logotyp

VI.B

Třídní schůzky

Třídní schůzky 23.9. se NEKONAJÍ! Sledujte prosím pravidelně webové stránky školy!

Matematika - opakování 1

Matematika - opakování 1Vypracovat do školního sešitu :)

Matematika - opakování 2

Matematika - opakování 2Vypracovat do školního sešitu :)

Práce na doma pro MARODY

Níže naleznete přehled toho, co jsme v jednotlivých předmětech se spolužáky probrali. Prosím věnujte domácí přípravě stejnou pozornost, jako byste byli ve škole!

S pozdravem a přáním brzkého uzdravení                Váš tříďas


Anglický jazyk
- opakování slovesa být - minulý čas
- minulý čas pravidelných sloves
- slovní zásoba - dopravní prostředky
- vypsat slovíčka ze str. 107 a přeložit
- do tlustého pracovního sešitu -> učebnice str. 98 cvičení 1 + 3
- DÚ: pracovní sešit str. 75 cvičení 1 + 2 + 3

Matematika
- písemné sčítání a odčítání desetinných čísel str. 94 a 95
- písemné násobení desetinného a přirozeného čísla str. 109

Fyzika
- str. 7-20
- stavba látek
- vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek
- vzájemné působení těles, síla

Zeměpis
- namalovat si do sešitu galaxii (Mléčná dráha)
- namalovat si a popsat Sluneční soustavu
- umět vyjmenovat planety Sluneční soustavy -> vypsat do sešitu

Přírodopis
- opakování: kostra, svaly, kůže, dýchací soustava

Dějepis:
- časová osa
- určování století a tisíciletí
- rozdíl mezi před naším letopočtem / našeho letopočtu

FOCENÍ 6.B

Z důvodu větší absence žáků proběhne focení 6.B (dá-li COVID-19) standardně na konci školního roku 2020/2021.

Přesné datum bude upřesněno v červnu. Přeji hezký den!

VÍTEJTE ŠESŤÁCI!!

VÍTEJTE ŠESŤÁCI!!

Ahooooj šesťáci :)
Máme to tady! Doufám, že jste si o prázdninách odpočinuli a že do té naší prosluněné třídy (nově vymalované) donesete trochu té energie. Oficiálně přestupujete na druhý stupeň, k čemuž Vám gratuluji!

Vaše milovaná paní učitelka Hudková nás opustila a na její místo jsem byl nominován já...:D Každopádně bych na její rodinnou atmosféru rád navázal v plné výši a za těch pár let, co spolu budeme kamarádit, z Vás vytvořil neporazitelný tým schopný překonat veškeré překážky, co nám život hodí pod nohy!

Budeme se řídit jednoduchým pravidlem: ,,Cokoliv děláš, snaž se dělat dobře a rád!"

Dost filozofování, teď pár informací do začátku:

 

1. týden

Na první den si přineste boty na přezutí, propisku a desky na novou žákovskou knížku. Domů půjdete po první hodině.

Ve středu budeme mít prvni tři hodiny třídnické, zařídíme nezbytnou administrativu a čekají nás volby jako do parlamentu! :D
Další dvě hodiny již proběhnou dle rozvrhu.

Ve čtvrtek 3. září nebude odpolední vyučování, avšak již se pojede podle rozvrhu. První odpolední vyučování budete mít až v pondělí 7. září.

Další DŮLEŽITÉ informace:

Upozornění - turistický kurz:

Vzhledem k epidemiologické situaci většina rodičů nemá zájem o turistický kurz v říjnovém termínu. Proto se turistický kurz od 12. 10. 2020 neuskuteční.
Pokud nám epidemiologická situace dovolí, kurz se uskuteční v náhradním jarním termínu.

1. První (hromadné) TŘÍDNÍ SCHŮZKY se uskuteční dne 23.9.2020 v 15:30 hodin ve třídě 6.B! Byl bych rád, kdybychom společně šli příkladem a účast rodičů byla stoprocentní. Nezdržím nikoho déle než bude nutné a při dobré spolupráci jsme za chvilku hotoví ;)

2. Hned jak dětičky strčí čumák do školy, bude jim předáno několik dokumentů, které je třeba vyplnit a co možná nejdříve odevzdat. Toť tedy spíše apel na rodiče, aby dokumenty očekávali s spěšně je přes malé doručovatele poslali nazpět.

3. Co se týká výuky přímo v hodinách zeměpisu (které vedu já), mají všichni žáci možnost se KDYKOLI během pololetí nechat vyzkoušet na látku, která se jim během testování nepovedla! Opravné zkoušení se bude uskutečňovat každé pondělí místo polední přestávky, avšak musí být nahlášeno předem! Bohužel jsem byl nucen mírně zpřísnit pravidla, a tak se původní známka již nenahrazuje známkou opravnou...
Vážení rodiče, Vás žádám o spolupráci v tom směru, že donese-li Vaše ratolest domů známku, se kterou nejste spokojeni, dotlačte ji prosím k opravnému zkoušení NEJBLIŽŠÍ možné pondělí...není možné na konci roku vyzkoušet za půl hodiny dvacet dětí a nerad bych opakoval zavádění pořadníků! Stejně tak doplňující referáty nebudou hodnotnou opravou.

4. V několika třídách byly přes prázdniny instalovány nové podlahy. Ačkoli jsem se za školních let také rád houpával (parkety to snesly), na nových PVC podlahách není houpání zrovna moudré, neboť snadno dojde k poškození, které bude následně zákonný zástupce žáka nucen uhradit! Takže jako ve filmu ,,Na samotě u lesa": NEHOUPAT!!!

5. Malé doporučení: Děti by ve škole měly nosit obuv, která pevně drží na noze. Pokud dojde k nějakému úrazu, kupříkladu výron na schodech, pojišťovna se hned ptá, jaké měl žák přezůvky a cuká se zaplatit pojistku, když měl žák na noze klasické pantofle...tato zpráva se zdá jako banalita, nicméně správným obutím můžeme předejít úrazu, či nevyplacení pojistky...

Toť prozatím vše, další informace podám na třídních schůzkách 23.9. v 15:30 hodin, či na domluvených konzultacích.

 

KONZULTAČNÍ HODINY:

Po telefonické dohodě!

každé PONDĚLÍ od 11:10 do 12:05 hodin


KONTAKT:

Radek Svoboda         603 929 878

                               svoboda.radek812@gmail.com

 

Těším se na brzkou shledanou!

 

Váš tříďas!

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin

NÁSTĚNKA

V pátek 25.9. bude probíhat výuka na I. a II. stupni podle rozvrhu.
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy