učitelka před školou v 7.15 a 1.B v 7.25!

- domácí úkoly budou značené červeným puntíkem,kroužkem

V nejbližších dnech plánujeme procházku do přírody, proto prosím zajistěte, ať mají děti přiměřené oblečení (pohodlné sportovní oblečení v několika vrstvách).


         
Rozvrh hodin

 07:35 - 08:2008:30 - 09:1509:25 - 10:1010:25 - 11:1011:20 - 12:05
PondělíČJ
 MVV ČJ 
Úterý MČJ HV
 PRV 
StředaČJTV MČJ
 
ČtvrtekM
ČJPRVĆJ
 
PátekČJ PČ TV ĆJ  

Testování žáků- informace pro žáky a zákonné zástupce

 

Proces samoodběru odkaz na video

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, žáci zdravotnické roušky, s vyjímkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice
 • Během testování se musí větrat
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru
 • Každý žák obdrží jednu  testovací sadu
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů pedagoga
 • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu
 • Dohlížející pedagog kontroluje správnost provedení samoodběru
 • Testovaný podle pokynů pedagoga sám pokračuje vyhodnocením testu
 • Dohlížející pedagog spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky ( odchází do šatny se přezout)
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a žák je poslán do izolační místnosti
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový testovací
 • Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout
 • V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce ( který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy
Alena Bernardová, ředitelka

NÁSTĚNKA

Od 1.7. do 31.8. Prázdniny
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy