Jméno:
Heslo:

VI.A

Rozvrh hodin pro školní rok 2019/20

PO -      M       Čj      Vv       Aj      Z           Pč/Pv    Pč/Pv

ÚT -      M       Hv     Čj        D       Rv         Př         F
 
ST  -     Aj       Z       Čj       Ov      D

ČT  -     M       F        Čj       Tv      Tv         Inf       Inf-1x za 14 dní  

PÁ  -     M       Aj       Čj       Př      Vv

Práce pro domácí výukuVážení rodiče a žáci, vzhledem k současnému stavu budu zadávat domácí práci pro vás na stránkách třídy vždy na celý týden. Jak si práci rozdělíte je na vás, ale doporučuji si každý den udělat kousek, abychom neztratili kontinuitu s předmětem a mohli plynule pokračovat, až se zase do školy vrátíme. Další předměty doplníme zítra.


Vzkaz od paní učitelky Stárečkové: Na školní mail pošlete do 5.4. ofocenou práci z dějepisu, abych viděla, jak pracujete.

týden od 30. 3.

Dobrý den všem,

 

děkuji za naposílanou práci, všichni ji ode mě dostali v pátek ohodnocenou zpět. Pokud má někdo dotaz k něčemu z druhé části úkolů (samostatného opakování), které jste mi neměli ani posílat, opět budu k dispozici na Skype, tak vysvětlím jednotlivě. Stačí se ozvat v úterý od 9.00h (najdete mě pod mým jménem a příjmením, na Skype pro vás budu v úterý od 9.00 do 10.30), nebo na mailu (zarecka@zs-zasmuky.cz), případně na WhatsApp (724130821).

 

Práci pro tento týden jsem opět rozdělila do dvou částí, samostatné opakování + práce v příloze – ČJ6_2, kterou vypracujete a pošlete mi do pátku 3. 4. do 12.00 buď do mailu, nebo ofotíte a na WhatsApp. Vzhledem k tomu, že jako největší problém z minulého týdne se ukázalo téma mluvnických kategorií sloves, připravila jsem opakování s procvičením – viz příloha ČJ6_slovesa, kterou mi zpět neposíláte). Přílohy najdete dole, roluj J

 

A teď konkrétně:

 

 1. Diktát + VJR – viz příloha ČJ6_2 – vypracovat a poslat
 2. Procvičit si mluvnické kategorie sloves ČJ6_slovesa
 3. Opakujeme větné členy - do sešitu rozbor (graf + určení druhů větných členů) vět

 

a)      Přišli jsme odpoledne společně z naší klubovny skautů.

 

b)      Na návsi stály tři krásné stromy se svěžím jehličím.

 

c)       Před dávnými časy stálo na břehu moře slavné město.

 

 1. Opakujeme pravopis velkých písmen – pracovní sešit 28/8 a, b, c
 2.  Podíváme se na stupňování přídavných jmen – do sešitu si opíšeme pravidlo z učebnice ze strany 81 – žlutá tabulka a podle toho do sešitu vypracujete ze strany 82 cvičení 5a,b
 3. Ze slohu opakujeme výpisky – na papír napsat výpisky z článku Čmeláci – učebnice strana 163/3, papír si založit.
 4. Z čítanky přečíst str. 124 – 128, do sešitu zezadu napsat název, autora a odpovědi na otázky ze strany 128.
 5. Průběžně čtete knížku na čtenářskou soutěž – termín máme posunutý na červen.

 

Práci si rozdělte a budete-li mít s něčím problém, ozvěte se na výše uvedené kontakty. V úterý sedím od 9.00 na Skype.

Zájemci si mohou také procvičovat potřebnou gramatiku na:

https://www.gramar.in/cs/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

Zdravím

DZAnglický jazyk

Hi, 6.A!

 

Musím Vám říci, že jste mi udělali obrovskou radost s domácími úkoly – My hero. Mnohé úkoly byly pro mě bezva čtením. Tleskám!

 

Opakování:

 

Procvičte si zde ve videu a pracovním listě Irregular verbs a zhlédni ještě zde video a procvič regular verbs a zopakuj si pravidla tvoření Past simple.

 

Nová látka: Pro mnohé již známá, jak jsem mohla vidět ve Vašich homeworks, budoucí čas pomocí WILL. A rozdíl v použití budoucího času s Going to X will. Gramatická pravidla tvorby budoucnosti s will najdeš v prezentaci s názvem – Future_will. Udělej si zápis do ŠS a zkus online cvičení s vyhodnocením zde. Umíme tedy tvořit budoucí čas pomocí will a going to. Rozdíl v použití bezvadně vysvětluje Broňa z Brna – poslechni, udělej poznámky a zkus zapamatovat. V učebnici se tato látka nachází na str. 88, 89. Zkus vypracovat cvičení z PS str. 66 cv. 1, 2. Budeme cvičit následující týdny.

 

Úkol k odevzdání: Vyber si 5 slovíček ze slovní zásoby – Health problems (zde malá inspirace). Vezmi si papír, dané slovíčko napiš anglicky, česky, nakresli (vytiskni, vystřihni) k němu obrázek a napiš jednu větu s použitím toho slovíčka. Pozn.: pokud by někdo chtěl tyto slovíčka udělat jako prezentaci v Powerpointu, je to vítáno. Vzor jsem uložila do souborů s názvem Presentation. A odevzdejte jako minulý týden.

 

Good luck!

 

Správné řešení PS z předchozího týdne najdeš v souborech. Prosím o Vaší kontrolu.


3. týden (30.3.20 20)

 

MATEMATIKA

 

Milí šesťáci,

 

pro tento týden si práci každý vymyslí sám podle daného vzoru. Do školního sešitu každý den přibydou 4  úlohy, každá na jednu početní operaci s desetinnými čísly. Takže například:

 

345,96 +  83,261 + 4,8 + 951,056=

 

3457,98 – 64,802 =

 

63,8 x 47,2 =

 

527,81 : 6,4 =

 

Upozorňuji všechny, že po návratu do školy si vyberu vaše sešity a práci si zkontroluju. Přeju vám zdraví a dobrou náladu. M. Š.

 

 

 

 

 

Zdravím Vás šesťáci :)

 

Přírodopis

 

Doufám, že jste MLŽE zvládli bez problémů. Tento týden se podíváme na poslední skupinu měkkýšů, za mě určitě tu nejzajímavější! Takže postupujeme podle instrukcí v prezentaci a doplníme si zápis. Až to zvládnete, skočte na You Tube a zadejte do vyhledávání ,,OCTOPUS ESCAPE“ či využijte odkaz níže!
https://www.youtube.com/results?search_query=octopus+escape
Je na Vás, kolik videí zkouknete, ale každé z nich ve Vás jistě vyvolá větu: ,,To jako fakt?“ :D

 

 

 

Zeměpis

 

V zemáku mrkneme na další biomy, které jsem Vám přidal do původní prezentace, tentokrát se podíváme do sušších oblastí subtropického pásu. Pomocí prezentace si vytvořte zápis do sešitu. Jako novinku Vám nabízím malou jedničku za obrázek Vámi vybraného zvířete, které žije v daném biomu, který nakreslíte pod zápis.

 

Mějte se famfárově!

 

 

 

 

 

Fyzika – 6.AB – 3. týden

 

Opakujeme jednotky času. Převeďte následující jednotky:

 

Kdo chce, může mi to poslat na školní mail.

 

40 min =                  s                                 25 min =                  s

 

1 h 6 min =              s                                  123 min =                h             s

 

220 min =                h             s                   10800 s =               min

 

1 d =                        s                                   8 min 12 s =             s

 

1 d 2 h 20 min =        s                                35 min =                   s

 

 

 

Můžete si zopakovat fyzikální veličiny.

 

fyz. veličina

značka

jednotka

měřidlo

 

m

 

 

hustota

 

 

 

 

l, d

 

 

 

 

[s]

 

 

 

 

siloměr

 

V

 

 

 

 

Dějepis
 
1) Přečtěte si pozorně str.118 až 119.
2)Zhlédni na youtube dokument Římské vojsko
3)Látky si opakujte, vše dovysvětlím a pak budu zkoušet od Říma.
4) Zapiš do sešitu:
Boj o Apeninský poloostrov
Římané bojovali s Galy(Kelty) a zvítězili.(zjisti si v učebnici něco víc o Keltech)
Ovládli celý Apeninský poloostrov.
Heslo: Rozděluj a panuj ( zkus podle učebnice vysvětlit)
Vystavěli vojenské silnice a vojenské kolonie a tábory.
Razili mince.
 Římské vojsko: sloužili svobodní a majetní občané(výzbroj na vlastní náklady),kopí, dvojsečný meč, chrániče, štít
 jízda, lehkooděnci, těžkooděnci, pomocné oddíly(řemeslníci stavěli tábory),výcvik a kázeň
o úřad se mohl ucházet jen ten, kdo splnil vojenskou službu.

týden od 23. 3.

Dobrý den všem,

věřím, že práci z 1. týdne samostatného opakování jste zvládli. Vzhledem k pravděpodobné délce samostudia budeme upravovat i styl práce. Pokud má někdo dotaz k čemukoliv z práce minulého týdne, může mě kontaktovat na Skype (najdete mě pod mým jménem a příjmením, na Skype pro vás budu v úterý od 9.00 do 10.30), nebo na mailu (zarecka@zs-zasmuky.cz), případně na WhatsApp (724130821).

Práci pro tento týden jsem už rozdělila do dvou částí, samostatné opakování + práce v příloze níže ČJ6, kterou vypracujete a pošlete mi do pátečního večera (27. 3.) buď do mailu, nebo ofotíte a na WhatsApp.

 

A teď konkrétně:

 1. Diktát + VJR – viz příloha – vypracovat a poslat
 2. Opakujeme větné členy - do sešitu rozbor (graf + určení druhů větných členů) vět

a)      Na jaře krásně začíná svítit na obloze hřejivé sluníčko

b)      Nikomu nic špatného nepovídej.

c)       Na školní výlet jsme vloni jeli do stověžaté Prahy.

 1. Opakujeme přídavná jména – do sešitu – uč. 74/3, 78/3a,b, 79/9a,b
 2. Vypracovat k popisu pracovního postupu z prac. sešitu 53/2
 3. Z čítanky přečíst str. 120 – 123, do sešitu zepředu opsat info o G. Durrellovi – str. 124

Práci si rozdělte a budete-li mít s něčím problém, ozvěte se na výše uvedené kontakty. V úterý sedím od 9.00 na Skype.

Zdravím

DZ


Anglický jazyk
Učivo od 23.3.

Zdravím a posílám síly při plnění úkolů.

Z důvodu absence mluveného slova ve výuce, je potřeba se zaměřit na poslech v různých formách – poslouchejte anglické písně, při hraní her si zapněte zvuk mluveného anglického slova, zhlédněte anglický film, seriál a jiné.

Váš writing – Who is your hero? (Kdo je Tvůj hrdina?) – Kostru najdeš na str. 78 cv. 4 v učebnici, přečti si článek ve cvičení 1 a inspiruj se. Úkol mi zašli na Whatsapp (tel. 728 351 941) nebo na email (paja.hudkova@seznam.cz) či messenger (Pája Hudková). Termín odevzdání do 27.3.

Dole na stránce naleznete soubor s názvem Poslech a přepis - jedná se o anglický diktát, zkuste zpustit a velmi pomalý text přepsat do školního sešitu.

Nová slovní zásoba – Health problems str. 76 v učebnici, zvýrazni si ve slovníčku slovíčka z modrého rámečku a nauč se je, zadej si je do překladače a trénuj jejich výslovnost. Ústně udělej v učebnici str. 76 cv. 3 a vyplň ve WB (pracov. sešitě) str. 58. cv. 1 (dobrovolně či 1,2 na vysvědčení i cv. 2, 3).

Hlavně zdraví!

 Matematika

Práce pro týden od 23. 3. 2020

 

Milí rodiče a žáci, posílám vám práci pro 2. týden samostatné práce. Je na vás jak si práci rozvrhnete, je to opakování znalostí, takže rodiče by neměli vyučovat, ale jen kontrolovat, zda děti udělaly zadanou práci. A teď tedy jednotlivé předměty.

 

Z matematiky máte za úkol otevřít učebnici na straně197 a zpracovat všechny příklady do školního sešitu. Pokud máte nějaké dotazy napište na mail miladasafrankovaeznam.cz.

 

2. týden - Fyzika 6.AB

 

Opakujeme převody jednotek objemu a hustoty. Zkuste si pustit na youtube krátké video na toto téma, je jich tam velké množství, např. Hmotnost, objem, hustota - https://www.youtube.com/watch?v=qxhvgqTv0Ns

 

Potom převeďte následující jednotky :

 

 

 

  Jednotky objemu :

 

3,45 m3 =                           dm3                       56,78 dm3 =                       cm3

 

123,67 mm3 =                    cm3                       3,56 dm3 =                         l

 

l3,56 dm3 =                         l                             0,005 dm3 =                       mm3

 

987,63 cm3 =                     ml                           23,2 dm3 =                         mm3

 

41,9 mm3 =                        cm3                        3,568 cm3 =                       dm3

 

0,006 m3 =                         dm3    

 

  Jednotky hustoty :

 

2 kg/m³ =                              g/cm3                          0,5 kg/m³ =                           g/cm3

 

35 kg/m³ =                            g/cm3                        246 kg/m³ =                          g/cm3

 

45kg/m³=                              g/cm3                        67  g/cm3     =                       kg/m³

 

68,7  g/cm3     =                     kg/m³              3,5   g/cm3      =                     kg/m³

 

12    g/cm3       =                    kg/m³              36,5  g/cm3    =                      kg/m³

 

 

 

    Dějepis

 

 

 

1) Zapište si do sešitu název : Vznik a počátky Říma

 

2) Přečti si látku str.112-113-114

 

3)Zapiš do sešitu:

 

Apeninský poloostrov

 

nížiny,hory,mírné podnebí - vhodné pro zemědělství

 

dostatek kamene, kov se dovážel

 

1000př.n.l. - příchod kmene Italiků

 

8.stol.př.n.l. - kmen Etrusků spojil několik osad - základ města Říma,vládli zde etruští králové

 

500př.n.l. - Římané vyhnali etr.krále - pověst o založení Říma - Romulus a Rémus

 

4)Zkus najít pověst o Romulovi a Rémovi na internetu

 

 

 

Přírodopis+zeměpis

 Ahoj šesťáci,
doufám, že jste se ještě neunudili a doma rodičům pomáháte! Abych Vám tu nudu trochu zpříjemnil novými informacemi, zasílám Vám prezentace, které Vás povedou (zeměpis - BIOSFÉRA, přírodopis MLŽI). Udělejte si zápis do sešitu a mrkněte na další informace na internetu.

 

 

 

 

Anglický jazyk - správné řešení PS

str. 56str. 56

str. 57str. 57

str. 58str. 58

str. 104str. 104

Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy