logotyp

III.A

Od pondělí 8.11. zadávám úkoly a probíranou látku do učebny, kam mohou děti přes své e-maily, abychom se procvičili pro případ potřeby (nutné, aby se děti opravdu přihlásili přes svůj e-mail)

INFORMACE K VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA NAJDETE NA TÉTO STRÁNCE DOLE
TÉŽ Prv

MILÍ RODIČE A ŽÁCI VÍTÁM VÁS NA STRÁNKÁCH 3. TŘÍDY, KDE VÁS BUDU INFORMOVAT O UČIVU A AKCÍCH NAŠÍ TŘÍDY

Třídní učitelka: LENKA KREJČOVÁ
Email: krejcova@zs-zasmuky.cz
konzultační hodiny: pondělí 11.20 - 12.05 hod
(
po domluvě e-mailem)
V případě jakýchkoli nejasností se neobávejte napsat
PROSÍM RODIČE, ABY MI DO PŘEDMĚTU V E-MAILU PSALI JMÉNA SVÝCH DĚTÍ.
DĚKUJI

DNE 1. 6. proběhne POHÁDKOVÝ LES

Ve dnech 2. a 3. 6. 2022 bude probíhat fotografování

OMLUVENKY DO TŘECH DNŮ - NEJPOZDĚJI
v případě nemoci, žáci po návratu ukáží ve cvičném sešitě práci, kterou vypracovali podle stránek a zadaných úkolů v učebně

Prosím preventivně prohlížejte dětem hlavu (vši)

Prosím rodiče podepsat Ž. K. nejméně jedenkrát za týden
Školní sešity k podpisu budou nosit děti domu vždy alespoň 1x za měsíc


NUTNÁ každodenní kontrola penálu - ořezané tužky NA RÝSOVÁNÍ a PÍŠÍCÍ pero, nejlépe mít jedno náhradní
NUTNÉ KAŽDODENNÍ ČTENÍ
čtenářský deník
MOC CHVÁLÍM VŠECHNY, KTEŘÍ NOSÍ POSTUPNĚ ČTENÁŘSKÉ DENÍKY

PRVOUKA (23.5.-27.5.)
Člověk - složky zdravé výživy. Sestavení jídelníčku. Růst a vývoj člověka. Opakování. Učebnice str.27-29. Pracovní sešit str.18-21.


  
                                 

Upozornění pro rodiče.

Vážení rodiče, prosím o součinnost při předávání mailových adres.
Vzhledem k tomu, že probíhá vyučování distanční formou, předejte, prosím třídním učitelům mailové adresy (stačí jednoho zákonného zástupce), abyste mohli být informováni o prospěchu a plnění zadaných úkolů v distanční výuce žáků.
Poskytnutím mailové adresy třídnímu učiteli vyjadřujete souhlas, aby Vaše mailová adresa byla poskytnuta vyučujícím v daném ročníku. Vyučující Vás budou informovat o hodnocení Vašeho dítěte v distanční výuce.
Děkuji za vstřícnost, ředitelka ZŠ.


       ROZVRH HODIN na školní rok 2021/2022
 3.A

Vstup do budovy12345   
7:1507:35 08:2008:30 09:1509:30 10:1510:25 11:1011:20 12:05   
PondělíČj Tv M Čj/čt     
ÚterýČj/Aj Čj/Aj  MHv Prv    
StředaČj M  Tv/Aj Tv/Aj Čj/čt 
ČtvrtekČj Vv  Prv
M Čj/čt    
PátekM/Aj Čj M/Aj Čj/čt Prv           
vyučující jednotlivých předmětů:
Čj, M, Tv - Lenka Krejčová
Aj - 1/2 - Mgr. Eva Houdková, Ing. Jana Jarolímková
Prv      - Mgr. Jana Jarošová

Vv, Pč -  Mgr. Hana Škarková
Hv       -  Ing. Jana Jarolímková

Období prázdnin pro školní rok 2021/2022
Podzimní středa 27.10. a pátek 29. října 2021
Vánoční začínají ve čtvrtek 23. 12.2021   a končí v neděli 2. ledna 2022
   Vysvědčení za 1.pol. bude předáno v pondělí 31.1.2022

pololetní pátek 4. února 2022
Jarní 14. - 20. února 2022
Velikonoční čtvrtek 14. dubna 2022
Hlavní pátek 1.7. - středa 31. 8. 2022

 
Nová pravidla: zapomenutí žákovské knížky  .....  2 kázeňské body
                                ztráta žákovské knížky  .....  důtka ředitelky školy


Testování žáků- informace pro žáky a zákonné zástupce

 

Proces samoodběru odkaz na video

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, žáci zdravotnické roušky, s vyjímkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice
 • Během testování se musí větrat
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru
 • Každý žák obdrží jednu  testovací sadu
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů pedagoga
 • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu
 • Dohlížející pedagog kontroluje správnost provedení samoodběru
 • Testovaný podle pokynů pedagoga sám pokračuje vyhodnocením testu
 • Dohlížející pedagog spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky ( odchází do šatny se přezout)
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a žák je poslán do izolační místnosti
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový testovací
 • Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout
 • V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce ( který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy
Alena Bernardová, ředitelka

ANGLICKÝ JAZYK - MGR. HOUDKOVÁVážení rodiče,
níže naleznete informace k výuce předmětu Anglický jazyk v mé skupině. Prosím, sledujte s dětmi tuto stránku pravidelně, abyste byli řádně informováni. V případě potřeby mě kontaktujte na emailové adrese houdkova@zs-zasmuky.cz.
                                                                                                                                        Mgr. Eva Houdková

 

CO SE UČÍME?
TÝDEN23. - 27. 5.
NÁPLŇ VÝUKY
 
 • Čísla 11 - 20, dobrovolně až 100; uč. str. 90, prac. seš. str. 72

 • Otázka "How many... are there?" s odpovědí "There are..."; uč. str. 91, prac. seš. str. 73

 • Reálie - Brazílie; uč. str. 92, 93, prac. seš. str. 74
DOMÁCÍ ÚKOLY
 • 24. 5. AJ - naučit se číslovky 11 - 15, na 25. 5.

 • 25. 5. AJ - prac. seš. str. 73/2 (doplnit otázky dle cv. 1), 3 (pomocí šifry doplnit slova), na 27. 5.
 •  
 • 27. 5. AJ - sešit, nalepený košík, nakreslit do něj libovolné ovoce, dále vymyslet a napsat alespoň 4 otázky "How many... are there?", na 31. 5.
PROCVIČOVÁNÍ 
 • Slovní zásobu "Místa ve městě" procvičuj zde, tady

 • Slovní zásobu "Příroda" procvičuj zde
 • Čísla od 21 do 100 můžeš procvičovat zde, tu, tady
KE STAŽENÍ
 


 • Pod touto tabulkou slovní zásoba "Ovoce"

 • Pod touto tabulkou slovní zásoba "Ovoce - rozšíření"

 • Pod tabulkou slovní zásoba písnička str. 86
 
 • Pod tabulkou slovní zásoba uč. str. 88
DULEŽITÁ SDĚLENÍ
 
 • Prosím, dohlédněte, aby děti nosily nůžky a lepidlo v penále.

ANGLICKÝ JAZYK - ING. JANA JAROLÍMKOVÁ


Vážení rodiče,
níže naleznete informace k výuce předmětu Anglický jazyk v mé skupině. Prosím, sledujte s dětmi tuto stránku pravidelně, abyste byli řádně informováni. V případě potřeby mě kontaktujte na emailové adrese jarolimkova@zs-zasmuky.cz.
                                                                                                                                   Ing. Jana Jarolímková

 

CO SE UČÍME?
TÝDEN23. 5. - 27. 5.
NÁPLŇ VÝUKY
 • Fráze "There are..."; uč. str. 87, Workbook str. 69
 • Výslovnost ch, sh; uč. str. 88, Workbook str. 70
 • Čtení s porozuměním; uč. str. 89, Workbook str. 71
 • Čísla 2/2 (11 - 20), uč. str. 90, Workbook str. 72
DOMÁCÍ ÚKOLY
 •  21. 5. - D.Ú. - Zapsat do slovníčku Ovoce + Ovoce rozšíření - na úterý 24. 5.
PROCVIČOVÁNÍ 
KE STAŽENÍ
 • Pod touto tabulkou rozšíření slovní zásoby Pozdravy

 • SLEDUJTE POD TABULKOU PŘIDÁVANÉ ODKAZY K LEKCÍM 
DULEŽITÁ SDĚLENÍ
 • Prosím zajistit, aby děti měly po ruce, pokud možno v penále, lepidlo v tyčince a nůžky.
 • VELICE PROSÍM RODIČE, KTEŘÍ MAJÍ MOŽNOST, ABY DAROVALI PAPÍRY NA TISK A KOPÍROVÁNÍ MATERIÁLŮ, O TUTO POTŘEBNOU POMOC. SAMI TAK PŘISPĚJETE K DALŠÍMU ZKVALITNĚNÍ VÝUKY, KTERÁ BUDE OBOHACENA I JINÝMI MATERIÁLY. UVÍTÁM I PAPÍRY Z JEDNÉ STRANY POTIŠTĚNÉ, PŘIČEMŽ DANOU POTIŠTĚNOU STRANOU BUDEME VŽDY PRACOVNÍ LIST LEPIT DO SEŠITU (A PŮVODNÍ TISK TAK NEBUDE VIDĚT).
 • Dne 22. 9. jsem do řádku "ke stažení" vložila odkaz, pomocí něhož si stáhnete poslechy k učebnici.

NÁSTĚNKA

2.-3.6. Focení
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy