Jméno:
Heslo:

III.B

Vítejte na stránce třídy 3.B

Vítejte na stránce třídy 3.BDobrý den, jsme třída 3.B. Je nás 22, 12 chlapců a 10 děvčat. Měli bychom ještě zmínit Pepču- je sice plyšový a pořád všecko plete, ale je s ním veliká legrace. Je to maňásek a při vyučování nás občas obveseluje.

video - bruslení (fotografie viz 3.A)

Kontakt, rozvrh hodin, aktuality

Ing. Věra Veselá - třídní učitelka

Telefon:  723 712 130

email:  veravesela.272@centrum.cz     vesela@zs-zasmuky.cz

Konzultační hodiny: pátek 8.20 - 9.15 (třetí dveře od naší třídy 3.B) ROZVRH šk. rok  2018 - 2019

          3.B

       1. hod.

     2. hod.

      3. hod.

  4. hod.

      5. hod.

PONDĚLÍ

Čj

    M

 Prv

 Čt

Aj

ÚTERÝ

Čj

 Tv


M
 

 Čt

 Hv

STŘEDA

 M

 Aj

 Čj


 Čt

ČTVRTEK

 Tv

ČJ

 M

Prv

 
Čt

PÁTEK

 M

Aj

 Čj

Prv

 Vv

 
Pracovní činnosti - Mgr. Zuzana Literová
Anglický jazyk  - Mgr. Lucie Šebková
Výtvarná výchova - Mgr. Hana Škarková
Čj, M, Prv, Tv, Hv - Ing. Věra Veselá


Aktuality


o   Žáci mají k dispozici osobní skříňky ve třídě.
   
Č
lenka školské rady za rodiče- pí.Petra Ouředníková (775 215 418)


o  Nová pravidla: zapomenutí žákovské knížky  .....  2 kázeňské body
                                ztráta žákovské knížky  .....  důtka ředitelky školy


Od listopadu je možnost pro žáky čekat na začátek vyučování v
    šatně.


o  24.4. 2019 bude pedagogická rada a třídní schůzky.

o  V úterý 9.4. jedeme do divadla na Kubula a Kuba Kubikula.
     Vybírá se 100Kč.

Učivo a domácí úkoly

   Učivo v týdnu 15.4. - 18.4. 2019

Čj -
Vyjmenovaná slova po v (108 - 110)
M - Násobení a dělení mimo obor násobilek -
      násobení násobků deseti (19 - 21)
       
Prv - Pozorování v přírodě - u lidských obydní (22)      
Aj -  Unit 8 - There´s a pool. There isn´t a zoo.       domácí úkol na pátek 12.4. pracovní list!!!!
         slovíčka (odkaz)
Plán učiva
- duben 2019
Slovíčka (odkaz)    Překladač (Přeloží písemně i verbálně.)


Učivo
Unit 8: "the UK"
Slovní zásoba (vocabulary):
části města, budovy, krajina a její jednotlivosti
Mluvnice (grammar): "There is/isn´t...Is there...?"
Výslovnost (features phonics):
"ss, ff"
píseň (song) "Way up high"
"Values" (výchovné cíle): Nezahazuj odpadky. Spolupracuj s ostatními."
(mezipředmětové vztahy): environmentální výchova, spolupráce

Učit se nová slovíčka a opakovat! 
     :-)
jednou za týden test


 Poznámky
- sešity: Vocabulary (slovníček), English (školní), Homework (domácí), Practice Book (pracovní sešit) - cena 170,- včetně plastového obalu, Tests (pětiminutovky)
- mazací tabulka, fix, hadřík

Převážnou část hodiny mluvíme pouze anglicky. (česky pouze písemné vzkazy na stírací tabulku a školní tabuli a ústní zhodnocení na konci hodiny)
Žáci si mohou pořídit cvičný sešit na práci navíc (překlad vět, procvičování mluvnice).
Koncepce výuky:
1 unit = přibližně 1 měsíc
1. úvod hodiny - opakování formou her a soutěží, 1x týdně test na slovíčka, na konci každé Unit shrnující test.
2. hlavní část hodiny - nová látka (práce s učebnicí, CD a interaktivní tabulí)
a) nová slovní zásoba
b) mluvnice (na stránce je vždy žlutý odkaz)
c) dramatizace komiksového příběhu
d) reálie, projekt, konverzace (základní komunikační fráze)
3. zápis slovíček
V učebnici chybí přehled slovní zásoby.Proto zde budu průběžně aktualizovat přehled veškerých nových slovních výrazů i s českým překladem.
Domácí úkoly vyplývají z každé hodiny (formy DÚ: projekt, scénka, písemný, pracovní sešit, ústní procvičování slovíček)Google Earth (užitečná aplikace do počítače nejen na AJ, umožňující orientaci na naší planetě v 3D zobrazení)              Domácí úkoly


15.4.

M - 16/47 (4 sloupky bez kontrol)
Prv - 22 číst, PL 8a) vyplnit


16.4.
Čj - 109/3 (předpony zatrhnout zeleně-
       vy/trhnout, ...)
17.4.
Aj -
zapsat nová slovíčka (viz odkaz)
M - 21/13 (3 sloupky)

V úterý 23.4. píšeme test z M - opakování dostaly děti na PL.


Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy