logotyp

II.A

        Cartoon Owl Clip Art
Vážení rodiče, vítám Vás na stránkách třídy 2.A, kde se budete pravidelně dozvídat informace o aktuálních zprávách týkajících se naší třídy.

Třídní učitelka Ing. Mgr. Jana Jarošová

kontakt: jarosova@zs-zasmuky.cz

konzultační hodiny: úterý 6.55 - 7.30

Informace pro rodiče

Na Tv budou děti chodit  ven, prosím, aby měly botasky nebo jinou sportovní obuv.
1.6. Pohádkový les
2. a 3.6. fotografování tříd


DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 23.5. - 27.5.2022
Jde pouze o domácí přípravu, pokud dítě je nepřítomné, sledujte i týdenní tématický plán.
  23.5.  Písemný úkol český jazyk str.96/2
            Čtení - str.124
            Prvouka učebnice- str.58-63 Opakování učiva 2.ročníku.
            Matematika - procvičujte násobení a dělení 2,3!!
  24.5.
  Písemný úkol matematika str.43/3
           
Čtení - str.125
 
25.5Písemný úkol - český jazyk str.96/4,5
                                     matematika - násobky 4, příklady na násobení 4

            Čtení - str.126
            Prvouka učebnice opakování, pracovní sešit opakování.
  26.5.  Písemný úkol - matematika str.46/1, naučit se nové příklady na dělení 4
            Čtení - str.127
  27.5.  Čtení -  čtení z vlastní knížky. Průběžně opakujeme učivo z českého jazyka, matematiky a prvouky. Připravujeme se na závěrečné prověrky. Je nutná domácí příprava.
            
           
       ROZVRH HODIN 2.A

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

PO

Čj

M

   Prv

Čtení

Psaní

 

7.35 – 11.10

ÚT

     Čj

     Tv

Čj

Tv

   M

Čtení

Psaní

 Pč

 

35          05

7      -   12

ST

Čj

M

   Prv

Čtení

Psaní

 Vv

35          05

7     -     12

ČT

Čj

      M

   Tv

Čtení

Psaní

 

35          10

7     -     11

Čj

M

   Hv

Čtení

Psaní

 

 

35       10

7    -     11

 


Týdenní plán

TÝDENNÍ  PLÁN     Týden 23.5. - 27.5.2022
 
ČESKÝ JAZYK - Párové souhlásky na konci slova (b-p,d-t,ď-ť)
Nácvik plynulého čtení s porozuměním.
Psaní tiskacích písmen abecedy.
(Český jazyk str.96-98,pracovní sešit 2 str.16/2,17/6,7. Čítanka str.124-129, Písanka 2 str.29-30). Písemná cvičení z učebnice českého jazyka (v době nepřítomnosti dítěte) provádějte do cvičného sešitu, ostatní cvičení ústní formou Čj str.96/2,7, 97/2,5. Ostatní cvičení ústní formou.

MATEMATIKA-  Geometrické tvary. Orientace v prostoru. Násobení 4. Dělení 4.
(Matematika 3.díl str.42-46)

PRVOUKA  -  Léto - Statek v létě. Opakování.
(učebnice str.57-59, pracovní sešit str.68--69)                 


 

Školní řád


Školní řád k prostudování naleznete zde.

Testování žáků- informace pro žáky a zákonné zástupce

 

Proces samoodběru odkaz na video

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, žáci zdravotnické roušky, s vyjímkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice
 • Během testování se musí větrat
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru
 • Každý žák obdrží jednu  testovací sadu
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů pedagoga
 • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu
 • Dohlížející pedagog kontroluje správnost provedení samoodběru
 • Testovaný podle pokynů pedagoga sám pokračuje vyhodnocením testu
 • Dohlížející pedagog spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky ( odchází do šatny se přezout)
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a žák je poslán do izolační místnosti
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový testovací
 • Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout
 • V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce ( který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy
Alena Bernardová, ředitelka

NÁSTĚNKA

2.-3.6. Focení
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy