logotyp

I.B


KONTAKT                                                                                  
                               
  Mgr. Hana Škarková                      
  Telefonní číslo: 721 170 526
  E-mail : skarkova@zs-zasmuky.cz                 
  Konzultační hodiny: středa -  od 13. 45 do 14. 30 hod.

Angličtina hrou (důležité informace a pokyny, obsah lekcí, domácí úkoly)  desky na AJ
Video ukázka z lekce angličtinySmějící se
 If you´re happy song - další ukázka
Head and shoulders - další "cute" video
 Usmívající se

  Vážení rodiče,
  pravidelně Vás budu informovat o akcích a učivu, které budeme
  během školního roku 2022- 2023
 probírat.

AKCE PRO ŽÁKY

Divadelní představení „O dvanácti měsíčkách“ bylo přesunuto
na 15. května 2023.


24. 3. Exkurze do čokoládovny v Šestajovicích

INFORMACE PRO RODIČE

Ředitelka školy vyhlašuje na pondělí 20. března 2023 mimořádné ředitelské volno z důvodu poruchy na vodovodním řádu, voda nepoteče ve škole od 8 do 17 hodin. Děti mají automaticky odhlášeny obědy. Děti, které navštěvují družinu, mají možnost být v družině, na telefonní číslo 604 201 414 oznámí, zda dítě půjde do družiny, zajištěn bude i oběd.


UČIVO - od 21. 3. do 24. 3. 2023

ČESKÝ JAZYK - Nácvik čtení slov se dvěma souhláskami na začátku
                           Nácvik psaní písmene Š a slov se dvěma souhláska-
                           mi na začátku
                           (Pojďme si číst str. 9-11; Písanka 4 str. 4-6)

MATEMATIKA - Zápis čísla 10, procvičování sčítání a odčítání 
                           v oboru do 9
                          (Matematika 2. díl str. 62, 63; Matematika 3. díl
                            str. 3, 4)

PRVOUKA -        Orientace v čase: Rok, roční období

                           
(Já a můj svět str. 54)

                                                                
                     
                             
  
                     
                                        

Testování žáků- informace pro žáky a zákonné zástupce

 

Proces samoodběru odkaz na video

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, žáci zdravotnické roušky, s vyjímkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice
 • Během testování se musí větrat
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru
 • Každý žák obdrží jednu  testovací sadu
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů pedagoga
 • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu
 • Dohlížející pedagog kontroluje správnost provedení samoodběru
 • Testovaný podle pokynů pedagoga sám pokračuje vyhodnocením testu
 • Dohlížející pedagog spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky ( odchází do šatny se přezout)
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a žák je poslán do izolační místnosti
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový testovací
 • Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout
 • V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce ( který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy
Alena Bernardová, ředitelka

NÁSTĚNKA

Pondělí 20. března 2023 mimořádné ředitelské volno z důvodu poruchy na vodovodním řádu

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy