IV.B

Vítejte na stránce třídy 4.B

Vítejte na stránce třídy 4.BDobrý den, jsme třída 4.B. Je nás 22, 13 chlapců a 9 děvčat. Měli bychom ještě zmínit Pepču- je sice plyšový a pořád všecko plete, ale je s ním veliká legrace. Je to maňásek a při vyučování nás občas obveseluje. Letos nově máme i kamaráda, který bude hlídat klid ve třídě. Jmenuje se Jenda Z Rámečku a přinesla ho Jindřiška.

video - bruslení (fotografie viz 3.A)
bruslení 2020

Fotky od Anetky o životě u vody - rozklikni a potěš se

Kontakt, rozvrh hodin, aktuality

Ing. Věra Veselá - třídní učitelka

Telefon:  723 712 130

email:  veravesela.272@centrum.cz     vesela@zs-zasmuky.cz

Konzultační hodiny: pondělí 9.20 - 10.20 (první patro v učebně počítačů) ROZVRH šk. rok  2019 - 2020

          4.B

       1. hod.

     2. hod.

      3. hod.

  4. hod.

      5. hod.

PONDĚLÍ

Čj

    M

 Aj

 Vl

Vv

ÚTERÝ

Čj

 M

 

 Tv

 Pč

STŘEDA

 Čj

 M

 Tv

Aj

 Vv

ČTVRTEK

 Čj

M

Vl

Hv

 
Čt

PÁTEK

 Čj

M

 Př

Čt

 Aj

 
Anglický jazyk  - Ing. Pavlína Hudková
Výtvarná výchova - Mgr. Andrea Verflová
Čj, M, Př, Vl, Pč, Tv, Hv - Ing. Věra Veselá


Aktuality
Vážení rodiče a prarodiče, chtěla bych Vám tímto vyjádřit svůj upřímný obdiv a poděkování, jak bravurně jste zvládli obtížné období samouky. Ke svým každodenním nemalým povinnostem jste si ještě přibrali starost o vzdělání svých dětí. Jste skvělí! Děkuji! Věra Veselá

Pomůcky do 5. třídy:

Čj – 4x sešit 524

M – 2x sešit 544, 1x sešit 524, 1x sešit 440 bez linek

Vl – 1x sešit 564

– 1x sešit 564

Inf – 1x sešit 520

Aj – 2x sešit 564

Vv – barevné papíry, tempery, vodovky, štětce, paleta,

         kelímek, ubrus, fixy, nůžky, lepidlo, měkké tužky,

         modelína, pastelky, 30 ks velkých a 10 ks malých
         čtvrtek

Hv – notový sešit

Další pomůcky: kružítko, tužky na náčrtek, mikrotužka na rýsování, pero, guma, obaly na učebnice, pravítko, trojúhelník s ryskou, propisovací fólie, ořezávátko, kalkulačka, blok na pomocné výpočty

Učivo a domácí úkoly   Učivo v týdnu 22. - 26.6. 2020
 
    

Čj - Závěrečné opakování- vzory podstatných jmen,
      shoda přísudku s podmětem, věta a souvětí,
      slovní druhy
      
M - Závěrečné procvičování (57 - 58)

- Závěrečné opakování (108 - 111)

Vl - Etika -Chování lidí (40 - 47)

Čt - učebnici máme dočtenou

                                                                    

                                                                  

 
                     Domácí úkoly

      Týden 22. -26.6. (15. týden samouky)
22.6.
Čj - věta na slovní druhy:
Polovzdělanec Qak si však nedal s provokacemi pokoj ani v parku.

Doplň vynechaná písmena a do závorky napiš vzor v příslušném tvaru:
Mezi sedadl- (...) byl položený batoh. Na pol- (...) žijí zajíci. Mám v pokoji stolek s křesl- (...). Sestoupili jsme z hor do údol- (...). Orel mával křídl- (...). Kyselé zel- (...) je zdravé.Miloš si hraje s letadl- (...). Polab- (...) je úrodný kraj.
M - 51/23 (Vypočítej 2/3 z 240 a porovnej. Je to "brnkačka".)
      51/24 napiš jen 2 příklady s kontrolami

Vl - Etika - 40 - 47 číst
      Zápis do sešitu:

Spolky, politické strany, církve

Spolky- scházejí se lidé stejných zájmů- rybáři, modeláři, turisté, pěstitelé

Politické strany - občané s podobnými názory na společnost, sestavují kandidátní listinu na volby, když vyhrají, prosazují svůj volební program.

Církve - sdružují lidi určité víry – křesťanství, judaismus (židé), islám (muslimové). Křesťané svoji víru opírají o posvátnou knihu Bibli, v ní se popisuje život Ježíše Krista.

Dobročinné organizace - pomáhají potřebným lidem – Člověk v tísni, Světluška, …

Humanitární pomoc - pomoc při živelných katastrofách

23.6.
Čj - nadepiš čísla slovních duhů:
záhony, ošetřované, rukou,vydaly, bohatá, zpívali, osmá, plápolající, oheň, úplně, snadno, to nikdy, myši, dva, mi, uprostřed, sežraly, své, Helenka, pláčou, hledáme, studánka, pátý, temně, celou, neproniklo, náš, červený, několikrát
M - 57/3, 4 napiš

24.6. Ahoj samouci, tak ještě zítra a pak máme fakticky "havájo"!!!
V pátek přineste žákovskou knížku!!! Kdo chodí do školy, nechá žákovskou knížku paní asistentce už ve čtvrtek!!! Těším se na vás!!!

Čj - uhodni hádanku, podtrhni v textu všechna podstatná jména, vypiš podstatná jména rodu středního a urči číslo, pád a vzor:

Dlouhý provaz s dřevěnými konci. Chytím-li jej za jedno dřevo, mrská sebou jako hádě. Vezmu-li do každé ruky jedno dřevěné držadlo, běhá kolem mě a já musím skákat.
M - 57/7 (škrtej nuly 000)

25.6. Milí samouci, tímto končí naše samouka!!!!!! Byli jste skvělí, děkuji. Hodnocení jsem vám poslala. Děkuji také vašim rodičům i prarodičům. Ti pochvalu dostanou až v pátek s vysvědčením. Doufám, že jim ji předáte. Děkuji. Věra Veselá
Čj - Uvedené výrazy vyjádři jedním slovem a napiš je:
z pravé strany - .........
v tomto roce - ........
modrou barvou - ........
z tohoto místa - ........
na tomto místě - .............
za pár vteřin - ...............
Napsaná slova jsou ................ . (Chci slovní druh.)
M - 57/4 napiš 1 příklad s kontrolou

      Týden 15. - 19.6. (14. týden samouky)
15.6. Ahoj samouci, moooooc děkuji za odevzdání domácích prací ke kontrole.

Čj – věta na slovní druhy:

Čau! Prý mi i po novém roce několikrát vzorně uklidíš!

Doplň písmenka a slova významem nadřazená:

Děti se učil- o zraku, hmatu, čichu a chuti, povídaly si o  ……. . Dívky si prohlížel- obrázky psů, koček, koní a opic, četl- si o ……….. . Kluci hrál- dámu, šachy a domino, zajímal- je ……… . Děvčata se víc zajímal- o vyšívání, šití, pletení, háčkování a navlékání korálků. Bavil- je ………. .

M – 49/4 napiš (Při násobení nuly vracej, při dělení

                 nuly škrtej do páru.)

       49/5 napiš (Výsledek převeď na hl, 100l = 1hl.)

       49/6 jen si ústně projdi, jak se počítá

                s "kouzelným" slovíčkem po)

Vl – ETIKA - 22 - 30 číst

 

Zápis do sešitu:

 

Chování lidí

 

Člověk je nejinteligentnější tvor na Zemi. Dokáže milovat ale i nenávidět a vést války! Pro soužití lidí platí společenská pravidla – pozdrav, poděkování, omluva, …

 

Lidé se liší vzhledem, vlastnostmi, schopnostmi, citovým založením, jednáním, …

 

Jak být úspěšný ve společnosti? Být vtipný, umět se ovládnout, být pracovitý, vytrvalý, ohleduplný, věřit si, vcítit se a přizpůsobit, … .

16.6. Ahoj moji milí samouci! Udělali jste mi spolu s rodiči, bez nichž by vše asi šlo hůře, velikou radost!!!! Vaše domácí práce byly báječné! Byly pečlivé, úhledné, svědomitě vypracovávané - prostě dokonalé! Zpočátku jsem měla obavy, když jste mě moc nekontaktovali, jestli opravdu pracujete... Teď vidím, že jste pracovali pilně bez potřeby dalších konzultací a rad - to je báječné!!! Moc se na Vás těším, snad se sejdeme, to se dozvíme ve středu na podagogické radě. Dám vědět. Mějte se fajn a zdravě a vydržte pracovat až do konce, vyplatí se to!!! Věra Veselá

Čj – věta na slovní druhy:

 

Ach! Snad nám i o letních prázdninách několikrát krátce zavolá!

 

Doplň vynechaná písmena:

 

Letadla přistál- na letišti. Chlapci se ještě nevrátil- . Dívky zametal- dvůr. Auta návštěvníků zůstal- na parkovišti. Pod stromečkem ležel- barevné balíčky. Chodby byl- čisté. Koťata se v pelíšku protahoval-. Vrabci neodlétl- do teplých krajin.

 

M – 50/7 napiš jen 2 příklady

 

        50/9 napiš jen 2 příklady s kontrolami

 

        50/8 napiš ( nejdřív vypočítej množství

 

                 kelímků, pak je rozděl po 5, což

 

                 jeden litr)

 

        50/10 napiš (zjisti jednu pětinu z 325 a

 

                   tu uber do 325 a máš počet jabloní)

 

– 105 – 107 číst

 

         Zápis do sešitu:

 

Dospělost

 

V 18 letech člověk získává právní a tělesnou dospělost. Dospělost končí odchodem do důchodu.

 

Dospělý je na vrcholu svých tělesných a duševních sil, zakládá rodinu, má děti.

 

Stáří

 

Člověk už nechodí do práce, je v důchodu. Ubývá mu tělesných a duševních sil. Je nutná správná životospráva, radostný přístup k životu, přiměřený pohyb, aby byl senior spokojený a dlouho zdravý.

 

17.6.

Čj – věta na slovní druhy:

 

Ha! Prý se letos ani v příštích třech letech neuvidíme!

 

Doplň koncovky a do závorky dej vzor v odpovídajícím tvaru:

 

Máme pevnou vůl- (…..). Na návs- (…) stojí stará kašna. Řízky smažíme na pánv- (…). V klec- (…) sedí kanárek. Přinesli jsme domů houb- (…). Rádi chodíme do škol- (…). Želv- (…) kladou svá vejce do písku. Opouštěly ho síl- (…). Bydlím v Mladé Boleslav- (…). Mezi zahradam- (…) stál plot. Počkej na mě chvíl- (…)!

 

M – 50/12 napiš jen 3 příklady

 

        50/11 napiš, nezapomeň na odpověď (Jak se

 

                 počítá zlomek z čísla, už víš!)

 

        50/13, 14, 15 jen projdi ústně

18.6. Ahoj samouci, nahoře v aktualitách máte důležité info!!!!!
Čj - věta na slovní druhy:
Ano, pozítří i u nás postavíme dva pořádné sněhuláky! Hurá!

Doplň koncovky a do závorky napiš vzor ve správném tvaru:
Počkej chvíl- (....). Na paloučku tančily víl- (...). Na větvi sedí dvě sov- (...). V mrkv- (...) je obsažený vitamín. Ve step - (...) jsme uviděli žiraf- (...). V neděl- (...) bylo sychravo. Stromy byly obaleny jeřabinam- (...). Tygři jsou šelm- (...). Často sbíráme kopřiv- (...). Smažila jsem na pánv- (...). Přinesl dvě otep- (...) slám- (...). Je málo koroptv- (...). Díváme se na televiz- (...).
M - 51/16 napiš první sloupek (počítej za čárou 
               písemně)
      51/19 napiš, počítej jen za 2 roky, odpověz
              a doplň poslední větu
Vl - 31 - 39 číst
       Zápis do sešitu:

Šikana

 

Je to opakované záměrné a zlomyslné ubližování a obtěžování a trvá dlouho.

 

Je dobré nahlásit šikanu rodičům nebo ve škole. Není to tvoje chyba, že tě někdo šikanuje!

 

Obchod a podnikání

 

Reklama – přesvědčuje nás, abychom si něco koupili.

 

                   Nesmíme věřit všemu.

 

Reklamace- žádost o opravu nebo výměnu zboží.

 

                       Řídí se reklamačním řádem.

 

Podnikatel- něco vytváří a nabízí k prodeji. Musí

 

                     vytvořit zisk, aby mohl pokračovat.

 

                     Někdy se může zadlužit a zkrachovat.

19.6. Ahoj samouci. Toto je poslední povinný úkol!!! Pak je vše
           dobrovolné.

Čj - věta na slovní druhy:
Ano, i zítra se u tří starých dubů potkáme. Jupí!
Doplň neúplná slova(pozor na párové souhlásaky)

V zimě bývá mrá- . Našla jsem v lese hři- . Jitka je hodné dě- če. Chodím na obě-  do jídelny. Budeme mít ří- ky. Ostříhej si ne- ty. Máš nů- ky? Máš praví- ko, kruží- ko a tu- ku? Ulo- si své věci. Na komíně stojí čá- . Okopáváme zahrá- ku. Žáro- ka vydává jasné světlo.
M - 51/20 (Pamatuješ, jak se počítá průměr? Sečteš všechna čísla a vydělíš jejich počtem.
51/21 jen 1 příklad
51/22 napiš
(3/4 ze 120 umíš)
Čt - 155 - 157 číst

       Týden 8. - 12.6. (13. týden samouky)
8.6.
Čj - 143/2 napiš, v textu podtrhej souvětí podle
         vzorců v úkolu a), u prvních 2 větných celků
         nadepiš čísla slovních druhů
M - 46/7 napiš 3 příklady
      46/8 napiš 2 příklady s kontrolami
      46/10 napiš (škrtej nuly 0 , pokud to jde)
Vl - máme ještě jednu učebnici, jmenuje se
      ETIKA, učí nás se správně chovat v rodině, ke
      kamarádům, mít úctu k cizím lidem, dokázat
      sdělit svůj názor, respektovat názory jiných
      lidí - prostě správně žít. Témata v učebnici si
      si můžete pročíst a promyslet, co vás zajímá.
      Důležité pasáže jsou vytištěny modře. Někdy
      budete pracovat samostatně, někdy napíšu
      zápis do sešitu já. Užijte si to, je to zajímavé!

      12/1 napiš podle textu na stránce 5
      12/2, 3, 4 napiš také podle str. 5
      12/5 přečti si na str. 12
9.6.

Čj – opiš větu, nadepiš nad slova čísla slovních druhů

   Hej! Ať tě ráno po druhé vyučovací hodině uvidím!            

Vytvoř 4 výrazy s přísudkem stá-li,-ly,-la. Nabídka podmětů je: koťata, stromy, kluci, srny.     

Koncovku -li, -ly nebo -la napíšeš podle rodu (životnosti) podmětu.

M – 47 Výpočet povrchu krychle: každá krychle má 6

        stěn ( podlaha a strop, vlevo a vpravo, vpředu a

       vzadu = 6 stěn). Každá stěna tvaru čtverce má

     obsah S = a.a. 6 čtverců bude mít obsah S= 6.a.a.

       A to je vzorec pro povrch krychle : S = 6 . a . a  .

       47/4 udělej si náčrtek s popisem stran a vypočítej

                podle vzorce S=6.a.a . Výsledek bude v
                jednotkách čtverečních!
- 100 - 101 číst
  Zápis do sešitu:

Tělesná aktivita je součástí denního režimu.

Pohyb – uvolňuje napětí, cítíme se dobře, posiluje nám zdraví, je nutná pravidelnost.

Hygiena – dělí se na osobní a duševní.

Osobní hygiena se týká čistoty našeho těla a oděvu.

Duševní hygiena -  to je spokojenost a pohoda, dobří kamarádi, je to naše duševní zdraví.

Shrnutí:
  1. 1.  žádný spěch
  2. 2.  žádný strach
  3. 3.  žádný hlad a žízeň
  4. 4.  žádná nuda
  5. 5.  žádní špindírové

10.6. Ahoj samouci, asi všichni nemáte učebnici ETIKA. Budu vám psát zápisy do sešitů z vlastivědy. Kdo má, projde si článek i v učebnici.

Čj – věta na slovní druhy:

Alou! Ať se ráno a po společné večeři několikrát

umyješ!

Doplň y nebo i (do závorky dej vzor ve správném tvaru)

Lv-  (               ) jsou savci.

Už jsi viděl lv-  ?  (              )

Na fotce vidím lv-  .   (               )

Na fotce jsou lv-  .    (               )

Znáš lv-  ?   (               )

V ZOO jsou lv-  .   (             )

 M – 48/1 jen si prohlédni kvádr – má také 6 stěn,

               nejsou ale stejné, hrany se označují a, b, c.

               Povrch kvádru se vypočítá tak, že sečtu

           obsahy všech 6 stěn.   S = 2. (a.b + b.c + c.a)

                a.b je obsah podlahy nebo stropu (jsou 2)

                b.c je obsah levé nebo pravé stěny (jsou 2)

                c.a je obsah přední a zadní (jsou 2)

                Protože a.b, b.c, c.a jsou tam vždy 2x,

               dáme jejich součet do závorky a
               vznásobíme 2x

        48/3 udělej náčrtek a vypočítej podle vzorce,

               výsledek bude v jednotkách čtverečních

11.6. Ahoj samouci, připomínám odevzdání domácí samouky !!!
           
Výsledky pro kontrolu 2 jsou dole ještě pod Aj - roluj!!!!!

Čj – věta na slovní druhy:

 

Hej! Kéž tě letos i v novém roce mnohokrát navštívím!

 

Doplň vhodný podmět (podle koncovky -li, -ly, -la)

 

………… běhali po hřišti. ………… si hrály na školu. Na zahradě kvetly ………… . U lesa se honili ………… . Také se tam pásly …………. . Malá ………….. vesele dováděla. ………. odbily šest. ………. pospíchaly domů na večeři. Co jim asi ……………. uvařily?

 

M – 48/2 nejdřív náčrtek, vypočítej povrch kvádru

                                   podle vzorce S = 2.(a.b + b.c + c.a),

                                   za a,b,c dosaď rozměry z učebnice

                  49/1 napiš 3 příklady

Vl - 13- 21 číst (Jsou tam zajímavé ukázky chování dětí ve škole!)
          Zápis do sešitu:

Soužití lidí

 

Mezilidské vztahy - Každý jsme jiný, ale všichni se řídíme pravidly: zákony, morální měřítka (slušnost, konání dobra,…), etiketa (slušné oblékání, zdravení,…)

 

Jak mohu přispět já? - Být férový, čestný, mluvit pravdu, pomáhat, neponižovat kamarády, nevyhledávat nesnášenlivé kamarády.

 

Jak být oblíbený? – Snažit se porozumět druhým, mít radost z úspěchu kamaráda, litovat kamaráda při jeho nezdaru, nepodporovat hádky a nesnášenlivost, mile se bavit a také naslouchat druhému.

 
12.6.Ahoj samouci, odevzdejte vaše práce do školy!!

Čj – věta na slovní druhy:

 

Hele! Ať to ani po druhé nezaviněné porážce hned nevzdáš!

 

Doplň koncovky příčestí minulého  (rozhodují podměty)

 

Kamarádi přišl- . Žáby kvákal-. Kuchaři vařil-. Květiny voněl-. Psi štěkal-. Kola se točil-. Hodiny tikal-. Koně cválal-. Vánky vál-. Chlapci se pral-. Babičky vyprávěl-. Zedníci stavěl-. Auta troubil-. Louky se zelenal-. Ptáci zpíval-. Děti skotačil-.

 

M – 49/1 napiš celé (je to lehké)

                 49/2 napiš

                 49/3 jen si projdi ústně

  – 102 – 104 číst

                              Zápis do sešitu:

 Vývoj člověka

 

Člověk se vyvíjí jako celá živá příroda. Mění se po stránce tělesné, duševní a společenské.

Období vývoje: dětství, dospělost, stáří.

Dětství – od narození do 18 let

novorozenec – asi 1 měsíc po narození, přizpůsobuje                         se životu, saje mateřské mléko

kojenec – do 1 roku, rychlý vývoj, chodí, poznává                       rodinu, před cizím pláče

předškolák – hledá si kamarády, mluví, poznává lidi

školák – má povinnost učit se

dospívání=puberta – veliké tělesné a duševní změny, chce mít kamarády, první lásky, stává se osobností, později se připravuje na dospělost

 

 

         =======================
       Týden 1. - 5.6. (12. týden samouky)
1.6. Ahoj milé děti. Dnes vás oslovuji děti, protože děti mají dnes svátek!!! Přeji vám hodně zdraví, štěstí, úspěchů při samostudiu i ve škole a v neposlední řadě vám přeji radost ze života a spoustu krásnýh zážitků a dobrých kamarádů!!! Věra Veselá
Čj - 140/1 přečti si, najdeš tam citoslovce
              CITOSLOVCE vyjadřují zvuky(bum),
              emoce(jé, au), pokyny(hop).
      140/2 napiš věty a), b), c), d)
     
140/3 napiš, podtrhni určitá slovesa,
               zakroužkuj spojovací výrazy a
             doplň čárky (Před a, i, ani, nebo čárku nepíšeme  .)
M - 43/1 prohlédni si (Můžeme sčítat stejné kousky
             dortu. Musí být rozdělen na stejné dílky!!
             Potom horní část zlomku(čitatel) určuje
             počet dílků, když přidám další, přičtu ho.                              Dolní část zlomku se nemění, aby dílky
              zůstaly stejné!!!)
      43/2 jen si prohlédni sčítání zlomků
      43/3 napiš (Sečti pouze čitatele, jmenovatel
              zůstane stejný!!)
      43/4 napiš jen součet zlomků
      43/5 napiš jen příklad a odpověď
      43/7 napiš 2 příklady na písemné násobení
Vl - 55 číst
           Zápis do sešitu:
                      Jossef ll. - osvícenský panovník
Josef ll. pokračoval v pokrokových změnách své matky Marie Terezie. Chtěl "osvítit" lidi vědomostmi, aby se mohli lépe rozhodovat.
Zrušil nevolnictví, robota však zůstala, ale lidé se mohli stěhovat, vybrat si řemeslo, nadaní mohli studovat. Dal vyhlásit náboženskou svobodu. V církevních školách se studovalo zdarma.
 

 

Bruslení

Anglický jazyk - poslední týden

Last week :). Odevzdání úkolů je dobrovolné.

 

Moji milí žáci,                                               

 

máme před sebou poslední týden tohoto školního roku. Chtěla bych vám proto všem moc poděkovat za vaši celoroční práci. Velkou pochvalu maté také za to, jak jste zvládli vzdělávání na dálku. Nebylo to lehké, ale byli jste úžasní.

 

Přeji vám ty nejkrásnější prázdniny plné sluníčka, dobrodružství, nových kamarádů a zážitků :)! 

 

Milí rodiče,

 

nyní bych chtěla poděkovat také Vám. Děkuji za Vaši spolupráci i trpělivost. Situace, která nás v tomto školním roce potkala, byla nepředvídatelná a opravdu nelehká. Spousta z Vás pracovala, a přesto jste všichni skvěle spolupracovali a měli jste zájem hledat řešení, když bylo třeba.

 

Moc Vám za to děkuji a přeji Vám pohodové letní prázdniny plné sluníčka a dobré nálady :)!

Online AJ můžete procvičit:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

www.umimeanglicky.cz

www.duolingo.com

www.skolakov.eu

 

Procvič si How many arethere? - https://eduteach.es/videos/cartoons/how-many-are-there.html

Procvič si What do youlike? - https://eduteach.es/videos/cartoons/what-do-you-like.html

Poslouchej využití slovesa CAN, nezapomeň si říkat a překládat - http://www.kizclub.com/storytime/Ican/Ican2.html

 

Minulý týden jsme si napsali nová slovíčka – small, big, short, long, old, new. Jak Vám jdou? Zkuste v pracovním sešitě na str. 80 vyplnit cv. 1 (zaškrtni, co vidíš na obrázku) a cv. 2. A na konci sešitu vyplň str. D10.

Můj dobrovolný typ:

Koukni na předložky z pracovního listu str. 5, přečti si komiks na straně 2 a 3. Na obrázcích v komiksu jsou ptáčci, podívej se, kde jsou.  - https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/PLAY-ACTIVITY-SHEET-03-CZ.pdf


Happy summer!
Pavlína HudkováUčivo od 15.6.

Hello, 4.B!

Již se nám blíží konec školního roku a já všem posílám mnoho energie při plnění úkolů. Opsali jste si slovíčka CLOTHES? A učili jste se? Trénovali? Tady pár odkazů, kde můžeš procvičit, poslouchej a říkej nahlas. Odkaz 1. Skvělé na výslovnost je tento odkaz, holčičí oblečení, klučičí oblečení. A online procvičení oblečení ještě zde.

Úkol k odevzdání – vytiskni si pracovní list - https://www.anglomaniacy.pl/pdf/clothesPT1.pdf, vybarvi a napiš slovíčka. Pokud ti nejde tisk, využij Tvoje umění malování. A podobný úkol najdi v pracovním sešitě na konci str. D10 a pojmenuj oblečení.

A ještě si v tomto týdnu zkusíme porozumění textu. Přečti si vyprávění od Toma a Pavla. A zkus odpovědět na otázky. Vyprávění s obrázkem najdeš v souborech AJ.

Can Tom watch TV in his room?___

What is the name of the fish? ____

Who can listen to music in his room? ____

How many beds are there in Paul’sroom? ___

Where does Paul’s dog live? In the ____

A do  slovníčku si zapiš poslední slovíčka:

small                      malý

big                          velký

short                      krátký

long                       dlouhý 
old                         starý

new                       nový

Have a nice week

P.H.

Anglický jazyk od 15.6.

Učivo od 15.6.

Hello, 4.B!

Již se nám blíží konec školního roku a já všem posílám mnoho energie při plnění úkolů. Opsali jste si slovíčka CLOTHES? A učili jste se? Trénovali? Tady pár odkazů, kde můžeš procvičit, poslouchej a říkej nahlas. Odkaz 1. Skvělé na výslovnost je tento odkaz, holčičí oblečení, klučičí oblečení. A online procvičení oblečení ještě zde.

Úkol k odevzdání – vytiskni si pracovní list - https://www.anglomaniacy.pl/pdf/clothesPT1.pdf, vybarvi a napiš slovíčka. Pokud ti nejde tisk, využij Tvoje umění malování. A podobný úkol najdi v pracovním sešitě na konci str. D10 a pojmenuj oblečení.

A ještě si v tomto týdnu zkusíme porozumění textu. Přečti si vyprávění od Toma a Pavla. A zkus odpovědět na otázky. Vyprávění s obrázkem najdeš v souborech AJ.

Can Tom watch TV in his room?___

What is the name of the fish? ____

Who can listen to music in his room? ____

How many beds are there in Paul’sroom? ___

Where does Paul’s dog live? In the ____

A do  slovníčku si zapiš poslední slovíčka:

small                      malý

big                          velký

short                      krátký

long                       dlouhý 
old                         starý

new                       nový

Have a nice week

P.H.

Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky