logotyp

IV.A

Karanténa třídy

Dopis pro rodiče z KHS 4.ADopis pro rodiče z KHS 4.A

Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Pellerová

Kontakt723 153 834  pellerova@zs-zasmuky.cz
Konzultační hodiny:  úterý 12.05-12.35 po tel. domluvě

TŘÍDNÍ SCHŮZKY pro všechny rodiče žáků se konají dne 20. 4. 2022  ve třídě IV.A od 15.30 do 16.00 hod.
V době od 16.00 do 17. 30 hod. budou probíhat individuální informace o prospěchu.


Ve dnech 2. a 3. 6. proběhne na naší škole společné fotografování tříd.

 

Testování žáků- informace pro žáky a zákonné zástupce

 

Proces samoodběru odkaz na video

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, žáci zdravotnické roušky, s vyjímkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice
 • Během testování se musí větrat
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru
 • Každý žák obdrží jednu  testovací sadu
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů pedagoga
 • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu
 • Dohlížející pedagog kontroluje správnost provedení samoodběru
 • Testovaný podle pokynů pedagoga sám pokračuje vyhodnocením testu
 • Dohlížející pedagog spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky ( odchází do šatny se přezout)
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a žák je poslán do izolační místnosti
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový testovací
 • Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout
 • V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce ( který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy
Alena Bernardová, ředitelka

PŘÍRODOVĚDA: Ing. EDITA PETROVÁ

PŘÍRODOVĚDA: Ing. EDITA PETROVÁ
Vážení rodiče,
     pod tímto odkazem "PŘÍRODOVĚDA" vám budu vkládat názvy jednotlivých témat daného týdne, které probereme, referáty žáků, projektové dny a upozornění na písemné práce atd.
TÉMA pro tento týden: 23.5.-27.5.
Dokončení projektů společenstev živé přírody
NEŽIVÁ PŘÍRODA-HORNINY A NEROSTY (str.76-79)-dopíšeme zápisy
Začneme pracovat na společných projektech společenstvech-přinést potřebné materiály, knížky, obrázky atd.

Pokud se nedostanete přes učebnu na meet (online hodinu), zde máte odkaz:
https://meet.google.com/vbf-wdit-yyf

Dole v příloze vám budu vkládat zápisy nebo přímo v učebně přírodovědy
Prosím o dohled sešitů, zda je obalený a mají vloženou podložku na psaní
Kontakt:
723979739,    petrova@zs-zasmuky.cz
                                                             Děkuji Petrová

ANGLICKÝ JAZYK - MGR. HOUDKOVÁ


Vážení rodiče,
níže naleznete informace k výuce předmětu Anglický jazyk v mé skupině. Prosím, sledujte s dětmi tuto stránku pravidelně, abyste byli řádně informováni. V případě potřeby mě kontaktujte na emailové adrese houdkova@zs-zasmuky.cz.
                                                                                                                                        Mgr. Eva Houdková

 

CO SE UČÍME?
TÝDEN23. - 27. 5.
NÁPLŇ VÝUKY
 • Čtení s porozuměním, skupinový projekt "Care for the environment"; uč. str. 89, prac. seš. str. 71

 • Čísla 10 - 100, dobrovolně až 1 000; uč. str. 90, prac. seš. str. 72

 • Otázka "How many... are there?" s odpovědí "There are..."; uč. str. 91, prac. seš. str. 73

 • Reálie - Thajsko; uč. str. 92, 93, prac. seš. str. 74


DOMÁCÍ ÚKOLY
 
 • 25. 5. AJ - pracovní list, obtáhnout, vybarvit, doplnit slovem výsledek do věty, na 27. 5.

 • 27. 5. AJ - pracovní sešit str. 73, dokončit, kdo nestihl ve škole, na 31 .5.
PROCVIČOVÁNÍ  
 • Procvičuj fráze "I go/don't go... by..." a "He/she goes/doesn't go... by..." např. zde nebo tady, případně na tomto odkazu


 • Čísla do 1 000  můžeš procvičovat zde, tu, tady
KE STAŽENÍ
 

 • Na tomto odkazu si můžete stáhnout poslechy k učebnici (volte "stáhnout pomalu zdarma", není třeba žádná registrace)

 • Pod tabulkou slovní zásoba ke dnům v týdnu ("before", "after", "between")

 • Pod tabulkou slovní zásoba uč. str. 78

 • Pod tabulkou slovní zásoba uč. str. 81

 • Pod tabulkou slovní zásoba Reálie - Austrálie
DULEŽITÁ SDĚLENÍ
 
 • Prosím dbát na to, aby děti měly po ruce, pokud možno v penále, lepidlo v tyčince a nůžky.

 • Až začneme probírat učivo, prosím pomoci dětem s procvičováním na výše uvedených odkazech - v případě cvičení na "liveworksheets.com" po splnění úkolu dát "finish" a poté "check my answers", zobrazí se počet bodů, např. 8/10 (8 z 10").

 • Dne 22. 9. jsem do řádku "ke stažení" vložila odkaz, pomocí něhož si stáhnete poslechy k učebnici.

ANGLICKÝ JAZYK - ING. JANA JAROLÍMKOVÁ

 
Vážení rodiče,
níže naleznete informace k výuce předmětu Anglický jazyk v mé skupině. Prosím, sledujte s dětmi tuto stránku pravidelně, abyste byli řádně informováni. V případě potřeby mě kontaktujte na emailové adrese jarolimkova@zs-zasmuky.cz.
                                                                                                                                   Ing. Jana Jarolímková

 

CO SE UČÍME?
TÝDEN 23. 5. - 27. 5.
NÁPLŇ VÝUKY
 • Věty typu "I go.../I don't go..." a "He/she goes.../doesn't go..."; uč. str. 87, Workbook str. 69Výslovnost ue, ew; uč. str. 88, Workbook str. 70
 • Čtení s porozuměním, uč. str. 89, Workbook str. 71
 • Čísla 10 - 100, uč. str. 90, Workbook str. 72
DOMÁCÍ ÚKOLY
 • 21. 5. - Dopsat slovíčka do slovníčku - kontrola 24. 5.! 
 • 25. 5. - Workbook str. 71, nakresli do sešitu 3 obrázky - příroda, dopravní prostředek znečisťující ovzduší a dopr.prostředek,který nejméně škodí život. prostředí - na pátek 27. 5.
PROCVIČOVÁNÍ 
 • Procvičuj fráze "I go/don't go... by..." a "He/she goes/doesn't go... by..." např. zde nebo tady, případně na tomto odkazu 

KE STAŽENÍ
 • Pod tabulkou naskenované strany pracovního sešitu (1. lekce)
 •  
 • Pod tabulkou slovní zásoba "Koníčky"
 •  
 • Pod tabukou slovní zásoba "Koníčky - rozšíření I."
DULEŽITÁ SDĚLENÍ
 •  Dne 22. 9. jsem do řádku "ke stažení" vložila odkaz, díky němuž si můžete stáhnout poslechy k učebnici.
 •  
 • Prosím, dohlédněte, aby děti nosily nůžky a lepidlo.

PŘÍRODOVĚDA

ČERTICE ZE 4. A

NÁSTĚNKA

2.-3.6. Focení
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy