Jméno:
Heslo:

VI.B

Hurá odpočinutí zpátky do školy!

Hurá odpočinutí zpátky do školy!

Milí šesťáci,

vítejte v novém školním roce, pro vás letos premiérově v nové třídě a ve staronovém složení. Přibyly děti z Bečvár a žáci byli rozděleni na dvě poloviny.Třídu mají obě šesté třídy dole v přízemí u botníků.

Těším se na vzájemnou spolupráci a zážitky a přeji, ať se nám daří. 

třídní učitelka Mgr. Dana Zářecká

 

PRO RODIČE

Vážení rodiče,

doufám, že při výchově a vzdělávání Vašich dětí budeme táhnout společně za jeden konec provazu tak, abychom děti posouvali stále dál a výš k všestranné spokojenosti.

V případě potřeby jsem k dispozici na mailu: zarecka@zs-zasmuky.cz či na telefonním čísle 724 130 821.
Osobně mě můžete navštívit ve škole v době konzultačních hodin vždy v pátek 10.25 - 11.10, případně po dohodě.

Vážení rodiče,

v souvislosti s uzavřením školy, budete na tomto místě nacházet témata a úkoly pro podporu domácí výuky dětí. Úkoly (viz níže)budou zadány vždy na týden a žáci si budou samostatně zadanou látku doma opakovat. Úkoly koordinuje s jednotlivými vyučujícími třídní učitel, proto v případě dotazů kontaktujte mě a já případné dotaz předám konkrétnímu učiteli.

Doporučuji i sledování nového TV vysílání na ČT2 - každý den od 11.00 do 12.00, tedy v hodinu, která má být věnovaná učivu 5. třídy, ale na opakování i pro nás dobré :-). A od 12.00 pokračuje vysílání Odpoledka pro druhý stupeň.
Samostatně můžete online procvičovat češtinu na následujících webech:

https://www.mojecestina.cz/testy

https://www.umimeanglicky.cz pro angličtinu


Děkuji a věřím, že Vaše děti volný čas využijí k samostudiu.

Přeji všem pevné zdraví
Dana Zářecká


 

Učivo pro březnový týden od 30. 3.


Český jazyk

Mluvnice

 

1) Opakujte stále větné členy

 

Pracovní sešit str.46 , cv, 1a - opiš do sešitu postupně tyto věty: 1.,3.,8.,9. a napiš graf větných členů do sešitu. (šipky)

 

2) Opakujte si pravopis přídavných jmen

 

Pracovní sešit cv.1 na str. 25 - zapiš přídavná jména do tabulky

 

cv.2 na str.25 - doplň a nad přídavné jméno napiš T nebo M.

 

3) Zopakujte si stupňování přídavných jmen - sešit.

 

4) V učebnici si znovu přečti na str. 81,jak stupňujeme některá př.jména a vypracuj cv. 1a,b na str.82.

 

5) Využívejte i webu : www.umimecesky.cz

 

                                         sledujte v televizi UčíTelka
Sloh
Z textu Čmeláci str.163 vypiš do sešitu klíčová slova a pokus se napsat výpisky

Všechny zpracované úkoly (ofotit) společně s případnými dotazy k tomu, co vám není jasné, posílejte paní učitelce na mail: stareckova@zs-zasmuky.cz 
DODAT DO 5. 4.

 

Literatura
Přečtěte si článek Bylo nás pět - Karel Poláček a zapiš do sešitu i odpovědi  na otázky: Proč je vypravování komické? Všimni si, jaký jazyk využívá?

 

Pokračujte v mimočítankové četbě

 

 
 

Matematika

Milí šesťáci,

pro tento týden si práci každý vymyslí sám podle daného vzoru. Do školního sešitu každý den přibydou 4  úlohy, každá na jednu početní operaci s desetinnými čísly. Takže například:

345,96 +  83,261 + 4,8 + 951,056=

3457,98 – 64,802 =

63,8 x 47,2 =

527,81 : 6,4 =

Upozorňuji všechny, že po návratu do školy si vyberu vaše sešity a práci si zkontroluju. Přeju vám zdraví a dobrou náladu. M. Š.

Přírodopis

Zdravím Vás šesťáci :) 

Doufám, že jste MLŽE zvládli bez problémů. Tento týden se podíváme na poslední skupinu měkkýšů, za mě určitě tu nejzajímavější! Takže postupujeme podle instrukcí v prezentaci - hlavonožci - (viz přílohy k samostudiu níže) a doplníme si zápis. Až to zvládnete, skočte na You Tube a zadejte do vyhledávání ,,OCTOPUS ESCAPE“ či využijte odkaz níže!

https://www.youtube.com/results?search_query=octopus+escape
Je na Vás, kolik videí zkouknete, ale každé z nich ve Vás jistě vyvolá větu: ,,To jako fakt?“ :D

Zeměpis

V zemáku mrkneme na další biomy, které jsem Vám přidal do původní prezentace, tentokrát se podíváme do sušších oblastí subtropického pásu. Pomocí prezentace - biosféra 2 (viz přílohy k samostudiu níže) si vytvořte zápis do sešitu. Jako novinku Vám nabízím malou jedničku za obrázek Vámi vybraného zvířete, které žije v daném biomu, který nakreslíte pod zápis.

Mějte se famfárově! RS

 
Anglický jazyk

Hi, 6.B!

Milí žáci, informace o Vaší práci mám pouze od poloviny třídy. Vedu si pečlivé záznamy o Vašem samostudiu a věřte, že aktivní studenti mají velkou výhodu a bude se na ni přihlížet v závěrečné klasifikaci. Hlavně si pamatujte, že se neučíte pro nikoho, ale jen a jen pro sebe. Zde přikládám možnosti kontaktování - Whatsapp (tel. 728 351 941) nebo na email (paja.hudkova@seznam.cz) či messenger (Pája Hudková). Klidně mi napište o pomoc.

Opakování slovesa To be – v přítomnosti a v minulosti, zde je skvělý pracovní list. (today=dnes -přítomnost, yesterday = včera - minulost).

Nová látka - budoucí čas pomocí WILL. A rozdíl v použití budoucího času s Going to X will. Gramatická pravidla tvorby budoucnosti s will najdeš v prezentaci s názvem – Future_will. Udělej si zápis do ŠS a zkus online cvičení s vyhodnocením zde. Umíme tedy tvořit budoucí čas pomocí will a going to. Rozdíl v použití bezvadně vysvětluje Broňa z Brna – poslechni, udělej poznámky a zkus zapamatovat. V učebnici se tato látka nachází na str. 88, 89. Zkus vypracovat cvičení z PS str. 66 cv. 1, 2. Budeme cvičit následující týdny.

Úkol k odevzdání: Vyber si 5 slovíček ze slovní zásoby – Health problems (zde malá inspirace). Vezmi si papír, dané slovíčko napiš anglicky, česky, nakresli (vytiskni, vystřihni) k němu obrázek a napiš jednu větu. Pozn.: pokud by někdo chtěl tyto slovíčka udělat jako prezentaci, je to vítáno. Vzor jsem uložila do souborů s názvem Presentation. A odevzdejte jako minulý týden.

Správné řešení PS z předchozího týdne najdeš v souborech. Prosím o Vaší kontrolu.

Good luck!

Fyzika

Opakujeme jednotky času. Převeďte následující jednotky:

Kdo chce, může mi to poslat na školní mail.

40 min =                  s

25 min =                  s

1 h 6 min =              s

123 min =                h             s

220 min =                h             s

10800 s =               min

1 d =                        s

8 min 12 s =             s

1 d 2 h 20 min =        s

35 min =                   s

Můžete si zopakovat fyzikální veličiny.

fyz. veličina

značka

jednotka

měřidlo

 

m

 

 

hustota

 

 

 

 

l, d

 

 

 

 

[s]

 

 

 

 

siloměr

 

V

 

 

 
Dějepis

 

1) Přečtěte si pozorně str.118 až 119.

 

2)Zhlédni na youtube dokument Římské vojsko

 

3)Látky si opakujte, vše dovysvětlím a pak budu zkoušet od Říma.

 

4) Zapiš do sešitu:

 

Boj o Apeninský poloostrov

 

Římané bojovali s Galy(Kelty) a zvítězili.(zjisti si v učebnici něco víc o Keltech)

 

Ovládli celý Apeninský poloostrov.

 

Heslo: Rozděluj a panuj ( zkus podle učebnice vysvětlit)

 

Vystavěli vojenské silnice a vojenské kolonie a tábory.

 

Razili mince.

 

Římské vojsko: sloužili svobodní a majetní občané(výzbroj na vlastní náklady),kopí, dvojsečný meč, chrániče, štít

 

jízda, lehkooděnci, těžkooděnci, pomocné oddíly(řemeslníci stavěli tábory),výcvik a kázeň

 

o úřad se mohl ucházet jen ten, kdo splnil vojenskou službu.

Zápisky ofotit a poslat do 5.4. paní učitelce na mail:
stareckova@zs-zasmuky.czUčivo pro březnový týden od 23. 3.

Český jazyk
Mluvnice

1) Stále si opakujte pravidla určování větných členů
2) Pracovní sešit str. 45, cv.5 - Je zde 5 vět, ty si přepiš do sešitu a urči větné členy. Napíšeš graf-šipky.
3) Opakujte pravopis: shoda, přídavná jména. Do sešitu cv .5a,b na str.75 a cv.6 na str.75
4) Přečti si tabulku str.81
5) Zapiš do sešitu: Přídavná jména stupňujeme
                                    2. stupeň se tvoří z prvního příponami -ejší, -ější, -ší, -í
                                    3. stupeň se tvoří z druhého předponou nej-
6) Na str. 81 si čti, jak se stupňují různá přídavná jména a snaž se to zapamatovat.

 

Literatura
Čti mimočítankovou četbu
Přečti si článek Domov pro Marťany - str. 140
Zapiš název článku do sešitu a odpovědi na otázky za článkem

 

Sloh
Zjisti, co jsou výpisky - str.161
Do sešitu vypiš klíčová slova z článku Brambory -str.163


Matematika
do sešitu vypočítat všechny příklady ze strany 197

Fyzika
Opakujeme převody jednotek objemu a hustoty. Zkuste si pustit na youtube krátké video na toto téma, je jich tam velké množství, např. Hmotnost, objem, hustota - https://www.youtube.com/watch?v=qxhvgqTv0Ns

Potom převeďte následující jednotky:

Jednotky objemu:
3,45 m3 =                           dm3

56,78 dm3 =                       cm3

123,67 mm3 =                    cm3                

0,005 dm3 =                       mm3

987,63 cm3 =                     ml

23,2 dm3 =                         mm3

41,9 mm3 =                        cm3

3,568 cm3 =                       dm3

0,006 m3 =                         dm3 

Jednotky hustoty:

2 kg/m³ =                              g/cm3

0,5 kg/m³ =                           g/cm3

35 kg/m³ =                            g/cm3

246 kg/m³ =                          g/cm3

45kg/m³=                              g/cm3

67  g/cm3     =                       kg/m³

68,7  g/cm3     =                     kg/m³

3,5   g/cm3      =                     kg/m³

12    g/cm3       =                    kg/m³

36,5  g/cm3    =                      kg/m³

Dějepis

1) Zapište si do sešitu nadpis: Vznik a počátky Říma
2) Pečlivě přečti látku str. 112-113-114
 
3)Zapiš poznámky:
Apeninský poloostrov
nížiny, hory, mírné podnebí -vhodné pro zemědělství
dostatek kamene, kov se dovážel
1000př.n.l. - příchod kmene Italiků
8. stol.př.n.l. - kmen Etrusků spojil několik osad- základ Říma, vládli zde etruští králové
500 př.n.l. - Římané vyhnali etr .krále - pověst o založení Říma -Romulus a Rémus
4) Zkuste najít na internetu tuto pověst

Anglický jazyk
Zdravím a posílám síly při plnění úkolů.

Z důvodu absence mluveného slova ve výuce, je potřeba se zaměřit na poslech v různých formách – poslouchejte anglické písně, při hraní her si zapněte zvuk mluveného anglického slova, zhlédněte anglický film, seriál a jiné.

Váš writing – Who is your hero? (Kdo je Tvůj hrdina?) – Kostru najdeš na str. 78 cv. 4 v učebnici, přečti si článek ve cvičení 1 a inspiruj se. Použij vazby, které znáš - To be, have got. Zopakuj si pravidla přítomného času prostého. Úkol mi zašli na Whatsapp (tel. 728 351 941) nebo na email (paja.hudkova@seznam.cz) či messenger (Pája Hudková). Odevzdání do 27.3.

Dole na stránce naleznete soubor s názvem Poslech a přepis - jedná se o anglický diktát, zkuste zpustit a velmi pomalý text přepsat do školního sešitu.

Nová slovní zásoba – Health problems str. 76 v učebnici, zvýrazni si ve slovníčku slovíčka z modrého rámečku a nauč se je, zadej si je do překladače a trénuj jejich výslovnost. Ústně udělej v učebnici str. 76 cv. 3 a vyplň ve WB (pracov. sešitě) str. 58. cv. 1 (dobrovolně či 1,2 na vysvědčení i cv. 2, 3).
Ve volném čase trénuj na www.umimeanglicky.cz


Hezký týden!

Přírodopis a Zeměpis

Ahoj šesťáci,

doufám, že jste se ještě neunudili a doma rodičům pomáháte! Abych Vám tu nudu trochu zpříjemnil novými informacemi, zasílám Vám prezentace, které Vás povedou (zeměpis - BIOSFÉRA, přírodopis MLŽI). Udělejte si zápis do sešitu a mrkněte na další informace na internetu. viz příloha dole

 

  •  

O ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

VI.B

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

07.35-
08.20

08.30-
09.15

09.25-
10.10

10.25-
11.10

11.20-
12.05

13.00-
13.45

13.55-
14.40

Po

M

Ov

Čj

Vv
Pv

 

Út


Aj

Čj

Hv

M

Z

 D

Př 

 

St


Čj

Rv

Aj

Vv

Z

 

Čt


F

M

Čj

Tv

Tv

 Inf

Inf

informatika bude 1xza 14 dní 


Čj

F

D

Aj

 M

 

 


DNY PRÁZDNIN A VOLNA

pondělí 28. 10.

státní svátek  DEN  ČESKÉ STÁTNOSTI

úterý 29. 10., středa 30. 10.

podzimní prázdniny
pondělí 23. 12. - pátek 3. 1.vánoční prázdniny

pátek 31. 1.

 

pololetní prázdniny
 9. 3. - 15. 3.jarní prázdniny
čtvrtek 9. 4., pátek 10. 4., pondělí 13. 4.velikonoční prázdniny, VELKÝ PÁTEK A VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

pátek 1. 5.

státní svátek SVÁTEK PRÁCE

pátek 8. 5.

státní svátek DEN VÍTĚZSTVÍ

od středy 1. 7. 

hlavní prázdniny

  
  


 
Upozornění:

Vzhledem k opakovanému výskytu vší byli žáci poučeni o prevenci, jak se vší zbavit. Podrobné informace a doporučení krajské hygienické stanice, jak postupovat při výskytu vší i prevenci, najdete na školním webu v sekci "Informace pro rodiče".

 

Přílohy k samostatné práci

mlžimlži

biosférabiosféra

hlavonožcihlavonožci

biosféra 2biosféra 2

Fotogalerie

Anglický jazyk - správné řešení PS

str. 56str. 56

str. 57str. 57

str. 58str. 58

str. 104str. 104

Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy