logotyp

8.B Distanční výuka

Rozvrh hodin na on-line výuku pro 8AB

Rozvrh hodin na on-line výuku pro 8AB
ČESKÝ JAZYK
připomínám ještě jednou úkoly z PS češtiny: str. 44-45 podle zadání
                                                                str. 47 - najdete odpovědi v učebnici na stránkách 97 - 100
                                                                str. 49/a,b
Vše si zkontrolujeme až přijdete do školy 19.10.
                           literatura - text Romance o Karlu IV. od Jana Nerudy na středu 21.10.
Přeji vám příjemné učení a pevné zdraví
JSp.

Pro doučování H. Čiháková a J. Látalová- vyplňte si celý pracovní list, co jste dostaly na hodině - vyjmenovaná slova, koncovky podst. a příd. jm. V PO 19.10 si to zkontroluji.

Nguyen to samé, vyplní si PL zbývající cvičení. Ve středu 21.10 si to zkontroluji.

Ahoj osmáci,
protože došlo ke změně ve výuce, budu muset zavést jiný režim. Do konce tohoto týdne budete mít rozvrh online výuky na stránkách školy a tříd. Já plánuji 3 hodiny češtiny za týden online s celou třídou, a kromě toho, kdo bude potřebovat navíc, můžeme se spojit i individuálně. Určitě to bude u děvčat, které chodí na pedagogickou intervenci. Tu jsme měli v PO od 12:20 – 12:50. Ještě nevím, jestli to bude v tomto čase nebo jiném, dám určitě vědět.
Co se týče už zadaných úkolů, pošlete mi foto stránek 44-45 - Stavbu věty jednoduché na můj mail. Stránky PS 47 a 49 si zkontrolujeme online v učebně google. Pošlu vám odkaz, kam se už můžete přihlašovat.

Google učebna

Kurz 8. A čeština Kód kurzu fp7ym7i

Chci také vyzkoušet spojení přes meet, zvu vás na zítra od 10h -11h

Odkaz na Meet https://meet.google.com/lookup/e7mfvbo5zj

Těším se na zítra.

Přeji pevné nervy a zdraví i vašim blízkým.

Učítelka Jana Sp.

 

DĚJEPIS

Dějepis

Tento týden si jen napište poznámky do sešitu. Až přijdete do školy, sešity si zkontroluji.
Petr I. Veliký
cestoval po Evropě, zakládal manufaktury, stálá armáda, válečné loďstvo, zval zahraniční odborníky, nevolníci stavěli kanály, silnice a města, podporoval vzdělanost úředníků a vojáků, založil Petrohrad, měl neomezenou absolutistickou vládu- samoděržaví

Absolutismus v Německu, vznik Pruska

V 17. stol. - svatá říše římská(německá) složená z množství malých států( Sasko, Rakousko, Prusko.....)
Prusko - vládne Fridrich I.- král vojáků, veliká poslušná armáda(vojáci najímáni násilím, tělesné tresty), šlechtu získával přidělováním důstojnických míst,
Fridrich II. - zakládal manufaktury, rozvoj obchodu, podporoval vzdělanost a umění,byl filosof
Prusko soutěží s Rakouskem

Podívej se do učebnice na tr.34 - zajímavosti o Fridrichovi II.

Důležité informace

Ahoj osmáci!
Jak jistě víte, pokračujeme v distanční výuce. Plňte zadané úkoly, výuka je povinná! Jestliže látce nerozumíte, zeptejte se učitelů při online hodině nebo mailem.
K dějepisu: Tento týden jste si měli jen zapsat do sešitu výpisky. Přiští týden v pondělí budete mít online hodinu.
Na stránkách třídy budou výpisky a otázky k látce. Odpovědi mi pošlete mailem do pátku. Přesný čas připojení vám pošlu mailem. Budete mít 1 hodinu dějepisu. Pracujte ve všech předmětech svědomitě! Musíme to vydržet!
Vaše třídní JS
DĚJEPIS

Ahoj osmáci!

Během distanční výuky budeme mít 1 hodinu online. Proběhne v pondělí 19.10. od 10:20. Připravte si učebnici, poznámkový blok nebo papír a propisovací tužku. Ráno vám pošlu mail. Na stránky třídy vám napíšu poznámky, které si opíšete do sešitu. Sešity si překontroluji, až přijdeme do školy. Odpovíte na otázky, pošlete mi mail na adresu stareckova@zs-zasmuky.cz Nejpozději do pátku. Neofocujte, pište na klávesnici. Usmívající se

PŘEHLED HODIN ONLINE

Pondělí  2.h - ČJ
            3.h - PŘ
            4.h - D

Úterý     2.h - AJ
            3.h - M
            5.h -ČJ


Středa   2.h - AJ
            3.h - M
            5.h - CH + NJ

Čtvrtek  2.h - AJ
            3.h - ČJ
            4.h - M

Pátek    2.h - Z
            3.h - F

Vždy vám budou zaslány maily.
 


Přírodopis-Matematika (725439029, kovarova@zs-zasmuky.cz)

Milí osmáčci,
v pátek 23.10. v 18 hodin končí termín pro odevzdání úkolů z matematiky ("výpočet odvěsny"-úkol č. 2) a přírodopisu ("otázky k videím").
Hana Kovářová

Distanční týden 19.-23.10 - Německý jazyk

Opakování probraného učiva

 1.   Doplňte správnou předložku  

 1. ……..   Winter

 2. ……… halb vier

 3. ……….Donnerstag

 4. ……… Hause (domů)

 5. ……… Hause (doma)

 6. ……… Montag

 7. ……… drei Viertel vier

        

       2.    Překládej  

 1. na podzim

 2. na jaře

 3. ve čtvrtek

 4. v neděli

 5. v půl desáté

 6. v půl sedmé

      

       3. Přelož celé věty

 1. Babička má hodinky.

 2. Přijdu v devět hodin.

 3. Na podzim stavíme draka.

 4. V pondělí máme němčinu.

Distanční výuka 19.10-23.10.- Chemie

Voda - kontrolní otázky

 1. Jaký druh vody pokrývá z 97 % zemský povrch ?

 2. Je voda v přírodě chemicky čistá látka ? Proč je /není ?

 3. Jaká je teplota varu vody ?

 4. Jaká je teplota tání vody ?

 5. Proč může plastový kbelík prasknout, když v něm zamrzne voda ?

 6. Proč voda u dna v rybnících nezamrzne ?

 7. Proč námořníci zemřou žízní, pokud nemají zásoby pitné vody, když je okolo nich v moři nebo oceánu vody dostatek ?

DĚJEPIS do 22.10.   

Ahoj osmáci, chválím všechny, kteří jste pěkně pracovali při online hodině! Pochvalu mají i ti, co stačili odpovědět na tři otázky.Smějící se

Opiš si do sešitu:

Francie v době Ludvíka XIV.

Ludvík XIV. - 17.-18.stol.

král Slunce
měl absolutistickou moc
opíral se  katolickou církev, pronásledoval nekatolíky
měl stálou žoldnéřskou armádu
válčil se sousedními státy 30 let
daně platili jen měšťané a poddaní
stavy: šlechta a církev neplatily

ministr financí Colbert podporoval manufaktury s přepychovým zbožím(parfémy, tapisérie)
                                                rozvoj obchodu(stavba silnic, průplavů, přístavů)
MERKANTILISMUS - hospodářská politika, kdy vývoz převažuje nad dovozem zboží

Ludvík XIV. žil přepychovým životem  

podporoval umělce

byl vzdělaný

hrál divadlo

určoval módu

konal slavnosti a zábavy,lovy

obklopoval se umělci a šlechtou

dal vybudovat královské sídlo Versailles

války a přepychový život vedly k zadlužení země
Videa na youtube, na která se podívej          

Francie za LudvíkaXIV.

Domaine de Versailles

Odpovědi na otázky posílejte mailem: stareckova@zs-zasmuky.cz

Do čtvrtka!!!

1. Jaké měl motto Ludvík?
2. Kolik hodin pracoval denně?
3. Jak dlouhý byl zrcadlový sál?
4. Kterému zámku je podobný vídeňský zámek Sch"onbrunn?
5. Co je merkantilismus?

Sledujte stránky třídy, kdy se spolu uvidíme na online hodině nebo ve školeUsmívající seJS
Důležité informace

Od vyučujících jsem se dozvěděla,že někteří neplníte včas nebo vůbec zadané úkoly. Důrazně vám připomínám:distanční výuka je povinná, je daná zákonem a výsledky vaší práce ovlivní celkovou známku z předmětu.
JS

Zeměpis 23.10.

Zdravím osmáci!
V pátek 23.10. v 8:30 hodin se sejdeme na online hodině, kterou najdete na odkazu níže:

https://meet.google.com/swg-xceb-taa

Těším se na viděnou!

RS

Dějepis

Ahoj osmáci!

Máme učebnu dějepisu!!! Čekám na vás!!!Smějící seJS

Distanční výuka 2.11- 6.11.2020- Chemie

Druhy vod


1.podle místa, kde se voda nachází
 1. voda podzemní - prameny, studny, vrty

 2. voda povrchová -moře, oceány, ledovce, vodní toky, srážková voda


2. podle obsahu rozpuštěných látek
 1. destilovaná voda - chemicky čistá látka

 2. měkká voda - málo rozpuštěných látek

 • dešťová voda, voda ve vodních tocích a nádržích

 1. tvrdá voda - velké množství rozpuštěných látek

                              -voda podzemní z pramenů, studní, vrtů
 
            Minerální vody - vysoký obsah minerálních látek a rozpuštěných plynů
                                     -léčebné účinky
                                      -lázně (Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Karlovy Vary,    
                                                  Luhačovice)
3. podle způsobu užití 
 1. pitná voda - získává se z podzemních pramenů nebo povrchové vody

                                upravuje se ve vodárnách (usazování, filtrování, dezinfekce)
 1. užitková voda - zpravidla říční voda

                                     používá se v průmyslové výrobě, k mytí aut,praní,na toaletách,   
                                     napájení zvířat v zemědělství                                                
 1. odpadní voda -   vzniká činností člověka

                                      musí se vyčistit - čističky odpadních vod (usazování, filtrace,chem.        látky rozkládající nečistoty)
 
eutrofizace vod - proces obohacování vod o dusík a fosfor 
                          - způsobená lidskou činností (zemědělství - hnojiva, splaškové vody - prací   prášky, průmyslové vody)
                         - důsledkem je přemnožení planktonu a sinic (“vodní květ”) - začne docházet kyslik, dojde k zastínění vodního dna , organismy ve vodě hynou

zápis do sešitu

Distanční výuka 2.-6.11. 2020- Německý jazyk

fahren

(jet, jezdit)

    

                          ich fahre (já jedu)                                 wir fahren (my jedeme)

                          du fährst (ty jedeš)                               ihr fahrt (vy jedete)

                          er, sie,es fährt (on, ona, ono jede)       sie fahren (oni jedou)


                          Fahr !  Jeď !

                          Fahrt ! Jeďte !    

                           

 • sloveso fahren je sloveso nepravidelné, ve druhé a třetí osobě jednotného čísla dochází ke změně kmenového a na ä      


                    

                                                                 Dopravní prostředky


                das Auto = auto

                das Fahrrad = jízdní kolo

                der Bus = autobus

                der Zug = vlak

                die U-Bahn = metro

                die Strassenbahn = tramvaj


             -  pokud chci vyjádřit, že jedu nějakým dopravním prostředkem, použiji předložku mit   

                a třetí pád příslušného podstatného jména

                mit dem Auto = autem

                mit dem Fahrrad = na kole

                mit dem Bus = autobusem

                mit dem Zug = vlakem

                mit der U-Bahn = metrem

                mit der Strassenbahn = tramvají

 

NÁSTĚNKA

DISTANČNÍ VÝUKA
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy