logotyp

I.A

        Cartoon Owl Clip Art
Vážení rodiče, vítám Vás na stránkách třídy 1.A, kde se budete pravidelně dozvídat informace o aktuálních zprávách týkajících se naší třídy.

Třídní učitelka Ing. Mgr. Jana Jarošová

kontakt: jarosova@zs-zasmuky.cz

konzultační hodiny: čtvrtek,pátek 7.00 -7.30.

Informace pro rodiče

Vážení rodiče.
od 1.3. se budeme opět učit distanční formou. Budeme pracovat jako v podzimních měsících. Dětem jsem říkala,aby si založily
cvičné sešity na psaní a matematiku, do kterých budou vypracovávat zadané úkoly. Tyto sešity mi po návratu do školy odevzdají.
Do složky Distanční výuka Vám budu vkládat pracovní listy, které si děti vypracují. Úkoly mi,prosím, zasílejte na WhatShap včetně
videa se čtením. Písemné úkoly je možné zasílat i na školní e-mail. Úkoly s dětmi vypracovávejte každý den a poté mi je vždy
přepošlete. Úkoly, písemná cvičení i čtení budou hodnoceny. Moc Vám děkuji za spolupráci.


PONDĚLÍ 1.3.
VESELÁ ABECEDA

Dnes si zopakujeme str.69. V sekci Distanční výuka je pracovní list na čtení Ježek a zajíc 1.část. Tento pracovní list si přečteme.
Prosím o přeposlání videa se čtením části článku.
SKLÁDÁNÍ složte tato slova: kůže,železo, ježek, kohout,kocour,zajíc.
PSANÍ do cvičného sešitu přepište následující věty:
    Mirek má doma počítač.
    Polož ten nůž!
    Jára šel na autobus.
Prosím přepošlete.
MATEMATIKA
Naučíme se rozklad čísla 9. Na str.48 si přečtěte zápis každého rozkladu a znázorněte si ho na počitadle, pak i v učebnici.
Cv.2 - kolo štěstí , zapíšeme chybějící čísla. Uděláme kontrolu (Jaké číslo jsi napsal do hnědého pole? ..).
Str.49 - vypracujte cvičení 1
Prosím přepošlete.
PRVOUKA
STROMY A KEŘE NA JAŘE
Zopakujeme si učivo o jaru - jarní květiny, počasí na jaře, kteří ptáci se na jaře vracejí z teplých krajin.
Na str.49 si prohlédněte, jak se změnily stromy a keře na jaře. Popište podle obrázku proměnu větvičky ovocného stromu
od jara do zimy. Další úkoly vypracujte dle instrukcí v dolní čási stránky. Prosím o přeposlání.

ÚTERÝ 2.3.
VESELÁ ABECEDA
VYVOZENÍ HLÁSKY A PÍSMENA F
Na str.70 si přečteme básničku o Fandovi. V básničce vyhledáme F,f a barevně vyznačíme. Ve slovech fagot,fíky,fotoaparát
vyznačíme slabiky, slova vytleskáme. Přečteme slova v rámečcích a básničku o zimě. Stránku přečteme 3x. Prosím o přeposlání videa.
SKLÁDÁNÍ složte slova fouká, Fanouš,Fousek,fazole,zafouká,fena
PSANÍ  Nácvik psaní písmena malého f
Nejprve si na tabulku nebo na papír vyzkoušíme napsat malé f. Rodiče Vám ukáží, jak se písmenko správně píše. Sami si ho vyzkoušejte.
Poté si připravte sešit Cviky 3 a na str.23,24 pokračujte v psaní f. Prosím přepošlete.
MATEMATIKA
Nejdříve si vypracujeme cvičení na str.49. Cv.2 je na procvičení sčítání a odčítání, počítáme ve směru šipek. Cv.3 rozložíme daná čísla.
Str.50 cvičení 1 - znázorníme červenou a modrou pastelkou na číselné ose všechny příklady. Příklady se dobře naučíme.
Ve 2.cvičení vypočítáme příklady a výsledky zapíšeme do razítka. Prosím o
přeposlání.

STŘEDA 3.3.
VESELÁ ABECEDA
PROCVIČENÍ ČTENÍ VĚT
Na str.71 si přečteme rozhovor Fanoue a Filipa. Zkuste rodičům vyprávět, co jste si přečetli. pak si dočteme hádanky, jejich řešení napište psacím 
písmem na linky. Stránku si přečtěte 3x. Prosím pošlete video.
SKLÁDÁNÍ  Složíme si větu: Filip koupí fíky. Fousek je malý pes.
Před skládáním si zopakujeme, že věta začíná velkým písmenem a končí tečkou. Mezi slovy děláme mezery.
PSANÍ  PROCVIČOVÁNÍ PSANÍ PÍSMENE f, SLOV A VĚT
V písance na str.13 pěkně napište písmeno f a slova, poslední volný řádek je opravný. Prosím přepošlete.
DIKTÁT SLOV: rodiče Vám nadiktují tato slova do cvičného sešitu:  síla, saze,žáček,Simona,Růžena,Ola,Bohouš. Prosím přepošlete.
MATEMATIKA
Nejdříve si ústně procvičíme příklady na sčítání a odčítání. Rodiče Vám budou dávat příklady a Vy je pamětně vypočítáte a řeknete výsledek.
Na str.51 vypočítáme příklady a slovní úlohy, nezapomeňte je znázornit na číselné ose.
Prosím
přepošlete.

ČTVRTEK 4.3.
VESELÁ ABECEDA 
Na str.72 si nejdříve složíme slova do mřížky - fazole,telefon. Pak si přečteme otázky a slova na obrázku budeme dopisovat tiskacím písmem
do mřížek. Prosím přepošlete.
PSANÍ  v písance 3 na str.14 píšeme nejprve slova a poté k obrázkům napíšeme věty: Roman leží. Žeryk žere.Saša píše. Nezapomeňte, že píšeme věty.
Připravte si tabulku nebo cvičný sešit. Rodiče vám předvedou psaní velkého F. Pak si ho sami vyzkoušejte. V sešitě Cviky 4 pokračujte v psaní.
Prosím o přeposlání písanky a sešitu Cviky.
MATEMATIKA
ODČÍTÁNÍ  DO 9
Nejdříve si pamětně vyzkoušejte několik příkladů. Rodiče Vám dávají příklady a rychle říkejte výsledky.
Na str.52 znázorníme modrou a červenou pastelkou na číselných osách všechny příklady odčítání do 9. Ve 2.cvičení doplňte výsledky
příkladů.
Na str. 53 si ještě vypočítáme cvičení 1,2,3.   Prosím o přeposlání.
K dispozici je v distanční výuce na procvičení pracovní list na sčítání a odčítání do 9.

PÁTEK 5.3.
VESELÁ ABECEDA
VYVOZENÍ PÍSMENA g,G.
Na str.73 si přečtěte básničku Gong zní... najděte a vybarvěte písmeno velké G a pak malé g. Ve slovech guma,generál,gorila,gazela vybarvěte
slabiky gu,ga,ge,., slova vytleskejte.
Přečtěte si všechna slova v rámečcích a příběh o Igorovi. Do neúplných slov ve větách dopište chybějící písmena.  Přečtěte si 2-3x.
Prosím o přeposlání videa.
SKLÁDÁNÍ  
složte následující slova: gól,gauč,nugát,guláš,vagon,Gita.
PSANÍ  Nácvik psaní malého g.
Rodiče Vám předvedou psaní malého písmene g. Na tabulku nebo do cvičného sešitu si písmeno vyzkoušejte a pak pokračujte v psaní v sešitě
Cviky na str.2 a v písance na str.15 si dopíšeme F. Prosím přepošlete.
PRVOUKA

S rodiči si zopakujte, jak se změnily stromy a keře na jaře, z jakých částí se skládá stro a keř.
Na str.50 si vyprávějte, která zvířata viděla Ája na statku (samec,samice,mládě),čím je Ája a statkář krmí, pro jaký užitek je chováme.
V úkolu s domečkem zakroužkujte v každém obrázku mládě. Pod obrázkem dopište do slov chybějící písmena.
V úkolu s kašpárkem vybarvěte zvířata podle obrázku na str.45. Pak si s rodiči vyprávějte, čím byste tato zvířata nakrmili. Prosím přepošlete.Pro zpestření práce s dětmi Vám napíši webové stránky, na kterých můžou děti zábavnou formou procvičovat čtení, matematiku i prvouku na počítači.
rysava.websnadno.cz    zde je čtení,matematika i prvouka
www.skolakov.eu          zde je český jazyk1, matematika 1Rozvrh hodin

 

07:35 - 08:20

08:30 - 09:15

09:25 - 10:10

10:25 - 11:10

Pondělí

ČJ

 M

ČJ/Tv

 PRV

Úterý

M

 ČJ/Tv

 Hv

ČJ

Středa

ČJ

 M

ČJ

Čtvrtek

M

ČJ

Vv

ČJ

Pátek

 ČJ

 Prv

 Tv

ČJ

 

   

                                  
      

Týdenní plán

 Týdenní plán 1.3. - 5.3.


Veselá abeceda - Vyvození hlásky a písmene f,F, čtení jednoduchých vět.
                                (Veselá abeceda str.69-73)


Psaní - Nácvik písmene f,F, procvičování opisu, přepisu a diktátu.
                                (Cviky 3 str.23,24, Cviky 4 str.1,2)

Matematika - Sčítání a odčítání do 9, jednoduché slovní úlohy.
                                 (Matematika 2 str.48-53)

Prvouka - Stromy a keře na jaře. Jaro na statku.
                                 (Já a můj svět str.49,50)
                 


 

Školní řád


Školní řád k prostudování naleznete zde.

NÁSTĚNKA

Distanční způsob vzd. od 1.3.2021 i pro 1. a 2. třídu

Distanční způsob vzd. 3. až 9. třída
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy