Jméno:
Heslo:

IV.A

Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Pellerová

Rozvrh

Vstup do budovy12345Polední přestávka67
7:1507:35 08:2008:30 09:1509:25 10:1010:25 11:1011:20 12:0512:05-12:45 12:45-13:0013:00 13:4513:55 14:40
PondělíČj

M
Čj

 
  
ÚterýAj
M VlČj Tv   
Středa M Čj HvVl
 Aj 
Čtvrtek ČjM Vv Vv
   
Pátek Čj MČjAj Tv
 


Anglický jazyk

Videa scének

Aktuální učivo: Unit 8 - Do you play the recorder? Yes, I do. No, I don´t.
                         

Učební plán -  duben 2019 
 Slovíčka (odkaz)   Překladač (Přeloží písemně i verbálně.)                              Učivo
Unit 8 - Australia
Slovní zásoba (vocabulary):
hudební nástroje, dny v týdnu
Mluvnice (grammar): "Do you play...? I play the trumpet on Mondays. Does he play...?"
Výslovnost (features phonics):
"oa, ow"
píseň (song) "Action Girl"
Values /výchovný potenciál/: Hraj na hudební nástroj. Pomáhej kamarádům.


Domácí úkoly
24.4. zapsat nová slovíčka, naučit se scénku Unit 8, Lesson 4
na 5.4. projekt str.73 (Namaluj svůj dům a nauč se "This is my house. Come and play at my house. I´d love to. OK. Thank you.
na 29.3. scénka Unit 7
25.3. do školního (English) učebnice str. 109, Unit 7, Lesson 2 - kontrola práce v hodině, případně dodělat doma
na 13.3. projekt (uč. 63/1), pracovní sešit do s. 51 + D6, případně dodělat do sešitu English učebnice str. 64 (kontrola)
na 27.2.: učebnice s. 108, Unit 6 (7 vět).
na 26.2.:
Obědvám ve 12.00 dopoledne.
Uklízím ve 2.00 odpoledne.
Toto jsou papriky a tamto jsou brambory.

Rád tancuji, ale nerad pracuji.
(Úkol bude opět na známku. Pokud bude chybět podpis rodiče, bude jako test v hodině.)
 
na 22.2. scénka s. 59 (Žáci se naučí všechny role a na začátku hodiny budou rozlosování.)
na 20.2.:
Vstávám v 6 ráno.
Večeřím v 8 večer.
Tamto jsou fazole.
Toto jsou sušenky.
Rád zpívám.
Nerad čtu.

pracovní sešit str. 44 + D6
I am fine.
You are nine.
He is here.
She is three.
It is black.
We are sad.
They are fat.

učebnice str. 54 celá, pokud někdo nestihl ve škole do sešitu English
na 29. 1. scénka Unit 5, Lesson 4
na 25.1. pracovní sešit do str. 37
v pátek test na slovíčka
- pořídit si testový sešit

Test na slovíčka jednou týdně.
Ostatní úkoly si žáci zapisují do svých úkolníčků.
Poznámky
- sešity: Vocabulary (slovníček; stačí z loňska), English (školní), Tests (testový sešit), Homework (domácí), Practice Book (pracovní sešit) - cena 170,- včetně plastového obalu
- mazací tabulka, fix, hadřík

Převážnou část hodiny mluvíme pouze anglicky. (česky pouze písemné vzkazy na stírací tabulku a školní tabuli a ústní zhodnocení na konci hodiny)
Možnost konzultace v pondělí od 12.30 do 13.30 pro žáky i rodiče. Žáci si mohou pořídit cvičný sešit na práci navíc (překlad vět, procvičování mluvnice).
Koncepce výuky:
1 unit = přibližně 1 měsíc
1. úvod hodiny - opakování formou her a soutěží, 1x týdně test na slovíčka, na konci každé Unit shrnující test.
2. hlavní část hodiny - nová látka (práce s učebnicí, CD a interaktivní tabulí)
a) nová slovní zásoba
b) mluvnice (na stránce je vždy žlutý odkaz)
c) dramatizace komiksového příběhu
d) reálie, projekt, konverzace (základní komunikační fráze)
3. Zápis slovíček.
V učebnici chybí přehled slovní zásoby.Proto zde budu průběžně aktualizovat přehled veškerých nových slovních výrazů i s českým překladem.
Domácí úkoly vyplývají z každé hodiny (formy DÚ: projekt, scénka, písemný, pracovní sešit, ústní procvičování slovíček)

Google Earth (užitečná aplikace do počítače nejen na AJ, umožňující orientaci na naší planetě v 3D zobrazení)

What are these?

Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy