Jméno:
Heslo:

VIII.A

RozvrhVstup do budovy12345Polední přestávka67
7:1507:35 08:2008:30 09:1509:25 10:1010:25 11:1011:20 12:0512:05-12:45 12:45-13:0013:00 13:4513:55 14:40
PondělíMČjDTvTv Ze
ÚterýČjCHAjTk RvVv
StředaČjDNjMF 
ČtvrtekMAjCHOV ZeHv
PátekMČjNjAj 
 

Období prázdnin pro školní rok 2019/2020
Podzimní29. října a 30. října 2019
Vánoční23. prosince 2018 a končí 3. ledna 2019
 začátek vyučování v Pondělí 6. ledna 2020
pololetní31. ledna 2020
Jarní9. března až 15. března 2020
Velikonoční9. dubna + 10.dubna 2020
Hlavní1. července do 31. srpna 2020

 


1. týden 16.-20.03.2020 Materiály ke studiu 8. třída

Matematika

Opakování - Reálná čísla, početní operace

písemně do šs.

str. 10/14
str. 13/9
str. 18/30,33
str. 100/5

Fyzika

Opakování
str. 92 - úkoly ke shrnutí učiva článků 1.17 až 1.22 písemně do šs.

Český jazyk

Probíráme SKLOŇOVÁNÍ JMEN PŘEJATÝCH (učebnice str. 20 - 24)
Naučte se skloňovat podst. jm. génius, muzeum, téma, idea, z učebnice vypracujte do šk. sešitu cvičení 8 na str. 24.
Dále na str. 146 vypracujte do slohových sešitů z článku Vynález žárovky výtah.
V prac. sešitě ČJ 8 vypracujte cičení 7a, b,c, d, e na straně 14, na str. 7 cv. 9, 10, 11 a na str. 8 cv. 12.

Německý jazyk

Tento týden opakujeme dny v týdnu a číslovky 10-100. Opakujte si názvy dnů v týdnu a jednotlivé číslovky, zkoušejte si slovíčka nahlas vyslovovat i psát. Kdo bude chtít, může napsat na papír krátký sloh Meine Woche, kde popíše, co dělá každý den v týdnu a později odevzdá.

Anglický jazyk

  My dear eight class pupils,

  I hope that you enjoyed your spring holidays and in fact,you are looking forward to another more time.

  However,the situation is really serious and it will be up to you how you will manage to cope with it.

 Anyway,I believe that you are all OK and responsible and you will do your best and prepare on your own.

  So what to do?

  UNIT 6 -revise all the exercises in your student´s book and workbook focused on the difference between

 

                past simple and present simple - p72-73 and 56-57

                  revise all the vocabulary and grammar we have done so far in your workbook p99-104 and 108-119

               you can practise your vocabulary on-line - English crosswords,for example and grammar in

                 Help for English.cz

   At first,I wanted you to work on Projects in June in groups but I had to change ma plans.So look at p 45

 Project . My technology world and prepare a presentation about tachnology and gadgets you use.You can

 complete it with pictures or photos and you can work on it for 2 weeks.

  That´s all for now.Have a nice time and don´t forget to study.

 

                                                                                         Your English teacher

 

Chemie

Tento týden opakujeme halogeny, str.51. Kdo bude chtít, vypracuje na čvtrtku nebo papír vellikosti A4 projekt na toto téma - použitívýskyt, vlastnosti,...Obrázky můžete malovat i vystřihovat. Později můžete odevzdat.

Přírodopis

 

Tento týden bude ve znamení opakování tělesných soustav člověka, které jsme prozatím probrali.
Proto vypracujete do školních sešitů otázky za následujícími kapitolami:

Od buňky k člověku - uč. str. 53
Opěrná soustava - uč. str. 55 + 57 + 60
Pohybová soustava - uč. str. 63
Oběhová soustava - uč. str. 66 + 68
Využít můžete informace z učebnice, ale i internetu, popř. encyklopedií. :)

 

 
Zeměpis

Milí osmáci, během tohoto týdne bychom měli zvládnout zopakovat vše, co jsme zatím probrali! Věnujte prosím pozornost portálu Umíme fakta a potrénujte všechny kategorie slepých map týkajících se prozatím ČESKÉ REPUBLIKY (sekce ČR příroda i ČR administrativní)!
https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy
Ten kdo mi odešle printscreen dosažené 4 úrovně, získá malou 1 :) za 5 malých jedniček Vám zapíšu plnohodnotnou jedničku do svého notesu a posléze do ŽK!
Printscreeny zasílejte do mailu školního.

 

Dějepis

Pro začátek zopakujte učivo -Průmyslová revoluce

Dále opsat nebo vytisknout a vložit do sešitu viz odkaz a prostudovat.

 

 

Konzultace třídní učitelky

Konzultační hodiny třídní učitelky - Mgr. A. Verflová - ve školním roce 2019/20 : úterý 12:05 - 12:50.
JInak možné po vzájemné dohodě v jiných časech.

Pozdrav po jarních prázdninách

Pozdrav po jarních  prázdnináchMoji milí žáci,
srdečně vás zdravím po jarních prázdninách a doufám, že jste si je ve zdraví užili. Vzhledem k situaci, která nastala ve společnosti, se zatím nemůžeme sejít ve třídě. Sledujte, prosím, tedy pravidelně webové stránky naší třídy - bude sem pravidelně vkládáno učivo, které by jste si měli průběžně opakovat, než se zase všichni uvidíme. Děkuji tomu, kdo si vzal do dočasné péče naše kobylky :-), šneka jsem našla jenom jednoho. Jestli někdo víte, kam se poděli ostatní, napiště mi, prosím, na školní mail:-) Opatrujte se, přeji hodně zdraví. A.Verflová - tř.uč.

2. týden 23.-27.03.2020 Materiály ke studiu 8. třída

Matematika

Konstrukční úkoly
písemně do šs.6ť6
str. 33/3,5,6
str. 96/1,2,6
str. 97/12,14,16

Fyzika

str. 113  písemně do šs.

Český jazyk

Opakování jmen přejatých -
pracovní sešit ČJ 8 - str. 6/ cv. 1, 2, 3, 7, 8, 10, str. 21/cv. 2
Nadále procvičujeme pravopis - vypracuj písemně (nejlépe na A4 k pozdější kontrole) od každého minimálně 2 cvičení na koncovky podst. a přídav. jmen, velká písmena, shodu přísudku s podmětem (děti psaly)- vyhledej na pravopisně.cz, umimecesky.cz, v učebnici aj. Ti, kteří dostavají doplňovačky, mohou napsat na každý jev 1 cvičení.
Podle větných vzorců vymysli a napiš souvětí -    a) 1VH sluč. 2VH, 3VV účelová, 4VV příčinná          b) 1VV časová, 2VH stupň. 3VH, 4VV přívlastková  c) 1VH odpor. 2VH důsled. 3 VH, 4VV podmětná
Dobrovolně ( bude kladně ohodnoceno :))vymysli vypravování, aby text obsahoval i tato slova - ŠKOLA, LETADLO, VELIKONOCE, KŮŇ, RADOST, GÉNIUS, POMOC, MÍČ, RYBNÍK, PAMPELIŠKA
Dobrovolně si přečti báseň od Fráni Šrámka Raport ( čítanka str.98) a odpověz na otázky str. 100

Německý jazyk

Opakujeme téma Jídlo, nápoje. Nejprve si procvičte slovíčka na stránce www.umimenemecky.cz  v sekci Pexeso téma Potraviny, jídlo,nápoje. Pak zkustev napsat krátké vyprávění, co jíte k snídani, obědu a večeři, co vám chutná, co nechutná, co umíte uvařit...Kdo bude chtít, může to udělat jako projekt na A4 papír nebo čtvrtku (obrázky vystřihnout nebo namalovat), později můžete odevzdat.

Anglický jazyk

Milí žáci,
protože doba nuceného volna se zcela určitě prodlouží.,zadané úkoly si rozvrhněte na malé části- třeba jedno cvičení denně.Odkazy na opakování na internetu jsou dobrovolné,ale  v Helpfor English,cz  si můžete zase
vybrat jedno dvě cvičení a opakovat si to,co už jsme udělali .
Ohledně Vašeho projektu prodlužuji dokončení o další dva týdny a pak Vám dám vědět,jakým způsobem mi je přepošlete.Dejte si tedy záležet,ať je to zajímavé a i hezké,fantazii se meze nekladou.
Všechny Vás moc zdravím a aspoň si užijte jaro.
                Your English teacher
Milí osmáci,

dnes Vám vysvětlím slovní zásobu a gramatiku,které nám ještě zbývají udělat v 6.lekci.
 
Vocabulary 2
str. 76 a str, 58
Extreme adjectives
někly také "absolutní" přídavná jména je skupina přídavných jmen,která vyjadřují maximální význam daného slova.
Většinou se nestupňují a NIKDY se nepoužívají s výrazy,které význam ještě zveličují ( a to ani v češtině ).
terrifying - hrozivý                                                             tiny - maličký
amazing- úchvatný                                                           awful- odporný
enormous - obrovský                                                       freezing- mrazivý 
exhausted - úplně vyčerpaný                                        boiling - vařicí
                                                      delighted - potěšený
 
Ve cvičeních 1,2,3 / 76  a  1,2,3,4 / 58  si tato přídavná jména procvičíte.
 
Grammar 2 - Quantity
Používání některých výrazů vyjadřujících množství se vztahuje k tzv. počitatelným a nepočitatelným podstatným
jménům.Jak poznáte podstatné jméno počitatelné? V množném čísle má koncovku S /ES. Pozor na jména,která
mají nepravidelné množné číslo - man - men
                                                                woman - women
                                                                child - children
                                                                man - people
                                                                foot -   feet
                                                                tooth - teeth
                                                                fish - fish
                                                                mouse - mice  atd.
Výraz MUCH nebo spojení HOW MUCH používáme s nepočitatelnými jmény.     
Výraz MANY nebo spojení HOW MANY používáme s počitatelnými jmény.
How much time do you have? - I don´t have much time.
How many brothers or sisters do you have? - I don´t have many brothers or sisters - I have only one sister.
 
Oba výrazy se používají především v OTÁZCE a ve větách ZÁPORNÝCH.Ve větách KLADNÝCH se upřednostňuje
neutrální výraz pro obě skupiny jmen A LOT OF / LOTS OF.Toto pravidlo se ale striktně nemusí dodržovat.
I have a lot of time  / I have a lot of brothers and sisters.
 
Podobná pravidla platí i u výrazů označujících malé množství.
LITTLE - málo u nepočitatelných
FEW - málo u počitatelných
A LITTLE - trochu,to znamená více než málo
A FEW - několik,více než málo
little time - málo času                                a little time - trochu času
few friends  - málo přátel                         a few friends - několik přátel
Pozor na velmi častou chybu - There were very little people in the shop- v obchodě byli trpaslíci( velmi malí lidé)
                                                                                     VERY FEW PEOPLE - velmi málo lidí
 
SOME/ANY se používají u nepočitatelných jmen a u počitatelných v množném čísle.U počitatelných v jednotném
čísle se používá neurčitý člen A/AN.
SOME se používá ve větách kladných oznamovacích a ve zdvořilé žádosti či nabídce.
ANY se používá ve větách záporných a v otázkách.
I need some vegetables but I don´t need any fruit.
Can I get some information about this place?
There are some pictures in the room but there aren´t any posters.
There is some milk in the fridge but the isn ´t any butter.
 
Tyto výrazy si procvičte na str 77/8,10,11 a ve cvičebnici na str 59/ 1-6.Dodatková cvičení najdete na str 119.
 
V pracovním sešitě si přečtěte text FAMOUS JOURNEYS a udělejte cvičení 1,2 a 3/62
 
Během tohoto týdne byste měli dokončit práci na svém prvním projektu.Jak ho předáte,dám vědět příště.
 
Have a nice time and take care!
                                                                          your English teacher

 

Chemie

Opakujeme uhlík - str. 52. Přečtěte si znovu výklad v učebnici. Podívejte se na  youtube : Nezkreslená věda : Co je to diamant ? ( asi 10 minutové video) https://www.youtube.com/watch?v=-p8326ceods

Přírodopis

Zdravím Vás osmáci, v přírodopisu budeme muset mrknout trochu dál, neboť množství učiva pro tento ročník je veliké a v posledním měsíci bychom to nestihli.
Věnujte prosím pozornost přiložené prezentaci viz soubory na konci v VIII.B - Travící soustava člověka a udělejte si zápis. Až tak učiníte, mrkněte na tuto hru a zkuste mě trhnout v čase 3:15 :)

 


Zeměpis


V zeměpisu postupujte dle instrukcí v prezentaci, udělejte si zápis a mrkněte na video o přesunu kostela v Mostě. 

 

Dějepis

Z 1. týdne máte zopakovanou průmyslovou revoluci a opsaný nebo vlepený téma: Myšlenkové směry na počátku 19. Století

Tento týden jen úkol přepsat nebo vytisknout (ideálně tisk nastavit 2-stránky na 1-stránku ať se to lépe vejde do sešitu) a vložit do sešitu viz odkaz a postupně se látku naučit stručně :-)

3. týden 30.03.-03.43.2020 Materiály ke studiu 8. třída

Matematika

Pokud má někdo dotazy nebo chcete udělat kontrolu apod. Pište na školní e-mail sterbova@zs-zasmuky.cz

Pro tento týden si vyberte jedno libovolné cvičení, které ofotíte a zašlete na školní e-mail.

Výrazy
uč. 102/2,3,4,5
106/5,6,7
108/8,9,10,12,13
109/14,15,18
111/2,3
113/7,8


Fyzika

str. 121 písemně do šs.

Český jazyk

Milí osmáci,
tento týden se zaměříme víc na literaturu. V mluvnici pokračujeme v opakování pravopisu (pravopisne.cz, umimecesky.cz aj.) Na papír napiš nejméně 2 cvičení na psaní skupin mně/mě ( šel ke mně, tajemně...) pro pozdější kontrolu.
 
Literatura  - do literárního sešitu napiš tyto zápisy:
Fráňa Šrámek (1877 - 1952)
český básník, prozaik, dramatik,představitel anarchistických buřičů, účast v 1. sv. válce - bás. sbírka Modrý a rudý - odpor  x válce (báseň Raport)
bás. sbírka Splav  - milostná a přírodní lyrika
autobiografický román Stříbrný vítr ( o mládí, studentském životě, zfilmováno)
divadelní hra Měsíc nad řekou ( ztracené iluze mládí, střet generací, zfilmováno)
" Po špičkách se má chodit kolem mládí ..."
 
Jiří Wolker (1900 Prostějov - 1924 Prostějov)
český velmi talentovaný básník, představitel proletářské poezie, z dobře situované rodiny x silné sociální cítění, při studiích v Praze seznámení s dalšími spisovateli, idealistická víra v komunistické myšlenky, zemřel na tuberkulózu.
Dílo : básnické sbírky - Host do domu (Poslední báseň Svatý kopeček - báseň pásmo), Těžká hodinaPoštovní schránka
Balady - Balada o snu, Balada o očích topičových, Balada o nenarozeném dítěti aj.
Pohádky - O kominíkovi, O milionáři, který ukradl slunce
Vlastní epitaf (náhrobní nápis) " Zde leží Jiří Wolker, básník, jenž miloval svět a pro spravedlnost jeho šel se bít. Dřív než moh´srdce k boji vytasit, zemřel - mlád dvacet čtyři let."
 
Jan Čep ( 1902 - 1974)
český spisovatel katolické orientace, v roce 1948 vyloučen ze Syndikátu českých spisovatelů, emigroval do Francie, zde i zemřel, silný vztah k vlasti, v emigraci nešťastný.
Dílo: povídky Dvojí domov
 
Další úkol: v čítance s. 176 najdi, co jsou to přísloví a napiš do literárního sešitu (nahoře proloženým písmem - Přísloví ...... formou.)
Vyber 5 přísloví a zkus je nakreslit na papír jako přípravu na hru s příslovími, kterou si zahrajeme ve škole. Můžete si ji zahrát i se sourozenci nebo rodiči :). Připravujte si referáty, prezentace i zbylé výklady.


Německý jazyk

Opakujeme téma Am Bach - kdo bude chtítnamaluje na čtvrtku potok a vše, co s ním souvisí ( včela, plechovka, tráva, pták...), popíšemůžete přidat vyprávění, co lze v létě všechno dělat : Wir können schwimmen. Wir können mit dem Ball spielen...Můžete mi to ve škole později odevzdat.

Anglický jazyk

 

 

Chemie

Opakujeme fosfor a jeho vlastnosti na str. 53Kdo bude chtít, může vytvořit projekt na čtvrtku - obrázkyvlastnosti, použití....

https://www.youtube.com/watch?v=B1mHKVmBOkYPřírodopis

 Zdravím osmáci!

Doufám, že jste v minulém týdnu vše zvládli a že mě někdo porazil v zobrazené soutěži! Pokud je tomu tak, nestyďte se pochlubit do mailu a já Vám za Vaši práci navíc udělím + ! Co říkáte tomu přesunu mosteckého kostela? Svoje dojmy klidně pište do mailu, rád uvidím Vaše reakce! J
Ale teď už k látce tohoto týdne…

Níže naleznete prezentace, které Vás povedou. V příroďáku tam máme vylučovací soustavu a uvnitř prezentace je skrytý odkaz na jednu velmi chytlavou písničku. Pokud máte malého sourozence, zkuste ho tuto píseň naučit! J (btw. nejlepší je, když děláte závěrečky na auto a tohle vám začne hrát v kapse :D)

V souborech zde naleznete Vylucovaci_soustava.ppt

Zeměpis

 
V zemáku tam máte jen krátký zápis s obrázky a malé hledání pojmů! ;)
V souborech zde naleznete Liberecký kraj.ppt

Držte se!

 

Dějepis

Tento týden jako každý předchozí, jen úkol přepsat nebo vytisknout (ideálně tisk nastavit 2-stránky na 1-stránku ať se to lépe vejde do sešitu) a vložit do sešitu viz odkaz a postupně se látku stručně naučit :-)

Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy