logotyp

IV.B

Testování žáků- informace pro žáky a zákonné zástupce

 

Proces samoodběru odkaz na video

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, žáci zdravotnické roušky, s vyjímkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice
 • Během testování se musí větrat
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru
 • Každý žák obdrží jednu  testovací sadu
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů pedagoga
 • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu
 • Dohlížející pedagog kontroluje správnost provedení samoodběru
 • Testovaný podle pokynů pedagoga sám pokračuje vyhodnocením testu
 • Dohlížející pedagog spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky ( odchází do šatny se přezout)
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a žák je poslán do izolační místnosti
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový testovací
 • Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout
 • V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce ( který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy
Alena Bernardová, ředitelka


Angličtina 3. - 4. ročník - fotogalerie a videa - skupina L. Šebkové


INFORMACE K VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA NAJDETE NA TÉTO STRÁNCE DOLEVÁŽENÍ RODIČE,  MILÍ ŽÁCI,
VÍTÁM VÁS NA STRÁNKÁCH NAŠÍ TŘÍDY, KDE VÁS BUDU INFORMOVAT O UČIVU A AKCÍCH NAŠÍ TŘÍDY.


Třídní učitelka - Mgr. Bohumila Nováková
email: novakova@zs-zasmuky.cz
kontakt: 606 694 146
Pro ranní omluvy žáků prosím využívejte sms.

Konzultační hodiny (po telefonické domluvě):

pátek  -  10 : 30 - 11 : 10 hodin


Období prázdnin pro školní rok 2021/2022
Podzimní středa 27.10. a pátek 29. 10. 2021
Vánoční začínají ve čtvrtek 23. 12. 2021   a končí v neděli 2. 1. 2022
  
Vysvědčení za 1.pol. bude předáno v pondělí 31.1.2022


Pololetní pátek 4. února 2022
Jarní 14. - 20. února 2022
Velikonoční čtvrtek 14. dubna 2022
Hlavní pátek 1.7. - středa 31. 8. 2022


Rozvrh 4. B pro školní rok 2021/2022


Vstup do budovy12345Polední přestávka67
7:1507:35 08:2008:30 09:1509:25 10:1010:25 11:1011:20 12:0512:05-12:45 12:45-13:0013:00 13:4513:55 14:40
PondělíČj MVL  VvVv    
ÚterýČj  MAJ  PřvČj    
StředaTV  Čj MPč HV  
ČtvrtekČj/Aj Čj/Aj  PřvČj    
PátekČj VL Aj TV  
NUTNÁ každodenní kontrola penálu - ořezané tužky a PÍŠÍCÍ pero, nejlépe mít jedno náhradníANGLICKÝ JAZYK - ING. JAROLÍMKOVÁ

Vážení rodiče,
níže naleznete informace k výuce předmětu Anglický jazyk v mé skupině. Prosím, sledujte s dětmi tuto stránku pravidelně, abyste byli řádně informováni. V případě potřeby mě kontaktujte na emailové adrese jarolimkova@zs-zasmuky.cz.
                                                                                                                               Ing. Jana Jarolímková

 

CO SE UČÍME?
TÝDEN 18.-22.10.
NÁPLŇ VÝUKY
 • Čas (slovní zásoba "morning, afternoon, evening, second, minute, hour")
 • Gramatika: "What time is it?"  
DOMÁCÍ ÚKOLY
 • Opakování slovíček (případně dopsat chybějící), testík 19.10. + kontrola sešitu
 • Počítání (1-30)
 • Procvičování hláskování (jméno, příjmení, oblíbené zvíře) a abecedu
PROCVIČOVÁNÍ 
KE STAŽENÍ
 • Pod tabulkou naskenované strany pracovního sešitu (1. lekce)

 • Pod tabulkou abeceda ve dvojím provedení

DULEŽITÁ SDĚLENÍ
 • Prosím o sledování také "jiných sdělení" v žákovské knížce: sdělení o učebnici + pracovním sešitě, dále o prodlení dodání pracovních sešitů a zapůjčení DVD tomu, jehož zákonný zástupce zaškrtl "ano"

 • Seznam pomůcek potřebných v hodině AJ je nalepený na první straně v sešitě, prosím dohlédněte, aby děti měly podepsanou učebnici, pracovní sešit (až bude), nadepsaný sešit (544, případně 524) a pořiďte slovníček (ideálně sešit ve formátu A5 s tvrdými deskami a linkami uvnitř)

 • Prosím zajistit, aby děti měly po ruce, pokud možno v penále, lepidlo v tyčince a nůžky

 • Až začneme probírat učivo, prosím pomoci dětem s procvičováním na výše uvedených odkazech - v případě cvičení na "liveworksheets.com" po splnění úkolu dát "finish" a poté "check my answers", zobrazí se počet bodů, např. 8/10 (8 z 10)

 • VELICE PROSÍM RODIČE, KTEŘÍ MAJÍ MOŽNOST, ABY DAROVALI PAPÍRY NA TISK A KOPÍROVÁNÍ MATERIÁLŮ, O TUTO POTŘEBNOU POMOC. SAMI TAK PŘISPĚJETE K DALŠÍMU ZKVALITNĚNÍ VÝUKY, KTERÁ BUDE OBOHACENA I JINÝMI MATERIÁLY. UVÍTÁM I PAPÍRY Z JEDNÉ STRANY POTIŠTĚNÉ, PŘIČEMŽ DANOU POTIŠTĚNOU STRANOU BUDEME VŽDY PRACOVNÍ LIST LEPIT DO SEŠITU (A PŮVODNÍ TISK TAK NEBUDE VIDĚT).

 • Dne 9. 9. jsem naskenovala a pod tuto tabulku vložila 1. lekci pracovního sešitu. Stáhněte si, případně vytiskněte, pokud chcete.

 • Dne 22. 9. jsem do řádku "ke stažení" vložila odkaz, pomocí něhož si stáhnete poslechy k učebnici.

ANGLICKÝ JAZYK - MGR. HOUDKOVÁ

Vážení rodiče,
níže naleznete informace k výuce předmětu Anglický jazyk v mé skupině. Prosím, sledujte s dětmi tuto stránku pravidelně, abyste byli řádně informováni. V případě potřeby mě kontaktujte na emailové adrese houdkova@zs-zasmuky.cz.
                                                                                                                                        Mgr. Eva Houdková

 

CO SE UČÍME?
TÝDEN 18. - 22. 10.
NÁPLŇ VÝUKY
 
 • Čas: učebnice str. 16, prac. sešit str. 12

 • Celá hodina; učebnice str. 17, prac. sešit str. 13

 • Výslovnost, říkanka "Nine limes..."; učebnice str. 18, prac. sešit str. 14

 • Čtení s porozuměním "Don't be late"; učebnice str. 19, prac. sešit str. 15
DOMÁCÍ ÚKOLY
 
 • 15. 10. AJ - sešit, kdo nestihl opravu testu z lekce, dokončí doma, na 19. 10.
PROCVIČOVÁNÍ 


 • Jak se řekne celá hodina procvičuj zdetutady, na tomto odkazu, na této stránce (apostrof, který potřebuji k napsání "o'clock" napíšu dvěma způsoby: 1. držím SHIFT a stisknu klávesu zcela vpravo v prostřední písmenkové řadě, poté píšu dál, nebo 2. držím ALT a zadám na číselné klávesnici 0146)
KE STAŽENÍ
 • Pod tabulkou naskenované strany pracovního sešitu (1. lekce)

 • Pod tabulkou abeceda ve dvou provedeních


 • Pod touto tabulkou slovní zásoba "Pokyny"

 • Pod tabulkou slovní zásoba "Čas"
DULEŽITÁ SDĚLENÍ
 • Seznam ,pomůcek potřebných v hodině AJ je nalepený na první straně v sešitě, prosím dohlédněte, aby děti měly podepsanou učebnici, pracovní sešit (až bude), nadepsaný sešit (544, případně 524) a pořiďte slovníček (ideálně sešit ve formátu A5 s tvrdými deskami a linkami uvnitř)

 • Prosím zajistit, aby děti měly po ruce, pokud možno v penále, lepidlo v tyčince a nůžky

 • Až začneme probírat učivo, prosím pomoci dětem s procvičováním na výše uvedených odkazech - v případě cvičení na "liveworksheets.com" po splnění úkolu dát "finish" a poté "check my answers", zobrazí se počet bodů, např. 8/10 (8 z 10)

 • VELICE PROSÍM RODIČE, KTEŘÍ MAJÍ MOŽNOST, ABY DAROVALI PAPÍRY NA TISK A KOPÍROVÁNÍ MATERIÁLŮ, O TUTO POTŘEBNOU POMOC. SAMI TAK PŘISPĚJETE K DALŠÍMU ZKVALITNĚNÍ VÝUKY, KTERÁ BUDE OBOHACENA I JINÝMI MATERIÁLY. UVÍTÁM I PAPÍRY Z JEDNÉ STRANY POTIŠTĚNÉ, PŘIČEMŽ DANOU POTIŠTĚNOU STRANOU BUDEME VŽDY PRACOVNÍ LIST LEPIT DO SEŠITU (A PŮVODNÍ TISK TAK NEBUDE VIDĚT).

 • Dne 9. 9. jsem naskenovala a pod tuto tabulku vložila 1. lekci pracovního sešitu. Stáhněte si, případně vytiskněte, pokud chcete.

 • Dne 22. 9. jsem do řádku "ke stažení" vložila odkaz, díky němuž si můžete stáhnout poslechy k učebnici.

 • 11. 10. Znovu se velmi omlouváme za prodlení v případě dodání zbývajících pracovních sešitů. Dozvěděli jsme se aktuální zprávu, a sice že vydavatel musel připravit dotisk pracovních sešitů ve Velké Británii, tudíž nám situaci komplikuje i tzv. Brexit a s ním související záležitosti. Poslední předpokládané datum dodání, které nám bylo sděleno, je konec října. Abychom se propříště vyhnuli podobným problémům, budeme pravděpodobně od příštího školního roku přecházet na jiné učebnice. Děkujeme za pochopení.

IV. B

Aktuality
Vyučující jednotlivých předmětů: 

Čj, M, VL, Přv, Tv, Pč, Vv - Mgr. Bohumila Nováková

1/2Aj, HV - Mgr. Jana Jarolímková

1/2Aj - Mgr. Eva Houdková

Domácí příprava 19. 10

Čj - uč. str. 23/5 (do - odpad)
Četba - čtenářský deník

Přv (nemocní) - zápis - viz příloha níže  - společné znaky živočichů

Ve čtvrtek píšeme test - živočichové
 • spol. znaky živočichů
 • rozdílné znaky rostlin a živočichů
 • obratlovci, bezobratlí - charakteristika
 • 5 tříd obratlovců + zástupci
 • 5 zástupců bezobratlích
Pč - (středa) - rulička od toalet. papíru 


 

 


  

  


 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

  


 


 

 
 

 

    

 
 


  
 
 

 
NÁSTĚNKA

Přijmeme vedoucí školní jídelny, nástup od 1.12. 2021.
Přihlášky se životopisem zasílejte na
reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy