logotyp

I.B

Vítejte na stránkách 1.B ve šk. roce 2021-22!

Vítejte na stránkách 1.B ve šk. roce 2021-22!

Třídní učitelka:
Mgr. Lucie Šebková
Kontakt:
sebkova@zs-zasmuky.cz

Konzultační hodiny:
pondělí 11.30-12.30, nebo po předchozí domluvěOdkaz na Google učebnu (úkoly pro žáky, kteří chybí)

       


Rozvrh
 7.35-8.208.30-9.159.25-10.1010.25-11.10
Pondělí Čj.... M.... Hv.... Čj......
Úterý Čj.... M.... Tv.... Prv.....
Středa Čj.... Pč.... M..... Čj......
Čtvrtek M.... Čj.... Vv.... Čj......
Pátek Čj.... Tv.... Prv.... Čj......


Aktuálně

Aktuálně Angličtina hrou: odkaz na seznamy dětí a termíny lekcí 

7.10. focení (5 fotek, cena
 100,-)


Výlet do svíčkárny - album25.11.21 výlet do čokoládovny v Šestajovicích (s sebou batůžek se svačinou a pitím, kapesné; odjezd v 7.45, návrat mezi 11.00-12.00; vybíráme 290,-)Vzhledem k nízkému počtu zájemců se škola v přírodě zatím ruší!
(Pokud bude dostatečný zájem ze strany rodičů, je možné vyjednat nový termín na jaře.)Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků
 dle doporučení MŠMT (Co by mělo dítě zvládat, než půjde do 1. třídy)
Seznam pomůcek s cenami 
Říjen - začínáme číst
  
              
  
           

Učivo

Český jazyk

- vyvozování velkých i malých písmen tiskací i psací abecedy, čtení slabik s vyvozenými písmeny - pod čtenými slabikami děláme oblouky, pozor na opakování přeslabikovaných slov - neopakovat!!!
- rozlišovat, kde slyšíme dané hlásky - na začátku, konci slov nebo uvnitř
- práce s mřížkou - umístit písmena a slabiky podle toho, kde je slyšíme
- sestavování slabik a slov z písmen a slabik
- psaní vyvozených písmen, slabik a slov
- psaní přepisů, opisů, diktátů písmen a slabik
- do sešitu Domácí úkoly rýsovat tužkou dětem pomocné linky

Matematika
- znalost číslic 0 - 10, teček 1 - 10
- porovnávání čísel 0 - 10
- psaní číslic 1 - 5
- sčítání a odčítání 1 - 5, umět zapsat znázorněný příklad
- poznávání geometrických tvarů

Prvouka
- podzim - povídání, co se na podzim děje v přírodě, znalost ročních období, znalost podzimních měsíců
- poznávání stromů z PS, základních dopravních značek
- poznávání podzimní zeleniny a ovoce


Důležité pokyny a informace pro rodiče: 
- průběžně obalovat sešity a pracovní sešity,
- vystříhat a dát do zásobníků číslice 0-10;tečky 1-10,
hlavně prosím nestříhat písmena předem - pouze písmena a slabiky, které byly vyvozené !!!!!!
- úkoly značíme červeně, prosím o podpis domácích úkolů - při neslnění DÚ bude škrtnutý obrázek v žákovské knížce. 
- škrtání obrázku: zapomínání, nekázeň;
- každý týden podepisovat žákovskou knížku
nenosit žádná pera, vyndat z penálů a nechat doma (Gumovací pero nebudeme používat vůbec tento rok.)

 

Moje desatero

1. Učit s láskou k dětem.
2. Učit v souladu s přirozeným vývojem (hra, praktický život).
3. Respektovat ontogenezi (konkrétní myšlení, synkretismus, krátkodobá vigilita pozornosti).
4. Vycházet z individuálních potřeb.
5. Vést k zodpovědnosti, svobodě myšlení, demokracii, vzájemné toleranci a úctě.
6. Dítě je zrcadlem - komunikovat s úctou,  předat morální kredit.
7. Pozitivní vztah k učení - motivace, smysluplnost, chvála.
8. Společně vytvořená pravidla, aktivní zapojení do vyuč. procesu a hodnocení, v hlavní roli žák,
    učitel není nositelem absolutní pravdy.
9. Kritické myšlení (autoregulace, vlastní strategie učení, hybnou silou učení je práce s chybou).
10. Čtenářská gramotnost (vzdělání jako obrana proti manipulaci)

NÁSTĚNKA

Přijmeme vedoucí školní jídelny, nástup od 1.12. 2021.
Přihlášky se životopisem zasílejte na
reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy