Jméno:
Heslo:

IV.B

MILÍ RODIČE A ŽÁCI VÍTÁM VÁS NA STRÁNKÁCH NAŠÍ TŘÍDY, KDE VÁS BUDU INFORMOVAT O UČIVU A AKCÍCH NAŠÍ TŘÍDY

LENKA KREJČOVÁ - email:  krejcova@zs-zasmuky.cz
konzultační hodiny: čtvrtek od 10. 15 - 11.00hod.
       ROZVRH HODIN již na školní rok 2018/2019
pro 4.B
          
                        
  
     1                2                 3                 4               5            

PONDĚLÍ
 Čj M Tv
 Vl Čj/čt

ÚTERÝ
 M Čj Tv Vv 

STŘEDA

 Čj Přv Aj M Hv
ČTVRTEK
 Čj M Vl
 Aj
 Vv

PÁTEK
 Aj Čj Přv M Čj/čt

vyučující jednotlivých předmětů:
Čj, M, Přv, Tv, Vl, Hv, Pč -   Lenka Krejčová
Aj                   -            Mgr. Lucie Šebková
Vv                  -                    Alice Tesařová   

PROSÍM PROHLÍŽEJTE DĚTEM STÁLE A PRŮBĚŽNĚ HLAVY

Letos máme možnost, kdy každý žák ve třídě bude mít svou uzamykatelnou skříňku
Je nutné však donést zálohu na klíček ke skříňce 100Kč.
 Nová pravidla: zapomenutí žákovské knížky  .....  2 kázeňské body
                                ztráta žákovské knížky  .....  důtka ředitelky školy

Od listopadu je možnost pro žáky čekat na začátek vyučování v 
    šatně.
 VE DNECH 4. - 8. března se můžeme těšit na jarní prázdniny
A JEŠTĚ PŘIBUDE ŽÁKŮM ŘEDITELSKÉ VOLNO V PONDĚLÍ 18. března
z důvodu školení pedagogických pracovníků

24.4 2019 bude pedagogická rada a třídní schůzky.

ANGLICKÝ JAZYK


Aktuální učivo: Unit 7 - Welcome to Mongolia, druhy bydlení, he/she/it lives...
                         
Videa scének
Autozávody

Učební plán -  březen 2019 
Překladač (Přeloží písemně i verbálně.)  Slovíčka (odkaz)                                  

Učivo
Unit 7 - Mongolia
Slovní zásoba (vocabulary):
druhy bydlení a krajin
Mluvnice (grammar): "He/she lives... Where do you live? I live in..."
Výslovnost (features phonics):
"i, y"
píseň (song) "Where do you live?"
Values /výchovný potenciál/: uvítání nových sousedů
Domácí úkoly
Po prázdninách budu kontrolovat vyplněný pracovní sešit celá Unit 6 + D6
na 28. 2.: projekt učebnice s. 63 (People in my country like... nebo I like...)
na 27.2.:
Obědvám ve 12.00 dopoledne.
Uklízím ve 2.00 odpoledne.
Toto jsou papriky a tamto jsou brambory.

Rád tancuji, ale nerad pracuji.
(Úkol bude opět na známku. Pokud bude chybět podpis rodiče, bude jako test v hodině.)

na 22.2.: scénka s.59 (Každý se naučí vše a na začátku hodiny bude rozlosování.)
na 21.2.:
Vstávám v 6 ráno.
Večeřím v 8 večer.
Tamto jsou fazole.
Toto jsou sušenky.
Rád zpívám.
Nerad čtu.

opsat slovíčka z internetu,pracovní sešit str. 44 + D6
I am fine.
You are nine.
He is here.
She is three.
It is black.
We are sad.
They are fat.

na 13.2. Odpověz:
Can your dad climb a tree?
Can your sister sing?
Can your friends jump?
 
učebnice str. 54 celá, pokud někdo nestihl ve škole do sešitu English

scénka str. 49 a projekt 53/1 (na 6.2.)
středa 6.2. kontrola slovníčku, pracovního sešitu (do s. 43+D5)
Pořídit si testový sešit (English tests)            
Test na slovíčka jednou týdně.
Ostatní úkoly si žáci zapisují do svých úkolníčků.
Poznámky
- sešity: Vocabulary (slovníček; stačí z loňska), English (školní), Tests (testový sešit), Homework (domácí), Practice Book (pracovní sešit) - cena 170,- včetně plastového obalu
- mazací tabulka, fix, hadřík

Převážnou část hodiny mluvíme pouze anglicky. (česky pouze písemné vzkazy na stírací tabulku a školní tabuli a ústní zhodnocení na konci hodiny)
Možnost konzultace v pondělí od 12.30 do 13.30 pro žáky i rodiče. Žáci si mohou pořídit cvičný sešit na práci navíc (překlad vět, procvičování mluvnice).
Koncepce výuky:
1 unit = přibližně 1 měsíc
1. úvod hodiny - opakování formou her a soutěží, 1x týdně test na slovíčka, na konci každé Unit shrnující test.
2. hlavní část hodiny - nová látka (práce s učebnicí, CD a interaktivní tabulí)
a) nová slovní zásoba
b) mluvnice (na stránce je vždy žlutý odkaz)
c) dramatizace komiksového příběhu
d) reálie, projekt, konverzace (základní komunikační fráze)
3. Zápis slovíček.
V učebnici chybí přehled slovní zásoby.Proto zde budu průběžně aktualizovat přehled veškerých nových slovních výrazů i s českým překladem.
Domácí úkoly vyplývají z každé hodiny (formy DÚ: projekt, scénka, písemný, pracovní sešit, ústní procvičování slovíček)


Google Earth (užitečná aplikace do počítače nejen na AJ, umožňující orientaci na naší planetě v 3D zobrazení) 
DÚ NA 16. 6. UČEBNICE/SEŠIT

ÚNOR

Čj - skloňování pods.jmen rodu středního - vzor kuře, stavení
        -  rodu ženského - žena růže
SLOH - oznámení, blahopřání
PSANÍ - psaní dopisu

M - rovnice, písemné násobení dvojcif.činitelem
       -  přímá úměrnost
GEOMETRIE - osa úsečky, střed úsečky
       - rýsování obdélníku a čtverce
Jednotky délky, hmotnosti, objemu, času

Př - zima v přírodě
         -  rostliny a živočichové na louce
         -  čmelák, kobylka, slunéčko, motýli

Vl - život pravěkých lidí
        -  Pravěk - doba kamenná, bronzová, železná
        -  dávní Slované, Sámova říše

BŘEZEN

Čj - skloňování podstatných jmen rodu ženského
            -  a mužského - vzor pán, hrad
SLOH - dopis, psaní pohlednic

M - milion, početní výkony s přirozenými čísly
       -  zlomky
GEOMETRIE - obvod čtverce a obdélníku 
       - rovnoběžníky

Př - rostliny a živočichové na poli
        -   obilniny, okopaniny, luskoviny, plevely
        -   bažant, koroptev, skřivan, zajíc, hraboš, křeček, sysel
        -   hmyz
        Jaro v přírodě

Vl - Staré pověsti české
        -  Bořivoj a Ludmila, kníže Václav a Boleslav
        -  Slavníkovci a svatý Vojtěch
        -  kníže Oldřich a Božena
Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy