Jméno:
Heslo:

V.B

Informace

Vážení rodiče,

na těchto stránkách 5.B budu pravidelně doplňovat informace od jednotlivých vyučujících ze všech hlavních předmětů. Situace, která nastala, nás všechny velice překvapila, ale věřím, že společně samostudium Vašich dětí hravě zvládneme.

Určitě bych zmínila program Čt 2 - UčíTelka, kde od 11:35-12:00 běží vzdělávání pro pátý ročník.

Různá nakladatelství mají zdarma online interaktivní učebnice, online weby k pr
ocvičení látky. Pro inspiraci: Školákov, Umimeto.org, Ryšavá web....

Přeji hodně zdaru u nového způsobu učení, hlavně se opatrujte a mějte se dobře.


Pavlína Hudková Usmívající seUsmívající se

Procvičení AJ online:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

www.umimeanglicky.cz 

www.duolingo.com

www.helpforenglish.cz


Dodatek: Ve čtvrtek jsme se pokusili o videokonferenci, někteří měli technické problémy, ale jsem moc ráda, že jsem alespoň někoho z Vás mohla vidět. Naše technická zázemí jsou na různé úrovni, proto online výuka není vhodná pro jednotný postup výuky. Můj cíl byl hlavně s Vámi udržet kontakt a zeptat se, jak se daří. Aj jsem se snažila trochu zapojit. A snad se to aspoň z malé části podařilo. Díky Vám! Další info na Whatsappu v naší skupině. Držte se... Pavlína Hudková

Učivo od 6.4.

Matematika

Český jazyk

Anglický jazyk
Hello, 5.B!

Moje milá 5.B. Děkuji Vám za plnění Vašich úkolů. Jste šikulové! Snad se brzy setkáme a budeme si moci zazpívat o HV naší Kocábku.

Tento týden nás čeká téma Sport for all (Sport pro všechny). V učebnici na str. 70 najdeš nová slovíčka, která si podtrhni nebo napiš do slovníčku a zkus si odpovědět na otázku: What sports do you do in your free time? V PS vyplň cv. 1, 2, str. 55. Správné řešení PS z minulého týdne najdeš v souborech. Zkontroluj. Kde jsem měla možnost opravy, dělali jste často chyby ve zdvojení souhlásek u sloves s koncovkou – ing. Např.: win-winning, hit-hitting…budeme cvičit.

Váš úkol na tento týden k odevzdání: Vezmi si papír, vyber si 5 slovíček z oblasti Sports. Slovíčko napiš anglicky, česky, nakresli (vytiskni, vystřihni) k němu obrázek a napiš jednoduchou větu anglicky i česky s použitím vybraného slovíčka. Zde se můžeš podívat na slovní zásobu v oblasti Sports. Prosím odevzdejte do pátku 10.4.

Jak jsem slíbila, budeme se věnovat procvičování přítomného času průběhového = present continuous. Zaměříme se na online procvičení. Zkuste si zde napsat správný tvar sloves s koncovkou –ing v přítomném čase průběhovém. A potom zkuste správně gramaticky složit věty – present continuous.

Dobrovolné: Blíží se Velikonoce = Easter, na této stránce se naučíte základní slovíčka spojená s Velikonocemi, klikni, poslouchej a přiřaď.

Happy Easter!!

Učivo od 30.3.

Matematika

Milí páťáci,

pro tento týden máte za úkol najít pracovní sešit (ta červená učebnice) a do školního sešitu zpracovat úlohy ze strany 37 všechna a ze strany 42 úlohu 1. Všechny upozorňuji, že po návratu do školy si vyberu vaše sešity a práci si zkontroluju. Všechno je opakování, tak by neměl být žádný problém. Doporučuji se podívat i na vysílání české televize UčíTelka. Bude to pro vás opakování látky předchozích tříd, ale rozhodně neuškodí.   M.Š.


Český jazyk

Zdravím vás, milí páťáci. Práci si rozdělíme na dva dny:
Pondělí 30.3.
Do školních sešitů si opište.
Skloňování přídavných jmen tvrdých- vzor MLADÝ
1. mladý muž                       1. mladí muži                    1. mladá žena                     1. mladé ženy

2. (bez) mladého muže        2. (bez) mladých mužů     2. (bez) mladé žen  2. (bez) mladých žen
3. k mladému muži               3. k mladým mužům            3. k mladé ženě                 3. k mladým ženám
4. (pro) mladého muže        4. (pro) mladé muže            4. (pro) mladou ženu        4. (pro) mladé ženy                      
5. mladý muži!                      5. mladí muži!                       5. mladá ženo!                   5. mladé ženy!
6. o mladém muži                 6. o mladých mužích           6. o mladé ženě                 6. o mladých ženách
7. s mladým mužem             7. s mladými muži               7. s mladou ženou             7. s mladými ženami

1.mladé dítě                          1.mladé děti
2.(bez) mladého dítěte       2. (bez) mladých dětí
3.k mladému dítěti              3. K mladým dětem
4. (pro) mladé dítě               4. (pro) mladé děti
5. mladé dítě!                        5. mladé děti!
6. o mladém dítěti               6. o mladých dětech
7. s mladým dítětem           7. s mladými dětmi

Naučte se zpaměti vyskloňovat v čísle jednotném i množném. Důležitý je pravopis!!!!
Do sešitu vyskloňujte spojení: 1.- 7. pád
a) mladé buky
b) veselý chlapec


Úterý 31.3.
Do školního sešitu opiš, doplň koncovky a utvoř 1.p.mn.č.

vzor: hladový vlk- hladoví vlci
rychl__ pštros, bíl__ čáp, churav__ člověk (nemocný), slab__ kluk, lakom__ soused, laskav__ přítel,mil__ hoch, úspěšn__ závodník
Čítanka
Přečetli jste si článek Vzkříšení ? Odpovězte na otázky, také do školních sešitů.
Každou práci pište do školních sešitů.
1. Jak se chlapec jmenoval a kolik mu bylo let?
2. Které zvíře chlapce nakazilo?
3. Jakou nemocí ho zvíře nakazilo?
4. Jméno lékaře, který chlapci pomohl.
5. Jakým Hippokratovým zákonem se lékař řídil?

Najděte si ve své knihovničce nějakou knížku a čtěte si, knížku si pak zapište do deníku (zadání na celou domu, co se budete připravovat doma).

Někteří z vás jste mi ještě neposlali vypracované úkoly. Ať se vám to nenahromadí.
Opatrujte se. Zdravím vás. Alena Bernardová.


Milí páťáčci!
Zdravím vás a myslím na vás, jak to zvládáte. Někteří  jste opravdu pilní, pracujete, posíláte mi vypracované úkoly, ale někteří  asi odsouváte češtinu, až bude nálada. Nemáme prázdniny, ani já, ani vy. Minule jsme se naučili vyskloňovat přídavné jméno mladý, naučte se zpaměti, důležité jsou koncovky- pravopis.
Středa 1.dubna APRÍl, tato práce není  apríl, i když jsem si na vás překvápko chystala, ale vynahradíme si to, nebojte, znáte mě, nezapomenu.  Počasí máme aprílové, chvíli sluníčko, ráno sníh.
Zkuste si napsat cvičení, kde si ověříte, jak umíte vyskloňovat vzor mladý.
Víte, že mi nevadí, když se napoprvé podíváte do sešitů.
1. Mil__ chlapec, hbit__ma rukama, nedoslýchav__ dědeček, na kolečkov__ bruslích, s mal__m__ dětmi, smrkov__ les, hloup__ mužům, mátov__ a lipov__ čaj, podnos s tvarohov__m__ řezy, rychl__ atlet, rychl__ běžci, znám__m lidem, březov__m__ větvemi, tmav__m__ brýlemi, vesl__ film

2. Přečtěte si v učebnici na straně 94 článek NÁLET
   a) vypište do sešitu přídavná jména
   b) Jak byste se zachovali, kdybyste objevili hnízdo s ptačími mláďaty?

3. Děcka, tento úkol je pro dobrovolníky, prosila bych ale zaslat na mail: bernardova.alena@seznam.cz
Napiš vypravování o nějaké jedinečné události, kterou jste zažili nebo kterou byste chtěli zažít. Rozmysli se, zda příběh bude veselý, smutný, napínavý, zda bude o skutečných lidech a událostech nebo zda bude smyšlený. Byla bych ráda, kdyby vypravování  byla veselá, ale nechám to na vás.
Na tento dobrovolný úkol máte dostatek času.

Čtvrtek 2. dubna
Procvičování pravopisu- vzor mladý

 1. Obětav__ otec, vesel__ smích, škodliv__ brouk, papírov__ pytel, čil__ koťata, v červiv__ jablkách, z prav__ch kovů, s duhov__m peřím, pod starobyl__m hradem, bez mil__ch sousedů

2. Z přídavných jmen utvoř podstatná jména:
    čistý- čistota                      chytrý-
   štědrý-                                 chamtivý-
   rychlý-                                 odvážný-
   slušný-                                 dospělý-
   pyšný-                                  sladký-

Pátek 3. dubna
1. Doplň správná písmena.
Koš spadl__ ch jablek, vel__ce m__l__ l__dé, krmení drav__ch ptáků, šunkov__ salám, s křupav__m rohl__kem, čaj z šípkov__ch plodů, vepřov__ řízek s bramborov__m salátem, šp__nav__ fotbalov__ m__č, kniha o znám__ch živočiš__ch.


2. Utvoř přídavná jména z podstatných jmen v závorkách:
(čočka) nákyp- čočkový nákyp
(jahody) knedlíky-
(smrk) les-
(sláma) ozdoby-
(papír) obal-

V čítance si přečtěte článek Velká změna: James Oliver Curwood  ( klidně můžete až příští týden)
Kdybyste něčemu nerozuměli, nevěděli si s něčím rady, tak mi napište, zavolejte. Ráda vysvětlím.
Už se na vás těším. Zvládneme to!

Anglický jazyk

Zdravím moji třídu! Hi, my class!

Milí žáci, udělali jste mi obrovskou radost při plnění Vašich úkolů. Odevzdali "téměř" všichni a mnohé práce bylo prima čtení. Vedu si pečlivé záznamy o Vaší práci a věřte, že aktivní studenti mají velkou výhodu a bude se na ni přihlížet v závěrečné klasifikaci.

Opakování:

Odpověz na otázky krátkou odpovědí. Vypracuj do ŠS. NEZAPOMEŇ!!! ODPOVÍDÁM TÍM, ČÍM SE PTÁM. Do you...? Yes, I do./No, I don ́t. Have you got...?  Yes, I have./ No, I haven ́t. Can you...? Yes, I can./No, I can ́t. Are you...? Yes, I am. No, I ́m not.

1.Do you like skiing? 2. Have you got a sledge? 3. Can you ski? 4. Are you good at skiing? 5. Do you like sledging? 6. Have you got a snowboard?  7. Can you ride a snowboard? 8. Do you go to the mountains with your family?

Tento týden nás čeká nová látka – přítomný čas průběhový (Present continuous). Udělej si nadpis do ŠS a opiš si informace z prezentace. Přečti si to a zde si pusť video - present continuous a poslouchej, slyšíš přítomný čas průběhový? A potom si zkus cvičení. V učebnici se nová látka nachází na str. 72. Zkus si v PS na str. 56 cv. 1,2 a nezapomeň si ho příští týden zkontrolovat. Sejdeme se asi ve čtvrtek (upřesním čas a den) na Whatsappu ve videokonferenci a zkusíme, jak jste zvládli pochopit.

Good luck!

Pozn.: Budu do souborů vkládat správné řešení cvičeních zadaných v pracovním sešitě=PS, prosím šikulové o kontrolu.

Doporučení: zde najdete spousty interaktivních cvičení na sloveso TO BE, které je potřeba bezvadně ovládat. Pokud Vám zbyde čas, procvičuj.


Přírodověda

Ahoj páťáčci,

věřím, že se Vám daří dobře a že neodkládáte práci, kterou Vám zadávám (máte dost času, tak si sešity veďte pečlivě, aby se Vám z nich dobře učilo).

Nová (povinná) práce do sešitu Přv podle učebnice:

1)      Do sešitu název „Svalová soustava“. Přečíst si článek Svalová soustava (str. 74 dole až str. 75 nad polovinou stránky). Do sešitu opsat následující text: Svaly umožňují pohyb lidského těla a zajišťují také správnou funkci vnitřních orgánů (stahy srdce, činnost žaludku, střev). Většina svalů se upíná ke kostem šlachami. Tyto svaly můžeme ovládat svou vůlí (sklonit hlavu, ohnout ruku…). Svaly pracují tak, že se zkracují (smršťují), nebo prodlužují (natahují). V těle máme ale také svaly, které nedokážeme ovládat vlastní vůlí. Patří k nim třeba srdeční sval (který pracuje nepřetržitě) nebo svaly ve stěnách žaludku. Svaly pro svou činnost potřebují mnoho energie. Ta je získávána z živin, které do svalů přivádí krev.

2)      Naučit se jména svalů, které vidíte na obrázku na straně 74 a umět je na sobě ukazovat.

3)      Každý si vymyslí krátkou cvičební sestavu, kterou by procvičil všechny základní kosterní svaly (nezapisovat, jen umět ukázat, jak například procvičíme ruce, nohy, břišní svaly…).

Hana KovářováVlastivěda

Zeměpisný kvíz:
1. Jak se jmenuje nejvyšší vrchol Krušných hor?
2. Která průmyslová odvětví najdeš v západních Čechách?
3. Vyjmenuj nejvýznamější lázně západních Čech?
4. Které město je známé pěstováním karafiátů?
5. Kdo byl Jan Sladký Kozina?
6. Kde se těží kaolin a co se z něj vyrábí?
7. Které řeky se stékají a tvoří tak řeku Berounku?
8. Čím se liší Švihov od ostatních hradů?

Další tajenku prosím si udělejte buď na papír nebo do sešitu.
(najdete v souborech)

Úvod

ÚvodVážení rodiče a milí žáci,

srdečně Vás vítám na prahu nového školního roku.

Začínáme rok naší vzájemné spolupráce, našeho společného úsilí posunout se dále jak v oblasti znalostí a dovedností, tak v našich vztazích a v komunikaci. Určitě to bude rok dobrodružný, ve kterém nebude nouze o nové nezvyklé situace a skutečnosti.

Doufám, že budeme dobrá parta, která s podporou rodičů a dalších učitelů vše zvládne na výbornou.Těším se na vzájemnou obohacující spolupráci
Pavlína Hudková, třídní učitelka

Řešení - pracovní sešit

Can Can

Str. 109 Str. 109

str. 54str. 54

Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy