logotyp

III.B

Kontakt, rozvrh hodin, aktuality

Kontakt, rozvrh hodin, aktuality

VÁŽENÍ RODIČE A ŽÁCI

VÍTÁM VÁS NA STRÁNKÁCH NAŠÍ TŘÍDY, KDE VÁS BUDU INFORMOVAT O UČIVU A AKCÍCH NAŠÍ TŘÍDY


LENKA KREJČOVÁ - třídní učitelka
email: 
krejcova@zs-zasmuky.cz
(neobávejte se kdykoli napsat)


konzultační hodiny:  STŘEDA:  13.45 - 14.30hod.
(po předchozí domluvě) prosím, pište do předmětu jméno Vašeho dítěte, děkuji

PROS
ÍM rodiče o zajištění těchto pomůcek pro 4. ročník
 
Seznam sešitů pro 4. ročník:

ČJ – 2x – sešit s tvrdými  deskami + slovníček Aj, čtenářský deník

Vv + Pč – tempery, vodovky, štětce, paleta, kelímek, ubrus, fixy, nůžky, lepidlo, měkké tužky, modelína, pastelky, hnědý nebo černý uhel

Další pomůcky – kružítko, mikrotužka na rýsování, pero, guma, obaly na učebnice i sešity, pravítko, trojúhelník s ryskou, ořezávátko, cvičný sešit, v sáčku oděv a obuv na Tv

 

Děti dostanou seznam i na lístečku

Vážení rodiče,

 

dětem bude na příští školní rok do čtvrté třídy zakoupena první sada všech sešitů, které budou potřebovat na jednotlivé předměty. Také zakoupíme pomůcky na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti (čtvrtky se správnou gramáží, 2x barevné papíry, tuš, fix na mazací tabulku, tuhé lepidlo). Dětem zakoupíte pouze obaly na sešity (lepší je kupovat pevnější obaly, které vydrží celý školní rok).

 

Na začátku školního roku budou také dětem rozdány pracovní sešity na český jazyk, matematiku, přírodovědu, vlastivědu a anglický jazyk. Cenu všech sešitů se dozvíte včas.

 

Celková částka za sešity a pomůcky na Vv a Pč bude rozpočítána v každé čtvrté třídě zvlášť na jednoho žáka.

 


TENTO školní rok bude ukončen již ve středu 26.června rozdáním vysvědčení
Ve čtvrtek a v pátek 27. a 28.6. budou mít žáci ředitelské volno

PŘEJI všem krásné, sluníčka a pohybu plné prázdniny


CHYSTÁME SE NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

Staré pověsti české – pro děti

Ve středu 24.4. 2024 od 15.30 hod
proběhnou konzultační třídní schůzkyROZVRH šk. rok  2023 - 2024

         .B

       1. hod.

     2. hod.

      3. hod.

  4. hod.

      5. hod.

PONDĚLÍ

 ČjTV
 MPrv

Aj

ÚTERÝ

ČJ

 M
Čj/čt PrvVv 

STŘEDA

 M ČJ AJ Čj/čt

 

ČTVRTEK

Tv

 ČJ M Čj/čt 

PÁTEK

ČJ

 M Čj/čt
 Hv Aj

Prvouka - Bc. Petra Dandová
Pracovní činnosti - Mgr. Bohumila Nováková
Výtvarná výchova - Bc. Petra Dandová 
Anglický jazyk  - Mgr. Lucie Šebková
 Čj, M, Tv  , Hv- Lenka Krejčová


Organizace školního roku 2023 - 2024
Začátek vyučování :   4.9. 2023 (1 vyučovací hodina)
Podzimní prázdniny :   26. a 27.10. 2023
Vánoční prázdniny :   23.12. 2023  a končí 2.1. 2024
Výpis vysvědčení za první pololetí :  31.1. 2024
Pololetní prázdniny :   2.2. 2024 
Jarní prázdniny :   26.2. - 3.3. 2024
Velikonoční prázdniny : čtvrtek 28. 3. 2024
Ukončení vyučování :   29.6. 2024
Vyučování ve školním roce 2024/2025
začne v pondělí 2.září 2024

Aktuality
Příští týden 12.12. budeme mít výtvarnou výchovu již podle rozvrhu před plaváním.
Všechny děti budou mít ve škole kufřík. V kufříku budou mít 2x plochý štětec, 2x kulatý štětec, lepidlo, nůžky, temperové a vodové barvy, voskovky, černý fix, igelit na lavici (pokud vaše dítě nemá igelitový ubrus zakoupíte v papírnictví). Igelitové ubrusy se prodávají ve velikosti lavice, nebo můžete ustřihnout starý ubrus, který již nepoužíváte. Prosím, aby si děti ve škole kufřík prohlédly a napsaly si co jim chybí, aby jste měli čas věci dokoupit.

Všechny děti musí nosit pomůcky na hodiny prvouky.
V každé hodině řešíme zapomínání pomůcek (pracovní sešit, učebnice, nůžky, lepidlo a malý sešit 524).
Vážení rodiče,

JE VELMI NUTNÉ KAŽDÝ DEN ČÍST
ráda bych, aby každý alespoň jednou za měsíc přinesl referát z přečtené knihy

Po návštěvě muzea v Hrusicích jsme se s dětmi domluvili, že se pokusíme sehnat knihu  "MIKEŠ" a budeme číst ve škole jako mimočítankovou četbu.

Děti budou dostávat většinou v pátek školní sešity, aby rodiče věděli, z čeho jsou známky v Ž.K.
PROSÍM VŽDY O PODPIS

Vzhledem k tomu, že po víkendu velmi často děti prinesou nejen nepodepsáno, ale mnohdy ani sešit, budu se snažit posílat sešity v týdnu k podpisu.      Absence, prosím, omlouvejte vždy do žákovské knížky. Upozornění předem e-mailem.
Úžasný


Stále ještě někteří nemají obalené sešity i pracovní i učebnice je nutné dát do pořádku


 

DÚ Z ANGLICKÉHO JAZYKA

čar

NÁSTĚNKA

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků se konají ve středu 19.6. od 15.30 ve třídě 2.A (vedle ředitelny)

Ředitelské volno 27.6 a 28.6.2024

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy