logotyp

Budoucí prvňáčci 2020/2021

Rozdělení žáků do tříd 1.A a 1.B 2020/2021

1.A1.A

1.B1.B

1. třída 2020/2021 - rodiče hradí

papírenské zboží- 613,-

pracovní sešity  -  667,-

Info

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

letošní zápis do 1. třídy byl pro nás pro všechny jiný, hlavně pro Vaše děti.
Děkuji za součinnost při zápisu do školy.

Ve školním roce 2020/2021 otevřeme dvě první třídy

Do 8. června mohou zákonní zástupci využít možnosti, aby děti byly ve třídě se svým kamarádem.
Ředitelství školy podejte písemnou žádost, buď osobně, do schránky u hlavního vchodu do školy, poštou, mailem.
Na žádosti musí být podpisy zákonných zástupců.

31.5. 2020                                                                                                                          Alena Bernardová

Seznam registračních čísel žáků přijatých do 1. ročníků 2020/2021

Seznam registračních čísel žáků přijatých do 1. ročníků 2020/2021

Dne 26. 8. 2020 se bude konat od 15.30 informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků. Účast je nutná a velmi důležitá.Program:

1. Úvod

2. Seznámení se školním řádem

3. Organizace 1. vyučovaného týdne (navykací režim)

4. Informace o zadávání domácích úkolů

5. Informace o pomůckách, učebnicích a pracovních sešitech

6. Informace o školní družiněPro lepší čitelnost obrázku klikněte zde Registrační čísla žáků

Pomůcky - 1. třída

Pomůcky - 1. třída

 Aktovka:

penál, 2 tužky č. 2, guma, pastelky, ořezávátko, nůžky, desky na sešity, desky na písmena, obálku z umělé hmoty na číslice,  desky na číslice.

 

Sáček k lavici:

 ušitý z látky ve tvaru obdélníka o rozměrech 35 x 30 cm viz obr., popř. zakoupený v obchodě

 

Věci na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti zakoupí škola (škola na tyto pomůcky dostává 10% slevu). Částka, kterou poté uhradíte, bude sdělena na srpnové úvodní třídní schůzce.

Prosíme o dokoupení následujících pomůcek:   kelímek na vodu, igelit. ubrus – 60 x 50 cm, zástěru, paletu.

 

Na tělesnou výchovu:

 

tepláková souprava, tričko, cvičky /vše uložíte do látkového sáčku nebo igelitové tašky a podepsané!!!, je nutné, aby si děti svoje věci poznaly!!!!/

 

Ostatní:

 

obaly na sešity (3 velké, 7 malých, 1 na notýsek), obaly na knihy, ručník s poutkem, sáček s přezůvkami

 

Všechny pomůcky podepsat!!

 

 

V posledním srpnovém týdnu 26.8. se uskuteční  třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků. Účast je nutná a velmi důležitá. Sledujte webové stránky školy (www.zs-zasmuky.cz).

Balíčky s výtvarnými potřebami, sešity do 1.třídy:

Uvedené výtvarné potřeby a sešity zakoupí škola, která dostává na obsah balíčku 10% slevu. Rodiče uhradí danou částku na informativní třídní schůzce.

 

1.třída

1 balíček bude obsahovat:

Tempery  5ks

Vodové barvy Gama

Barevné papíry

Modelína 200g

Voskové pastelky 24ks

Štětec kulatý č.6

Štětec kulatý č.8

Štětec plochý č.8

Štětec plochý  č.10

Tyčinkové lepidlo 15g

Tyčinkové lepidlo 40g

Lepidlo Herkules

Blok A4 50 listů,čistý

 

Sešity a čtvrtky

Sešit 511

Sešit 513                                       

644 notýsek                                         

Čtvrtky malé A4                              

Čtvrtky velké A3      

   

Děti dále obdrží od školy ještě další balíček s výtvarnými potřebami  v hodnotě 200Kč.       

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Zásmuky

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Zásmuky

pro školní rok 2020/2021

se koná podle § 36,37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. ( školský zákon)

 

 

Zápis pro školní rok 2020/2021 je určen dětem, které se narodily od 1.9. 2013 do 31.8. 2014

Zápis je také povinný pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

V případě nemoci je možné domluvit náhradní termín ( tel: 321 796 236)

Pokud máte potomka, který dosáhne šesti let až po 1.9. 2020, může zápis rovněž absolvovat, ale  je nutné mít doporučení z pedagogicko psychologické poradny (PPP).

V případě, že máte pocit, že vaše dítě je již připraveno na školní docházku, přestože šest let mu bude až po 31.12. 2020, je nutné přinést k zápisu nejen doporučení z PPP, ale také od pediatra.

 

Co s sebou potřebujete k zápisu
K zápisu si nezapomeňte připravit veškeré potřebné dokumenty:
Rodný list dítěte
Váš občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku
Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, tak vyjádření z PPP , od pediatra
( tiskopis poskytne MŠ nebo ZŠ, je také ke stažení na webu školy: www.zs-zasmuky.cz)

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky § 37 Zákona č. 561/2004 Sb. ( školský zákon)
Zákonní zástupci se mohou k zápisu dostavit bez dítěte.
( viz Informace k odkladu povinné školní docházky)
Doplňující informace poskytne ředitelství školy na tel.321 796 236

 

 


V Zásmukách  2.3. 2020                                                     Mgr. Alena BernardováZápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021


Vážení rodiče předškoláků,

vyhlášený termín zápisu se ruší. Zápis do prvních tříd bude probíhat dle opatření MŠMT bez osobní přítomnosti dětí .

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Termín příjmu všech žádostí bude  od 14 .4. do 24.4. 2020.

Podání žádostí je v tomto období možné několika způsoby:

 1. do datové schránky školy ( wnuemgd)
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
 3. poštou na adresu ZŠ Zásmuky, Komenského nám. 94, Zásmuky 281 44
 4. osobním podáním v pondělí 20.4. od 9 do 11 hodin
                              ve středu   22.4. od 14 do 16 hodin
                               v pátek     24.4. od 9 do 11 hodin

Pro velký zájem přidáváme termíny na zápis

v úterý 21.4. od 9 do 12 hodin

ve čtvrtek 23.4. od 9 do 12 hodin


Při osobním podání lze vyplnit formuláře ve škole.
Nápomocny Vám budou paní učitelky I. stupně.  Děti do školy, prosím, nevoďte!
S sebou občanský průkaz.
V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.
Nutné zarezervovat termín a čas na telefonním čísle 604 201414  

V případě žádosti o přijetí posíláte

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • dotazník pro rodiče – nástup do 1. ročníku
 • prostou kopii rodného listu dítěte
 • rozhodnutí o odkladu (jen pokud byl loni udělen na jiné škole)

V případě žádosti o odklad posíláte

 • žádost o odklad
 • doporučující vyjádření příslušné pedagogicko-psychologické poradny nebo SPC
 • doporučující vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • prostou kopii rodného listu dítěte

Pokud to situace po ukončení mimořádných opatření dovolí, uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy.

 

Žádost o přijetí si můžete stáhnout z našich webových stránek nebo při osobní návštěvě obdržíte formuláře ve škole.

 

Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky si

žádost o odklad mohou stáhnout z našich webových stránek nebo při osobní návštěvě obdržíte formulář ve škole. Přílohou žádosti musí být doporučení z pedagogicko psychologické poradny a od odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žadatel o odklad zároveň podává žádost o přijetí.

 

Žádáme o přesné vyplnění všech údajů.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je důležité, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Registrační číslo s informacemi o způsobech zveřejnění seznamu přijatých dětí obdrží zákonný zástupce způsobem, jakým doručil žádost o přijetí. Rozhodnutí o odkladu zasíláme poštou.

 

 

 

Doplňující informace:

 

Vyučovací jazyk  Základní škola Zásmuky, okres Kolín : český

 

Informace pro zákonné zástupce žadatele o přijímání k zákl. vzdělávání s odkazem na zák. normy:

Zákon č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

§ 36 odst 4: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

§ 36 odst 5: Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

§ 37 odst. 2: Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

 

Odklad povinné školní docházky (§ 37 odst. 1):

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Nebude-li žádost o odklad doložena oběma doporučeními do 1 měsíce od podání, bude správní řízení přerušeno na nezbytně nutnou dobu. Žádáme rodiče o včasnou informaci o termínu objednání v poradně. 
(z důvodů omezení činnosti PPP bude zohledněn pozdější termín doručení)

 

Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání

§ 3a odst. 1:  Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

§ 3a odst. 6 vyhlášky o základním vzdělávání: Škola při zápisu prokazatelným způsobem

informuje zákonného zástupce dítěte, jak může do doby zahájení povinné školní docházky

pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji. (viz Desatero pro rodiče dětí předškolního věku)

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

 

Na požádání škola informuje o možnostech rozsahu a nabídky individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci pro přípravu dítěte na vstup do školy u dětí pocházejících z jazykově odlišného prostředí, včetně dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

V případě budoucího vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo nadaného a mimořádně nadaného žáka informovuje o systému společného vzdělávání výchovný poradce školy.

 

Správní řízení probíhá dle zákona 500/2014 Sb., Zákon správní řád. Úkony účastníka jsou uvedeny v §36 a násl. Účastník má mimo jiné právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení, vyjádřit své stanovisko, vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí, nahlížet do spisu, činit si výpisy či požádat o pořízení kopie.

 

 

V Zásmukách dne: 26.3. 2020

 

                                                                                                Alena Bernardová
                                                                                                ředitelka školy

 


Zápis žáků do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 proběhne v pátek 24. dubna 2020   
od 13 do 17 hodin v učebnách prvního stupně.

K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dětmi narozenými v období 1.9. 2013- 31.8. 2014 a dětmi, kterým bylo vloni vydáno rozhodnutí o odkladu ( mohou se dostavit i zákonní zástupci s dětmi, které dosáhnou 6. roku věku až v průběhu školního roku 2020/2021, jsou přiměřeně tělesně a duševně vyspělé a mají doporučení poradenského zařízení, případně i odborného lékaře.
Zákonní zástupci s sebou přinesou svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, přijďte k zápisu také. K žádosti o odklad musíte doložit dvě přílohy- doporučení školského poradenského zařízení ( pedagogicko- psychologická poradna nebo speciálně- pedagogické centrum) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Pokud odklad zvažujete, objednejte se včas na vyšetření.
Kontakty pro vyšetření- odklad povinné školní docházky:


PPP Středočeského kraje- pracoviště Kolín, Jaselská 826, Kolín, tel. 321 717 168


PPP Středočeského kraje- pracoviště Kutná Hora, Jakubská 83, Kutná Hora,
tel. 327 311 362


V případě, že Vám termín zápisu z vážných důvodů nevyhovuje, kontaktujte ředitelství 321 796 236, domluvíme náhradní termín.

 

 

 

Mgr. Alena Bernardová, ředitelka školy

Co by mělo umět dítě, které jde 1. září do školy

 • mělo by správně vyslovovat všechny hlásky
 • mělo by umět poslouchat pozorně pohádku nebo jiný text a jednoduše vyprávět obsah
 • mělo by umět reagovat i na cizího dospělého, vyřídit jednoduchý vzkaz, obstarat jednoduchý nákup
 • mělo by být schopné pracovat samostatně ve skupině dětí, jak je zvyklé v mateřské škole nebo v zájmovém kroužku
 • mělo by vydržet sedět nad zadaným úkolem alespoň čtvrt hodiny a být schopné práci ukončit
 • mělo by vědět, jak se jmenuje, kde bydlí, kolik mu je let, znát dny v týdnu
 • mělo by hrát jednoduché hry- domino, pexeso, člověče nezlob se, skládat puzzle
 • mělo by počítat do pěti
 • mělo by umět držet správně tužku mezi palcem a ukazováčkem, aby konec tužky mířil k rameni, netlačil, kreslil tak, aby tužka lehce klouzala lehce po papíře
 • mělo by vystřihovat jednoduché tvary
 • mělo by být samostatné v oblékání, umět si zapnout knoflíky, zavázat tkaničky, samostatně dodržovat hygienu, umýt si ruce, samostatně se najíst příborem
 • mělo by být dost velké, aby uneslo tašku, která i v první třídě může vážit kolem 3-4 kilogramů
 • mělo by umět pozdravit, poprosit, poděkovat


  
  

Jak probíhá zápis?

Rozhovor s dospělými i dětmi probíhá vždy v přátelském ovzduší. Zápis by pro dítě i rodiče neměl být zkouškou, ale příjemným zážitkem s možností předvést, co už dítě umí. Pokud dítěti něco nepůjde, něco poplete nebo se stydí, není důvod se znepokojovat, paní učitelky jsou odbornice, které dokáží takovou situaci zvládnout.

Co budou paní učitelky od dítěte chtít?

-       zda umí pozdravit a představit se

-       básničku, písničku (úroveň řeči, výslovnost, problematické hlásky ř, l, r, s …)

-       povídání podle obrázků (slovní zásoba, zda mluví v celých větách, zda se soustředí, udrží pozornost, má chuť pracovat, zná pojmy malý-velký, první-prostřední-poslední, zná barvy …)

-       kresba, popř. dokreslování obrázku, uvolňovací cviky (jak dítě drží tužku, v které ruce, tlak na podložku …)

-       matematické dovednosti (na kostkách určit počet teček, pojmy více-méně-stejně, číselná řada 1-5, základní geometrické tvary …)

Informace k odkladu povinné školní docházky

 

Žádost se podává ředitelce základní školy ( formulář k dispozici v ředitelně školy, u paní učitelek při zápisu, ke stažení na webových stránkách školy: www.zs-zasmuky.cz)
K žádosti o odklad povinné školní docházky musí žadatel doložit dvě doporučující posouzení

-posouzení odborného lékaře ( může být také dětský lékař nebo  praktický lékař
  pro děti a dorost) nebo klinického psychologa
- posouzení školského poradenského zařízení ( např. pedagogicko- psychologické
  poradny= PPP

Žádost o odklad je možné podat nejpozději 31.5. 2020, pokud do tohoto termínu nestihnete získat obě doporučující posouzení, kontaktujte školu ( 321 796 236) a domluvte si náhradní termín

Vzhledem ke složitostem správního řízení doporučuje ředitelka školy následující
postup:
1) Zákonný zástupce má obě doporučující posouzení (PPP i lékaře) již při zápisu-
     žádá o odklad již při zápisu.
2) Zákonný zástupce nemá v době zápisu obě doporučující posouzení-
     žádá o přijetí k povinné školní docházce, teprve až si zajistí obě doporučující
     posouzení, navštíví školu a vyplní žádost o odklad.

Doplňující informace poskytne ředitelství školy tel. 321 796 236

Informace k případnému přijetí žáků, kteří dosáhnou šestého věku po 31. srpnu 2020

Podmínky přijetí:
- Dítě dosáhne 6 let v období září- prosinec 2020- zákonný zástupce musí  
  k žádosti o přijetí doložit doporučující vyjádření školského poradenského
  zařízení ( PPP)
- Dítě dosáhne 6 let v období leden- červen 2021- zákonný zástupce musí
  k žádosti o přijetí doložit doporučující vyjádření školského poradenského
  zařízení ( PPP) a odborného lékaře.

 

 


V Zásmukách dne 2.3. 2020                                               Mgr. Alena Bernardová
                                                                                              ředitelka školy

Desatero pro rodiče

Desatero pro rodiče Desatero pro rodiče

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně) • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice) • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek) • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě) • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky) • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek).

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• zvládá odloučení od rodičů • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci) • je si vědomé zodpovědnosti za své chování • dodržuje dohodnutá pravidla.

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení) • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod. • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.) • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem) • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.) • spolupracuje ve skupině.

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.) • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.) • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu) • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena) • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat) • řadí zpravidla prvky zleva doprava • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák).

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů) • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé) • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově) • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy) • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí) • reaguje správně na světelné a akustické signály.

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet) • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti) • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší) • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.) • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti) • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“) • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
• rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký).

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.) • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé) • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit • pamatuje si říkadla, básničky, písničky • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je • postupuje podle pokynů • pracuje samostatně.

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se) • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role) • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje) • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším).

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod. • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
• zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny • zná celou řadu písní, básní a říkadel • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku) • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli.

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.) • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata) • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady) • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné • má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru) • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci) • zná faktory poškozující zdraví (kouření) • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí.

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 20202021

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 20202021Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 20202021

NÁSTĚNKA

Prezenční výuka od 4.1.2021
1. a 2. třída

Distanční způsob vzd. 3. až 9. třída
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy