VII.B

7.B

NAŠE TŘÍDA 7.B

Vítám vás v sedmé třídě a přeji hodně učebních úspěchů!!!

Začínáme:

PO  ČJ AJ M Z F , TV TV

ÚT  HV VV ČJ NJ M,  VV PŘ

ST  M F D PČ PV

ČT  ČJ D M PŘ AJ,  OV

PÁ  Z ČJ NJ AJ RV

Přineste si: vyplněný dotazník, sešity, knihy,zápisníček, přezuvky a s chutí do práceUsmívající se


Třídní schůzky : 25.9.

Konzultační hodina Mgr. Jana Stárečková : úterý od 11:15 - 12:00

akce v prosinci

1.12. - rozsvěcení vánočního stromu - zpívají Pampelišky

13.12. - adventní koncert v kostele - vystupují Pampelišky

20.12. - kino Kolín

Přeji krásné Vánoce!

Do školy přijdeme 6.1.2020

akce v 2. pololetí

31.1. - pololetní prázdniny

20.2. - Veletrh řemesel v Lysé nad Labem

20.4. - Barevný den

22.4. - třídní schůzky

30.4. - čarodějnice

18.5. - 22.5. turistický kurz

květen - školní výlet ( Liberec)

bližší informace se dozvíte včasškolní výlet

Na školní výlet jedeme do Liberce 5.5.2020 v úterý. Vybíráme 350 Kč!!!

weby k procvičování češtiny

https://www.umimecesky.cz

https://scio.cz

https://www.pravopisne.cz

https://www.mojecestina.cz/testy

ČT 2 Odpoledka

Od 12 hodin na ČT 2 běží program Odpoledka.  Doporučuji vám tento pořad sledovatUsmívající seUsmívající seUsmívající se
Sloh

učebnice str.70 článek Jak cestovat s mobilem do zahraničí - napište výtah do sešitu


Literatura

Přečti si básně str. 38 a odpověz na 4 otázky  a zapiš do sešitu

Na webu: cist.cz  vyhledej Kytici a Máj - přečtěte si alespň část

Pozor, důležité

Všichni posílejte ofocené vypracované úkoly na školní mail jednotlivým učitelům. Je to velice důležité pro kontrolu, jak se doma připravujete a zároveň se můžete učitelů zeptat na nepochopenou látku a oni vám ji mohou hned vysvětlit. Musíme být v kontaktu, protože je to asi pro někoho náročné.
Mně posílejte ofocený dějepis, ale hlavně se soustřeďte na češtinu,napište, co konkrétně potřebujete vysvětli.
Vše zašlete do 5.4. !!!

Vzkaz třídní učitelky

Ahoj sedmáci! Většina z vás mi udělala radost, jak plníte domácí úkoly. Někteří  mají ode mě velikánskou pochvalu! Někdo mě příjemně překvapil. Pracujte dál pilně, hodnotíme kladně vaši snahu. Znovu vás upozorňuji: rozložte si učivo na několik dnů, nenechávejte to na poslední chvíli, pak se zahltí počítač a nejde odeslat mail.
Já vám budu češtinu opravovat postupně a můžete posílat dotazy k látce,nejen mně,ale i ostatním učitelům. Komu se ještě nepodařilo odeslat úkoly z ČJ z 1.-3. týdne,přepíše na papír jen pravopisná cvičení a rozbor,nebo i dotazy a podepsaný papír nechá dospělým doručit do školy. Termín doručení : středa 8.4. od 8 do 11hodin. Za dveřmi spodního vchodu je papírová krabice, do které vloží vaše podepsané úkoly a já je opravím. Snažte se a dávejte na sebe pozor! Vaše třídníMlčícíMrkající
FYZIKA

Chválím za posílání mailů. Vypracujte na počítači- www.testi.cz Výsledek pošlete mailem. První dva testy tento týden a další pošlete příští týden.

 www.testi.cz -přírodní vědy - Fyzika - Fyzika pro 7.ročník - 1) test SÍLA   2) test MECHANIKA (7.třída ZŠ)  3) test RYCHLOST   4) test PŘEVODY  JEDNOTEK
 
 
MLUVNICE

1) procvičujte si pravopis na webu umimecesky.cz
                                                pravopisne.cz
Počítač vám to hned opraví a komu se to podaří, může mi poslat,kde udělal chyby, a já je vysvětlím. Mnohým z vás už jdou pěkně rozbory, ale v pravopise děláte stále moc chyb,Pozor na přídavná jména!!!
2) napište grafy těchto vouvětí:Když se setmí, chaloupka ožívá a mění se v lidskou bytost,které někdy loupe v kříži. Protože jsem zde strávila hodně nocí, přijde mi to zde důvěrně známé, jako bych se zde narodila.Povrch Moravy tvoří pahorkatiny a na západě je Českomoravská vrchovina,která zasahuje do Čech.....vzorce ofoťte,foťte rovněMrkající
3)Samozřejmě,že si můžete procvičovat víc souvětí!

Důležité!!!

Komu z vás se v posledních dnech nepodařilo odeslat úkoly z českého jazyka, napište je i s dotazy na papír a v úterý 14.4. je dopoledne vhoďte do krabice za spodním vchodem do školy. Od středy už snad bude vše v pořádku. Chválím všechny, kteří jste se mnou v kontaktu a plníte pečlivě úkoly. Můžete se ptát, čemu nezozumíte. Až se setkáme ve škole,znovu mi ukážete vaši práci a já vám vysvětlím, co budete potřebovat. JS

Upozornění-fyzika

FYZIKA

P.uč.Štěrbová upozorňuje, že vypracování úkolů z fyziky je povinné! Práci neodevzdalo 10 žáků. Napravte to a pracujte všichni svědomitě,podle svých schopností!

weby k procvičování češtiny

ČESKÝ JAZYK

Procvičujte si pravopis a rozbor na těchto webech!

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

Vhodné pro 1.a 2. stupeň matematika a čeština

http://cestina.diktaty.cz/

https://testi.cz/testy/cestina

3  z vás jste zatím neposlali vypracované úkoly!!!

Učivo na 13. týden do 12.6.

Milí sedmáci, je tady 13. týden a konečně se s některými z vás uvidíme!
V úterý 9.6. v 7:40 hodin vstoupíte po 13 týdnech karantény do školy.
Naše skupina se bude skládat ze 13 žáků. Před horním vchodem na mě čekejte, až si vás vyzvednu. Dodržujte rozestupy a nemíchejte se se žáky 7.A.
Vezměte si s sebou čestné prohlášení, bez něj bychom vás do školy nemohli pustit. Dále budete mít roušku a druhou v sáčku, do kterého pak dátete tu použitou a vezmete si čistou.( asi po 150 min.)
Přineste si žákovskou knížku a učebnice a sešity na předměty, které budete mít. Také přineste projekty, které jste na tyto předměty doma vypracovali. ( 9.6. nebudete mít fyziku, ale vezmu si s vámi třídnickou hodinu) Na český jazyk vám stačí jen sešit na mluvnici a učebnice. Nezapomeňte na klíček od skříňky, abyste si ji vyklidili.
U vchodu vám bude změřena teplota a použijete desinfekci.
Váš rozvrh ČJ, M, AJ, NJ, F.
Aktivity končí ve 12:15.
Ve 12:00 odejdou s doprovodem na oběd ti, kteří si ho přihlásili.
Připravte si konkrétní dotazy k vysvětlení učiva.
Úkoly z českého jazyka mi neposílejte, budeme na nich pracovat ve škole(ale dějepis ano).
Výuka na dálku probíhá dál. Vy, kteří zůstáváte doma, vypracované úkoly posílejte!!!!
Hlavně ať máte s sebou dobrou náladu! Vaše JSMrkající
DĚJEPIS
 
str. 131 - 135
Boj českých stavů proti Habsburkům
 
-po smrti Rudolfa II. Vládne jeho bratr Matyáš
- sídlí ve Vídni
- v Praze za něj vládnou katoličtí místodržící, kteří porušují Majestát ( náboženská svoboda pro všechny)
1618 - vznesli čeští stavové písemnou stížnost, ale nebyla vyslyšena
1618 - vtrhli na Pražský hrad a svrhli z okna ( 2. defenestrace) královské místodržící Slavatu a Martinice a písaře Fabricia
Kterého roku byla 1. defenestrace?
Padali do příkopu z druhého patra, proč se nezabili?
- pražskou defenestrací začala třicetiletá válka
- čeští stavové vytvořili vládu 30 direktorů
- vyhnali jezuity
- najali žoldnéřské vojsko
- sesadili dalšího panovníka Ferdinanda II.
- českým králem ustanovili Fridricha Falckého ( nebyl katolík, ale kalvinista)
Proč měl přezdívku ,, zimní král" ?
- 3 roky válčila vojska českých stavů s vojsky Ferdinanda II.
1620 - bitva na Bílé hoře v Praze
Jak dlouho trvala bitva?
Jakou renesanční památku vidíte na Bílé hoře?-Ferdinandova vojska měla převahu, stavové nesehnali spojence a špatně placená armáda z bitvy utekla a vzdala se
- češ. stavové byli na Bílé hoře poraženi, poslední vojáci z Moravy padli u zdi letohrádku
- Fridrich Falcký uprchl z Čech
Pusť si na youtube Defenestrace 1618 a bitva na Bílé hoře
POZOR! Pomalu uzavírám známky a někteří máte šanci na zlepšení. Musíte pečlivě odpovídat na mé zvídavé otázky a sledovat doporučené dokumenty.  JS
 
ČESKÝ JAZYK

Mluvnice

Opakování učiva 7. ročníku
1) Zopakuj si pravidla psaní velkých písmen v názvech (sešit + učebnice str.19,20,21)
2) cv. 3/20 a cv.4/21 piš jen názvy
3) Zopakuj si skloňování zájmena jenž- str.30
4) cv. 3a/31 piš jen tvar zájmena jenž
5) Zopakuj si rod činný a trpný - str 43 a 44 nebo v sešitě
6)cv. 7/45 vypiš přísudek a urči, zda je v činném, nebo trpném rodě
7) Stále opakuj větné členy a druhy VV na webu. Někteří jste neposlali!!!!!

Literarura

Doplňujte si kulturní deník. Kdo jde v úterý do školy a má hotovo, může přinést ke kontrole.

Sloh

Vyber si: popis prac. postupu, charakteristiku, líčení nebo vyprávění a napiš slohové cvičení. Dej si pozor na pravopis, někteří píšete moc hrubek! Všichni vypracují i ti, co přijdou v úterý..
ANGLICKÝ JAZYK                   Hello the pupils who aren´t coming next week to school!
I would like to see you all but some of you have some reasons why they won´t come so they will have to work
at home till the end of the school year a send the work to me:)Don´t worry it won´t be difficult or long:)
 
Přečtete si text na str. 91 a odpovíte na tyto otázky:
1.     Where did many music bands start their career?
2.     Where do many music bands practice?
3.     Name some bands which started this way.
4.     Which musical instruments do many children learn to play?
5.     Where do children learn to play musical instruments?
6.     What musical body usually takes part in competitions?
7.     Where do school musical bodies travel to compete?
8.     What special kind of choirs are popular in the USA and the UK?
9.     What songs do they  sing?
10.  Where can you learn to sing and what kind of songs do you like singing?
 
Takže si text pořádně přečtěte a odpovědi pošlete do konce příštího týdne:)
 
Řešení úloh z minulého týdne:
6/87
1    T ,   2    F  ,   3    F  ,   4    T
 
8/87
1.    They tell you that you will probably have one child and live until you´re 83.
2.    They are  about 23.
3.    In Finland,France and Germany.
4.    He´s got 2 children.
5.    Bolivia with 3. 4  children per a family.
6.    Yes,it is because you will probably live to around 81.
 
WB   1/74
1  like ,  2  ˇll enjoy  ,  3   was  ,  4  went  ,  5  go  ,  6  a lot of  ,  7  wrote  ,  8  best  ,  9  most important  ,  10   are  ,
11  be  ,  12  should.
 
Have a nice time and enjos warm and rainy days:)
                       your English teacher
 

 

NĚMECKÝ JAZYK                        Časování slovesa sein - opakování

Doplňujte sloveso sein ve správném tvaru :

1. Ihr ........... im Garten.

2. Du........... hier.

3. Wir .............. hinten.

4. Sie.............. nicht zu Hause. (3. os.mn.č.)

5  Sie ............ schon fertig . (3. os. jed. č.)

6. Warum  ............ er noch nicht da ?

7. Jsem líný.

8. Jste doma ? (tykám)

 

Časování slovesa haben - opakování

Dopňujte sloveso haben ve správném tvaru :

1. Ich ..............eine Katze.

2. Sie ............. einen Hund. (3.os.mn.č.)

3. Du ........einen Papagei.

4. Wo..............sie die Tasche ? (3.os.jed.č.)

5. Uli .............einen Kuli.

6. Ihr ..............ein Buch.

7. Máte nějaký sešit ? (tyk)

8. Proč nemáš obyčejnou tužku ?

 

Vypracovaná cvičení můžete posílat na můj školní mail do pátku 12. června do 12:00 hod. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávuco posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejte.

Žáci, kteří přijdou v úterý do školy, si přinesou žákovskou knížku a projekty, které v době karantény doma vypracovali. A.V.

 

 

Matematika 7.AB :  týden   8. – 14. 6. 2020  

 

Ahoj! Vy, co jste zůstali doma, máte připravenu stejnou práci jako Ti ve škole.

Hezky si užijte týden.  Hana Kovářová

Vypočítaný příklad na % mi posílejte nejpozději do neděle 14. 6.

Povinná k poslání je tento týden i práce z přírodopisu – podívejte se na ni!

 

Výsledky zadané práce z minulého týdne jsou zde:

1)       Opakování konstrukce trojúhelníka BMR podle věty s-u-s

                viz přiložený soubor

2)       Výpočet ceny televize před slevou - dobrovolné

viz přiložený soubor

 

Nové úkoly na tento týden                                                                                                                      

1)      Opakování konstrukce trojúhelníka (podle věty u-s-u)

Samostatná práce do geometrického sešitu  (POVINNĚ)NEPOSÍLAT !!!

Je zadán trojúhelník DKZ, délka jeho strany a 2 úhly, které k ní přiléhají: 

z = 75 mm, velikost úhlu ZDK = 45 stupňů, velikost úhlu DKZ = 107 stupňů.

a)      Zjisti, zda jde trojúhelník sestrojit.

b)      Udělej rozbor.

c)      Narýsuj trojúhelník.

d)      Napiš s pomocí matematických symbolů postup konstrukce.

 

 

2)      Procenta  (POVINNĚ) -  POSLAT DO NEDĚLE  14. 6. !!!

Nejprve si pusťte video (první 3 minuty) a podle něj vypočítejte zadaný příklad oběma uvedenými způsoby. Zápis musí obsahovat všechny pomocné výpočty, jednotky, odpověď, prostě všechny náležitosti slovní úlohy!

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=ve2c8WxRuSs

Zadaný příklad: Prověrku z matematiky jsem napsala na 39 bodů z 52. Jaká byla má úspěšnost v procentech?
Přírodopis 7.AB            8. – 14. 6. 2020

(Pozor, tento týden se posílá Př i M - povinně !!!)

Ahoj holky a kluci,

práce z Př je povinná pro vás všechny – pro ty, kteří jsou doma i pro ty, kteří chodí do školy.

Práci je třeba poslat do neděle 14. 6. Posílejte úkoly 2) a 3) – výpisky do sešitu neposílejte.

moje kontakty:  hana-kovarova@centrum.cz   nebo   telefon 725 439 029 (WhatsApp)   

 

Do sešitu nadpis: Krytosemenné rostliny

1)      Podle učebnice str. 87 (nová uč. str. 85) si do sešitu překreslete a přepište tabulku srovnání dvouděložných a jednoděložných rostlin.

 

2)      S využitím učebnice na straně 90 – 91 (nová uč. str. 88 – 89) si udělejte kvíz na čeleď rostlin Pryskyřníkovitých, až budete mít výsledek bez chyby, pošlete mi závěrečnou obrazovku kvízu.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2132

 

3)      S využitím učebnice na straně 92 – 93 (nová uč. str. 90 – 91) si udělejte kvíz na čeleď rostlin Brukvovitých, až budete mít výsledek bez chyby, pošlete mi závěrečnou obrazovku kvízu.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2137

 

Poznávačka rostlin z minulého týdne

  1. Třešeň

7. Netřesk

13. Lípa

19. Smrk

  1. Hluchavka

8. Jabloň

14. Hrách

20. Pampeliška=smetanka

  1. Maceška

9. Vlaštovičník

15. Kukuřice

21. Rozrazil

  1. Afrikán=aksamitník

10. Koniklec

16. Hloh

22. Jetel

  1. Fuchsie

11. Šeřík

17. Vrba

23. Sedmikráska

  1. Kopretina

12. Jírovec

18. Javor

24. Rybíz

 

Velkou jedničku dostanou ti, kteří měli 24 a 23 bodů – skvělé!!! :

Bernard, Carvanová, Dvořáková, Landfeldová, Bubáková, Kryvošová, Řezníček, Zeminová E.

Malou jedničku dostanou všichni, kteří měli 22,5 – 20 bodů – velmi pěkné!!!

Bíll, Ditrych, Dvořák, Jarošová, Sadílková, Weissová, Beran, Ilčisková, Siňorová, Vaško, Veselá, Vyskočil, Látal, Látalová

ROAD TRIP po EVROPĚ

Zdravím sedmáci!

Prázdniny jsou za rohem, což mě přivedlo na nápad následujícího dobrovolného projektu, který ohodnotím jedničkou!

TADY MÁTE PLATINOVOU KREDITNÍ KARTU, NA KTERÉ MÁTE NEOMEZENÝ KREDIT!

Naplánujte čtryřtýdenní výlet OBYTNÝM KAREVANEM. Vyhledejte si na internetu ta nejhezčí místa v Evropě a jeďtě je navštívit!!

Přijímám prezentace i malovanou koláž :D

 

Mějte se!      RS

Učivo na 14. týden do 19.6.

ČESKÝ JAZYK   14. týden
 
Ahoj sedmáci, chválím všechny z vás, co jste se snažili podle svých schopností plnit úkoly. Děkuji tatínkům, maminkám i babičkám za spolupráci při distanční výuce.:-)
Dnes si shrneme, co byste měli  v 7. ročníku umět.
Tento testík je povinný pro všechny!!!
Ti, co přijdou 16.6. do školy, ho napíší do sešitu a ukážou mi vypracování 23.6. ve škole.
16.6. přineste kulturní deník ke kontrole, ostatní pošlou mailem.
Test se snažte vyplnit nejprve bez užití sešitu a učebnice, teprve když nevíš, dohledej a napiš.Pošli do 19.6.
1) Jak poznáš větu hlavní a větu vedlejší?
2) Jak poznáš podmět?
3) Jak poznáš přísudek slovesný?
4) Jak poznáš přísudek jmenný se sponou?
5) Jak poznáš přívlastek shodný a neshodný?
6) Jak poznáš předmět?
7) Jak poznáš příslovečné určení místa, času, způsobu a příčiny?
8) Jak poznáš podstatné jméno konkrétní a abstraktní?
9) Jak poznáš podstatné jméno pomnožné, hromadné, látkové?
10) Jaké znáš číslovky? ( dělení)
11) Jaká znáš zájmena? ( dělení)
12) Jak poznáš doplněk?
13) Jak poznáš větu podmětnou?
14) Jak poznáš větu přísudkovou?
15) Jak poznáš větu předmětnou?
16) Jak poznáš větu přívlastkovou?
17) Jak pznáš větu př. způsobovou?
18) Jak poznáš větu př. příčinnou?
19) Jak poznáš větu př. účelovou?
20) Jak poznáš větu př. podmínkovou?
21) Jak poznáš větu př. přípustkovou?
22) Jak poznáš větu př. měrovou?
23) Jak poznáš větu doplňkovou?
24) Jak poznáš slovesný rod činný a trpný?
25) Pravidla psaní měst, ulic, škol a úřadů, spolků, národů, planet, svátků a víceslovných názvů.
26)Co jsou synonyma, antonyma, homonyma?
27) Jak tvoříme nová slova?
28) Z čeho se skládá přísudek složený?


POZOR!!! Samozřejmě máš umět pravidla shody podmětu a přísudku, druhy přídavných jmen, předpony s-, z-, vz-, skupiny mě - mně, kdy píšeme 1n, kdy 2n a psaní čárek v souvětí! Sešit si uschovej, budeš ho potřebovat při opakování v 8. ročníku.
Smějící seJSAnglický jázyk

Všem loudalům a sklerotikům!!!
Zítra je poslední šance poslat nebo donést do školy všechny úkoly,tj.cvičebnice s vyplněnými cvičeními a  školní sešity s odpověďmi na extra otázky,včetně TŘÍ psacích projektů:)
Přeji všem krásné,teď již opravdové prázdniny!!!:)
                                            your English teacher
DĚJEPIS 
 
Třicetiletá válka a její důsledky
str. 135 - 145
-třicetiletá válka začala válkou českou(stavovským povstáním) 1618-1620
- stavové na Bílé hoře prohráli 1620
-Ferdinand II. potrestal stavy : 1621 dal popravit 27 účastníků povstání ( také J. Jesénia), mnohé uvěznil a zabavil jejich majetek
Kde v Praze se konala poprava?
Kolik mečů kat Mydlář vystřídal?
-1627 vydal Ferdinand II. nařízení Obnovené zřízení zemské : 1.Habsburkové měli uzákoněno dědičné právo na český trůn
 2.jediné povolené náboženství byla katolická církev                        3.v úředním jednání byla němčina rovna češtině                                                                                        
                                                                                                              
- kdo nepřistoupil na katolickou církev, byl pronásledován
- mnozí vzdělaní lidé z tohoto důvodu opustili vlast, říká se jim exulanti
- z vlasti odešel Jan Ámos Komenský ( byl členem církve Jednoty bratrské- to byla reformovaná církev)
Komenskému se říká ,,učitel národů". Jak chtěl vylepšit-reformovat školství?
V kterých zemích pobýval?
Vrátil se do vlasti a proč?
-třicetiletá válka trvala 30 let- 1618-1648
- bojovali Habsburkové proti Nizozemsku, Anglii, Dánsku, Švédsku, Francii
-byla to první celoevropská válka
-navenek se střetly dvě náboženské skupiny: katolíci a evangelíci
-opravdové cíle byly politické: získat majetek a moc
-vojáci byli žoldnéři( mušketýři pěchota, jízda a dělostřelectvo)
Podívej se na vojsko žoldnéřů-str.138-139. Víte, jak se nabíjela mušketa?
Výsledky války
-skončila r. 1648 Vestfálským mírem
-Habsburkové upevnili svou absolutistickou vládu(vládli u nás 400 let)
-žoldnéři kradli  a při tom vraždili vesničany
- pole byla zpustošená
- lidé trpěli hladem a morem
-počet obyvatel klesl o třetinu
- ti, co přežili, museli více pracovat a stali se nevolníky
-exulanti se nesměli vrátit do vlasti
- jediné náboženství bylo katolické
Válka začala v českých zemích a také skončila. Jaká vojska r. 1648 zaútočila na Prahu a Brno?
Tito vojáci odvezli z Prahy část cenných sbírek Rudolfa II. a největší ručně psanou knihu na světě. Jak se jmenovala?
Zjisti o knize další zajímavosti.
Podívej se na bitvu u Jankova-str.142. Jaké výhody a nevýhody měli pěšáci a jízda?
 
Milí sedmáci, to je poslední nová látka v tomto roce. Někteří jste velice pěkně pracovali. Sešit si uschovejte, budete poznámky potřebovat při opakování látky v 8. třídě a také si zkontroluji, jak jste psali. Odpovědi zasílejte do 19.6. !!! :-) JS
-

 NĚMECKÝ JAZYK

Slovní zásoba - opakování

Napiš, které slovo nepatří do řady a proč....

a) der Bleistift - der Kuli - schreiben - der Brief - die Adresse - der Fisch

b) der Garten - der Schrank - der Tisch - der Stuhl - das Bett - der Bücherschrank

c) der Lehrer - der Schüler - die Lehrerin - der Onkel - die Mitschülerin - die Schülerin

d) buchstabieren - lernen - lesen- schreiben - widerholen - wohnen

e) der Onkel - der Opa- der Lehrer - die Oma - die Tante - der Vater

 

Časování sloves - opakování

Doplň sloveso do věty ve správném tvaru.

a) Ich .............in Bonn. (wohnen)

b) Was ........... du zu Hause ? (machen)

c) Ihr ...............ein Buch. (haben)

d) Du .............zufrieden . (sein)

e) Sie ..............schnell. (rechnen - 3.os.mn.č.)

f)  Sie ...............schön. (zeichnen - 3. os. jed.č.)

g) Wir ............ bald . (kommen)

h)................ er das Wort ? (wiederholen)

i) ............... einen Kuli ? (haben)

j) Er ............ gut kochen. (können)

 

Děkuji všem, žákům i rodičům, kteří se mnou při distanční výuce spolupracovali a přeji vám všem pěkné letní prázdniny.

Vypracovaná cvičení můžete posílat na můj školní mail do pátku 19. června do 12:00 hod. Váš mail bude obsahovat pozdrav, zprávuco posíláte a podpis. Úkoly z předchozích týdnů už mi neposílejteA.V.

 

Matematika  a Přírodopis 

Viz soubory

Fyzika - výsledky 12.-13. týden

11

22

33

44

55

Hello,
how are you? I hope you are OK as your real holiday is coming:):):)
 
Posílám řešení posledního úkolu:
1   at school
2   in their parents´houses or garages
3   the Beatles,U2,Green Day, Muse,The Red Hot Chilli Peppers
4   the violin or the piano
5   in school or private lessons
6  an  orchestra
7   to other countries
8   gospel chojrs
9   religious hymns
10  individual answers
 
Tak a to bylo i poslední řešení,takže si své odpovědi zkontrolujte:)Myslím,že většinu budete mít správně:)
Tímto se loučím s těmi,kteří nemohou chodit do školy , a přeji jim i jejich rodinám krásné a pohodové
prázdniny a těším se na další setkání:):):)
Enjoy every day :)
                                      your English teacher
 

 

15. týden - informace

Ahoj sedmáci!
Je tady poslední 15. týden a poslední informace vaší třídní v tomto školním roce:
V úterý 23.6. proběhnou konzultační hodiny, v kterých si shrnete s učiteli látku daných předmětů.
Přineste si žákovskou knížku, kulturní deník a vykliďte si skříňku.( Mnozí už jste splnili).
Vysvědčení se předává v pátek 26.6.
Ti, co se neúčastnili konzultační výuky, mohou přijít také. Ráda bych se se všemi viděla.Usmívající se
Musíte však přinést čestné prohlášení, roušku, žákovskou knížku a klíček, abyste si vyklidili skříňku.
Vstup do školy bude pro všechny z druhého stupně od 7:30 do 7:45hodin.
Pozor, připomínám Tereze Zeminové a Kristýně Vondrákové, že odevzdáváte učebnice a žákovskou knížku. Tereza nezapomene na klíček od skříňky.Mrkající
29.6. a 30.6. máte ředitelské volno!!!
Bližší informace o předávání vysvědčení naleznete na : Aktuality- co se děje ve škole.
Vaše třídní JSSmějící se

Důležité upozornění

Nezapomeňte si v pátek přinést žákovskou knížku a klíček od skříňky. Některé skříňky nejsou vyklizené!!!!!!!
Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy