logotyp

IV.A

Angličtina - fotogalerie (fotky a videa - 3.-4. ročník)

DISTANČNÍ VÝUKA PŘESUNUTA VÝŠE

POD NÁZVEM
            DISTANČNÍ VÝUKA

MILÍ RODIČE, DĚKUJI VÁM VŠEM ZA BEZVADNOU SPOLUPRÁCI
JAK JISTĚ VÍTE, DISTANČNÍ VÝUKA JE JIŽ POVINNÁ, PROSÍM TEDY MOC, KDO JSTE SE JEŠTĚ NEOZVAL, NAPIŠTE
OPRAVDU MOC DĚKUJIMILÍ RODIČE A ŽÁCI VÍTÁM VÁS NA STRÁNKÁCH NAŠÍ TŘÍDY, KDE VÁS BUDU INFORMOVAT O UČIVU A AKCÍCH NAŠÍ TŘÍDY

LENKA KREJČOVÁ - email:  krejcova@zs-zasmuky.cz
konzultační hodiny: pondělí od 9.20 - 10.00hod.(počítačová učebna v 1.patře)
       ROZVRH HODIN na školní rok 2020/2021
 4.A
          
                        
  
     1                2                 3                 4               5            

PONDĚLÍ
 ČjM Přv
 Vv
 Vv

ÚTERÝ
Tv
M Aj
 VL
 Čj

STŘEDA

 Čj Aj
 M
 VL
 Čj
ČTVRTEK
 M
 AJ
 Přv
 Čj
 

PÁTEK
MTv
ČjHvČj

vyučující jednotlivých předmětů:
Čj, M, Tv, Vv, Hv  -   Lenka Krejčová
Aj                   -   Mgr. Dana Zářecká,Mgr. Lucie Šebková
Přv                 -   Ing. Edita Petrová
Pč                  -   Mgr. B. Nováková 
Vl                   -   Mgr. Alena Bernardová

PROSÍM PROČTĚTE NA HLAVNÍ STRÁNCE ŠKOLY ČLÁNKY
COVID - 19  a  DISTANČNÍ VÝUKA

Angličtina
slovíčka

Google překladač pro laiky

Pomůcky: učebnice (bez CD) a pracovní sešit Next Move 2 obalené a podepsané, slovníček, sešit, desky, mazací tabulka

Učivo: Unit 2 (čas, každodenní činnosti v první osobě jednotného čísla)Nová pravidla: zapomenutí žákovské knížky  .....  2 kázeňské body

                                ztráta žákovské knížky  .....  důtka ředitelky školy

                 

NUTNÉ ČÍST DENNĚ - děti dostaly čtenářský deník, do kterého si KAŽDÝ ALESPOŇ MĚSÍC ZAPÍŠÍ PŘEČTENOU KNIHU
vzhledem k vysokému počtu žáků v naší třídě, budu na konci každého měsíce deníky vybírat a kontrolovat čtení ( je opravdu velmi slabé)

STÁLE MŮŽETE PROCVIČOVAT

    https://www.matika.in/cs/

    https://www.gramar.in/cs

   https://www.onlinecviceni.cz

  http://www.rysava.websnadno.cz/
https://testi.cz/testy/cestina/

http://cestina.diktaty.cz/

http://matematika.diktaty.cz/

ČT2- výukový program od 9.00 hod - UčíTelka

ŘÍJEN

Napsali jsme si krátké opakovací cvičení z látky 2. ročníku. Děti mají stále problém s určením samohlásek ( a,e, i/y, o, u) a souhlásek - všechna ostatní písmena, protože si pořádně nepřečtou zadání, špatně vypracují cvičení, vůbec nepřemýšlí o významu slova, které napíší, takže vytváří naprosté nesmysly.

Tento měsíc již pracujeme normálně podle učebnic 

stále ještě pokračujeme v opakování
   Čjnyní se zaměříme tedy znova - slabika, hláska, písmeno, abeceda
      - stavba slov
      -  předpony od, nad, pod, před a tvarově stejné předložky
      -  předpony vz, roz, bez a předložka bez
 
M - písemné násobení jednociferným činitelem
      - písemné dělení jednociferným činitelem
  ( předpoklad je perfektně umět násobilku - leckde ještě není vůbec zažitá)
 GEOMETRIE - vzájemná poloha přímek v rovině 
         - přímky kolmé - rýsování kolmic ( nutný trojúhelník s ryskou)
 

NÁSTĚNKA

Prezenční výuka od 18.11
1. a 2. ročník

DISTANČNÍ VÝUKA
3. až 9. ročník
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy