logotyp

I.A

        Cartoon Owl Clip Art
Vážení rodiče, vítám Vás na stránkách třídy 1.A, kde se budete pravidelně dozvídat informace o aktuálních zprávách týkajících se naší třídy.

Třídní učitelka Ing. Mgr. Jana Jarošová

kontakt: jarosova@zs-zasmuky.cz

konzultační hodiny: středa 13.45-14.30 (po telefonické domluvě)

Informace pro rodiče

Angličtina hrou I. (důležité informace a pokyny, obsah lekcí, domácí úkoly)  desky na AJ
Video ukázka z lekce angličtiny Smějící se

Head and shoulders - další "cute" video

Důležité oznámení

Ředitelka školy vyhlašuje na pondělí 20. března 2023 mimořádné ředitelské volno z důvodu poruchy na vodovodním řádu, voda nepoteče ve škole od 8 do 17 hodin. Děti mají automaticky odhlášeny obědy. Děti, které navštěvují družinu, mají možnost být v družině, na telefonní číslo 604 201 414 oznámí, zda dítě půjde do družiny, zajištěn bude i oběd.


Divadelní představení "O dvanácti měsíčkách" bylo přesunuto na 15.5.2023

24.3. exkurze do čokoládovny Šestajovice. Budeme vybírat 350 Kč.

1.6. Den otevřených dveří

Dne 19.4. se koná od 15.30 konzultační třídní schůzka (projednáme zejména prospěch a chování)


DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 20.3. - 24.3.2023
Rodiče dětí, které nejsou ve škole, sledují hlavně tematický plán (viz níže).

Pondělí 20.3.      domácí písemný úkol  matematika  ŘEDITELSKÉ  VOLNO
Pojďme si číst -  str.
Já a můj svět- 
str.

Matematika -
Úterý 21.3.   domácí písemný úkol psaní str.8/4 napiš správně věty
Pojďme si číst - str.9.  Procvičujeme přepisy a opisy vět, diktát slov.
Matematika -  procvičení pamětného sčítání a odčítání do 9, Zápis čísla 10. Práce s kartičkami.
Středa 22.3.    domácí  úkol matematika sešit domácí
Pojďme si číst - str. 10, skládání slov  a jednoduchých vět.
Matematika -  dopočítávání, řešení jednoduchých slovních úloh.

Čtvrtek 23.3.    domácí písemný úkol český jazyk psaní sešit domácí str.10/3
Pojďme si číst - str. 11. Skládání slov a vět.
Já a můj svět -  Opakování Na jaře pracovní list, umět vyprávět svými slovy.

Pátek 24.3.    EXKURZE
Pojďme si číst  - str.
Matematika - 


Nutné číst, skládat i počítat o víkendu (každý den, zejména v neděli). Trénujeme diktát písmen, diktát slov, opis a přepis slov a vět.


Každý pátek podepište, prosím, malý notýsek a žákovskou knížku (modrý notýsek)!
 
 
      

ROZVRH HODIN 1.A

 

1.

2.

3.

4.

 

 

PO

 ČJ

MA

     PRV

      

      ČJ

 

7.35 – 11.10

ÚT

   

      ČJ

 

MA

     ČJ

 

      HV

 

 

 

ST

ČJ

MA

     ČJ

 

      TV

 

 

ČT

 

     ČJ

     PRV

     VV

      ČJ

 

 

TV

ČJ

     MA

      PČ

 

 

 

 


Týdenní plán

TÝDENNÍ  PLÁN     Týden 20.3. - 24.3.2023
 
ČESKÝ JAZYK -  Nácvik čtení slov se dvěma souhláskami na začátku. Nácvik psaní písmene Š. Opisy a přepisy slov a vět.
              Pojďme si číst str.9-11, Písanka 4 str.4-6


MATEMATIKA -   Zápis čísla 10. Sčítání a odčítání v oboru do 9.
               Matematika 2.díl str.62-63 (dokončíme). Matematika 3 str.3-4


PRVOUKA - Na jaře - Opakování (pracovní list)
               Já a můj svět pracovní list
              
                 


 

Školní řád


Školní řád k prostudování naleznete zde.

Testování žáků- informace pro žáky a zákonné zástupce

 

Proces samoodběru odkaz na video

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, žáci zdravotnické roušky, s vyjímkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice
 • Během testování se musí větrat
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru
 • Každý žák obdrží jednu  testovací sadu
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů pedagoga
 • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu
 • Dohlížející pedagog kontroluje správnost provedení samoodběru
 • Testovaný podle pokynů pedagoga sám pokračuje vyhodnocením testu
 • Dohlížející pedagog spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky ( odchází do šatny se přezout)
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a žák je poslán do izolační místnosti
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový testovací
 • Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout
 • V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce ( který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy
Alena Bernardová, ředitelka

NÁSTĚNKA

Pondělí 20. března 2023 mimořádné ředitelské volno z důvodu poruchy na vodovodním řádu

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy