Jméno:
Heslo:

III.A

MILÍ RODIČE A ŽÁCI VÍTÁM VÁS NA STRÁNKÁCH NAŠÍ TŘÍDY, KDE VÁS BUDU INFORMOVAT O UČIVU A AKCÍCH NAŠÍ TŘÍDY

LENKA KREJČOVÁ - email:  krejcova@zs-zasmuky.cz
konzultační hodiny: středa od 8.30 - 9.15hod.(počítačová učebna v 1.patře)
       ROZVRH HODIN na školní rok 2019/2020
 3.A
          
                        
  
     1                2                 3                 4               5            

PONDĚLÍ
 ČjAj M
 Čj/čt
 Vv

ÚTERÝ
 Čj
 Tv
 Hv
 Prv
 M

STŘEDA

 Čj Aj
 M
 Čj čt.
 Prv
ČTVRTEK
 Tv
 Čj
 Aj
 M
 Čj čt.

PÁTEK
 Čj
 M
  Prv
 Čj/čt

vyučující jednotlivých předmětů:
Čj, M, Tv, Vv, Pč -   Lenka Krejčová
Aj                   -    Ing. Pavlína Hudlová
Hv                  -       Libuše Zemanová
Prv                 -   Ing. Jana Jarošová    Nová pravidla: zapomenutí žákovské knížky  .....  2 kázeňské body
                                ztráta žákovské knížky  .....  důtka ředitelky školy
 

PROSÍM RODIČE
stále pravidelně kontrolujte dětem hlavy, bojujeme s výskytem vší


NUTNÉ ČÍST DENNĚ - děti dostaly čtenářský deník, do kterého si KAŽDÝ ALESPOŇ MĚSÍC ZAPÍŠÍ PŘEČTENOU KNIHU

VZHLEDEM KTOMU,ŽE SE NEMŮŽEME SEJÍT VE TŘÍDĚ SLEDUJTE TYTO STRÁNKY A PŘÍPADNĚ PIŠTE NA VÝŠE UVEDENÝ MAIL
budu ráda, abych alespoň trochu věděla,jak se Vám daří

DĚKUJI VŠEM RODIČŮM, KTEŘÍ SE JIŽ OZVALI
je potřeba si založit sešity na Čj a M i prvouku, abychom měli až se vrátíme do školy přehled, jak se Vám dařilo a co bude potřeba projít. 

JEŠTĚ MI STÁLE OD TŘECH CHYBÍ EMAILOVÉ ADRESY
Někteří rodiče mi již posílají průběžně a pravidelně ofocené práce a těm moc děkuji
Také velmi pomohou při hodnocení na závěr školního roku. Zpětná vazba je velmi důležitá nejen pro mě, ale i pro Vás

TÝDEN 6. 4. - 8. 4.
ČESKÝ JAZYK - pondělí 6. 4.
                -
pokračujeme ve vyjmenovaných slovech po V
                     -  str. 108 cv. 3 - vypsat příbuzná slova ke slovu VÝT, VÝSKAT
                     -  cv. 3a, b, c, + 4a,b - přečíst, odůvodnit, zodpovědět - ústně
                     - cv 5a - do sešitu přepsat - odůvidňovat si
PÍSANKA - str. 16 - zopakovat - adresát, odesílatel + adresa
                     - krasopisně přepsat - co posíláme poštou
ČTENÍ PLATÍ STÁLE - HLASITÉ A DENNĚ - můžete si dočíst postupně čítanku

MATEMATIKA 6. 4.
                     - str. 25 - násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
                     - pozorně si přečti růžový rámeček, pracuj přesně podle vzoru
     12 x 2 = ( 10x 2) + ( 2 x 2) = 20 + 4 = 24
      Λ
 10    2
      nezapoňte na úpravu - všechna čísla jsou na řádcích
      - do sešitu třetí sloupek ze cv. 2  příklady - 14 X 5

ÚTERÝ 7. 4.   ČJ
          str. 109 - opsat růžový a modrý rámeček a pamatovat + příbuzná slova
        k vyjmenovanému slovu  POVYK

do náhradního mozečku VIDĚTI ,VISETI ,  VIKLATI, VÍTĚZITI - PAMATOVAT

            - do sešitu - str. 108, cv. 5b
     PÍSANKA - str. 17

MATEMATIKA  -   str. 25, cv. 3, 4 - ústně
                         - cv. 5 - sešit - se zkouškami
                  


                
ČESKÝ JAZYK        týden 30. 3. - 3.
4.
Půjdeme již na vyjmenovaná slova po V

Pondělí -  zopakujte si vyjmenovaná slova po - b, l, m,p, s. v - vyjmenovat  
                (a denně trénovat na školákově , či luštěnkách a nebo i pravopisně. cz)
             -  str. 104 - opsat růžový a modrý rámeček do náhradního mozečku, kdo
                má zavedený ( jinak si můžete vyrobit, na příbuzná slova a na výjimky)
                případně zapsat do svého sešitu, ve kterém nyní pracujete
             -  ústně -cv. 1 - VY- vykáme, vy všichni
             a cv. 2 - vysoký - přečíst, odůvodnit, splnit za a, b, c, vypsat příbuzná 
                slova
             - cv. 3 - tvořit věty - napsat do sešitu
             -  cv. 4 - ústně
             -  cv. 5 - slohový sešit - nadpis MNOHOZNAČNÁ SLOVA - oko, zámek, list - vymyslit alespoň 2 věty s každým slovem, ve které bude mít slovo jiný význam

VE ČTENÍ POKRAČOVAT STEJNĚ, JAKO V PŘEDCHOZÍCH TÝDNECH
( písanku, až budete mít všichni)

MATEMATIKA
               - str. 21 - procvičování a opakování - cv. 11, 12, 14, 15 a 17 - ústně
                 - cv. 13 a 16 - do sešitu


Úterý 31. 3. - ČJ
                 - str. 106, cv.1 a 2- ústně-přečíst, odůvodnit, ale vypsat příbuzná
                     slova, splnit i cv. za a, b, c
                   do sešitu - cv. 2d a 3a
SLOHOVÝ SEŠIT  - cv. 4

MATEMATIKA - str. 22 , cv. 1a, 2, 3 a 4 - ústně
                      - do sešitu - cv. 1b - nezapomeň na zkoušky 
                                        - cv. 5 - do sešitu


STŘEDA 1. 4. ČJ
               -
str. 107 - cv. 5 - do sešitu + růžový a modrý rámeček ( náhradní
                    mozeček, notýsek nebo sešit, jak má kdo zavedeno, pro svou vlastní
                    potřebu a přehlednost)
                   cv. 1 a, b, c, d, e - ústně, přečíst, odůvodnit, odpovědět, pohovořit s
                    rodiči

 MATEMATIKA
                -
str. 23
  cv. 5, 7   - ústně
                                     cv. 6 do sešitu


ČTVRTEK - 2. 4. ČJ
                     
-  str. 107 cv. 2, přečíst, odůvodnit, vypsat příbuzná slova
                         2b - do sešitu - časuj sloveso - žvýkat
                         2c - do sešitu - skloňuj podst. jm. - žvýkačka
                         2d - roz - žvý- ka - né
PÍSANKA - str. 14 - krasopisně přepsat text - doplnit název pohádky
MATEMATIKA
                   
- str. 23 cv. 8, 9, 11 - ústně
                                       cv. 10- do sešitu - nakresli si, znázorni

                            

PÁTEK - 3. 4. ČJ
                
- str. 105 SLOH - přečíst- nahlas - zkusit sestavit osnovu
                   do sešitu napsat osnova- 1, Umístění
                                                            2, popis( předmětu)                  
                                                            3, Funkce
                                                            4, Péče
PÍSANKA - str. 15 - krasopisně přepsat trpaslíků - doplnit název pohádky i názvy dalších pohádek, které znáš

MATEMATIKA -
GEOMETRIE
                               str. 24 - nadpis - STŘED ÚSEČKY
                               narýsuj libovolnou úsečku - hlavně - TENCE A ČISTĚ
                               zkus najít střed pomocí 1, - papíru   - cv. 5
                                                                     2, - pravítka

PR
VOUKA  v týdnu 30.3. - 3.4.

Doufám, že jste v minulém týdnu vše zvládli bez problémů. Tento týden budeme pokračovat v tématu Živočichové:

1. Zopakuj si hlavní rozdíly mezi rostlinami a živočichy  a způsoby pohybu živočichů - str.17  (opakování z 2.ročníku)
2. Stavba těl živočichů - str.17
3. Části těla, kostry a vnitřní orgány savců (využijte obrázky) - str.18
4. Potrava savců - str.18

Až se vše naučíte, zkuste si vypracovat následující otázky.
1. Co jsou obratlovci a jaké skupiny k nim patří?
2. Co jsou bezobratlí a jaká skupina k nim patří?
3. Jaké jsou části těla savců? Využijte obrázky.
4. Zopakujte si vnitřní orgány podle bodů 1-5 v učebnici - str.18
5. Čím se živí býložravci, masožravci, všežravci?


Úkoly k procvičení z pracovního sešitu:
Opakování rostlin -  str. 7,8.
                                                            
Anglický jazyk od 30.3.   
Hi, 3.A.
Doufám, že jste úkoly z minulého týdne hravě zvládli. Bohužel nemám stále zpětnou vazbu od Vás všech. Prosím tedy o napsání na kontakt - Whatsapp (tel. 728 351 941) nebo na email (paja.hudkova@seznam.cz) či messenger (Pája Hudková). Ráda poradím.

A práce tento týden? P
odívejte se na prvních deset minut pořadu UčíTelka, zopakujete si členy rodiny a části těla.  Opsali jste si slovíčka do slovníčku a zopakovali a zazpívali písničku Head, shoulders, knees and toes? Určitě Vám už jde bezvadně.

Opakování: Zkuste si online test – My family a ve videu si zopakujte zvířátka, která znáte, a potom přiřaď správné názvy k obrázkům.

Tento týden se naučíme písničku z učebnice na str. 70 – Happy body song – Poslouchej a zpívej. V pracovním sešitě= PS vyplň na str. 56 cv. 1 (sestav správně slova) a cv. 2 (Doplň písničku).

Úkol k odevzdání:  Nakresli na papír nebo do ŠS – I brush my teeth (Já si čistím zuby). I wash my hands (já si myji ruce). I brush my hair (Já si češu vlasy). Vzor najdeš v PS na str. 55.

Hezký týden


                

              
                  


      
                          

 Anglický jazyk
Učivo od 23.3.

Vítám Vás v dalším týdnu!

Hravá 3.A, potřebovala bych od Vás malou zpětnou vazbu, prosím vyfoťte pomocí rodičů Vaše výtvory – My friend a zašlete mi přes Whatsapp (tel. 728 351 941) nebo na email (paja.hudkova@seznam.cz) či messenger (Pája Hudková) fotku Vašich výtvorů s Vaším jménem.

Na Vaše výtvory napište 4 věty o svém kamarádovi/ kamarádce. Např. He has brown hair. (On má hnědé vlasy). She has… (ona má…). Nejdříve si procvičte v pracovním sešitě na str. 53 cv. 1 – čísla znamenají barvy, kterými obličej vybarvíš a dokončíš věty. Str. 52 v PC máte mít vyplněnou, kdo chyběl, doplnit.

Procvičte si v prezentaci osoby HexShe, které je vložená níže s názvem He, She.

Procvičujte výslovnost jednotlivých písmenek zde, klikněte na písmenka, která chcete procvičit, poslouchejte a doplňte chybějící písmeno.

Slovíčka z tabulky, vložená dole v souborech, si zapište do slovníčku k Unit 7 a naučte. Ke slovní zásobě si zazpívejte písničku z poslední hodiny – Head, shoulders, knees and toes.

Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy