logotyp

I.B


KONTAKT                                                                                  
                               
  Mgr. Hana Škarková                      
  Telefonní číslo: 721 170 526
  E-mail : skarkova@zs-zasmuky.cz                 
  Konzultační hodiny: středa -  od 1115  do  12 hod.


 
  Vážení rodiče,
  pravidelně Vás budu informovat o akcích a učivu, které budeme
  během školního roku 2020- 2021 probírat.

  


INFORMACE PRO RODIČE
 Vážení rodiče,
 od 1.3. se budeme učit distančně. Doporučuji 
 pracovat s dětmi
 pravidelně každý den s přestávkami, aby děti nebyly unavené a
 učivo si dobře zapamatovaly. Zasílejte mi proto vypracované
 příslušné stránky každý den. V případě jakýchkoliv problémů
 mě kontaktujte.  UČIVO 

PONDĚLÍ 8.3.
 
                      
ČTENÍ -  Procvičování čtení slov a vět
              1. Otevři si Veselou abecedu na str. 74.
              2. Přečti si otázku a dopiš chybějící písmena do slov.
              3. S maminkou (tatínkem) si zahraj hru na obchod.
              4. Potom slož do mřížek slova: gazela, vagon.

PSANÍ - Nácvik psaní velkého písmene G
             1. Připrav si destičku na psaní nebo papír.
             2. Maminka (tatínek) ti předvede psaní velkého písmene G. 
             3. Sám(sama) si vyzkoušej napsat několik velkých písmen G.
             4. Otevři si cvikový sešit na str. 3 a potom písanku na str. 17 
                 a pokračuj s nácvikem psaní tohoto písmene. 

PRVOUKA - Svátky jara
                    1. Řekni mamince(tatínkovi), který je den, roční období a
                        jaké je dnes počasí. 
                    2. Z minulé hodiny si zopakuj, která zvířata Ája viděla
                        na statku, čím je hospodář krmí a proč je chová.
                    3. Otevři si učebnici Já a můj svět na str. 51.
                    4. Pověz mamince (tatínkovi), jak se nazývají svátky jara.
                        Podle obrázků nahoře pak vyprávěj, jak prožívají 
                        Velikonoce děvčata, jak chlapci a jak je slavíte doma.
                    5. V úkolu s domečkem vybarvi obrázky a dopiš chybějící 
                        písmena do obrázkových vět. Obrázky, které do vět 
                        nepatří, škrtni.
                    6. V úkolu s kašpárkem vybarvi velikonoční vajíčko.
      
MATEMATIKA - Procvičování sčítání a odčítání do 9, rozklad čísel
                         Otevři si pracovní sešit na str. 54 a vypracuj všechna
                         cvičení. 

ZAŠLETE MI, PROSÍM, VYFOCENÉ ČI NASKENOVANÉ STRÁNKY: 
1. Cviky 4 str. 3
2. Písanka 3 str. 17
3. Já a můj svět str. 51
4. Matematika str. 54

ÚTERÝ 9.3.

ČTENÍ - Vyvození písmene ř Ř
              1. Otevři si Veselou abecedu na str. 75.
              2. Nauč se nazpaměť básničku o Řehořovi.
              3. V básničce a ve slovech řepa, řádek ř, řetízek, řídítka
                  vybarvi všechna písmena ř Ř.
               4. Mamince (tatínkovi) přečti všechna slova a větu.
               5. Celou stránku si přečti 3x. 

SKLÁDANKA- Skládání slov
                       Slož slova: pekař
                                          šeřík
                                          kořeny
                                          řádek

PSANÍ- Přepis vět a slov
            1. Otevři si písanku na str. 18 a přepiš věty.
                Před psaním vět si zopakuj, jaké písmeno píšeme
                na začátku věty a jakým znaménkem větu ukončíme.
            2. K obrázkům napiš slova a opakuj jejich psaní
                do konce řádků. 

MATEMATIKA- Jednoduché slovní úlohy, procvičování sčítání a
                         odčítání do 9, rozklad čísel
                         1. Otevři si pracovní sešit na str. 55.
                         2. V prvním cvičení ti bude maminka (tatínek) tvořit
                             slovní úlohy.
                             Např.: Jiřina měla tabulku čokolády. Spočítej a zapiš
                             do rámečku, kolik dílků měla čokoláda (9). 
                             Na obrázku vlevo nahoře vidíš, kolik dílků jí zůsta-
                             lo (6). Kolik dílků čokolády snědla?  
                             Zapiš příklad (9-6=3).Výsledek doplň do červeného
                             rámečku (3).
                         3. Ve druhém a třetím cvičení zapiš chybějící čísla 
                             do příkladů a rozkladů.
                             

ZAŠLETE MI, PROSÍM, VY
FOCENÉ ČI NASKENOVANÉ STRÁNKY: 
1. Písanka 3 str. 18
2. Matematika str. 55


ČTVRTEK 4.3.
                                                                                                   
ČTENÍ- Čtení otázek a slov
            1. Otevři si Veselou abecedu na str. 72.
            2. Přečti si otázky a slova dopiš tiskacím písmem
                do mřížek.

SKLÁDANKA- Skládání slov a věty
                       1. Ve Veselé abecedě na str. 72 slož do mřížek
                           slova: fazole, telefon.
                       2. Potom slož větu: Fanouš fouká na fagot.

PSANÍ- Nácvik psaní velkého písmene F
            1. Připrav si destičku na psaní nebo papír.
            2. Maminka (tatínek) ti předvede psaní velkého písmene F. 
            3. Sám(sama) si vyzkoušej napsat několik velkých písmen F.
            4. S nácvikem tohoto písmene pokračuj ve cvikovém sešitě 4
                na str. 1 a potom v modré písance na str. 15.

MATEMATIKA- Procvičování odčítání do 9
                         1. Nejdříve si s maminkou (tatínkem) procvič
                             pamětné odčítání do 9. Maminka (tatínek) ti
                             bude říkat příklady např. 9-3, 8-4, 9-5,....
                             a ty je pamětně spočítáš a řekneš výsledek.
                         2. Otevři si pracovní sešit z matematiky na str. 53
                             a vypracuj všechna cvičení.

ZAŠLETE MI, PROSÍM, VYFOCENÉ ČI NASKENOVANÉ STRÁNKY:
1. Cviky 4 str. 1
2. Písanka 3 str. 15
3. Matematika str. 53

PÁTEK 5. 3.


ČTENÍ- Vyvození písmene g G
             1. Otevři si Veselou abecedu na str. 73.
              2. Nauč se nazpaměť básničku Gong zní ...
              3. V básničce a ve slovech guma, gorila, generál, gazela
                  vybarvi všechna písmena g G.
              4. Mamince (tatínkovi) přečti všechna slova a příběh
                   o Igorkovi.
               5. Do neúplných slov ve větách dopiš chybějící písmena.
               6. Celou stránku si přečti 3x.

SKLÁDANKA- Skládání slov
                       Slož slova: guma
                                          garáže
                                          Igorek
                                          generál

PSANÍ- Nácvik psaní malého písmene g
            1. Připrav si destičku na psaní nebo papír.
             2. Maminka (tatínek) ti předvede psaní malého písmene g. 
             3. Sám(sama) si vyzkoušej napsat několik malých písmen g.
             4. Otevři si cvikový sešit na str. 2 a potom písanku na str. 16 
                 a pokračuj s nácvikem psaní tohoto písmene. 

PRVOUKA- Jaro na statku
                   1. Řekni mamince(tatínkovi), který je den, roční období
                      a jaké je počasí. 
                   2. Z minulých hodin si zopakuj učivo o jarní přírodě: 
                       jaké jarní práce vykonáváme na zahradě, jak se
                       změnily stromy a keře na jaře, z jakých částí se 
                       skládá strom a keř.
                   3. Otevři si učebnici Já a můj svět na str. 50 a podle
                       obrázků vyprávěj mamince (tatínkovi), která zvířata
                       Ája viděla na statku (samec, samice, mládě), čím je
                       Ája a statkář krmí, pro jaký užitek je chováme.
                   4. V úkolu s domečkem zakroužkuj v každém obrázku
                       mládě. Pod obrázky dopiš do slov chybějící písmena.
                   5. V úkolu s kašpárkem vybarvi zvířata podle obrázků
                       na str. 45. Potom mamince (tatínkovi) pověz, čím bys
                       tato zvířata nakrmil(a).

ZAŠLETE MI, PROSÍM, VYFOCENÉ ČI NASKENOVANÉ STRÁNKY:
Cviky 4 str. 2
Písanka 3 str. 16
Já a můj svět str. 50

     
                  
            

            
                           
                            

             
                  
                                       
                
                                
 
                       
                                      
                                         

                                                 
                            
                 


                                      
                                           


                                
                            
               

                     

                         
                  

       

                        

                    

                  

          

                           
                         
 
      

   
 
                                       

                                                                                         


NÁSTĚNKA

Distanční způsob vzd. od 1.3.2021 i pro 1. a 2. třídu

Distanční způsob vzd. 3. až 9. třída
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy