Jméno:
Heslo:

III.A

stranka-iii-a-51
 Informace pro rodiče

Třídní učitelka: Mgr. Lucie Šebková (lucseb@outlook.cz)
Konzultační hodiny každé pondělí (12.15-13.15), nebo individuálně po předchozí domluvě
.

Moje desatero

Akce
Fotografie: společná 25,-, jednotlivci 20,-
Počet: Eliška 7, Elen 13, Bára 7, Tom K. 6, Domča 5, Ondra 8, Péťa 5, Marťa 6, Lucka 2, Vojta 3, Honza 7, Kuba 5, Míša 3, Jirka 1, Tom N. 1
7. 6. Spaní ve škole 
Video - spaní ve škole
20.6. Den otevřených dveří (kostým)
Zakončení školního roku - Zvažuji cyklovýlet po naučné stezce do Kouřimi (helma, seřízené kolo). Rodiče by museli zajistit bezpečné předání dětí s koly před i po akci. Zajištěn by byl zdravotník a další doprovod schopný servisu kol. Navštívili bychom kouřimské náměstí. Předpokládaný návrat kolem 15.00.

video

Domča s Kubou v akci
Bára s Daníkem v akci
Eliška s Vojtou v akci
Cesta na toušický most
Rozvrh

  1.2. 3. 4.5. 
 Od-do7.35-8.208.30-9159.25-10.10 10.25-11.1011.20-12.05               12.15-13.15                            
 PondělíČJ AJMČJPRVkonzultační hodiny
 ÚterýMČJAJLV VV 
 StředaČJ PRVTV M PČ 
 ČtvrtekČJ AJ ČJ MHV 
 PátekPRVTVČJ M LV 
Pozn.: LV - zkratka Literární výchova

Aktuálně
Domácí úkoly: pondělí, středa - z matematiky; úterý, čtvrtek - z českého jazyka
Český jazyk a literatura
- slovní druhy
- sloh: názvy obchodů, slova protikladná 
K hodnocení pravopisných cvičení a diktátů: 0-1 chyba známka 1, 2-3 chyb známka 2, 4-5 chyb známka 3, 6-8 chyb známka 4. Na prvním stupni je považováno za chybu kromě chyb pravopisných chyba v diaktritických znaménkách (háčky, čárky), v rozdělení slov na konci řádku a v interpunkci (tečka, otazník a vykřičník na konci věty). Všechny děti svou práci odevzdávají, až když mají hotovo. Jsou vedeni k tomu, aby si ji nejdříve pečlivě zkontrolovaly (často tuto fázi odbývají) a žáci s PPP píšou zkrácenou formu diktátu (ve 3. třídě se považuje za přiměřené 5 vět, zkrácená verze jsou věty 3).
                       improvizované scénky
Anglický jazyk
- Shrnutí, příprava na pololetní práci                                    
Matematika
                                           Matematický klokan
Prvouka


Červen 2019
    
  na 12.6. pracovní list (křížovka)
na 7.6. pracovní listy
Na 4. 6. učebnice 123/2
Na 29.5. pracovní list
Na 22.5. pracovní list Přídavná jména
Na 16.5. učebnice str. 115, cv. 8a (tři řádky)
Na 3.5. 110/6,7

Na 24.4. prac. list (Z prvních dvou vět utvoř souvětí a přepiš do větného vzorce.)
Na 23.4. pracovní list

Děti dostaly cvičnou prověrku z čj jako domácí úkol na 12.4. dobrovolně nebo na 15.4. povinně.

na 4.4. vyjmenovaná slova po "V"

na 29.3. učebnice 97/5 1. řádek - Vypiš pod sebe všechna podstatná jména a slovesa a urči u nich mluvnické kategorie (podstatné jméno - rod, životnost, číslo a pád, sloveso - osoba, číslo, čas)

na 20. 3. veškerá dosavadní vyjmenovaná slova ústně

na 26.3. vyjm. slova po "S" plus podvojný deník 1 zápis

na 13.3. učebnice str. 85, cvičení 6 (ústně jsme dělali ve škole) - Vyber z každého řádku jedno slova a vymysli s ním větu.
na 11. 3. 82/5 (poslední tři řádky) a dobrovolný: Urči pády u libovolného textu (např. 83/3)
na 28. 2. učeb. str. 82, cv. 5 (první 3 řádky)

na 20. 2. učebnice str. 79, cv. 5

Naučit vyjmenovaná slova po "p" a zopakovat po "b,l,m" na známku.

Děti dostaly na výběr, který úkol budou mít na doma a který si vypracují ve škole. Vše bude kontrolováno ve středu 13. 2.:
- Popis hračky do sešitu sloh:
1. Jak se hračka jmenuje a jak je velká?
2. Z čeho je vyrobena?
3. Popiš části, ze kterých se hračka skládá.
4. Jak si s hračkou hraji?
5. Proč ji mám rád/a?
- 2 pracovní listy s doplňovačkami

na 6. 2. pracovní list
na 5. 2. umět vyjmenovat vyjmenovaná po "m"
29. 1. pracovní list (mluvnické kategorie)
čítanka str. 72-73
21. 1. na fólii urči pády u podstatných jmen str. 63, cv. 4
22. 1. Urči mluvnické kategorie: do Zásmuk, o pohádce, u lékaře, tužkou, pro maminku, s dětmi, ke zvířatům


Žáci si zapisují sami do úkolníčku..

Sešit školní a domácí, diktátový sešit, stírací tabulka, fix a hadřík
kartičky i, í, y, ý, "Ypsilonek"(pracovní list v deskách, kam si děti píší chybně napsaná vyjmenovaná slova v diktáteh).
Literaturabajky, dobrodružné příběhy pro děti, poezie pro děti
RWCT zejména Klíčová slova, Čtení s předvídáním, Poslední slovo patří mně, Trojitý deník,Pravda nebo ležrecitace str. 92
na úterý 12. 2. čítanka s. 78-80 (opět testík)
na pátek 8.2. čítanka s. 70-71 (prověření formou testíku)

Každé úterý a pátek jeden zápis do  podvojného deníku.

Čtenářův blog - referát o knize - uzávěrka 18. 6. 2019
 - sešit Literatura a sloh, podvojný deník(ukázka).
Čtenářský deník - Žák si vybere každé čtvrtletí minimálně jednu knihu ze seznamu četby projektu. Čtení pomáhá.
Může samozřejmě přečíst i více knih, a to zcela podle vlastního výběru i z jiných zdrojů. Čtenářský deník bude formou portfolia.
Čtenářův sympatický rádce
(přehled oceněné dětské literatury aj.)

Anglický jazyk

 Unit 10: "Japan"
Slovní zásoba (vocabulary):
nábytek, místnosti, "in, on, under"
Mluvnice (grammar): "The book is on the chair."
Výslovnost (features phonics):
"nk, ng"
"Values" (výchovné cíle): Buď pořádný a poslouchej maminku.
"Cross-curricular focus"

Převážnou část hodiny mluvíme pouze anglicky. (česky pouze písemné vzkazy na stírací tabulku a školní tabuli a ústní zhodnocení na konci hodiny)
Žáci si mohou pořídit cvičný sešit na práci navíc (překlad vět, procvičování mluvnice).
Koncepce výuky:
1 unit = přibližně 1 měsíc
1. úvod hodiny - opakování formou her a soutěží, 1x týdně test na slovíčka, na konci každé Unit shrnující test.
2. hlavní část hodiny - nová látka (práce s učebnicí, CD a interaktivní tabulí)
a) nová slovní zásoba
b) mluvnice (na stránce je vždy žlutý odkaz)
c) dramatizace komiksového příběhu
d) reálie, projekt, konverzace (základní komunikační fráze)
3. zápis slovíček
V učebnici chybí přehled slovní zásoby.Proto zde budu průběžně aktualizovat přehled veškerých nových slovních výrazů i s českým překladem.
Domácí úkoly vyplývají z každé hodiny (formy DÚ: projekt, scénka, písemný, pracovní sešit, ústní procvičování slovíček)
na 4. 6. projekt "Welcome to my home"
na 30. 5. scénka Unit 10
na 20. 5. projekt, viz učebnice str. 93 (Nakresli ovoce z naší země a popiš, např.: Třešně a jahody jsou ovoce z mojí země. Melouny a banány jsou moje nejoblíbenější.) ovoce.

na 16.5. učebnice str. 110, Unit 9, Lesson 6 (3 věty)
na 14.3. AJ scénka
na 30. 4. projekt "My favourite place" (str. 83)

na 23.4. scénka Unit 8 (Holky se naučí jen Cassie a kluci Jeffa spolu s nápisy, které budeme opravdu vyvěšovat v parku.)


na 4.4. projekt str. 73: Do sešitu English namaluj tradiční český kroj a napiš: "This is a traditional costume from Czech. It´s similar to traditional costume from Slovakia. It´s different from a traditional costume from India." Děti si mohou zvolit i porovnání s jinými zeměmi.

na 28.3. scénka Be clean (učebnice str. 69)

na 25.3. projekt (Děti dostaly předtištěnou kopii. V pondělí budou prezentovat před tabulí.)

na 21. 3. překlad do domácího sešitu:
1.  Jak se jmenuješ?
2. Kolik ti je?
3. Co je to?
4. Je to slon?

na 11. 3. dodělat pracovní sešit Unit 6 (včetně D6)

na 28. 2. projekt s. 63 (This is my favourite exotic animal. It is a/an...)
na 21. 2. scénka (miska a kočka na obrázku nebo jako hračky)
na 18. 2. říkanka str. 58, cv. 1
na 14. 2. pracovní sešit s. 44-45

učebnice celá strana 54 písemně v sešitě (původně práce v hodině, kdo nestihl nebo chyběl, dodělává doma)
na 5.2. obrázek na zvláštní papír učebnice str. 53 (Nakresli nebo vystřihni obrázek slavného místa v Čechách a popiš podle učebnice, např. "Prague is a famous place in my country.")

21. 1. do sešitu Homework učebnice str. 108, Unit 5, Lesson 2
22. 1. naučit báseň 48/1
29. 1. test - slovíčka
na 4. 2. scénka s. 49(naučit se jednu roli, kluci kluka a holky holku)

Učit se nová slovíčka a opakovat! 
     :-)
jednou za týden test

 - sešity: Vocabulary (slovníček), English (školní), Homework (domácí), Practice Book (pracovní sešit) - cena 170,- včetně plastového obalu, Tests (pětiminutovky)
- mazací tabulka, fix, hadřík
- DVD (Na konci roku vrátit i s učebnicí. Učebnice není bez DVD vratná!)

Slovíčka (odkaz)

Překladač
(Přeloží písemně i verbálně.)


Google Earth (užitečná aplikace do počítače nejen na AJ, umožňující orientaci na naší planetě v 3D zobrazení)

Matematika 
  
PrvoukaKrajina kolem nás, vzhled krajiny, světové strany
 Téma i cvičení k domácí přípravě mají žáci vždy napsané v úkolníčku.
Pracovní sešity vybírám každý pátek.
Hudební výchovahra na flétnu
hudební nástroje (klavír, kytara, ukulele, pikola, příčná flétna, panova flétna, zobcová f., hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, trubka, pozoun, tuba, helikon
písně: Starosti s muzikou, Kozel (Nohavica), Balada o dostihovém koni, Buráky, Okoř, Náměšť (Hutka), Marnivá sestřenice (S+Š), Zlatokop Tom (R. Harnisch)
Lidové písně: Dú Valaši, dú, Koulelo se, koulelo, Ach synku, Beskyde, Beskyde, Ej padá, padá rosička, Oči, černé oči, Běží liška k Táboru, Dívča, dívča, Když jsem byl malučký, Na tý louce zelený, Až já pojedu přes ten les, Když jsem jel do Prahy, Vyletěle holubička, Maličká su, Týnom, tánom
poslech:
Smetana, Dvořák, Janáček, Martinů
 Hudební poznatky: stupnice (melodie vzestupná a sestupná, zhudebňování říkadel v pentatonice), solmizační slabiky, notopis c1-g1, noty a pomlky (1/2, 1/4, 1/8), dynamika (crescendo, decrescendo), dvoudobý takt (těžká a lehká doba, taktování), hudební otázka a odpověď- sešit s notovou osnovou
- zpěvník (v žákovském portfoliu)
  - písně k táboráku
Výtvarná výchova
Výtvarná řada:
Moje oblíbená hračka - kašírování
 Komiks - uzávěrka 19. 2. (Jelikož jsme se tomuto tématu věnovali již třetí týden a musíme začít s novým projektem, žáci, kteří dosud komiks nedokončili, budou muset svůj výtvor dodělat doma.) měkký novinový papír na kašírování, lepenka, modelína nebo voskový papír (např. letáky) na formu
Pracovní činnosti   
Tělesná výchova   dvoje boty, jedny na ven a jedny do tělocvičny

 

 


Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy