Jméno:
Heslo:

IV.B

MILÍ RODIČE A ŽÁCI VÍTÁM VÁS NA STRÁNKÁCH NAŠÍ TŘÍDY, KDE VÁS BUDU INFORMOVAT O UČIVU A AKCÍCH NAŠÍ TŘÍDY

LENKA KREJČOVÁ - email:  krejcova@zs-zasmuky.cz
konzultační hodiny: čtvrtek od 10. 15 - 11.00hod.
       ROZVRH HODIN již na školní rok 2018/2019
pro 4.B
          
                        
  
     1                2                 3                 4               5            

PONDĚLÍ
 Čj M Tv
 Vl Čj/čt

ÚTERÝ
 M Čj Tv Vv 

STŘEDA

 Čj Přv Aj M Hv
ČTVRTEK
 Čj M Vl
 Aj
 Vv

PÁTEK
 Aj Čj Přv M Čj/čt

vyučující jednotlivých předmětů:
Čj, M, Přv, Tv, Vl, Hv, Pč -   Lenka Krejčová
Aj                   -            Mgr. Lucie Šebková
Vv                  -                    Alice Tesařová   

PROSÍM PROHLÍŽEJTE DĚTEM STÁLE A PRŮBĚŽNĚ HLAVY

Letos máme možnost, kdy každý žák ve třídě bude mít svou uzamykatelnou skříňku
Je nutné však donést zálohu na klíček ke skříňce 100Kč.
 Nová pravidla: zapomenutí žákovské knížky  .....  2 kázeňské body
                                ztráta žákovské knížky  .....  důtka ředitelky školy 17. 5. jedeme na výstavu k životnímu prostředí do Kolína
vybíráme 60Kč

9. a 10. 5. se budeme fotografovat

VE STŘEDU 22. 5. jedeme na výlet do ČERTOVINY

V PÁTEK 7. 6. jedeme na farmu do Netluk


24. 4. proběhnou konzultační hodiny - od 15.30 do 17.30 hod.

ANGLICKÝ JAZYK


Aktuální učivo: Unit 8 - Do you play the recorder? Yes, I do. No, I don´t.
                         
Videa scének
Autozávody

Učební plán -  duben 2019 
Překladač (Přeloží písemně i verbálně.)  Slovíčka (odkaz)                                  

Učivo
Unit 8 - Australia
Slovní zásoba (vocabulary):
hudební nástroje, dny v týdnu
Mluvnice (grammar): "Do you play...? Does he play...? I play the trumpet on Mondays."
Výslovnost (features phonics):
"oa, ow"
píseň (song) "Action Girl"
Values /výchovný potenciál/: Hraj na hudební nástroje. Pomáhej kamarádům.
Domácí úkoly
24.4. zapsat nová slovíčka, naučit se scénku Unit 8, Lesson 4
na 5.4. projekt str.73 (Namaluj svůj dům a nauč se "This is my house. Come and play at my house. I´d love to. OK. Thank you.
na 29.3. scénka Unit 7
Po prázdninách budu kontrolovat vyplněný pracovní sešit celá Unit 6 + D6
na 28. 2.: projekt učebnice s. 63 (People in my country like... nebo I like...)
na 27.2.:
Obědvám ve 12.00 dopoledne.
Uklízím ve 2.00 odpoledne.
Toto jsou papriky a tamto jsou brambory.

Rád tancuji, ale nerad pracuji.
(Úkol bude opět na známku. Pokud bude chybět podpis rodiče, bude jako test v hodině.)

na 22.2.: scénka s.59 (Každý se naučí vše a na začátku hodiny bude rozlosování.)
na 21.2.:
Vstávám v 6 ráno.
Večeřím v 8 večer.
Tamto jsou fazole.
Toto jsou sušenky.
Rád zpívám.
Nerad čtu.

opsat slovíčka z internetu,pracovní sešit str. 44 + D6
I am fine.
You are nine.
He is here.
She is three.
It is black.
We are sad.
They are fat.

na 13.2. Odpověz:
Can your dad climb a tree?
Can your sister sing?
Can your friends jump?
 
učebnice str. 54 celá, pokud někdo nestihl ve škole do sešitu English

scénka str. 49 a projekt 53/1 (na 6.2.)
středa 6.2. kontrola slovníčku, pracovního sešitu (do s. 43+D5)
Pořídit si testový sešit (English tests)            
Test na slovíčka jednou týdně.
Ostatní úkoly si žáci zapisují do svých úkolníčků.
Poznámky
- sešity: Vocabulary (slovníček; stačí z loňska), English (školní), Tests (testový sešit), Homework (domácí), Practice Book (pracovní sešit) - cena 170,- včetně plastového obalu
- mazací tabulka, fix, hadřík

Převážnou část hodiny mluvíme pouze anglicky. (česky pouze písemné vzkazy na stírací tabulku a školní tabuli a ústní zhodnocení na konci hodiny)
Možnost konzultace v pondělí od 12.30 do 13.30 pro žáky i rodiče. Žáci si mohou pořídit cvičný sešit na práci navíc (překlad vět, procvičování mluvnice).
Koncepce výuky:
1 unit = přibližně 1 měsíc
1. úvod hodiny - opakování formou her a soutěží, 1x týdně test na slovíčka, na konci každé Unit shrnující test.
2. hlavní část hodiny - nová látka (práce s učebnicí, CD a interaktivní tabulí)
a) nová slovní zásoba
b) mluvnice (na stránce je vždy žlutý odkaz)
c) dramatizace komiksového příběhu
d) reálie, projekt, konverzace (základní komunikační fráze)
3. Zápis slovíček.
V učebnici chybí přehled slovní zásoby.Proto zde budu průběžně aktualizovat přehled veškerých nových slovních výrazů i s českým překladem.
Domácí úkoly vyplývají z každé hodiny (formy DÚ: projekt, scénka, písemný, pracovní sešit, ústní procvičování slovíček)


Google Earth (užitečná aplikace do počítače nejen na AJ, umožňující orientaci na naší planetě v 3D zobrazení) 
DÚ NA 16. 6. UČEBNICE/SEŠIT

BŘEZEN

Čj - skloňování podstatných jmen rodu ženského
            -  a mužského - vzor pán, hrad
SLOH - dopis, psaní pohlednic

M - milion, početní výkony s přirozenými čísly
       -  zlomky
GEOMETRIE - obvod čtverce a obdélníku 
       - rovnoběžníky

Př - rostliny a živočichové na poli
        -   obilniny, okopaniny, luskoviny, plevely
        -   bažant, koroptev, skřivan, zajíc, hraboš, křeček, sysel
        -   hmyz
        Jaro v přírodě

Vl - Staré pověsti české
        -  Bořivoj a Ludmila, kníže Václav a Boleslav
        -  Slavníkovci a svatý Vojtěch
        -  kníže Oldřich a Božena

DUBEN

Čj - skloňování podstatných jmen rodu mužského

        -  stavba věty jednoduché, základní skladební dvojice

       -  shoda podnětu s přísudkem
SLOH - sestavení osnovy, bohatost vyjadřování
PSANÍ - výpisy údajů, účelnost a stručnost výpisků
písemná práce - pondělí 15. 4.

M-
zlomky
     -  přímá úměrnost, slovní úlohy, nerovnice
GEOMETRIE - rýsování rovnoběžníku,obsah čtverce a obdélníku
pís. práce - úterý 16. 4.

Př - živočichové a rostliny vod a bažin
        -  Blatouch, Podběl, Leknín
        -  Kapr, Sumec, Skokan, Kachna, Labuť
        -  Ledňáček, Vydra, Rak

Vl - Kosmova kronika Česká

        -   dědičný královský titul

        -   Anežka Česká, Král železný a zlatý


Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy