logotyp

IV.A

Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Pellerová

Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Pellerová
Kontakt: 723 153 834  pellerova@zs-zasmuky.cz
Konzultační hodiny:  úterý 12.05-12.35 po tel. domluvě

18.10. výlet- zámek Loučeň
Předpokládaný odjezd je v 7:45 hod a příjezd ve 13.45 hod. S sebou svačinu a pití. Kapesné dle uvážení-suvenýry

Domácí příprava, úkoly 12.10.2020

Testování žáků- informace pro žáky a zákonné zástupce

 

Proces samoodběru odkaz na video

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, žáci zdravotnické roušky, s vyjímkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice
 • Během testování se musí větrat
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru
 • Každý žák obdrží jednu  testovací sadu
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů pedagoga
 • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu
 • Dohlížející pedagog kontroluje správnost provedení samoodběru
 • Testovaný podle pokynů pedagoga sám pokračuje vyhodnocením testu
 • Dohlížející pedagog spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky ( odchází do šatny se přezout)
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a žák je poslán do izolační místnosti
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový testovací
 • Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout
 • V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce ( který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy
Alena Bernardová, ředitelka

PŘÍRODOVĚDA: Ing. EDITA PETROVÁ

Vážení rodiče,
     pod tímto odkazem "PŘÍRODOVĚDA" vám budu vkládat názvy jednotlivých témat daného týdne, které probereme, referáty žáků, projektové dny a upozornění na písemné práce atd.
TÉMA pro tento týden: 18.10.-22.10.2021
-kdo ještě nemá dolepené listy v sešitě, má poslední možnost tento týden získat malou jedničku
- každý ve třídě si vylosoval téma referátu, seznam nechám ve třídě na nástěnce a včas budu informovat přípravu na vypracování 
- vyzkoušíme si společně malý kvíz na tabuli formou soutěže a zopakujeme si něco o podzimu (str. 23-25)
- řekneme si něco o významu žížaly a třeba i malou pitvu zkusíme
Prosím o vylisování listu jitrocele nebo pampelišky nebo akátu nebo menší list kaštanu (vlepíme si ho do sešitu) 

Prosím o dohled sešitů, zda je obalený a mají vloženou podložku na psaní
Kontakt:
723979739,    petrova@zs-zasmuky.cz
                                                             Děkuji Petrová

ANGLICKÝ JAZYK - MGR. HOUDKOVÁ

Vážení rodiče,
níže naleznete informace k výuce předmětu Anglický jazyk v mé skupině. Prosím, sledujte s dětmi tuto stránku pravidelně, abyste byli řádně informováni. V případě potřeby mě kontaktujte na emailové adrese houdkova@zs-zasmuky.cz.
                                                                                                                                        Mgr. Eva Houdková

 

CO SE UČÍME?
TÝDEN 18. - 22. 10.
NÁPLŇ VÝUKY 
 • Čas: učebnice str. 16, prac. sešit str. 12

 • Celá hodina; učebnice str. 17, prac. sešit str. 13

 • Výslovnost, říkanka "Nine limes..."; učebnice str. 18, prac. sešit str. 14

 • Čtení s porozuměním "Don't be late"; učebnice str. 19, prac. sešit str. 15
DOMÁCÍ ÚKOLY
 • 20. 10. AJ - prac. sešit str. 13/celá, na 22. 10.

 • 20. 10. AJ - prosím, kdo má doma dětské hodiny (papírové, dřevěné), přinést, na 22. 10.
PROCVIČOVÁNÍ 


 • Jak se řekne celá hodina procvičuj zde, tu, tady, na tomto odkazu, na této stránce (apostrof, který potřebuji k napsání "o'clock" napíšu dvěma způsoby: 1. držím SHIFT a stisknu klávesu zcela vpravo v prostřední písmenkové řadě, poté píšu dál, nebo 2. držím ALT a zadám na číselné klávesnici 0146)
KE STAŽENÍ
 • Pod tabulkou naskenované strany pracovního sešitu (1. lekce)

 • Pod tabulkou abeceda ve dvou variantách


 • Pod touto tabulkou slovní zásoba "Pokyny"

 • Pod touto tabulkou slovní zásoba "Čas"
DULEŽITÁ SDĚLENÍ
 
 • Seznam pomůcek potřebných v hodině AJ je nalepený na první straně v sešitě, prosím dohlédněte, aby děti měly podepsanou učebnici, pracovní sešit (až bude), nadepsaný sešit (544, případně 524) a pořiďte slovníček (ideálně sešit ve formátu A5 s tvrdými deskami a linkami uvnitř)

 • Prosím zajistit, aby děti měly po ruce, pokud možno v penále, lepidlo v tyčince a nůžky

 • Až začneme probírat učivo, prosím pomoci dětem s procvičováním na výše uvedených odkazech - v případě cvičení na "liveworksheets.com" po splnění úkolu dát "finish" a poté "check my answers", zobrazí se počet bodů, např. 8/10 (8 z 10")

 • VELICE PROSÍM RODIČE, KTEŘÍ MAJÍ MOŽNOST, ABY DAROVALI PAPÍRY NA TISK A KOPÍROVÁNÍ MATERIÁLŮ, O TUTO POTŘEBNOU POMOC. SAMI TAK PŘISPĚJETE K DALŠÍMU ZKVALITNĚNÍ VÝUKY, KTERÁ BUDE OBOHACENA I JINÝMI MATERIÁLY. UVÍTÁM I PAPÍRY Z JEDNÉ STRANY POTIŠTĚNÉ, PŘIČEMŽ DANOU POTIŠTĚNOU STRANOU BUDEME VŽDY PRACOVNÍ LIST LEPIT DO SEŠITU (A PŮVODNÍ TISK TAK NEBUDE VIDĚT).

 • Dne 9. 9. jsem naskenovala a pod tuto tabulku vložila 1. lekci pracovního sešitu. Stáhněte si, případně vytiskněte, pokud chcete.

 • Dne 22. 9. jsem do řádku "ke stažení" vložila odkaz, pomocí něhož si stáhnete poslechy k učebnici.

ANGLICKÝ JAZYK - ING. JAROLÍMKOVÁ

Vážení rodiče,
níže naleznete informace k výuce předmětu Anglický jazyk v mé skupině. Prosím, sledujte s dětmi tuto stránku pravidelně, abyste byli řádně informováni. V případě potřeby mě kontaktujte na emailové adrese jarolimkova@zs-zasmuky.cz.
                                                                                                                                   Ing. Jana Jarolímková

 

CO SE UČÍME?
TÝDEN 18. -22.10.
NÁPLŇ VÝUKY
 • Čas (slovní zásoba "morning, afternoon, evening, second, minute, hour")
 • Gramatika: "What time is it?" 
DOMÁCÍ ÚKOLY
 • Opakovat slovíčka (případně dopsat do slovníčku!) - testík 19.10. + kontrola sešitu
 • Počítání (1-30)
 • Procvičovat spelování (jméno, příjmení, oblíbené zvíře) a abecedu
PROCVIČOVÁNÍ 
KE STAŽENÍ
 • Pod tabulkou ke stažení naskenované stránky pracovního sešitu (1. lekce)

 • Pod touto tabulkou abeceda ve dvou provedeních

DULEŽITÁ SDĚLENÍ
 • Prosím o sledování také "jiných sdělení" v žákovské knížce: sdělení o učebnici + pracovním sešitě, dále o prodlení dodání pracovních sešitů a zapůjčení DVD tomu, jehož zákonný zástupce zaškrtl "ano"

 • Seznam pomůcek potřebných v hodině AJ je nalepený na první straně v sešitě, prosím dohlédněte, aby děti měly podepsanou učebnici, pracovní sešit (až bude), nadepsaný sešit (544, případně 524) a pořiďte slovníček (ideálně sešit ve formátu A5 s tvrdými deskami a linkami uvnitř)

 • Prosím zajistit, aby děti měly po ruce, pokud možno v penále, lepidlo v tyčince a nůžky

 • Až začneme probírat učivo, prosím pomoci dětem s procvičováním na výše uvedených odkazech - v případě cvičení na "liveworksheets.com" po splnění úkolu dát "finish" a poté "check my answers", zobrazí se počet bodů, např. 8/10 (8 z 10)

 • VELICE PROSÍM RODIČE, KTEŘÍ MAJÍ MOŽNOST, ABY DAROVALI PAPÍRY NA TISK A KOPÍROVÁNÍ MATERIÁLŮ, O TUTO POTŘEBNOU POMOC. SAMI TAK PŘISPĚJETE K DALŠÍMU ZKVALITNĚNÍ VÝUKY, KTERÁ BUDE OBOHACENA I JINÝMI MATERIÁLY. UVÍTÁM I PAPÍRY Z JEDNÉ STRANY POTIŠTĚNÉ, PŘIČEMŽ DANOU POTIŠTĚNOU STRANOU BUDEME VŽDY PRACOVNÍ LIST LEPIT DO SEŠITU (A PŮVODNÍ TISK TAK NEBUDE VIDĚT).

 • Dne 9. 9. jsem naskenovala a pod tuto tabulku vložila 1. lekci pracovního sešitu. Stáhněte si, případně vytiskněte, pokud chcete.

 • Dne 22. 9. jsem do řádku "ke stažení" vložila odkaz, díky němuž si stáhnete poslechy k učebnici.

NÁSTĚNKA

Přijmeme vedoucí školní jídelny, nástup od 1.12. 2021.
Přihlášky se životopisem zasílejte na
reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy