Jméno:
Heslo:

VII.A

Mili rodiče, je tady opět nový školní rok. Moc věřím, že bude minimálně stejně úspěšný, tvořivý a kamarádský jako ten minulý. Úsměvy našich sedmáků :-) a radost ze shledání se třídou a spolužáky napovídají, že to bude prima rok. I letos se těším na spolupráci s Vámi. Soňa Součková, třídní učitelka

" Učitel a rodiče ti mohou otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
                                                               (neznámý autor)

Přejme si, ať otvíráme vždycky ty správné dveře.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ROZVRH HODIN

PO    Čj   M  OV  AJ  RV  x  TV  TV

ÚT    Z    NJ  M   HV  ČJ  x   PŘ

ST    AJ   D   M PV/PČ   PV/PČ   

ČT    M    ČJ  F   NJ   PŘ  x  VV  VV

PÁ    ČJ   F   AJ  D    ZKONZULTAČNÍ HODINY

Mgr. Soňa Součková, třídní učitelka, český jazyk, Vv -
Ing. Hana Kovářová, matematika, přírodopis -
Mgr. Zdena Krupičková, anglický jazyk -
Mgr. Jana Stárečková, dějepis - pondělí -
Ing. Radek Svoboda, zeměpis -
Mgr. Lenka Štěrbová, fyzika -
Mgr. Andrea Verflová, německý jazyk -
Mgr. Jaroslav Chyba, Ov, Tv -
Mgr. Hana Pecharová, výchovná poradkyně, Tv, Pč -
ZÁŘÍ

3. 9.  Tento týden nebude odpolední vyučování. Nezapomeňte přezuvky, učebnice a sešity na M, Hv, a Čj.

4. 9. - Od středy se už učí podle rozvrhu (kromě odpoledních hodin)

25. 9. - úvodní třídní schůzky -  ve třídě 7. A, hlavní bod - seznámení se školním řádemLEDEN

Milí rodiče, přejeme Vám šťastný a úspěšný nový rok a budeme se snažit dělat Vám samou radost! Žáci 6. A

ŘÍJEN

Od 17. 10. probíhá sběr kaštanů, přinesené kaštany se dávají do pytlů v 1. vchodu (u akvária).

CHYSTÁ SE SBĚR PAPÍRU!  (od 5. 11. do 8. 11.), děkuji všem, kteří se zúčastníte. :)

PROSINEC

3. 12. - byl poslední termín k odevzdání krabice od bot s dárky pro děti z dětských domovů. Naše třída byla velmi aktivní! 
 Moc děkuji všem, kteří dárečky vybrali, přinesli a zabalili, aby udělali radost méně šťastným neznámým
kamarádům.

13. 12. - jedeme od 9 hodin do kolínského kina 99 na film Mia a bílý lev. Peníze vezmeme z vybrané částky na divadlo Číňani, které bylo zrušeno. Bližší informace přinesou děti na lístečku.

20. 12. - se už všichni těšíme na třídní vánoční besídku.

ŠŤASTNÝ A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK přeje 7. A !

ŠŤASTNÝ A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK přeje 7. A !

Vánoční besídka 2019

20. 12. jsme se nemohli dočkat posledních dvou vyučovacích hodin. Čekala nás vánoční besídka a s ní krásné dárky, společná přání do nového roku, mlsání dobrot od maminek, společenské hry a tanec:).

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 16. - 22. 3.

Milí žáci, posílám vám úkoly na procvičování učiva po dobu, kdy se neuvidíme :), v úterý a ve středu ještě doplním o další předměty. Myslím na vás, opatrujte se! Vaše třídní.

Český
jazyk - probíráme NAUKU O SLOVĚ, SOUSLOVÍ A RČENÍ (učebnice str. 58 - 60)
Na str. 59 si do šk. sešitu opište horní žlutý rámeček, zamyslete se nad obsahem a ze cv. 8/59 vypište sousloví.
Na str. 60 opište žlutý rámeček, zamyslete se nad obsahem a ypracujte cv. 11/ 60.
V pracovním sešitě ČJ 7 vypracujte na str. 23 cvičení 1, 4, na str. 22 cvičení 2. Průběžně procvičujte druhy VV podle tabulky a pravopis na internetu pravopisně.cz i jiných stránkách. Na pravopisně. cz lze procvičovat také druhy VV. Zadaná cvičení opravdu vypracujte, je to důležité pro další výuku! Cvičení navíc můžete samozřejmě vypracovat i písemně na papír nebo do zvláštního sešitu, po kontrole bude ohodnocena vaše aktivita, jak jste zvyklí (čárka, popř. 1:)). Připomínám úryvek z básně Máj, nacvičte si pěkný přednes. Pokud se budete také věnovat četbě, a bylo by to prima, zapisujte si přečtené knihy do čtenářských deníků, po návratu do školy si o nich popovídáme a opět ohodnotíme :).

Fyzika
-
opakovat  fyzikální veličiny, jednotky, převody jednotek,základní výpočty rychlostí, dráhy, času.

Matematika

Zatím budeme opakovat a procvičovat. Něco beru jako dobrovolné, u některých úkolů je ale poznámka „POVINNĚ“, tyto úkoly bych ráda viděla vypracované ve Vašich sešitech po návratu do školy.

 1)     Rozdělení čísla v poměru

Vzory na připomenutí : uč. str. 187 dole a na druhé straně, uč. str. 188/2 (máme v sešitě).

Samostatná práce do aritmetického sešitu (POVINNĚ):

Rozděl číslo 828 v poměru 5 : 4

Rozděl číslo 1464 v poměru 1 : 5

Rozděl číslo 80000 v poměru 2 : 3 : 5

Rozděl číslo 156 v poměru  7 : 3 : 2

Rozděl číslo 420 v poměru 9 : 2 : 4

Str. 267/32 (výsledek vzadu v učebnici)

 

2)     Opakování středové souměrnosti

Samostatná práce do geometrického sešitu  (POVINNĚ) :

Uč. str. 154/5 (libovolné strany trojúhelníku) – narýsovat 3 možnosti

a)      Střed S leží mimo trojúhelník CDE

b)     Střed S leží ve vrcholu  D (D=S)

c)      Střed S leží na straně CD (ne uprostřed)

 

3)     Opakování zlomků, smíšených čísel a racionálních čísel

Jakékoli příklady, které mají vzadu v učebnici výsledky (většinu už jsme počítali spolu)

Např. str. 266/29, 264/17, 265/23, 148/3, 90/6, 91/4, 89/3, 86/1, 70/8 …..


Anglický jazyk

Dear seven class pupils,

 
I hope you all are all right. The situation is really serious but not hopeless.

 

Unfortunately you will have to work on your own so I´m sending you some info about what to do.

 

UNIT 6 - revise the future forms with TO BE GOING+ INF 

 

                 again go through the exercises on p 72-73 in yout student´s book and finish everything

 

                  in the workbook p 56-57.

As you are going to have more time,look at the PROJECT on p 45 - Our favourite artist.Originally,I wanted

 

you to do it in groups in June,however I have to change my plans.Choose an interesting personality -

 

a painter ,a sculptor or a fashion  designer - and write a presentation about him or her.You can complete
with pictures and his/her masterpieces.

 

Apart from the project work you can fill in vocabulary exercises ( we have already done some of them )

 

on p 99-104 .Don´t forget to revise all the grammar from previous units.Focus on p 108-119.We also did
some of them some time ago.

Divide the work into several days,the project could be finished in 2 weeks.You can also use some Internet help.
For example,you can use English crosswords on-line to revise vocabulary or Help for English.cz for grammar.

 
Have a nice time and hope to see you all soon:)

                                                                                                    Your English teacher

Dějepis - 1. Zopakujte si látku ze sešitu o Mistru Janu Husovi, přečtěte si text v učebnici str. 84 - 85
              2. Přečtěte i látku v učebnici Bouřlivá husitská doba začala str. 86 - 87
              3. Napište výpisky do sešitu, soustřeďte se na vysvětlení pojmů: husité, kališníci, přijímání podobojí,
                  Jan Želivský, defenestrace

Zeměpis- Milí sedmáci, během tohoto týdne bychom měli zvládnout zopakovat vše, co jsme zatím probrali. Věnujte prosím pozornost portálu Umíme fakta a potrénujte všechny kategorie slepých map týkajících se prozatím Ameriky a Asie! https//www.umimefakta.cz/slepe-mapy
Ten, kdo mi odešle printscreen dosažené 4 úrovně, získá malou 1 :), za 5 malých jedniček Vám zapíšu plnohodnotnou jedničku do svého notesu a posléze do ŽK! Printscreeny zasílejte na email uvedený na stránkách!

Přírodopis - Ahoj holky a kluci, následující práci udělejte prosím povinně do školních sešitů, abychom se po návratu do školy nezdržovali,jen to podle sešitů probereme, vysvětlíme a procvičíme.

Samostatná práce do sešitu podle učebnice Př (POVINNĚ)

1. Ke kapitole "Stonek" si do sešitu dopište článek "Přeměny stonku" (učeb. str. 71), podrhněte tučně vytištěný text.
2. Nový název "List". Dále opsat zelený rámeček na str. 72. Pod něj nakreslit obrázek ze str. 74 nahoře i s popisem
    (vnitřní strana listu).
3. Pokud budeme výhledově zkoušet, bude to už jen z botaniky, doporučuji si průběžně opakovat, ať toho pak nemáte
   moc.                                                                                         Zdraví Hana Kovářová                                                         
                                                                                   
Německý jazyk - Opakujeme lekci 16 - Mein Zimmer (str. 145 - 154) Opakujte si slovní zásobu, slovíčka si zkoušejte psát i je nahlas vyslovovat. Kdo bude chtít, může na čtvrtku nebo papír namalovat svůj pokoj a popsat ho (stůl, židle okno, skříň ...) - později pak odevzdat.

Domácí príprava od 23. 3. do 27. 3.

Milí žáci, doufám, že jste vypracovali všechny zadané úkoly, bude kontrola! Myslím na vás, buďte na sebe opatrní!

Český jazyk -
tento týden budeme procvičovat větný rozbor a pravopis. Vše napište na papír
(nejlépa A4, k pozdější kontrole, lze i do zvláštního sešitu).

V následujících souvětích urči:
1. VH, VV, druhy VV.
2. V tučně vytištěných větách urči větné členy, slovní druhy, u podst. jmen urči pád, číslo, rod (živ.) a vzor, u sloves osobu, číslo, způsob a čas.
3. Tučně vytištěnou větu znázorni graficky.

A. Když jsem ráno vstala, za otevřeným oknem jsem slyšela ptáky, jak vesele prozpěvují.
B. Máchovy verše stále oslovují nové generace čtenářů, které obdivují jejich hloubku, ač porozumění bohatému jazyku jnení jednoduché.
C. Moji milí rodiče dnes pro mě vymysleli zajímavou hru, abych si odpočinul, protože každý den pilně plním zadané úkoly.

Nadále procvičuj pravopis, na papír vypracuj minimálně 2 cvičení od každého - koncovky podst. a příd. jmen, velká písmena, shoda přísudku s podmětem (deti psaly), můžeš využít pravopisně.cz, umimcesky.cz, učebnici, aj. Ti, kteří dostávají doplňovačky, mohou napsat od každého jevu jedno cvičení. 

V prac. sešitě ČJ 7 vypracuj zbylá cvičení na str. 19/20 ( některá už máme hotová).

Dobrovolně - Namaluj obrázek na téma JARO a podle něj napiš líčení (jarní procházka, probouzející se příroda), bude kladně hodnoceno! :)

Fyzika - učivo na 2. - 3. týden - učebnice str. 69, úlohy k opakování a shrnutí učiva článků 1. 7 až 1. 17, vypracovat do školního sešitu.

Německý jazyk - opakujeme lekci 13 - Meine Familie (str. 125). Přečtěte si znovu článek na str. 125. Zkuste podle něj napsat povídání o vaší rodině (nějakou vlastnost - gross, klein, faul..., co dělají rádi, kde pracují, kde bydlí ..., nezapomeňte na domácí mazlíčky). Kdo bude chtít, může udělat projekt na čtvrtku nebo papír A4, obrázky můžete vystřihnout nebo namalovat, později můžete odevzdat. Na stránkách www.umimenemecky.cz si můžete procvičit téma Rodina, vztahy v sekci poslech slovíček a pexeso.

Anglický jazyk

Milí žáci,
protože doba nuceného volna se zcela určitě prodlouží.,zadané úkoly si rozvrhněte na malé části- třeba jedno cvičení denně.Odkazy na opakování na internetu jsou dobrovolné,ale  v Helpfor English,cz  si můžete zase
vybrat jedno dvě cvičení a opakovat si to,co už jsme udělali .
Ohledně Vašeho projektu prodlužuji dokončení o další dva týdny a pak Vám dám vědět,jakým způsobem mi je přepošlete.Dejte si tedy záležet,ať je to zajímavé a i hezké,fantazii se meze nekladou.
Všechny Vás moc zdravím a aspoň si užijte jaro.
                Your English teacherMilí sedmáci,
dnes Vás nebudu trápit anglickým dopisem,protože budu prezentovat novou gramatiku,
 
Modální slovesa
str. 77 ( student´ s book )
V této části se zaměříme na dvě vcelku jednoduchá modální slovesa,kterými jsou SHOULD a MUST.
Protože  jsou to tzv. defektní slovesa,mají stále stejný tvar a musí za nimi stát významové sloveso bez TO.
 
  I should do
  I must do
¨
Sloveso SHOULD znamená v češtině MĚL BYCH a používá se,když dáváte rady nebo o ně žádáte.
 
 A: I have got a headache.
 B: You should take an aspirin.
 
 A: I have got a temperarure. What should I do? -  otázka se tvoří přehozením slovosledu
 B: You should take a pill and go to bed.
 
 A: I have got a stomach ache.
 B: You should not eat so much.  - zápor se tvoří pouze přidáním záporky NOT ke slovesu
 
 
Sloveso MUST znamená v češtině MUSET a používá se,když někomu něco přikazujete nebo zakazujete.
Zápor totiž má význam NESMĚT.
 
A: I have got a temperature.
B: You must stay in bed. 
 
A: I have got a sore throat. Must I go to the doctor´s?  - otázka se tvoří přehozením slovosledu
B: You MUST NOT -  NESMÍŠ  go to school! - zápor se tvoří přidáním záporky NOT ke slovesu,ale pozor
                                                                                     na změnu významu
 
Jak jste si všimli,využila jsem slovní zásobu o zdravotních problémech a první pomoci,a tak spojila dva úkoly,které Vás čekají.
Zopakujte si tuto slovní zásobu jak v učebnici,tak v pracovním sešitě a udělejte cvičení na MODÁLNÍ SLOVESA
na str 77 a str 59.V pracovním sešitě  na str.62/1,2 a 3  si přečtěte text o Britain´s guide dogs a udělejte daná
cvičení. a na str.119 cvičení na modální slovesa.
 
Také byste tento týden měli dokončit práci na prvním projektu.Jak ho předáte ke kontrole,se dozvíte příště.
 
Have a nice time and take care!
                                                                                        your Engli
Zeměpis 
Zdravim sedmáci, doufám, že jste všichni v pořádku a poctivě makáte i doma!
Tento týden již musíme jít dal, neboť karanténa potrvá ještě dlouho. Vaším úkolem bude naučit se, jak
á máme na povrchu Evropy pohoří :). Využít byste měli opět  portál https:// www.umimefakta.cz/slepe-mapy, kde se zaměříte na sekci Evropa->hory->střední úroveň. Na rozdíl od minulého týdne je nyní POVINNÉ odeslání úrovně 4 od všech žáků ve třídě! Kdo úkol splní, získavá jedničku, kdo nesplní, vyslouží si práci navic v podobě referátu na téma hospodářství Evropy!
Potvrzení o dosažení úrovně v podobě printscreenu v příloze mailu zasilejte všichni v pátek 23. 7. 2020.
Držte se !

Matematika
Milí sedmáčci, doufám, že jste práci minulého týdne zvládli, výsledky 1. úkolu minulého týdne jsou zde:  v závorkach:
828 v poměru 5:4 ( 460 a 368)
1464 v poměru 1:5 ( 244 a 1220)
80000 v poměru 2: 3: 5 (16000 a 24000 a 40000)
156 v poměru 7:3:2 (91a 39 a 26)
420 v poměru 9:2:4 (252 a 56 a 112)
Protože nemůžeme jít dál s látkou, budeme i tento týden opakovat a procvičovat. Úkolů není moc, berte je ale jako POVINNÉ. 

1) Opakování konstrukce trojuhelníku podle věty s-s-s
Samostatná prace do geometrickeho sešitu ( POVINNĚ):
Je zadán trojúhelník ABC a jeho délky stran: 
a=84 mm, b=0, 6 dm, c=9cm
a) Převeď délky stran na stejné jednotky.
b) Zjisti, zda jde trojuhelnik sestrojit.
c) Udělej rozbor.
d) Narýsuj trojuhelník.
e) Napiš s pomocí matematických symbolů postup konstrukce.
2) Opakování zlomků, smíšených čísel a racionálních čísel
Samostatná práce do aritmetického sešitu ( POVINNĔ):
str. 65/5
3) Dělení čísla v poměru
Samostatna práce do aritmetickeho sešitu (POVINNĚ)
Rozděl číslo 20000 v poměru 77:23
Rozděl číslo 1860 v poměru 9:11
Rozděl číslo 875 v poměru 13:12
Rozděl číslo 2950 v poměru 3:5:2
Rozděl číslo 770 v poměru 4:3:5:2

Přírodopis
Ahoj holky a kluci, přidávám trochu nové latky k samostudiu i k samostatnému zápisu do sešitu.
Samostatná práce do sešitu podle učebnice Př ( POVINNĚ):
1) Do sešitu název "Vnější stavba listu" a k tomu nakreslit a popsat obrázek str. 72 dole vpravo ( List břečťanu s patrnou žilnatinou).
2) Do sešitu název " Postavení listů na stonku", k tomu napsat text str. 72 - prostřední odstavec ( Listy rostlin vyrůstají z kratších úseků...... z přízemní růžice) a nakreslit obrázky vedle tohoto textu ( Postavení listů na stonku).
3) Pokud budeme výhledově zkoušet, bude to už jen z botaniky, doporučuji si průběžně opakovat, ať toho pak nemáte moc.

Učivo na 2. týden 23.3. - 30.3.

Dějepis
1)Přečtěte si článek 88-89,abyste pochopili poznámky
2)Prohlédněte si zbraně husitů 90-91
3) Na youtube si můžete prohlédnout Dějiny udatného národa českého-husité,Žižka
4)Zapište si poznámky a naučte se .( Budu zkoušet od látky Mistr Jan Hus)Látky samozřejmě dovysvětlím.
Nadpis: Boj husitů
 Taktika boje: využívali terén, vozová hradba, bojovaly ženy a děti,zbraně: cepy, kosy, děla praky, píšťaly, hákovnice,šátky, bodce,neměli těžká brnění, 4 hejtmani v Táboře se radili,bojovali za myšlenku
 
Smrt VáclavaIV. - Zikmund českým králem
 
 
   
 
4)Zapište si poznámky a naučte se .( Budu zkoušet od látky Mistr Jan Hus)Látky samozřejmě dovysvětlím.
Nadpis: Boj husitů
 
Proti husitům stála:
1) panská jednota-katolická šlechta
2)křižáci-cizí vojska najatá papežem a Zikmundem
 
1420 -bitva na Vítkově proti křižákům
1421- sněm v Čáslavi,odmítli Zikmunda, vytvořili si program: Čtyři artikuly pražské
                1)přijímání pod obojí
                 2)odebrání majetku církvi
                 3)potrestání smrtelných hříchů
                  4)svoboda kázání
1424-u Přibyslavi zemřel Žižka, husité si říkali sirotci
 

Učivo na 2. týden 23.3. - 30.3.

Dějepis
Moc mě mrzí, že vám nemohu sama vykládat o husitství. Ale máme televizní programy! Velice vám doporučuji zhlédnout pořad o Táboru.  Je zde vyložená celá látka o husitech. Sledujte pořad pozorně a zajímavosti,které v učebnici nenajdete, si můžete zapsat do sešitu. Pořad má 3 části: sen, město a symbol. Zaměřte se hlavně na sen a město.
Jak na to? Na googlu si zadejte: www.formol.com Tábor - sen,město,symbol
Pak kliknete na: Tábor - sen,město,symbol-Česká televize
 
 
 
 
 

Učivo na 3.týden 30.3. - 5.4.

Zeměpis

Máme tu další týden a s ním i novou práci pro Vás!
Co se týká práce z minulého týdne, rád bych apeloval na všechny, kdo ještě neodevzdali zadanou POVINNOU práci na Evropská pohoří! JE VÁS SKORO POLOVINA!

Referát navíc zjevně není dostatečnou motivací! Uděláme to tudíž jinak. Kdo mi nebude odesílat práci v řádném termínu, nebude mít nárok na jedničku! Práce odevzdané po termínu získají nejlépe hodnocení ,,DOBŘE“! Práce neodevzdané beru jako ,,NEDOSTATEČNÉ“!

Práce na tento týden je následující:

·         podle pokynů prezentace vytvořit zápis do sešitu na téma VODSTVO EVROPY

·         na portálu https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy se naučíme poznávat řeky (střední)

·         PODEPSANÉ printscreeny mi zasílejte na mail s dosaženou úrovní 4

VAŠE  DOMÁCÍ  PRÁCE  JE  POVINNÁ!   TAK  DÁVEJTE  POZOR,  AŤ  VÁM  TO ZNÁMKOVĚ  NEUTEČE!
          
Milí sedmáci,
je tu už třetí týden, kdy se učíte doma. Vím, že to není jednoduché. Chválím ty, kteří pochopili, že nemají prázdniny a poctivě pracují na zadaných úkolech. Váš návrat k normální školní práci bude mnohem jednodušší něž těch, kteří zatím spíš odpočívají, ti budou výpadek pravidelného učení velmi těžko dohánět. Věnujte každý den několik hodin
zadané práci, je to pro vás hodně důležité! A buďte zdraví!
Vaše třídní

Fyzika - zůstává práce z minulého týdne - učebnice str. 69, úlohy k opakování a shrnutí učiva článků 1. 7 až 1. 17, vypracovat do školního sešitu.

Český jazyk - Tento týden se víc zaměříme na literaturu. V mluvnici budeme pokračovat v procvičování pravopisu (pravopisne.cz, umimecesky.cz aj.) - nejméně 2 cvičení na psaní mně/mě (tajemně, ke mně ...) napiš na papír pro pozdější kontrolu. Případné chyby odůvodni.
Literatura
Do literárního sešitu napiš tyto zápisy:
Karel Hynek Mácha (1810 Praha - 1836 Litoměřice)
básník a prozaik, nejvýznamnější představitel českého romantismu, zakladatel moderní české poezie, básník mládí, studium gymnázia, filozofie a práv,obdiv k historii a přírodě, pěší cesty po Čechách (hrad Bezděz, Máchovo jezero) i do ciziny (Itálie - Benátky), nadaný malíř, láska k Lori Šonkové, předčasná smrt, nyní pohřben na pražském Vyšehradě.
Dílo - lyrickoepická básnická skladby Máj (1836) - příběh tragické lásky Viléma a Jarmily, otcovraždy,odehrávají se v krásné přírodě (osamocenost a "rozervanost" člověka x věčný řád přírody)
" Hynku! Viléme! Jarmilo!"(závěr)
- povídka Marinka, román Cikáni

Karel Jaromír
Erben (1811 - 1870)

spisovatel, sběratel lidových písní a pohádek, historik, představitel českého romantismu
Dílo - Kytice (z pověstí národních) - 12 balad (+ dodatečně balada Lilie)
Vodník, Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat

Balada - lyrickoepická báseň s pochmurným dějem a často tragickým koncem

Pohádky

Najdi a přečti baladu Poklad (text najdeš na cist.cz) a do literárního sešitu odpověz na otázky:
1) Najdi v textu, kdo a jak se provinil.
2) Najdi v textu následný trest.
3) Napiš, čím se tato balada podobá pohádce.(+příklady)

Německý jazyk

Opakujeme protiklady:

jung x                                                links x
faul x                                                 vorn x
klein x                                                rechts x
schmutzig x                                        hier x
schnell x                                             schwer x
leise x                                                neu x

Kdo chce, může mi poslat na mail. Kdo bude chtít, může udělat projekt na čtvrtku - Protiklady - vystřihnout nebo namalovat protiklady a popsat (slon x myš, čisté x špinavé okno, auto x hlamýžď ....)
https://www.german-games.net
/germanvocabulary?topic=Grammar=%201&level=primari

Učivo na 3.týden 30.3. - 5.4.

Dějepis
1) Přečtěte si článek na str. 82 a 92.
2) Zhlédněte doporučený dokument o husitech...Tábor-sen,město...
3) Prověďte zápis do sešitu.
4) Přezkoušejte své znalosti str.96 až 97, otázky 1 až 14. Ústně.
 Zápis do sešitů:
 Výsledky husitského hnutí
 Husité nebyli jednotni: 1. radikální(chudší vrstvy- chtěly pokračovat v boji)
                                  2. umírnění(šlechta - chtěla smír)
Po Žižkovi v čele husitů Prokop Holý
1431 - bitva u Domažlic - husité zahnali křižáky zpěvem písně Kdož dú boží bojovníci
spanilé jízdy - husité šířili husitské myšlenky v zahraničí
1434 - bitva u Lipan(blízko Kouřimi) -proti panské jednotě, bratrovražedný boj, radikální poraženi, padl Prokop Holý
1434 - Basilejská kompaktáta -dohoda umírněných husitů s katolickou církví
           - nechali jim přijímání pod obojí a zkonfiskovaný majetek církve
           - českým králem Zikmund
Význam husitství : šíření češtiny jako úředního jazyka, vzdělanost chudších vrstev,boj za myšlenku spravedlnosti, nejslavnější období českých dějin, ale i ničení kulturních památek a drancování

Matematika 7.AB :  týden 30. 3. – 6. 4. 2020

Zdravím Vás, sedmáčci,

jakpak se Vám při domácí výuce daří? Výsledky zadané práce z minulého týdne jsou zde:

1)      Opakování konstrukce trojúhelníku podle věty s-s-s

Viz přiložený soubor

2)      Opakování zlomků, smíšených čísel a racionálních čísel

Výsledky vzadu v učebnici

 

3)      Dělení čísla v poměru

Rozděl číslo  20000 v poměru 77 : 23 (15400 + 4600)

Rozděl číslo 1860 v poměru 9 : 11 (837 + 1023)

Rozděl číslo 875 v poměru 13 : 12 (455 + 420)

Rozděl číslo 2950 v poměru 3 : 5 : 2 (885 + 1475 + 590)

Rozděl číslo 770 v poměru 4 : 3 : 5 : 2 (220 + 165 + 275 + 110)

Nové úkoly na tento týden                                                                                                                      

1)      Opakování konstrukce trojúhelníku podle věty s-u-s

Samostatná práce do geometrického sešitu  (POVINNĚ) :

Je zadán trojúhelník EFG, jeho délky stran a úhel, který tyto strany svírají:

e = 70 mm, g = 0,94 dm, velikost úhlu EFG = 100 stupňů

a)      Převeď délky stran na stejné jednotky

b)      Zjisti, zda jde trojúhelník sestrojit

c)       Udělej rozbor

d)      Narýsuj trojúhelník

e)      Napiš s pomocí matematických symbolů postup konstrukce

 

2)      Opakování zlomků, smíšených čísel a racionálních čísel

Samostatná práce do aritmetického sešitu (POVINNĚ):

Str. 63/18 (výsledky vzadu v učebnici)

3)      Dělení čísla v poměru

Samostatná procvičování na internetu – skolasnadhledem.cz  (POVINNĚ):

skolasnadhledem.cz – matematika 2. stupeň – 7. ročník – číslo rozdělené v poměru

Zkoušejte tak dlouho, až bude celé cvičení bez chyby (pomocné výpočty pište na papír)

Hodně zdraví a síly Vám i Vašim rodičům                                                Hana Kovářová

 

Přírodopis  7.AB :  týden 30. 3. – 6. 4. 2020

 

Ahoj holky a kluci,

přidávám trochu nové látky k samostudiu i samostatnému zápisu do sešitu (máte dost času, udělejte si to pečlivě, podtrhávat podle pravítka – znáte mě J):

Samostatná práce do sešitu podle učebnice Př  (POVINNĚ)

1)      Do sešitu si napište první větu ze strany 73 (Podle stavby listové čepele ….), pod to si nakreslete oba vedlejší obrázky (složený list, jednoduchý list) a pod každý z obrázků doplňte příklady rostlin, které takový list mají (podívejte se na ně-proto uvádím i strany, ty si ale do sešitu nepište): Složený list: růže (str. 94), hrách (str. 96), mrkev (str. 98). Jednoduchý list: hluchavka (str. 100), kopretina (str. 104), tulipán (str. 106).

2)      Do sešitu název „Význam listů“  k tomu opsat článek na str. 74.

3)      Do sešitu opsat větu: Pozor – listy některých rostlin obsahují jedovaté látky! K této větě si do sešitu napište 5 jedovatých rostlin (najdi v učebnici – označeny symbolem lebky, popřípadě na internetu).

 

Anglický jazyk

Úkoly z 2.týdne
Vzkaz od paní učitelky Stárečkové: Na školní mail pošlete do 5.4. ofocenou práci z dějepisu, abych viděla, jak pracujete.

Někteří z vás už posíláte maily, jak pracujete na úkolech z českého jazyka. Chválím vás a připomínám, že mi můžete psát na můj školní mail i na adresu souckova.sonicka@seznam.cz. Pokud se vyskytnou nějaké problémy ve spojení, volejte na číslo 774331744.

Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy