logotyp

I.A

Vítejte na stránkách naší třídy 1.A!

Třídní učitelka: Zuzana Literová

Kontakt: literova@zs-zasmuky.cz
Konzultační hodiny : čtvrtek 12.30 - 13.306.5. 2022 ( pátek )  Sportovní den
Žáci přijdou do školy ve sportovním oblečení a obuvi. Sportovní den proběhne v ,, Bažantnici "v rámci vyučování. Po návratu půjdou žáci na oběd, do družiny nebo domů. Předpokládaný konec bude v 11. 10 hod. S sebou svačinu, pití, pláštěnku.

 

Video z utkání č. 1
Video z utkání č. 2
Fotoalbum z utkání

Prvouka - počítačová hra (Na stránkách 1. B, nebo kliknutím zde se zobrazí vědomostní soutěž v prostředí Kahoot na téma poznávání rostlin a živočichů.  Hru lze hrát opakovaně, ale pokaždé je potřeba nějak změnit jméno, které je nutné na začátku zadat, např. Lukáš, Lukáš1, Lukáš2, Luky apod. Pokud přesto budete mít dotazy, napište mi na školní mail sebkova@zs-zasmuky.cz.)Čokoládovna (video č. 1)
Čokoládovna (video č. 2)


Výlet do svíčkárny - albumAngličtina hrou (seznamy dětí a termíny)


Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků dle doporučení MŠMT (Co by mělo dítě zvládat, než půjde do 1. třídy.)

Seznam pomůcek (platba po vyúčtování školy v přírodě)Květen- čtení textu a psaní slabik, slov,vět, porozumění textu
  
              
  
           

Učivo

Český jazyk

- vyvozování velkých i malých písmen tiskací i psací abecedy, čtení slabik s vyvozenými písmeny - pod čtenými slabikami děláme oblouky, pozor na opakování přeslabikovaných slov - neopakovat!!!
- plynulejší navazování slabik ve slovech - zrychlovat čtení
- rozlišovat, kde slyšíme dané hlásky - na začátku, konci slov nebo uvnitř
- práce s mřížkou - umístit písmena a slabiky podle toho, kde je slyšíme
- sestavování slabik a slov z písmen a slabik
- psaní vyvozených písmen, slabik, slov a vět
- psaní přepisů, opisů, diktátů písmen a slabik, slov a slovních spojení
- do sešitu Domácí úkoly rýsovat tužkou dětem pomocné linky
- diktáty písmen a slabik - z desek s písmenky
- porozumění čtení
- slova s dy, ty, ny, di, ti, ni
- slova se slabikotvorným r, l
- slova s bě, pě, vě, mě

Matematika
- znalost číslic 0 - 10, teček 1 - 10
- porovnávání čísel 0 - 10
- psaní číslic 0 -10
- sčítání a odčítání 0 - 10, umět zapsat znázorněný příklad
- příklady typu ....x + 2 = 5, x - 2 = 1
- vyvození číslic 11 - 20, nosit karty s čísly, čtení, zápis, porovnávání čísel
- numerace 11 - 20 
- slovní úlohy


Prvouka
- příroda na jaře
- znalost měsíců v roce, celých hodin, dnů v týdnu, částí dne
- části bylin, keřů a stromů
- místo, kde žijeme
- znalost zaměstnání


Důležité pokyny a informace pro rodiče: 
hlavně prosím nestříhat písmena předem - pouze písmena a slabiky, které byly vyvozené !!!!!!
- úkoly značíme červeně, prosím o podpis domácích úkolů - při neslnění DÚ bude škrtnutý obrázek v žákovské knížce. 
- škrtání obrázku: zapomínání, nekázeň, nepozornost při čtení
- každý týden podepisovat žákovskou knížku

Rozvrh hodin

 07:35 - 08:2008:30 - 09:1509:25 - 10:1010:25 - 11:1011:20 - 12:05
PondělíČJ
 MVV ČJ 
Úterý MČJ HV
 PRV 
StředaČJTV MČJ
 
ČtvrtekM
ČJPRVĆJ
 
PátekČJ PČ TV ĆJ  

Testování žáků- informace pro žáky a zákonné zástupce

 

Proces samoodběru odkaz na video

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, žáci zdravotnické roušky, s vyjímkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice
 • Během testování se musí větrat
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru
 • Každý žák obdrží jednu  testovací sadu
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů pedagoga
 • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu
 • Dohlížející pedagog kontroluje správnost provedení samoodběru
 • Testovaný podle pokynů pedagoga sám pokračuje vyhodnocením testu
 • Dohlížející pedagog spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky ( odchází do šatny se přezout)
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a žák je poslán do izolační místnosti
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový testovací
 • Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout
 • V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce ( který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy
Alena Bernardová, ředitelka

NÁSTĚNKA

2.-3.6. Focení
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy