logotyp

2.B Učivo

                                  Obecné pokyny a měsíční plán                        


 
Obecné pokyny:

- Od 28.11.22 bude v pondělí, v úterý a ve čtvrtek probíhat individuální doučování po obědě. Budu si brát děti jednotlivě a podle toho, kdo probírané učivo ve škole nezvládá.
- Každý den dostávají žáci jeden úkol z matematiky nebo z českého jazyka kromě pátku (čili 4x týdně).
- Úkoly si děti zapisují do notýsku.
- Pokud někdo chybí, je zveřejňována školní práce včetně domácí přípravy v Google učebně.
- Když se něco dítěti nepovede, vždy může přijít s tím, že si to chce opravit a dostane možnost. Týká se to například čtenářských úkolů.
- Žák každý den doma čte. Kromě domácích úkolů z čítanky čtou v každém čtvrtletí alespoň jednu knihu, kterou si sami vyberou.
Nácvik hlasitého čtení není předmětem práce ve škole. Není pro to prostor. Ve škole pak probíhá prověřování pokroku ve čtení a rozvoj čtenářské gramotnosti formou různých metod, např. RWCT. 
Kritériem dobrého čtenáře je, že žák čte vázaně po slabikách a čtenému rozumí. Proto je potřeba neustále ověřovat porozumění přečteného. Dítě ještě nemá zúžené zorné pole a potřebuje ke čtení záložku.
Motivační metody před čtením, které jsou potřeba, aby dítě četlo se zájmem a nevytvořilo si k pravidelnému čtení odpor: předvídání obsahu z klíčových slov a připravených otázek. Čím více je kniha ilustrovaná, tím lépe. Velice žádoucí jsou dětské časopisy a komiksy.

Pravidla třídy
Máme pravidla, které jsme si společně schválili a platí pro všechny. Nejde je beztrestně porušovat, ale děti jsou především motivovány pochvalami a odměnami. Prosím berte vždy v potaz, že k Vašim dětem přistupuji s láskou a pochopením bez rozdílu. Pokud bych však jejich přestupky tolerovala, uškodila bych především jim samotným. Pokud máte nějaké nejasnosti, protože děti mají tendenci interpretovat doma věci jinak, neváhejte se na mě obrátit a problém probereme společně. 
Rodiče jsou u nás ve třídě vítáni. Přijďte se kdykoliv po předchozí domluvě podívat do naší třídy a klidně se i zapojit do vyučovacího procesu. Obohatíte tím sebe i děti a vytvoříte si představu o našem "týmu".


Leden
Český
jazyk
- shrnutí o samohláskách - dlouhé a krátké;
- souhlásky tvrdé
- Literární výchova - čítanka 39-74 (pohádka, báseň, povídka)
- uzávěrka čtenářských deníků, prezentace vlastní četby

Matematika
- 0-100 (sčítání a odčítání; zaokrouhlování na 10)
- geometrie v rovině (identifikace geo. tvarů, orientace ve čtvercové síti, jednotky délky, měření v cm)

Hodnocení 1. pololetí


 

 

NÁSTĚNKA

Ředitelské volno v pondělí 6.2. z technických důvodů

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 20. 2. - 26. 2. 2023

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy