logotyp

7.B Distanční výuka

Distanční výuka - podzim 2020/21

Dobrý den všem,

děkuji za spolupráci při distanční výuce. Děti se připojují, online hodin se zúčastňují podle nastaveného rozvrhu, ale s různou mírou aktivity při samotné hodině i při následném plnění úkolů.

Další věcí, kterou je nutné vyřešit vzhledem k délce distanční výuky, je informovanost o výsledcích vzdělávání vašich dětí. Přestože známky najdete v jednotlivých učebnách v testech, nebo v žákovských mailech, bude pro všechy přehlednější mít vše na jednom místě.

Připojuji výzvu paní ředitelky a prosím o zaslání vaší mailové adresy, na které budete získávat přehled o známkách vašeho dítěte, na můj email:
zarecka@zs-zasmuky.cz do středy 17.3. 2021.
Děkuji.

Buďte všichni zdraví a mějte se hezky.
Zdravím.

Dana Zářecká


Vážení rodiče,

prosím o součinnost při předávání mailových adres.
Vzhledem k tomu, že probíhá vyučování distanční formou, předejte, prosím třídním učitelům mailové adresy (stačí jednoho zákonného zástupce), abyste mohli být informováni o prospěchu a plnění zadaných úkolů v distanční výuce žáků.
Poskytnutím mailové adresy třídnímu učiteli vyjadřujete souhlas, aby Vaše mailová adresa byla poskytnuta vyučujícím v daném ročníku. Vyučující Vás budou informovat o hodnocení Vašeho dítěte v distanční výuce.
Děkuji za vstřícnost, ředitelka ZŠ.A ještě návod, kdo zapomněl, jak se přihlásit.

Jak se přihlásit na MEET:
https://www.youtube.com/watch?v=jgR2gpajsfQ

Jak se přihlásit do UČEBNY:
https://www.youtube.com/watch?v=1Vs01NxZPmA 
 
 
Dějepis

Ahoj sedmáci, máme učebnu dějepisu, čekám na vás!!! JS

Distanční týden 2.-6.11.2020 - Německý jazyk

Záporné odpovědi
1. Odpovídejte podle vzoru celou větou.
          vzor : Was macht das Kind ? Liegt es ?

                     Nein,es liegt nicht.
(Co dělá to dítě ? Leží ?)
(Ne, ono neleží.)

         1. Was macht die Frau ? Malt sie ?

         2. Was macht der Mann ? Turnt er ?

         3. Was macht das Baby ? Weint es ?

         4. Was macht die Frau ? Liegt sie ?

         5. Was macht der Mann ? Steht er ?

         6. Was macht das Kind ? Badet es ?

         7. Was macht die Frau ? Lacht sie ?

nápověda : der Mann = er (on)
die Frau = sie (ona)
das Kind = es (ono)


 2.  Odpovídej záporně na následující otázky podle vzoru :

      vzor : Liest sie ?

                Nein, sie liest nicht.

        1. Malt sie ?

        2. Turnt sie ?

        3. Weint sie ?

        4. Badet sie ?

        5. Rechnet sie ?

        6. Spielt sie ?

        7. Lacht sie ?


DĚJEPIS Velkomoravská říše - Velká Morava


( str. 42, 43, 48 )

9. stol. - knížectví moravské - kníže Mojmír

              knížectví nitranské - kníže Pribina

Mojmír porazil Pribinu a spojil obě knížectví - Velká Morava

z Franské říše na Moravu šířili kněží křesťanství

kníže  Rostislav chtěl omezit vliv Franků - požádal papeže o zřízení samostatného biskupství, ale neuspěl

požádal byzantského císaře

císař poslal na Moravu dva bratry: Konstantin ( Cyril) a Metoděj

pocházeli ze Soluně - v okolí žili Slované

r. 863 - přišli n Moravu, šířili křesťanství, kázali staroslověnsky, překládali bohoslužebné texty, vznikaly kostely a školy, učili žáky číst a psát, vymysleli písmo hlaholice

9. stol. - první písemné památky na našem území

10. stol. - kníže Svatopluk - největší rozsah a rozkvět Velkomoravské říše, Velká Morava byla křižovatkou obchodních cest, rozvíjela se řemesla ( zlaté šperky, výroba zbraní…), velká hradiště

za neúspěšné vlády knížete Mojmíra II. se oddělily české země a na VM zaútočily maďarské kmeny - konec Velké Moravy


youtube : Dějiny udatného českého národa - Velká Morava

                 Velkomoravská říše Stručné Dějiny Evropy

DĚJEPIS Počátky českého státu


str. 44, 45, 46, 47, 66


Čechy - kmen Čechů ( praotec Čech)

  • nejsilnější rod Přemyslovců ( Přemysl Oráč )


kníže Bořivoj

první historicky doložený kníže

9. stol.

přijal křesťanství z VM

sídlo v Praze


kníže(sv.) Václav

10. stol.

byl pobožný

platil daně fr. říši

mírové vztahy

zemřel mučednickou smrtí - zavražděn na Staré Boleslavi družinou bratra Boleslava I.

patron české země


Boleslav I.

bratr sv. Václava zavražděn

upevnil čes. stát, připojil Moravu

daně odváděl fr. říši

mince - denáry


Boleslav II.

syn Bolesava I.

biskupství v Praze ( vymanil se ze závislosti na fr. říši)

995 - dal vyvraždit s pomoci rodu Vršovců rod Slavníkovců na Libici ( u Kolína)

slavníkovec sv. Vojtěch zemřel mučednickou smrtí v Polsku


Břetislav I.

11. stol.

loupežná výprava do Polska - ostatky sv. Vojtěcha

zásady křesťanského života - nerozlučnost manželství, zákaz opíjení, slavení neděle

stařešinský řád - vládne nejstarší z rodu Přemyslovců


kníže Vratislav II.

pomohl císaři proti papežovi a stal se králem Vratislavem I.


kníže Vladislav II.

12. stol.

pomohl císaři dobýt Miláno a stal se králem Vladislavem I.

dal postavit v Praze první kamenný most - JuditinDĚJEPISPřemyslovci


Přemysl Otakar II.


1212 - získal od římského císaře Fridricha II.   Zlatou bulu sicilskou

dědičný královský titul pro prvorozeného syna

právo na svobodnou volbu panovníka

uznání hranic českého státu


zakládal hrady a města


Václav I.


zakládal města a hrady

rytířská kultura

sestra sv. Anežka Česká ( klášter, starala se o nemocné)


Přemysl Otakar II.


železný a zlatý

zakládal města ( 50, Kolín )

rozšiřoval území sňatky ( dědička rakouských zemí, vnučka uherského krále) a bojem(přístup k moři)

1278 - bitva na Moravském poli -bojoval s římským králem Rudolfem Habsburským, část šlechty vypověděla poslušnost a Přemysl Otakar II. padl

youtube: Dějiny udatného českého národa Přemysl Otakar II., Dějiny udatného českého národa Václav I., Dějiny udatného českého národa Přemysl Otakar II., Štvanice. cz - Rytířský turnaj na koních, Přemysl Otakar II. král český, železný a zlatý 1.Kolik let vládl Přemysl Otakar I.? 2.Co je bula? 3.Kdo byli minesengři? 4.Kdo napadl Evropu za vlády Václava I.? 5.Do kterých zemí se dostal? 6.Sleduj rekonstrukci rytířského turnaje a vypiš 5 zajímavostí. 7.Jak získal Přemysl Otakar II. rakouské země? 8.Kdo byl Béla IV.? 9.Jak se přezdívalo králi Přemyslu Otakarovi II.? 10.Vysvětli. 11.Co měl na erbu na vlajce? 12.K jakému moři rozšířil český stát? POZOR!!! Dopište si výpisky a napište všechna česká knížata a všechny české krále z rodu Přemyslovců!

NÁSTĚNKA

V týdnu od 12.4. budou chodit do školy žáci: I.A, II.A, III.B a V.A

V týdnu od 19.4. budou chodit do školy žáci: I.B, III.A, IV.A a V.B

Distanční způsob vzd. 6. až 9. třída
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy