logotyp

II.A

        Cartoon Owl Clip Art
Vážení rodiče, vítám Vás na stránkách třídy 2.A, kde se budete pravidelně dozvídat informace o aktuálních zprávách týkajících se naší třídy.

Třídní učitelka Ing. Mgr. Jana Jarošová

kontakt: jarosova@zs-zasmuky.cz

konzultační hodiny: úterý 6.55 - 7.30

Informace pro rodiče

Pracovní sešity a výtvarné potřeby (837Kč) je možné uhradit do 30.9.2021.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA
13.9.  Písemný úkol - český jazyk/pracovní sešit str.3/2
          Čtení - str.11
          Prvouka učebnice- škola (školní a kalendářní rok), naučit se vyjmenovat měsíce školního roku (i kalendářního)
          Procvičovat zápisy slovních úloh

14.9.  Písemný úkol - matematika str.11 slovní úloha, znázornit a napsat příklad k úloze. Procvičujte zápisy slovních úloh.
          Čtení str. 11-13, plynulé čtení s porozuměním
          Český jazyk - procvičení do str.9 (umět spočítat počet vět v textu, počet slov ve větě, určit počet slabik ve slově).
15.9.  Písemný úkol - Český jazyk str.9/ z článku Labutě přepiš první,druhou a čtvrtou větu.
          Čtení str. 13
          Prvouka učebnice - škola (opakovat školní a kalendářní rok, učebny školy,..)
16.9.  Písemný úkol - matematika domácí sešit, provedeme zápis slovní úlohy
          Čtení str.13-14
          Matematika - procvičujeme zápisy slovních úloh
          Ústně procvičit český jazyk článek Pomocník (umět počítat, kolik věty má vyprávění, počet slov v dané větě). 21.9. bude diktát vět.

17.9.  Čtení str.14 - 15, čtěte každý den. Děti si mají číst ze své knížky.


INFORMACE PRO RODIČE

5.9. Prosím rodiče dětí, které neměly ještě obalené učebnice a pracovní sešity, aby tak učinili. Děkuji.
Děti mají nosit do školy úkolníček, budou si již samy zapisovat domácí úkoly. Úkoly jsou napsané na tabuli. Každý den bude vždy čtení včetně víkendu a písemné úkoly budou zadávány od pondělí do pátku, střídavě matematika a český jazyk!

   

ROZVRH HODIN 2.A

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

PO

Čj

M

   Prv

Čtení

Psaní

 

7.35 – 11.10

ÚT

     Čj

     Tv

Čj

Tv

   M

Čtení

Psaní

 Pč

 

35          05

7      -   12

ST

Čj

M

   Prv

Čtení

Psaní

 Vv

35          05

7     -     12

ČT

Čj

      M

   Tv

Čtení

Psaní

 

35          10

7     -     11

Čj

M

   Hv

Čtení

Psaní

 

 

35       10

7    -     11

 


Týdenní plán

TÝDENNÍ  PLÁN     Týden 13. - 17.9.2021
 
ČESKÝ JAZYK - Psací písmo - opis,přepis.
                            Nácvik plynulého čtení s porozuměním.
                            Procvičování psaní písmen: b,f.
                      (Český jazyk str. 8-10, Čítanka str.10-14, Písanka 1 str.3-4)

MATEMATIKA  -  Opakování číselné řady 0-20, sčítání a odčítání do 20, rovnost a nerovnost, slovní úlohy.
                             (Matematika 1 str. 10-15)

PRVOUKA  -       Škola: Ájin oblíbený koutek. Naše škola. Život ve škole.
                         (Já a můj svět 2 pracovní sešit str.7-9, učebnice str.4-5)


                 


 

Školní řád


Školní řád k prostudování naleznete zde.

Testování žáků- informace pro žáky a zákonné zástupce

 

Proces samoodběru odkaz na video

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, žáci zdravotnické roušky, s vyjímkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice
 • Během testování se musí větrat
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru
 • Každý žák obdrží jednu  testovací sadu
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů pedagoga
 • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu
 • Dohlížející pedagog kontroluje správnost provedení samoodběru
 • Testovaný podle pokynů pedagoga sám pokračuje vyhodnocením testu
 • Dohlížející pedagog spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky ( odchází do šatny se přezout)
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a žák je poslán do izolační místnosti
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový testovací
 • Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout
 • V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce ( který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy
Alena Bernardová, ředitelka

NÁSTĚNKA

Od 1.7. do 31.8. Prázdniny
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy