logotyp

III.A

INFORMACE K VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA NAJDETE NA TÉTO STRÁNCE DOLE

MILÍ RODIČE A ŽÁCI VÍTÁM VÁS NA STRÁNKÁCH 3. TŘÍDY, KDE VÁS BUDU INFORMOVAT O UČIVU A AKCÍCH NAŠÍ TŘÍDY

Třídní učitelka: LENKA KREJČOVÁ
Email: krejcova@zs-zasmuky.cz
konzultační hodiny: pondělí 11.20 - 12.05 hod (po domluvě e-mailem)
V případě jakýchkoli nejasností se neobávejte napsat
HLAVNĚ OMLUVENKY DO TŘECH DNŮ - NEJPOZDĚJI
v případě nemoci, žáci po návratu ukáží ve cvičném sešitě práci, kterou vypracovali podle stránek a zde zadaných úkolů
OD 20. 10. do pondělí 25. 10. PROBÍHÁ SBĚR PAPÍRU NA NAŠÍ ŠKOLE
(prosím na lístku napsané množství přineseného papíru)
v zavázaných balících k  tělocvičně
od 25. 10. - sběr kaštanů
Prosím preventivně prohlédnout hlavu (vši)

Prosím rodiče podepsat Ž. K. nejméně jedenkrát za týden
Školní sešity k podpisu budou nosit děti domu vždy ke konci měsíce

Na pondělí Vv 18. 10. donést menší listy (15)


TÝDEN 18. 10. - 22.10.
ŽÁCI, KTEŘÍ NEMAJÍ JEŠTĚ V POŘÁDKU OBALY SI DAJÍ  DO POŘÁDKU - PÍSANKA
NEZAPOMEŇTE OBALIT UČEBNICE!!!!!
STÁLE NEMAJÍ VŠICHNI VŠE OBALENO!
NUTNÁ každodenní kontrola penálu - ořezané tužky NA RÝSOVÁNÍ a PÍŠÍCÍ pero, nejlépe mít jedno náhradní
NUTNÉ KAŽDODENNÍ ČTENÍ
čtenářský deník
MOC CHVÁLÍM VŠECHNY, KTEŘÍ NOSÍ POSTUPNĚ ČTENÁŘSKÉ DENÍKY
Byla bych ráda, pokud by mi chybějící žáci vždy přinesli ukázat práci, kterou během pobytu doma dělali
ČJ - str. 25 - 27
       - sloh - Příhoda s paletou - vyprávění vlastními slovy - vytvoříme osnovu do sešitu - ve škole a nakreslíme obrázek
-pondělí - opět na papíře vyprávění vlastními slovy - donést do pátku
    - pokračujeme - párové souhlásky uvnitř slov ( správné odůvodnění - říct si slovo ve tvaru, aby za párovou souhláskou byla samohláska)


M - str. 24 - 27
      - násobilka - procvičování
      - násobilka 6,7,8,9
      - správný zápis slovní úlohy
- umět perfektně násobilku - 2,3,4,5,6,7,8,9,
GEOMETRIE - polopřímka - na středu - rýsovací pomůcky
úterý - str. 27, cv. 14 - vytvořit sloupky
PRVOUKA - Orientace v krajině. Určování světových stran. Orientace v krajině podle mapy.
Pracovní sešit 1.díl -  str.7/1,2,3, str.8/ Táboříme. Učebnice str.15-17.
                                                     

 Tv -  9. září začneme jezdit na plavání -  NENOSTE SI tedy Tv, ale až po ukončení plaveckého výcviku
po dobu plaveckého výcviku budeme mít místo hodit Tv - Čj nebo M - podle pořeby

DĚTI SI NEBEROU UČENÍ, POUZE VĚCI POTŘEBNÉ NA PLAVECKÝ VÝCVIK 

 budeme hradit pouze dopravu na plavání (opět děti obdrží písemně přesnou částku)
Na plavání s seboubatoh a svačinu + pití, Igelitová taška s plavkami , ručníkem, hřebenem ¨, koupací čepicí a kapesníky, sáček na mokré plavky.

POKUD je dítě nachlazeno a nechcete, aby plavalo musí z hygienických a epidemiologických důvodů zůstat doma.

Upozornění pro rodiče.

Vážení rodiče, prosím o součinnost při předávání mailových adres.
Vzhledem k tomu, že probíhá vyučování distanční formou, předejte, prosím třídním učitelům mailové adresy (stačí jednoho zákonného zástupce), abyste mohli být informováni o prospěchu a plnění zadaných úkolů v distanční výuce žáků.
Poskytnutím mailové adresy třídnímu učiteli vyjadřujete souhlas, aby Vaše mailová adresa byla poskytnuta vyučujícím v daném ročníku. Vyučující Vás budou informovat o hodnocení Vašeho dítěte v distanční výuce.
Děkuji za vstřícnost, ředitelka ZŠ.


       ROZVRH HODIN na školní rok 2021/2022
 3.A

Vstup do budovy12345   
7:1507:35 08:2008:30 09:1509:25 10:1010:25 11:1011:20 12:05   
PondělíČj Tv M Čj/čt     
ÚterýČj/Aj Čj/Aj  MHv Prv    
StředaČj M  Tv/Aj Tv/Aj Čj/čt 
ČtvrtekČj Vv  Prv
M Čj/čt    
PátekM/Aj Čj M/Aj Čj/čt Prv           
vyučující jednotlivých předmětů:
Čj, M, Tv - Lenka Krejčová
Aj - 1/2 - Mgr. Eva Houdková, Ing. Jana Jarolímková
Prv      - Mgr. Jana Jarošová

Vv, Pč -  Mgr. Hana Škarková
Hv       -  Ing. Jana Jarolímková

Období prázdnin pro školní rok 2021/2022
Podzimní středa 27.10. a pátek 29. října 2021
Vánoční začínají ve čtvrtek 23. 12.2021   a končí v neděli 2. ledna 2022
   Vysvědčení za 1.pol. bude předáno v pondělí 31.1.2022

pololetní pátek 4. února 2022
Jarní 14. - 20. února 2022
Velikonoční čtvrtek 14. dubna 2022
Hlavní pátek 1.7. - středa 31. 8. 2022

 
Nová pravidla: zapomenutí žákovské knížky  .....  2 kázeňské body
                                ztráta žákovské knížky  .....  důtka ředitelky školy


Testování žáků- informace pro žáky a zákonné zástupce

 

Proces samoodběru odkaz na video

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, žáci zdravotnické roušky, s vyjímkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice
 • Během testování se musí větrat
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru
 • Každý žák obdrží jednu  testovací sadu
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů pedagoga
 • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu
 • Dohlížející pedagog kontroluje správnost provedení samoodběru
 • Testovaný podle pokynů pedagoga sám pokračuje vyhodnocením testu
 • Dohlížející pedagog spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky ( odchází do šatny se přezout)
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a žák je poslán do izolační místnosti
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový testovací
 • Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout
 • V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce ( který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy
Alena Bernardová, ředitelka

ANGLICKÝ JAZYK - MGR. HOUDKOVÁ

Vážení rodiče,
níže naleznete informace k výuce předmětu Anglický jazyk v mé skupině. Prosím, sledujte s dětmi tuto stránku pravidelně, abyste byli řádně informováni. V případě potřeby mě kontaktujte na emailové adrese houdkova@zs-zasmuky.cz.
                                                                                                                                        Mgr. Eva Houdková

 

CO SE UČÍME?
TÝDEN 18. - 22. 10.
NÁPLŇ VÝUKY
 
 • Úvod do Lekce 2; učebnice str. 5

 • Zvířata ("panda", "tiger", "fish", "monkey", "elephant", "octopus"): Čte v učebnici, poslouchá a opakuje, osvojí si slovní zásobu, mluví o své zoo s vizuální oporou projektu "My zoo"; učebnice str. 16, prac. sešit str. 12 + D2
 • Fráze "What is it?" s odpovědí, důraz na dva různé tvary neurčitého členu: Čte v učebnici, poslouchá a opakuje, napíše a řekne frázi "What is it?", odpoví, přiřadí správný tvar neurčitého členu k danému podstatnému jménu; učebnice str. 17, prac. sešit str. 13
DOMÁCÍ ÚKOLY
 
 • 12. 10. AJ - slovníček, učit se slovíčka, začínáme zkoušet

 • 19. 10. AJ - slovníček, dopsat druhou půlku zvířat ze slovní zásoby pod touto tabulkou, na 20. 10

 • 20. 10. AJ - prac. sešit str. 12/celá (1. spojit, 2 zakroužkovat slova a poté do rámečku nakreslit chybějící zvíře), na 22. 10.
PROCVIČOVÁNÍ 
 • Otázku "What's your name?" a odpověď procvičuj zde (seřaď slova, jak jdo správně za sebou, a napiš je na řádek), tu (přiřaď jména postav z animovaných filmů), na následující stránce (přetáhni odpovědi zespodu do bubliny), na následujícím odkazu (1. poslouchej a spoj, 2. poslouchej a odpověz)

 • Členy rodiny procvičuj zde (poslechni si a spoj), tu (poslechni si a přetáhni), tady (poslechni si a přetáhni), na tomto odkazu (1. spoj, 2. přetáhni), na této stránce (napiš chybějící písmenka)

 • Použití neurčitého členu "a" a "an" u slov začínajících na samohlásku nebo souhlásku si můžeš procvičit zde, tu, tady, na následující stránce
KE STAŽENÍ
 • Níže pod touto tabulkou naskenované stránky pracovního sešitu (1. lekce)

 • Pod touto tabulkou rozšíření slovní zásoby Pozdravy


 • Pod touto tabulkou slovní zásoba "Zvířata"
DULEŽITÁ SDĚLENÍ
 
 • Seznam pomůcek potřebných v hodině AJ je nalepený na první straně v sešitě, prosím dohlédněte, aby děti měly podepsanou učebnici, pracovní sešit (až bude), nadepsaný sešit (buď 523, nebo, pokud dítě zvládne psát do úzkých mezer mezi linkami 544, případně 524) a pořiďte slovníček (ideálně sešit ve formátu A5 s tvrdými deskami a linkami uvnitř).

 • Prosím zajistit, aby děti měly po ruce, pokud možno v penále, lepidlo v tyčince a nůžky.

 • Až začneme probírat učivo, prosím pomoci dětem s procvičováním na výše uvedených odkazech - v případě cvičení na "liveworksheets.com" po splnění úkolu dát "finish" a poté "check my answers", zobrazí se počet bodů, např. 8/10 (8 z 10).

 • VELICE PROSÍM RODIČE, KTEŘÍ MAJÍ MOŽNOST, ABY DAROVALI PAPÍRY NA TISK A KOPÍROVÁNÍ MATERIÁLŮ, O TUTO POTŘEBNOU POMOC. SAMI TAK PŘISPĚJETE K DALŠÍMU ZKVALITNĚNÍ VÝUKY, KTERÁ BUDE OBOHACENA I JINÝMI MATERIÁLY. UVÍTÁM I PAPÍRY Z JEDNÉ STRANY POTIŠTĚNÉ, PŘIČEMŽ DANOU POTIŠTĚNOU STRANOU BUDEME VŽDY PRACOVNÍ LIST LEPIT DO SEŠITU (A PŮVODNÍ TISK TAK NEBUDE VIDĚT).

 • Dne 9. 9. jsem naskenovala a vložila pod tuto tabulku 1. lekci pracovního sešitu, můžete si stáhnout, případně vytisknout, pokud chcete.

 • Dne 22. 9. jsem do řádku "ke stažení" přidala odkaz, pomocí něhož si stáhnete poslechy k učebnici.

ANGLICKÝ JAZYK - ING. JAROLÍMKOVÁ

Vážení rodiče,
níže naleznete informace k výuce předmětu Anglický jazyk v mé skupině. Prosím, sledujte s dětmi tuto stránku pravidelně, abyste byli řádně informováni. V případě potřeby mě kontaktujte na emailové adrese jarolimkova@zs-zasmuky.cz.
                                                                                                                                   Ing. Jana Jarolímková

 

CO SE UČÍME?
TÝDEN 18.-22.10.
NÁPLŇ VÝUKY
 • Zápis slovíček do slovníku (zvířata str.16)
 • Gramatika: otázka (zapsat do sešitu) - "What is it?" / odpověď např. It´s a panda
DOMÁCÍ ÚKOLY
 • Opakovat slovíčka (případně dopsat!) - testík 19.10. + kontrola sešitu
 • Procvičovat psaní anglických slovíček + číst
 • Na 19.10. - Workbook str.12/1+2
PROCVIČOVÁNÍ 
 • Otázku "What's your name?" a odpověď procvičuj zde (seřaď slova, jak jdo správně za sebou, a napiš je na řádek), tu (přiřaď jména postav z animovaných filmů), na následující stránce (přetáhni odpovědi zespodu do bubliny), na následujícím odkazu (1. poslouchej a spoj, 2. poslouchej a odpověz)
 • Členy rodiny procvičuj zde (poslechni si a spoj), tu (poslechni si a přetáhni), tady (poslechni si a přetáhni), na tomto odkazu (1. spoj, 2. přetáhni), na této stránce (napiš chybějící písmenka)
 •  
KE STAŽENÍ
 • Níže pod touto tabulkou naskenované stránky pracovního sešitu (1. lekce)

 • Pod touto tabulkou rozšíření slovní zásoby Pozdravy

DULEŽITÁ SDĚLENÍ
 • Prosím o sledování také "jiných sdělení" v žákovské knížce: sdělení o učebnici + pracovním sešitě, dále o prodlení dodání pracovních sešitů a zapůjčení DVD tomu, jehož zákonný zástupce zaškrtl "ano".

 • Seznam pomůcek potřebných v hodině AJ je nalepený na první straně v sešitě, prosím dohlédněte, aby děti měly podepsanou učebnici, pracovní sešit (až bude), nadepsaný sešit (buď 523, nebo, pokud dítě zvládne psát do úzkých mezer mezi linkami 544, případně 524) a pořiďte slovníček (ideálně sešit ve formátu A5 s tvrdými deskami a linkami uvnitř).

 • Prosím zajistit, aby děti měly po ruce, pokud možno v penále, lepidlo v tyčince a nůžky.

 • Až začneme probírat učivo, prosím pomoci dětem s procvičováním na výše uvedených odkazech - v případě cvičení na "liveworksheets.com" po splnění úkolu dát "finish" a poté "check my answers", zobrazí se počet bodů, např. 8/10 (8 z 10).

 • VELICE PROSÍM RODIČE, KTEŘÍ MAJÍ MOŽNOST, ABY DAROVALI PAPÍRY NA TISK A KOPÍROVÁNÍ MATERIÁLŮ, O TUTO POTŘEBNOU POMOC. SAMI TAK PŘISPĚJETE K DALŠÍMU ZKVALITNĚNÍ VÝUKY, KTERÁ BUDE OBOHACENA I JINÝMI MATERIÁLY. UVÍTÁM I PAPÍRY Z JEDNÉ STRANY POTIŠTĚNÉ, PŘIČEMŽ DANOU POTIŠTĚNOU STRANOU BUDEME VŽDY PRACOVNÍ LIST LEPIT DO SEŠITU (A PŮVODNÍ TISK TAK NEBUDE VIDĚT).

 • Dne 9. 9. jsem naskenovala a vložila pod tuto tabulku 1. lekci pracovního sešitu, můžete si stáhnout, případně vytisknout, pokud chcete.

 • Dne 22. 9. jsem do řádku "ke stažení" vložila odkaz, pomocí něhož si stáhnete poslechy k učebnici.

NÁSTĚNKA

Přijmeme vedoucí školní jídelny, nástup od 1.12. 2021.
Přihlášky se životopisem zasílejte na
reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy