logotyp

II.A

        Cartoon Owl Clip Art
Vážení rodiče, vítám Vás na stránkách třídy 2.A, kde se budete pravidelně dozvídat informace o aktuálních zprávách týkajících se naší třídy.

Třídní učitelka Ing. Mgr. Jana Jarošová

kontakt: jarosova@zs-zasmuky.cz

konzultační hodiny: úterý 6.55 - 7.30

Informace pro rodiče

Od 20.10. do 25.10. proběhne sběr papíru. Svázaný a zvážený papír přineste, prosím, do školy (k tělocvičně). Děti mi předají lísteček s  počtem kg, které přinesly. Je zároveň vyhlášena soutěž o nejlepšího sběrače a nejlepší třídu!!

Od 3.11. proběhne sběr kaštanů.
 
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA
Jde pouze o domácí přípravu, pokud dítě je nepřítomné, sledujte i týdenní tématický plán.
18.10. Písemný úkol - matematika : do sešitu narýsuj 5 úseček a pojmenuj je velými tiskacími písmeny (např.AB,CD,EF,..)
           Čtení - str.35
           Prvouka učebnice- str.12 Houby
           Procvičovat zápisy slovních úloh o něco více, o něco méně.
           Procvičujte druhy vět.

19.10. Písemný úkol- český jazyk učebnice str.23/2 (3 věty)
           Čtení - str.35
           Matematika - procvičujeme rýsování úseček a pamětné počítání, nové příklady na odčítání do 20 s přechodem desítky.
           Stále procvičujeme druhy vět (některé děti je neumí ani vyjmenovat, natož poznat o jaký druh věty jde)!!
20.10.  Písemný úkol - matematika str.36, 1 sloupeček příkladů (bude označeno)
            Čtení str. 36
          Český jazyk stále opakujeme a procvičujeme druhy vět (např. Byl jsi včera venku _   Děti mají větu určit a doplnit správné znaménko. Převést větu oznamovací na tázací, rozkazovací a přací.)
            Prvouka učebnice str.13. Význam lesa.
21.10.  Písemný úkol - český jazyk/pracovní sešit str.13/7
            Čtení str.37
            Matematika - procvičování příkladů do 20 s přechodem desítky (sčítání i odčítání)
            Český jazyk - opakujeme všechny druhy vět.

22.10.  Čtení str.38, čtěte každý den.
            Chválím některé děti za vzornou každodenní domácí přípravu, úspěchy se pomalu dostavují!!!   

ROZVRH HODIN 2.A

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

PO

Čj

M

   Prv

Čtení

Psaní

 

7.35 – 11.10

ÚT

     Čj

     Tv

Čj

Tv

   M

Čtení

Psaní

 Pč

 

35          05

7      -   12

ST

Čj

M

   Prv

Čtení

Psaní

 Vv

35          05

7     -     12

ČT

Čj

      M

   Tv

Čtení

Psaní

 

35          10

7     -     11

Čj

M

   Hv

Čtení

Psaní

 

 

35       10

7    -     11

 


Týdenní plán

TÝDENNÍ  PLÁN     Týden 18.10. - 22.10.2021
 
ČESKÝ JAZYK - Druhy vět-opakování. Pořadí vět.
                            Nácvik plynulého čtení s porozuměním.
                            Procvičování psaní písmen: v,V.
(Český jazyk str. 23-26, Pracovní sešit str.12/,4,5, str.13/6,7,8. Čítanka str.35-37, Písanka 1 str.11-13). Písemná cvičení z učebnice českého jazyka provádějte do cvičného sešitu str.22/3,4, str.23/2,3,str.24/1,3.

MATEMATIKA  -  Rýsování úseček. Odčítání do 20 s přechodem desítky.
(Matematika 1 str. 34-37)

PRVOUKA  -      Podzim - Houby. Význam lesa.
(Já a můj svět 2 pracovní sešit příloha s obrázky str.17-18,20, učebnice str.12-13)


                 


 

Školní řád


Školní řád k prostudování naleznete zde.

Testování žáků- informace pro žáky a zákonné zástupce

 

Proces samoodběru odkaz na video

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, žáci zdravotnické roušky, s vyjímkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice
 • Během testování se musí větrat
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru
 • Každý žák obdrží jednu  testovací sadu
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů pedagoga
 • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu
 • Dohlížející pedagog kontroluje správnost provedení samoodběru
 • Testovaný podle pokynů pedagoga sám pokračuje vyhodnocením testu
 • Dohlížející pedagog spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky ( odchází do šatny se přezout)
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a žák je poslán do izolační místnosti
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový testovací
 • Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout
 • V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce ( který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy
Alena Bernardová, ředitelka

NÁSTĚNKA

Přijmeme vedoucí školní jídelny, nástup od 1.12. 2021.
Přihlášky se životopisem zasílejte na
reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy