logotyp

I.A

Vítejte na stránkách naší třídy 1.A!

Třídní učitelka: Zuzana Literová

Kontakt: literova@zs-zasmuky.cz
Konzultační hodiny : čtvrtek 12.30 - 13.30

Výlet do svíčkárny - album

Vybíráme 884,- na pomůcky (možnost zaplatit převodem na účet: VS rodné číslo žáka, do zprávy třída a příjmení) Zaplatit do konce října.

Angličtina hrou (seznamy dětí a termíny)

25.11.21 výlet do čokoládovny v Šestajovicích (s sebou batůžek se svačinou a pitím, kapesné; odjezd v 7.45, návrat mezi 11.00-12.00; vybíráme 290,-)

Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků dle doporučení MŠMT (Co by mělo dítě zvládat, než půjde do 1. třídy.)

Seznam pomůcek (platba po vyúčtování školy v přírodě)


Říjen - začínáme číst
  
              
  
           

Učivo

Český jazyk

- vyvozování velkých i malých písmen tiskací i psací abecedy, čtení slabik s vyvozenými písmeny - pod čtenými slabikami děláme oblouky, pozor na opakování přeslabikovaných slov - neopakovat!!!
- rozlišovat, kde slyšíme dané hlásky - na začátku, konci slov nebo uvnitř
- práce s mřížkou - umístit písmena a slabiky podle toho, kde je slyšíme
- sestavování slabik a slov z písmen a slabik
- psaní vyvozených písmen, slabik a slov
- psaní přepisů, opisů, diktátů písmen a slabik
- do sešitu Domácí úkoly rýsovat tužkou dětem pomocné linky

Matematika
- znalost číslic 0 - 10, teček 1 - 10
- porovnávání čísel 0 - 10
- psaní číslic 1 - 5
- sčítání a odčítání 1 - 5, umět zapsat znázorněný příklad
- poznávání geometrických tvarů

Prvouka
- podzim - povídání, co se na podzim děje v přírodě, znalost ročních období, znalost podzimních měsíců
- poznávání stromů z PS, základních dopravních značek
- poznávání podzimní zeleniny a ovoce


Důležité pokyny a informace pro rodiče: 
- průběžně obalovat sešity a pracovní sešity,
- vystříhat a dát do zásobníků číslice 0-10;tečky 1-10,
hlavně prosím nestříhat písmena předem - pouze písmena a slabiky, které byly vyvozené !!!!!!
- úkoly značíme červeně, prosím o podpis domácích úkolů - při neslnění DÚ bude škrtnutý obrázek v žákovské knížce. 
- škrtání obrázku: zapomínání, nekázeň;
- každý týden podepisovat žákovskou knížku
nenosit žádná pera, vyndat z penálů a nechat doma (Gumovací pero nebudeme používat vůbec tento rok.)

         
Rozvrh hodin

 07:35 - 08:2008:30 - 09:1509:25 - 10:1010:25 - 11:1011:20 - 12:05
PondělíČJ
 MVV ČJ 
Úterý MČJ HV
 PRV 
StředaČJTV MČJ
 
ČtvrtekM
ČJPRVĆJ
 
PátekČJ PČ TV ĆJ  

Testování žáků- informace pro žáky a zákonné zástupce

 

Proces samoodběru odkaz na video

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, žáci zdravotnické roušky, s vyjímkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice
 • Během testování se musí větrat
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru
 • Každý žák obdrží jednu  testovací sadu
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů pedagoga
 • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu
 • Dohlížející pedagog kontroluje správnost provedení samoodběru
 • Testovaný podle pokynů pedagoga sám pokračuje vyhodnocením testu
 • Dohlížející pedagog spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky ( odchází do šatny se přezout)
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a žák je poslán do izolační místnosti
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový testovací
 • Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout
 • V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce ( který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy
Alena Bernardová, ředitelka

NÁSTĚNKA

Přijmeme vedoucí školní jídelny, nástup od 1.12. 2021.
Přihlášky se životopisem zasílejte na
reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy