logotyp

I.B

Vítejte na stránkách 1.B ve šk. roce 2021-22!

Vítejte na stránkách 1.B ve šk. roce 2021-22!

Třídní učitelka:
Mgr. Lucie Šebková
Kontakt:
sebkova@zs-zasmuky.cz

Konzultační hodiny:
po-pá 11.30-13.30, nebo po předchozí domluvěOdkaz na Google učebnu (úkoly pro žáky, kteří chybí; fotogalerie, výuka)

  
Rozvrh
 7.35-8.208.30-9.159.30-10.1510.25-11.10
Pondělí Čj.... M.... Hv.... Čj......
Úterý Čj.... M.... Tv.... Prv.....
Středa Čj.... Pč.... M..... Čj......
Čtvrtek M.... Čj.... Vv.... Čj......
Pátek Čj.... Tv.... Prv.... Čj......


Aktuálně

Aktuálně
28.6. školní divadelní představení

1.6. Pohádkový les v zásmucké bažantnici pořádaný osmými ročníky (s sebou batůžek, pití, svačina, pláštěnka, sportovní oblečení)

2.-3.6. Focení (na lísteček přesné požadavky, kdo bude chtít i jiné fotky než jen jednu společnou)

6.5. 2022 ( pátek )  Sportovní den
Žáci přijdou do školy ve sportovním oblečení a obuvi. Sportovní den proběhne v ,, Bažantnici "v rámci vyučování. Po návratu půjdou žáci na oběd, do družiny nebo domů. Předpokládaný konec bude v 11. 10 hod. S sebou svačinu, pití, pláštěnku.


Kritéria hodnocení na konci prvního ročníku


Škola v přírodě 23.-27.5. 2022 - aktualizované dokumenty ke stažení zde


Prvouka
 - počítačová hra (poznávání našich rostlin a živočichů)

Škola vyhlásila soutěž ve sběru papíru.


20.4.22 Třídní schůzky
-15.30-16.00 společné
-16.00-17.30 indiv. konzultace

27.4. Exkurze - Botanicus - centrum řemesel a bylinné zahrady (pro víc info. včetně ceníku kliknout zde)
Vybíráme zálohu Kč 250,-

Součástí zálohy je doprava, vstupné a minimálně 3 groše na jedno z řemesel (Záleží, jaká bude účast a kolik vyjde tím pádem autubus.) Je možnost dát dětem kapesné, aby si vyzkoušely řemesel víc. 

29.4. čarodějnický průvod

2.-3.6. foceníAprílová škola
 
- Kliknutím na nadpis se přepnete do alba fotografií a videí z aprílové hodiny, kdy učily samy děti. Dětem jsem tuto možnost nabídla v pondělí s tím, že je to čistě dobrovolné a že si mohou cokoliv připravit. Měli jsme český jazyk, matematiku, a dokonce i taekwondo. Já jsem dostala dvě žákovské knížky. :-) Ne všechny děti měly odvahu postavit se před tabuli, ale bylo vidět, že jsou všichni tak nadšení, že by uvítaly tuto akci zopakovat, což jsem slíbila, protože jsem z jejich reakce měla také upřímnou radost a bylo patrné, že příště bude odvážlivců víc. Nejsem dobrý kameraman, chtěla jsem jen zprostředkovat krátkými záběry atmosféru dnešního mimořádného dne ze školy.Aprílové utkání ve vybíjené mezi třídami 1.A a
1.B
Když jsem  při pravidelném plánování výuky zjistila, že se blíží  pátek 1. dubna, napadlo mě udělat něco mimořádného. A když jsme s kolegyní Zuzkou Literovou konzultovaly práci obou tříd, sdělila jsem jí tuto myšlenku, a ta hned navrhla společné utkání ve vybíjené. 
Obě třídy se rozdělily na dvě družstva. První souboj skončil remízou a druhý vyhrála 1.B. Nicméně síly byly vyrovnané.
Děti byly aktivní a šikovné. Bylo vidět, že si to užívají a že mají radost.  
Po ukončení zápasu obě třídy obdržely diplom a přemístili jsme se všichni do naší třídy, kde si děti z druhé třídy za podpory všech zahrály na interaktivní tabuli soutěžní kvíz na poznávání rostlin a živočichů.
A na úplný závěr jsme zhlédli pohádku Jak krteček ke kalhotkám přišel.
Pro děti to jistě bylo milé zpestření výuky, zažily radost ze  společné hry  a přitom rozvíjely své pohybové dovednosti a rozšířily si i své znalosti. Sice nikdo nikoho nenapálil, ale přesto to byl vydařený aprílový den a bezvadné zakončení týdne.

Video z utkání č. 1
Video z utkání č. 2
Fotoalbum z utkání

Čokoládovna (video č. 1)
Čokoládovna (video č. 2)


Fotogalerie třídy

Angličtina hrou: odkaz na seznamy dětí a termíny lekcí
 

 Výlet do svíčkárny - album


Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků
 dle doporučení MŠMT (Co by mělo dítě zvládat, než půjde do 1. třídy)
Seznam pomůcek s cenami 
Duben
  
              Z důvodu pedag. rady a třídních schůzek bude kroužek AJ přesunut z 20. na 19.4!!!!
Rovněž se přesouvá angličtina z 27. na 26.4. kvůli exkurzi!!!!
              
           

Učivo

Český jazyk 

- slabikář do str. 38:
- dy, ty, ny; dý, tý, ný - di, ti, ni; dí, tí, ní;
- skládání slov se společným kořenem;
- jazykolamy, hádanky, rébusy (např. slovní had ap.);
- nácvik plynulého hlasitého čtení se správnou intonací
(otázka, zvolání, pauza na konci věty, vázání slabik ve slovech a s nepřízvučnou předložkou, např. "v le-se, z le-sa; mra-ky, kle-ce, par-ky" čteme dohromady bez pauzy);
- rozvoj čtenářské gramotnosti: hledání a ověřování informací, čtení s předvídáním;
- psaní krátkého dopisu (oslovení, rozloučení);
- opis, přepis a diktát krátkých vět;
- hláskování a skládání slov z písmen;
- psací tvary velkých písmen;
Literatura: komiksy (Čtyřlístek), dramatizace, vyprávění podle obrázkové osnovy (O budulínkovi)
                velikonoční poezie (hledání rytmu a rýmů básní)


Matematika 
- do str. 47;
- čísla 15-19;
- rozklady čísel 11-19; příklady typu 12+3, 15-2 (bez přechodu přes 10);
- sčítání a odčítání do 10 (zautomatizování);
- počítání v tabulce podle vzoru, peníze, slovní úlohy s čís. osou a obr. znázorněním, řetěz. počítání apod.

Geometrie
rozdíl mezi geometrickými tvary a tělesy - opakování

Prvouka, HV, PČ, VV
- čas, hodiny; domov, vlast, státní symboly;
- konstrukční práce (puzzle, stavebnice),
- pěstitelské práce (klíčení),
- hlasová hygiena, dechová, intonační a artikulační cvičení, barokní hudba, lidové pohádky a písničky, tón - vlastnosti a zápis, hudební nástroje;
- malba, koláž, lavírování, dokreslování, kombinování technik, míchání barev;

Pokyny a informace pro rodiče:
- Úkoly značíme červeným/růžovým puntíkem, prosím o podpis domácích úkolů.
- práce v hodinách, materiály, procvičování a úkoly každý den v Google učebně; 
- každý týden podepisovat žákovskou knížku;
- desky na pracovní listy;
- nově týdenní sebehodnocení (viz příloha v ŽK); 

Moje desatero

1. Učit s láskou k dětem.
2. Učit v souladu s přirozeným vývojem (hra, praktický život).
3. Respektovat ontogenezi (konkrétní myšlení, synkretismus, krátkodobá vigilita pozornosti).
4. Vycházet z individuálních potřeb.
5. Vést k zodpovědnosti, svobodě myšlení, demokracii, vzájemné toleranci a úctě.
6. Dítě je zrcadlem - komunikovat s úctou,  předat morální kredit.
7. Pozitivní vztah k učení - motivace, smysluplnost, chvála.
8. Společně vytvořená pravidla, aktivní zapojení do vyuč. procesu a hodnocení, v hlavní roli žák,
    učitel není nositelem absolutní pravdy.
9. Kritické myšlení (autoregulace, vlastní strategie učení, hybnou silou učení je práce s chybou).
10. Čtenářská gramotnost (vzdělání jako obrana proti manipulaci)

NÁSTĚNKA

2.-3.6. Focení
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy