Jméno:
Heslo:

III.A

Informace pro rodiče

Třídní učitelka: Mgr. Lucie Šebková (lucseb@outlook.cz)
Konzultační hodiny každé pondělí (12.15-13.15), nebo individuálně po předchozí domluvě
.

Moje desatero

Akce
24.4. Pedagogická rada a konzultační třídní schůzky
video
Kroužky od 1. 10.:
Buď fit (vl. podložka na cvičení) - pátek 12.30 - 13.30
Barvínek - středa 15.00 - 16.00
Keramika - úterý 12.45 - 14.15 (1x za 14 dní)
Pěvecký sbor "Pampelišky" - čtvrtek 12.10 - 12.55
 

Rozvrh
  1.2. 3. 4.5. 
 Od-do7.35-8.208.30-9159.25-10.10 10.25-11.1011.20-12.05               12.15-13.15                            
 PondělíČJ AJMČJPRVkonzultační hodiny
 ÚterýMČJAJLV VV 
 StředaČJ PRVTV M PČ 
 ČtvrtekČJ AJ ČJ MHV 
 PátekPRVTVČJ M LV 
Pozn.: LV - zkratka Literární výchova

Aktuálně
Domácí úkoly: pondělí, středa - z matematiky; úterý, čtvrtek - z českého jazyka
Český jazyk a literatura
- vyjmenovaná slova po "s", mluvnické kategorie sloves
- sloh: přirovnání, vyprávění osnovy: improvizované scénky
Anglický jazyk
- Unit 7: face
Matematika

Prvouka


Březen 2019
PředmětUčební plánDomácí úkolyPoznámky
Český jazykJazyková výchova:
vyjmenovaná slova po "p" a "s", slovesa (osoba, číslo, čas)
Komunikační a slohová výchova:
slova přejatá, přirovnání


na 20. 3. veškerá dosavadní vyjmenovaná slova ústně
na 26.3. vyjm. slova po "S" plus podvojný deník 1 zápis

na 13.3. učebnice str. 85, cvičení 6 (ústně jsme dělali ve škole) - Vyber z každého řádku jedno slova a vymysli s ním větu.
na 11. 3. 82/5 (poslední tři řádky) a dobrovolný: Urči pády u libovolného textu (např. 83/3)
na 28. 2. učeb. str. 82, cv. 5 (první 3 řádky)

na 20. 2. učebnice str. 79, cv. 5

Naučit vyjmenovaná slova po "p" a zopakovat po "b,l,m" na známku.

Děti dostaly na výběr, který úkol budou mít na doma a který si vypracují ve škole. Vše bude kontrolováno ve středu 13. 2.:
- Popis hračky do sešitu sloh:
1. Jak se hračka jmenuje a jak je velká?
2. Z čeho je vyrobena?
3. Popiš části, ze kterých se hračka skládá.
4. Jak si s hračkou hraji?
5. Proč ji mám rád/a?
- 2 pracovní listy s doplňovačkami

na 6. 2. pracovní list
na 5. 2. umět vyjmenovat vyjmenovaná po "m"
29. 1. pracovní list (mluvnické kategorie)
čítanka str. 72-73
21. 1. na fólii urči pády u podstatných jmen str. 63, cv. 4
22. 1. Urči mluvnické kategorie: do Zásmuk, o pohádce, u lékaře, tužkou, pro maminku, s dětmi, ke zvířatům


Žáci si zapisují sami do úkolníčku..

Sešit školní a domácí, diktátový sešit, stírací tabulka, fix a hadřík
kartičky i, í, y, ý, "Ypsilonek"(pracovní list v deskách, kam si děti píší chybně napsaná vyjmenovaná slova v diktáteh).
Literaturabajky, dětská poezie
RWCTna úterý 12. 2. čítanka s. 78-80 (opět testík)
na pátek 8.2. čítanka s. 70-71 (prověření formou testíku)

Každé úterý a pátek jeden zápis do  podvojného deníku.

Čtenářův blog - referát o knize - uzávěrka 16. 4. 2019
 - sešit Literatura a sloh, podvojný deník(ukázka).
Čtenářský deník - Žák si vybere každé čtvrtletí minimálně jednu knihu ze seznamu četby projektu Čtení pomáhá.
Může samozřejmě přečíst více knih, a to zcela podle vlastního výběru i z jiných zdrojů. Čtenářský deník bude formou portfolia.
Čtenářův sympatický rádce
(přehled oceněné dětské literatury aj.)

Anglický jazyk

 Unit 7: "India"
Slovní zásoba (vocabulary):
obličej, tělo
Mluvnice (grammar): "He/she/it has...Does it have...? Yes, it does. No, it doesn´t."
Výslovnost (features phonics):
"ll, zz "
píseň (song) "Happy body song"
"Values" (výchovné cíle): Dbej na hygienu.
"Cross-curricular focus" (mezipředmětové vztahy):


Převážnou část hodiny mluvíme pouze anglicky. (česky pouze písemné vzkazy na stírací tabulku a školní tabuli a ústní zhodnocení na konci hodiny)
Žáci si mohou pořídit cvičný sešit na práci navíc (překlad vět, procvičování mluvnice).
Koncepce výuky:
1 unit = přibližně 1 měsíc
1. úvod hodiny - opakování formou her a soutěží, 1x týdně test na slovíčka, na konci každé Unit shrnující test.
2. hlavní část hodiny - nová látka (práce s učebnicí, CD a interaktivní tabulí)
a) nová slovní zásoba
b) mluvnice (na stránce je vždy žlutý odkaz)
c) dramatizace komiksového příběhu
d) reálie, projekt, konverzace (základní komunikační fráze)
3. zápis slovíček
V učebnici chybí přehled slovní zásoby.Proto zde budu průběžně aktualizovat přehled veškerých nových slovních výrazů i s českým překladem.
Domácí úkoly vyplývají z každé hodiny (formy DÚ: projekt, scénka, písemný, pracovní sešit, ústní procvičování slovíček)
na 25.3. projekt (Děti dostaly předtištěnou kopii. V pondělí budou prezentovat před tabulí.)
na 21. 3. překlad do domácího sešitu:
1.  Jak se jmenuješ?
2. Kolik ti je?
3. Co je to?
4. Je to slon?

na 11. 3. dodělat pracovní sešit Unit 6 (včetně D6)

na 28. 2. projekt s. 63 (This is my favourite exotic animal. It is a/an...)
na 21. 2. scénka (miska a kočka na obrázku nebo jako hračky)
na 18. 2. říkanka str. 58, cv. 1
na 14. 2. pracovní sešit s. 44-45

učebnice celá strana 54 písemně v sešitě (původně práce v hodině, kdo nestihl nebo chyběl, dodělává doma)
na 5.2. obrázek na zvláštní papír učebnice str. 53 (Nakresli nebo vystřihni obrázek slavného místa v Čechách a popiš podle učebnice, např. "Prague is a famous place in my country.")

21. 1. do sešitu Homework učebnice str. 108, Unit 5, Lesson 2
22. 1. naučit báseň 48/1
29. 1. test - slovíčka
na 4. 2. scénka s. 49(naučit se jednu roli, kluci kluka a holky holku)

Učit se nová slovíčka a opakovat! 
     :-)
jednou za týden test

 - sešity: Vocabulary (slovníček), English (školní), Homework (domácí), Practice Book (pracovní sešit) - cena 170,- včetně plastového obalu, Tests (pětiminutovky)
- mazací tabulka, fix, hadřík
- DVD (Na konci roku vrátit i s učebnicí. Učebnice není bez DVD vratná!)

Slovíčka (odkaz)

Překladač
(Přeloží písemně i verbálně.)


Google Earth (užitečná aplikace do počítače nejen na AJ, umožňující orientaci na naší planetě v 3D zobrazení)

Matematika 
  
PrvoukaKrajina kolem nás, vzhled krajiny, světové strany
 Téma i cvičení k domácí přípravě mají žáci vždy napsané v úkolníčku.
Pracovní sešity vybírám každý pátek.
Hudební výchovahra na flétnu
hudební nástroje
píseň: "Rampouch" (Číhal, Vodňanský), "Šneček" ( lidová z Moravy, slova Hurník), "Takhle hop, hop, hop" (francouzská, slova Koutský), "Indián" (Jurkovič, Černík)
melodický doprovod, přízvučná a nepřízvučná doba v taktu, pentatonika, hudební otázka a odpověď, flétna
poslech:
Smetana - Z českých luhů a hájů, čínská hudba
 - sešit s notovou osnovou
- zpěvník (v žákovském portfoliu)
  - písně k táboráku
Výtvarná výchova
Výtvarná řada:
pohádkové bytosti, maska
 Komiks - uzávěrka 19. 2. (Jelikož jsme se tomuto tématu věnovali již třetí týden a musíme začít s novým projektem, žáci, kteří dosud komiks nedokončili, budou muset svůj výtvor dodělat doma.) 
Pracovní činnosti   
Tělesná výchova   dvoje boty, jedny na ven a jedny do tělocvičny

 

 


Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy