logotyp

6.B Distanční výuka

Matematika 12.10.

Učebnice str. 19 pročíst vlastnosti dělení až na str. 20, potom písemně cv. 9, 10 a můžete začít 11.

Zeměpis 12.10.

Online hodina zeměpisu 12.10. se uskuteční dle rozvrhu ve 13:00 hodin na odkaze: https://meet.google.com/bgm-ruvk-owr

Komu se nepovede připojit, nechť si stáhne prezentaci a pomocí internetu doplní informace, které v ní chybí. Prezentace je dále strukturovaná tak, aby při opsání do sešitu vytvořila dobře strukturovaný zápis! Za každý hezký obrázek k tématu budu hrozně rád!

Tak ať máte ty sešity hezké, až se vrátíte, prdi! ;)

Váš třídas!

Zeměpis 12.-16.10. (Země)

Zeměpis 12.10. (Země)Zeměpis 12.10. (Země)

Dějepis 12.-16.10.

Milé děti,
bohužel situace se změnila, příští týden se neuvidíme. Připravila jsem tedy pro vás úkoly z dějepisu na toto první
období do konce měsíce října.

Dějepis:
K naší tématice Pravěku- se podíváte na videa Byl jednou jeden člověk – 1.- 4.díl, v učebnici si přečtete texty
o prvních zemědělcích z období mezolitu a neolitu na str. 22 – 27.
Zápis pak máte na:
YOUTUBE, BOHEMIAN TEACHER – PRAVĚK + co vás zaujme z učebnice str.22-27
Odpovíte na otázky 1,2(symbol ?) /str.23, ot. 1,2/str.25

Úkol pro všechny, který vypracujete bude :
Porovnáte život lidí v době paleolitu a neolitu?
Čím a jak se živili?
Jak bydleli?
Jaké nástroje a zbraně používali?
V jakých společenstvích žili?
Umění a náboženství?
Ostatní, co nastudujete?

Můžete formou myšlenkové mapy, nebo jinou formou, ale abych z toho poznala ty rozdíly v jejich životech.
Tento úkol ofotíte a pošlete na můj školní mail do 23. října. Budu ho hodnotit známkou.
Úkol bonusový pro bystré hlavy – zamyslete se a napište, jak a v čem zemědělství změnilo život lidí až do
současnosti.

Pokud by vám přesto nebylo něco jasné, můžete mi napsat.:-)
Přeji vám příjemné učení a pevné zdraví i vašim blízkým.
učítelka Jana Sp.

Přírodopis (725439029, kovarova@zs-zasmuky.cz) od 4. 1. 21

Ahoj šesťáčci,

při on-line hodině přírodopisu se sejdeme vždy v úterý 5. vyučovací hodinu (od 11,20 hodin). Přihlaste se nejpozději 5 minut před začátkem, rozhodně se ale nepřihlašujte dříve než 10 minut před začátkem! Mějte vždy po ruce papír, psací potřeby a někdy využijeme i učebnici Př.
Upozorňuji, že on-line hodiny nahrazují výuku a jsou povinné.

Hana Kovářová

Distanční týden 19.-23.10 - Fyzika

Měření síly - opakování

 1. Jak se nazývá jednotka síly ?

 2. Čím se měří síla ?

 3. Co je to siloměr ?

 4. Jeden newton je taková síla, kterou je k Zemi přitahováno těleso o hmotnosti…….gramů.

 5. 1kN = …...N

 6. Co musíš zjistit před použitím siloměru k měření ?  a)

                                                                                              b)Pohyb částic v látkách - opakování

 1. Co je to Brownův pohyb ?

 2. Co je to difúze ?

Distanční týden 19.-23.10 - Fyzika

Částicová stavba látek - opakování

 1. V pevných látkách jsou částice uspořádány ………....Takové pevné látky nazýváme……..


 1. V některých pevných látkách  nejsou částice uspořádány pravidelně. Takové pevné látky se nazývají………………..Příkladem takových pevných látek jsou :

a)

b)

c)


 1. Částice v krystalických látkách jsou blízko sebe. Působí na sebe …………..přitažlivými silami. Důsledkem je ………….tvar pevného tělesa. 1. Částice v kapalných látkách nejsou pravidelně uspořádány a síly mezi nimi jsou…………….. než mezi částicemi v pevných látkách.

U kapalin :

 1. můžeme - nemůžeme měnit tvar

 2. kapaliny můžeme - nemůžeme přelévat

 3. kapaliny jsou- nejsou stlačitelné

Český jazyk

Ahoj šesťáci,
posílám práci do středy na tento týden.
Zaměříme se na procvičování druhů zájmen, druhů číslovek a slovesných tvarů
1. Druhy zájmen: pracovní list Víte, co je Škodolibka domácí?
    Úkoly A)B)C)D)E)F) zvládnete.
    Úkol G) najděte na internetu.
2. Druhy číslovek: pracovní list
3. Slovesné tvary- pracovní list, zde si procvičíme čas u sloves, osobu a způsob
Opakujte si průběžně pravopis na www.pravopisně.cz
Zítra vám zadám práci na konec  týdne.
Pracovní listy vypracujte opravdu sami. Těším se na vás a opatrujte se.

Matematika 19.-23.10.

Ahoj šesťáci..
Všechny vás zdravím . Práci pro konec tohoto a celý příští týden vám zadám. Nikdo neví, jak dlouho tohle potrvá.  Tak se snažte a pokud byste měli nějaké dotazy, tak se pokusím vám odpovědět. Byla bych ráda za vaši reakci v pondělí a úterý, stačí alespoň polovina, tedy násobení a dělení. Někteří z vás už mi práci poslali, protože reagovali na školní mail.
Takže: str. 22/19, 22, 23,25, pročtěte si vzorové úlohy na dělení troj a čtyřciferným dělitelem(pokud nepochopíte, nic se neděje, vysvětlíme ve škole). No a čekají nás zlomky. Ty jsme vloni probrali.Str. 24/1 až 5.
Přeju vám, abyste byli zdraví a práce vám šla od ruky.
M. Šafránková

Zeměpis 2.10. - ???

Zdravím šesťáci!
Na dnešní hodinu zeměpisu a na každou další se prosím přihlaste do učebny:
 Zeměpis 6. ročník
   Kód kurzu:  nwiykmw
   Odkaz na kurz:
       https://classroom.google.com/c/MTkyODA4MTAwNDQ0?cjc=nwiykmw
   
   Odkaz na Meet:    
       https://meet.google.com/lookup/cslaowxtr4

 
Tak na viděnou!
 RS

NÁSTĚNKA

Prezenční výuka od 4.1.2021
1. a 2. třída

Distanční způsob vzd. 3. až 9. třída
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy