logotyp

I.A

        Cartoon Owl Clip Art
Vážení rodiče, vítám Vás na stránkách třídy 1.A, kde se budete pravidelně dozvídat informace o aktuálních zprávách týkajících se naší třídy.

Třídní učitelka Ing. Mgr. Jana Jarošová

kontakt: jarosova@zs-zasmuky.cz

konzultační hodiny: čtvrtek,pátek 7.00 -7.30.

Informace pro rodiče

DOMÁCÍ ÚKOLY

Pondělí 23.11. písemný úkol z matematiky (pracovní sešit) str.50 úkol rybičky vypočítat 2 sloupečky. Prosím, aby děti měly u sebe pracovní list s příklady.
                               krátký písemný úkol ze psaní (domácí sešit, označený D) - procvičení přepisu tiskacího písmene do psací podoby (budeme psát ve škole na známku).
Čtení - str.21, procvičování čtení vět a víceslabičných slov, skládání slabik a slov. Tuto stránku,prosím,podepište. Čtenáři pokračují ve čtení pracovního listu.
                
Úterý 24.11.  písemný úkol ze psaní (růžový sešit) str.12 (někteří ještě dopíší na str.11 slabiku sy).
Čtení -str.22 (po slovo motýli), prosím podepište. Skládání slov a slabik.
Některé děti neměly dnes obalený domácí sešit ze psaní. Prosím o dodání sešitu s obalem!

Středa 25.11. písemný úkol z matematiky str.53 úkol rybičky (děti budou tvořit své vlastní ornamenty podle úkolu myšky).
Čtení - str.22 celá stránka, skládání slov. Po přečtení (některé děti musí číst stránku několikrát),prosím, podepište. Vystřihněte písmena p,P,n,N a slabiky k těmto písmenům.
Procvičujte diktát písmen.

Čtvrtek 26.11. písemný úkol ze psaní (domácí sešit s opičkama) přepis slabik do psacího písma
Čtení - str.23, skládání. Po domácí přípravě by mělo být čtení již plynulé, bez chyb (ve škole čteme 3-4x). Prosím,stránku podepište.

Pátek 27.11.

Čtení -str.24, písmeno p,P a čtení slabik, čtení slov (po slovo Pepa). Skládání slov.
Čteme i o víkendu, zejména slabší děti musí číst denně. Prosím o podpis. Je to pro mě zpětná vazba, že jste doma procvičovali. Děkuji.
Děti si mohou procvičovat přepis písmen, slabik, diktát písmen.
Prosím o podepsání žákovské knížky a notýsku.Pro zpestření práce s dětmi Vám napíši webové stránky, na kterých můžou děti zábavnou formou procvičovat čtení, matematiku i prvouku na počítači.
www.naucsecist.cz       zde je postřehování písmen, slabik, slov se zvukovým záznamem (velmi pěkné)
rysava.websnadno.cz    zde je čtení,matematika i prvouka
www.skolakov.eu          zde je český jazyk1, matematika 1
matyskova-matematika.cz  1.ročník   zde je velmi pěkné procvičování z matematiky
Vážení rodiče.
V sekci Distanční výuka mají děti k dispozici pracovní listy k procvičení čtení a matematiky.Rozvrh hodin

 

07:35 - 08:20

08:30 - 09:15

09:25 - 10:10

10:25 - 11:10

Pondělí

ČJ

 M

ČJ/Tv

 PRV

Úterý

M

 ČJ/Tv

 Hv

ČJ

Středa

ČJ

 M

ČJ

Čtvrtek

M

ČJ

Vv

ČJ

Pátek

 ČJ

 Prv

 Tv

ČJ

 

   

                                  
      

Týdenní plán

 
 Týden 23.11. - 27.11.2020
UčebniceUčivoStrana
Veselá abeceda
Vyvození písmene a hlásky j,J p,P, čtení slabik a slov s těmito písmeny. Čtení jednoduchých vět s těmito písmeny.
 21-24
Matematika 1
Sčítání a odčítání v oboru 0-5. Orientace v prostoru.
 50-53

Cviky 2

Písanka 1

Nácvik psaní písmen p.

Nácvik psaní písmen j,p.

12-13

21-24

Prvouka
Já a můj svět 1
Opakování - U nás doma
                  Pracovní list Říjen
V zimě - Okénko do zimní přírody
 27

28-29
Prosím o každodenní přípravu na vyučování.

Školní řád


Školní řád k prostudování naleznete zde.

NÁSTĚNKA

Prezenční výuka od 18.11
1. a 2. ročník

DISTANČNÍ VÝUKA
3. až 9. ročník
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy