logotyp

VI.B

Třídní učitel

Třídní učitel

Radek Svoboda   

603 929 878 (doporučeno)


svoboda@zs-zasmuky.cz

KONZULTAČNÍ HODINY:

Po telefonické dohodě!
Každé PONDĚLÍ od 11:10 do 12:05 hodin

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

TŘÍDNÍ SCHŮZKY ONLINE
Třídní schůzky proběhnou online prostřednictvím žákovských google-účtů.
Zákonní zástupci se přihlásí do třídní učebny SUPERŠESTKA v pátek 11.12. v 16:00 hodin!

V případě, že nemáte možnost přihlásit 
se v daném čase, domluvte si individuální konzultaci prostřednictvím e-mailu svoboda@zs-zasmuky.cz (možno i telefonicky)

VÝUKA od 30.11.2020

1. stupeň, 9. ročníky- prezenční výuka dle rozvrhu

ostatní ročníky- rotační režim po týdnech (předchozí info)

ročníky vzdělávané distančně- podle distančního rozvrhu

Příchod do školy:

Pro zajištění plynulého příchodu bude škola otevřena od 7:00 pro dojíždějící žáky.

Dojíždějící žáci mají možnost vstupu do budovy školy od 7:00 do 7:15

 

 • Žáci 1. stupně (první, druhé, třetí, čtvrté a páté ročníky) odcházejí ze šatny do své kmenové třídy, kde budou se svými třídními učitelkami nebo asistentkami
 • Žáci 2. stupně- pouze dojíždějící vyčkají v šatně  a v prostoru před tělocvičnou, žáci 7.B půjdou do své kmenové třídy do 7:15 v homogenních skupinkách a v rouškách
 • Vstup do školy pro nedojíždějící žáky:
  první a druhé ročníky v 7:15-7:20
  třetí ročníky                    7:20-7:25
  čtvrtý ročník                   7:20-7:25
  páté ročníky                    7:25-7:30
  6.B                                    7:15-7:20
  7.B                                    7:15-7:20
  8.B                                    7:20-7:25
  9.A,9.B                             7:20-7:25

 

 • Při vstupu do školy budou žáci dodržovat rozestupy.
 • Žáci mají povinnost po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny, školního klubu).
 • O polední přestávce žáci, kteří nechodí do družiny a školního klubu, odcházejí ze školy.
 • Příchod na odpolední vyučování ve 12:45. V případě velmi nepříznivého počasí mohou žáci počkat v prostorech šatny při dodržení rozestupů a podmínky slušného chování. Nesmí se mísit žáci z jednotlivých tříd.
 • Obědy budou přihlášeny automaticky pro všechny třídy, které půjdou do školy. Kdo na oběd nepůjde, musí si oběd včas odhlásit.
  Žáci budou chodit na oběd podle daného harmonogramu.
  Do jídelny děti odvádí třídní učitelka nebo paní vychovatelka.


  Školní družina
  I ve školní družině je povinnost zachovat homogenní skupiny.
 • Ranní družina probíhá v budově MŠ, nic se nemění
 • Žáci 1.A budou ve třídě 1.A s paní vychovatelkou Vrabcovou
 • Žáci 1.B budou ve školní družině s paní vychovatelkou Zemanovou
 • Žáci 2.A budou ve školní družině s paní vychovatelkou Masopustovou
 • Žáci 3.A a 3.B budou ve třídě 3.A s paní vychovatelkou Petrovou


V Zásmukách dne 27.11. 2020                Alena Bernardová

DISTANČNÍ VÝUKA (online)

Vážení rodiče!
Z důvodu nařízení vlády jsme nuceni přecházet na distanční výuku. V některých předmětech proto budete mít výuku formou zadaných úkolů na dané časové období, v jiných bude probíhat online výuka pomocí google aplikací MEET a CLASSROOM (učebna).

SLEDUJTE PROSÍM STRÁNKY ŠKOLY CO NEJČASTĚJI A DOHLÉDNĚTE NA ŘÁDNÝ PRŮBĚH DISTANČNÍ VÝUKY U VÁS DOMA! :)

Děti procházely školením na založení googlovského účtu a proto by měly být schopné se do výukových aplikací přihlásit! Pokud by s tím však někdo měl potíže, níže naleznete pomocná videa pro úspěšné připojení k výuce :)


Jak se přihlásit na MEET:
https://www.youtube.com/watch?v=jgR2gpajsfQ

Jak se přihlásit do UČEBNY:
https://www.youtube.com/watch?v=1Vs01NxZPmA

NÁSTĚNKA

Distanční způsob vzd. od 1.3.2021 i pro 1. a 2. třídu

Distanční způsob vzd. 3. až 9. třída
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy