logotyp

1.B Distanční výuka

11. září 2021 - Pokyny pro práci s dětmi během distanční výuky
Většina dětí se na začátku první třídy vydrží soustředit na jeden úkol cca 15 minut. Posléze je potřeba pauza, relaxační chvilka, protažení a změna aktivity. Nenuťte, prosím, děti hned po on-line hodině vypracovat všechny úkoly, jen pokud dítě samo chce. 

10. září 2021 - Úkoly už nebudu dávat na stránky, ale pouze do učebny. Stále si však můžete vybrat, zda je budete posílat prostřednictvím sociálních sítí (např. WhatsApp), nebo vkládat do Google učebny. V případě potíží mě neváhejte kontaktovat.
Od pondělí 13.9. budou děti rozdělené na 2 skupiny:
8:00                          9:00
Laura C.                      Štěpán K.
Libor J.                       Michaela J.
Bohumil K.                    Nikola K.
Matěj K.                      Kryštof K.
Štěpán Ch.                    Kateřina K.
Veronika K.                   Lukáš K.
Kristýna M.                   Ondřej P.
Adam P.                       Lucie S.
Patrik P.                       Klára T.
Valerie R.                     Aneta V.
Vanda V.                      Aneta Z.

9. září
2021
*V hodině jsme hádali obrázky podle slov vyslovených po hláskách (l-e-s, k-o-z-a).
*Dále jsme vytleskávali slova podle slabik (pam-pe-liš-ka).
*Hráli jsme hru Kuba řekl: "Kuba řekl, dotkni se pravou rukou levého ucha." Hra spočívá v tom, že děti mají plnit pokyny jen tehdy, když nejdříve zazní Kuba řekl.
*Zde jsme si procvičili určování stejného počtu a levý/pravý, první/druhý/prostřední/třetí/poslední: Počet, množství (skolakov.eu)
* Počítání prstů: Počítali jsme, kolik paní učitelka ukazuje prstů na jedné ruce. Následně jsme si ukázali číslo na kartě odpovídající danému počtu.
Domácí úkoly:
Pojďme si hrát str. 13: 
Děti pojmenují, co je na obrázcích. Naučí se, co je řádek a že začíná zleva. Určují, co je první, druhé, třetí a poslední, co je úplně vlevo a úplně vpravo. Dokreslují a vybarvují podle pokynů.
Zápasíme s tužkou str. 3
Děti tvoří ťukáním do slunečnice tečky. Aby byla ruka uvolněná, představují si, jak ptáček klove do slunečnice a vyzobává semínka. Používáme měkkou tužku (č. 1), dítě sedí vzpřímeně, nehrbí se, obě ruce opřené o stůl, obě chodidla vodorovně na podlaze. Sledujeme správný úchop tužky, hlavně aby psací nástroj nedrželo křečovitě. (Zásady "hygieny" psaní naleznete v učebně.)
Matematika str. 6:
*Úkol s myškou: Dokresli do řádku počet symbolů, který odpovídá uvedenému číslu. Obrázky pojmenuj.
*Úkol s kočkou: Vybarvi číslo nad každým obrázkem, které odpovídá počtu nakreslených objektů.
*Úkol s králíkem: Dokresli pod každé číslo odpovídající počet stejných symbolů (například stejné geometrické tvary, hvězdičky apod.). Dítě si samo zvolí, co chce nakreslit. Je možné použít i dětská razítka.Dne 8.9.21 v 18.00 zvu rodiče na on-line schůzku, kde představím prostředí Google učebny. Pokud zúčastnění budou souhlasit, schůzku nahraji pro ty, kteří se nebudou moci připojit, a video návod vložím do učebny, která je přístupná jen žákům naší třídy.

7.9.    

Prosím rodiče, aby si ve škole vyzvedli žlutý pracovní sešit Zápasíme s tužkou. Sešity budou připraveny v krabici v hlavním vchodu budovy školy. Jsou označeny razítky, které si děti vybraly.

První on-line hodina proběhne 
8.9.21 v 11.00 v Google učebně, kód kurzu rwfvo2a.
Odkaz s pozvánkou do učebny: https://classroom.google.com/c/Mzg4NzQ0NTkxNTIx?cjc=rwfvo2a

Přihlašovací údaje dětí jsem všem rodičům zaslala do mailů.
  
Děti si na první hodinu nebudou muset nic připravovat. Obsahy sešitů a vše potřebné budu sdílet na obrazovce. Po skončení on-line hodiny bych Vás poprosila o dohlédnutí, aby si ve svých sešitech udělaly zadané úkoly, a následně prosím poslat. Postupně zkusíme pracovat částečně i písemně  on-line.

Od 9.9.21 budou on-line hodiny probíhat pravidelně každý den od 8.00. Délka výuky bude uzpůsobena schopnostem dětí soustředit se.
Počítám s tím, že ne každý bude mít možnost se zúčastnit, proto budou pokyny pro práci s dětmi zveřejněny i zde a v Google učebně, se kterou se budeme postupně seznamovat.

Úkoly můžete posílat v soukromé WhatsApp zprávě a nebo do Google učebny.
Úkoly prosím posílat až po první on-line hodině.


8.9. (Cíle výuky platí pro celý týden. Úkoly budu zadávat podle průběhu distanční výuky, jak ji děti budou zvládat. Děkuji proto za každou zpětnou vazbu.)

Český jazyk
Cíl výuky: - pojmenovat předměty na obrázcích a vyvodit náslovnou hlásku (např. jahoda - J),
           - poznávání krátkých vyhláskovaných slov (např. P-E-S - pes),
           - vytleskat slova po slabikách (např. ry-ba),
           - určit na obrázku, co je na, pod, nad...,
           - uvolňovací cviky
Úkoly: Pojďme si hrát str. 12, Zápasíme s tužkou str. 1,2 

Matematika
Cíl výuky: - určování počtu 1-5,
           - číselná řada 1-5,
           - první, třetí, druhý,...
           - hned za/před, uprostřed, více/méně
Úkoly: Matematika str. 5 (Vybarvi rybičky podle návodu. Zakroužkuj hrnečky. Vybarvi mince.)

Prvouka a hudební výchova
Cíl výuky: třídní pravidla, pravidla on-line výuky, vytleskávání svého jména, Zlatá brána (zpívání s kytarou)
NÁSTĚNKA

2.-3.6. Focení
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy