Archiv třídy 4.B

Anglický jazyk - práce

Učivo od 25.5.

Hi, IV.B.!

Děkuji za poslaný úkol. Vyhlášení vítězů Kahoot kvízu:

Míša U.

Tomáš N.

Jindřiška B.

Štěpán J.

Gratuluji, skvělé výsledky :-)

Do you …?

Ještě jednou pro připomenutí z minula. Pokud se chcete někoho zeptat, zda se mu něco líbí, zda má něco rád nebo zda chodí do školy atd., použijete ve všech osobách (kromě 3. os. č. j. - he, she, it) „do“:

Otázka:

Do you like pizza? Máš rád pizzu?

Krátká odpověď:

Yes, I do. /No, I don´t.

Platí pravidlo: ČÍM se ptám (jakým slovesem), TÍM také odpovídám.

Úkol č. 1: Odpověz podle sebe (použij krátkou odpověď – Yes, I do. /No, I don´t.):

-          Do you write letters? Píšeš dopisy?

-          Do you use a mobile phone? Používáš mobilní telefon?

-          Do you go to school?

-          Do you speak Czech?

-          Do you get up at 5 o´clock?

-          Do you play Roblox?

-          Do you like Billie Eilish?

-          Do you like parkour?

 

Does he/she/it …?

Ve 3. os. č. j. (he, she, it) použijete „does“:

Otázka:

Does Tom (he) like pizza? Má Tom rád pizzu?

Does Sue (she) like pizza? Má Sue ráda pizzu?

Odpověď:

Yes, he does. /No, he doesn´t.

Yes, she does. /No, she doesn´t.

 

Platí pravidlo: ČÍM se ptám (jakým slovesem), TÍM také odpovídám.

Úkol č. 2: Odpověz podle svého nejlepšího kamaráda/kamarádky (použij krátkou odpověď – Yes, he/she does. /No, he/she doesn´t.):

 -          Does he/she use a mobile phone? Používá mobilní telefon?

-          Does he/she go to school?

-          Does he/she speak Czech?

-          Does he/she get up at 5 o´clock?

-          Does he/she play Roblox?

-          Does he/she like Billey Eilish?

-          Does he/she like parkour?

Ve slovníčku již máte nová slovíčka ze str. 86. Doufám, že jste se je učili, znovu si poslechni výslovnost: Stopa 32, 33. A vypracuj v PS str. 68 cv. 1 (Přiřaď věty k obrázkům) cv. 2 (Najdi a napiš slovo) str. 69 cv. 1 (Čti věty a přiřaď k obrázkům a zakroužkuj obrázek podle čísla správnou barvou) cv. 2 (Napiš věty).

Tento týden se zaměříme na výslovnost (features phonics): „ue“, „ew“. V učebnici na str. 88 najdete říkanku, zapnete jí pod Stopou 35. Poslouchej a říkej. Ve cv. 2 potom pod Stopou 36 poslouchej a říkej. V pracovním sešitě vypracuj str. 70 cv. 1, 2.

Good luck!

P.H.Učivo z minulých týdnů naleznete ve složce Archiv třídy IV.B.

Kontakt:
Whatsapp (tel. 728 351 941), email: (paja.hudkova@seznam.cz), messenger: (Pája Hudková) 

Procvičování online:
 
 
 

Anglický jazyk

Učivo od 18.5.
Dear, 4.B!

Tento týden se vrátíme ke Kahootu a procvičíme si dny v týdnu, každý hráč může vstoupit třikrát, kde nickname zvolí své příjmení a za ním 1, 2 nebo 3 (Př: první pokus – Hudkova1, druhý pokus – Hudkova2..).

Odkaz: https://kahoot.it/challenge/05753634?challenge-id=4f1df615-87e2-4fdb-a69a-9c1477e6d9c1_1589697538585

PIN: 05753634

Kvíz je přístupný do čtvrtka 21.5. do 19:00.

Procvič si slovesa, zahraj si malé pexeso. Hledej česká a anglická slovíčka. (Vytiskni, rozstříhej nebo přepiš na kartičky).

count

počítat

use

používat

draw

kreslit

paint

malovat

write

psát

run

běhat

read

číst

jump

skákat

watch

dívat se

say

říkat

sing

zpívat

sit

sedět

play

hrát

walk

chodit

 

Pomocí pexesa si zopakuj i dny v týdnu.

SUNDAY

Neděle

MONDAY

Pondělí

TUESDAY

Úterý

WEDNESDAY

Středa

THURSDAY

Čtvrtek

FRIDAY

Pátek

SATURDAY

Sobota

 

Úkol k odevzdání: Odpovězte na otázku podle sebe – použijte krátkou odpověď (Yes, I do. /No, I don´t.):

Do you read books?

Do you like jumping?

Do you go to school?

Do you speak English?

Do you get up at 6 o´clock?

Do you play Minecraft?

Tento týden si zazpíváme písničku ze str. 81. Action girl – najdeš jí pod Stopou 31. Co je na ní zvláštního??? Pokud jsme se ptali Tebe – Do you play football? (Hraješ fotbal?) Yes, I do (Ano, hraji) / No, I don´t. (Ne, nehraji). Používali jsme pomocné sloveso DO, ale pokud se ptám, jestli on nebo ona hrají fotbal, používáme pomocné sloveso DOES. Does she play football? (Hraje ona fotbal?). Yes, she does (Ano, ona hraje). / No, she doesn´t. (Ne, ona nehraje). Rozumíš písničce?

Vypracuj v PS str. 65 cv. 1 (Podívej se, čti a napiš odpovědi na otázky). Cv. 2 (Poslouchej písničku Action girl a napiš, jaké aktivity dělá holka v jednotlivých dnech).

Začínáme nový Unit 9. Tyto slovíčka již nemáte ve slovníčku, prosím opište si nebo vytiskněte nová slovíčka. Slovíčka ze str. 86 poslechni pod Stopou 32, 33.

Unit 9

Lesson 1
a plane                             letadlo
a bus                                 autobus

a helicopter                     vrtulník
a car                                 auto

a train                             vlak
a motorbike                    motorka
on my way to school      po cestě do školy

Lesson 2
I go by bus.                     Jezdím autobusem.

He goes by train.            On jezdí vlakem.

She doesn´t go by bike. Ona nejezdí na kole.

I don´t go...                     Já nejezdím...

to go to school                 jezdit/chodit do školy


Připomeňte si jak se tvoří zápor poslechem ze str. 87. Čti, poslouchej a říkej. Zapni Stopu 35.

Have a nice week


Učivo od 11.5.

Hi, 4.B!!

Naučili jsme se, kdy se v angličtině používá přítomný čas prostý a jaký tvar mají slovesa v tomto čase. Tak nyní jen pro připomenutí: Přítomný čas prostý (present simple) vyjadřuje děj, který probíhá obvykle, často, občas, ale nikoli právě teď. Pokud jde o tvar slovesa, tak je ve všech osobách (kromě 3. os. č. j. – he, she, it) beze změny (např. sloveso get up = vstávat (ráno z postele): I get up at 6.00 am. = Já vstávám v 6:00. Ve 3. os. č.j. (he, she, it) v přítomném čase prostém bude změna – sloveso bude mít koncovku – s nebo – es (opět např. sloveso get up = vstávat (ráno z postele): He gets up at 7:00 am. = On vstává v 7:00.

 

      Pravidla pro přidávání koncovky jsou tato:

 

-          Většina významových sloves přibírá koncovku – s:

 

Např.: he writes, she runs, my mum reads, my dad cooks, the baby eats, Lucka sits, ...

 

-          Slovesa končící na sykavku přibírají koncovku – es (jinak by se špatně vyslovovala):

 

Např.: he watches TV, she washes her hands, ...

 

-          Slovesa „do“ a „go“ přibírají také koncovku – es:

 

Např.: he goes out, she does homework, ...

 

-          Koncové – y:

 

pokud je před -y souhláska, tak se mění na – ies: fly – he flies

 

pokud je před -y samohláska, takse nemění, jen přidáme – s: play - he plays

 

 

 

Zápor – tvorba záporné věty v přítomném čase prostém (present simple) – Zapiš do sešitu

 

Ne vždy chcete říkat jen kladné věty. Pokud něco neděláte, nechcete, nevaříte, nemáte rádi atd., použijete v angličtině: „don´t + sloveso“ nebo „doesn´t + sloveso“. Určitě si vzpomínáte, jak jste říkali, že něco nemáte rádi: „I don´t like…“, aniž byste o tom věděli, tvořili jste vlastně záporné věty v přítomném čase prostém J.

 

Pravidlo není složité:

 

Ve všech osobách (opět kromě 3. os. č. j. – he, she, it) použijete „don´t + sloveso“:

 

I don´t like pizza. Nemám rád pizzu.

 

You don´t like pizza. Ty nemáš rád pizzu. /Vy nemáte rádi pizzu. (v AJ je to stejně)

 

We don´t like pizza. My nemáme rádi pizzu.

 

They don´t like pizza. Oni nemají rádi pizzu.

 

 

 

Ve 3. os. č. j. (he, she, it) použiji „doesn´t + sloveso“:

 

He doesn´t like pizza. On nemá rád pizzu.

 

Tom doesn´t like pizza. Tom nemá rád pizzu. (On)

 

Ann doesn´t like pizza. Ann nemá ráda pizzu. (Ona)

 

Všimněte si, že v záporu žádná kocovka –s/-es u slovesa (like) není:

 

He likes pizza. (On má rád pizzu.) ALE: He doesn´t like pizza. (On nemá rád pizzu.)

 

Výukové video pro zápor - ZDE.

 

V učebnici otevři str. 87. Přečti si článek a slovíčka, která neznáš, si opiš nebo vytiskni do slovníčku. Najdeš je v souboru pod Unit 9.

 


Úkol k odevzdání: Zkuste vytvořit z kladné věty zápornou:

 

 

 

I like spaghetti.

I don´t like spaghetti.

I wake up at 6.00 am.

 

I go to school.

 

I play PC games.

 

I eat tomatoes.

 

 

 

 

Tom likes bananas.

He doesn´t like bananas.

She wakes up at 6.00 am.

 

He goes to school.

 

Jack plays PC games.

 

Joe eats tomatoes.

 

 

Zopakujte si písničky - dny v týdnu:

 

https://www.youtube.com/watch?v=loINl3Ln6Ck

 

https://www.youtube.com/watch?v=qNJRGHk7sN8

A zopakuj si slovíčka Musical instruments – vyplň v pracovním sešitě cvičení na str. 67.

Have a nice time.
P.H.


Učivo od 4.5

Hello 4.B!

Pozn.: Učivo z minulých týdnů, najdete v podsložce Archiv třídy IV.B.
Všechny Vás moc zdravím a chválím, jak pracujete. Bohužel pár jedinců nepracuje pravidelně a práci mi zasílá chaoticky nebo vůbec. Máme za sebou již několik týdnů samostudia, tak pokud něčemu nerozumíte, něco není jasné, pište.

Děkuji Vám za účast v Kahoot kvízu, byla vysoká a skvěle Vám to šlo.
Vítězové:
1. Marťa B.
2. František K.
3. Ondra B.
4. Elen S.

Hurá do nové práce. Začneme hravě a zkuste: Zahraj si pexeso. Zahraj si Hra bludiště  - Nejprve klikni na větu: Click to load game. Vyber si obtížnost. Šipkami se pohybuješ v bludišti nahoru a dolů a doleva a doprava. Tvým úkolem je sníst správný obrázek, podle slovíčka, které uslyšíš. Klikni na Play a užij si hru.

Tento týden se naučíme, někdo zopakuje dny v týdnu. Ve slovníčku by si je měl najít pod Unit 8 Lesson 5. Zvýrazni si je a pojď se je naučit pomocí písniček: 

https://www.youtube.com/watch?v=loINl3Ln6Ck

https://www.youtube.com/watch?v=qNJRGHk7sN8

ANGLICKÝ TÝDEN ZAČÍNÁ NEDĚLÍ A DNY SE PÍŠÍ S VELKÝM PÍSMENEM NA ZAČÁTKU!

Úkol k odevzdání:
1)  Dny v týdnu - opravte červeně chyby, které udělala minulý týden čarodějnice Laura:

Čarodějnice Laura toho umí opravdu hodně, ale v angličtině se má ještě co učit, co myslíte?

Sanday

Mondaj

Tuesday

Wednezday

Thirsday

friday                

Satrday

2)      Dny v týdnu – napište, které 3 dny v týdnu jsou vaše nejoblíbenější:

♥ My favourite days are

________________________________________________________________

Pokud chcete v angličtině říct: „v pondělí, v úterý, ve středu…“, použijete vždy předložku: „on“.

v neděli = on Sunday

v pondělí = on Monday

v úterý = on Tuesday

ve středu = on Wednesday

ve čtvrtek = on Thursday

v pátek = on Friday

v sobotu = on Saturday

 

3)      Dny v týdnu – zkuste doplnit tabulku (nemusíte překládat do češtiny): - zapiš do sešitu

 

Sunday (neděle)

on Sunday (v neděli)

Monday

 

Tuesday

 

Wednesday

 

Thursday

 

Friday

 

Saturday

 

 

 

 

V pracovním sešitě vyplň na str. 64 cv. 1 – spoj, jak jdou dny v týdnu za sebou a cv. 2 – doplň dny v týdnu a vyplň deník podle sebe z nabídky.

 

A abychom nezapomněli na reading. V učebnici si pro sebe přečti a přelož článek na str. 82 – Read about a boy from Australia. (slovíčka, která neznáš, najdeš ve slovníčku).

 

Have a nice week!

 

See you soon!


Učivo od 27.4

Dear 4.B!


Děkuji, že mi zasíláte DÚ,a že jste se zúčastnili challenge. Bohužel, po tak dlouhé době, nemám zpětnou vazbu od všech. Prosím ozvěte se mi, abychom mohli společně kouknout na Vaší práci.

Vyhodnocení anglické challenge.

Děkuji všem za účast. Nebylo to vůbec špatné. Účast byla vysoká.

 

Vítěz pro domácí výuku (po sečtení bodů): Kuba Č. ze IV.A – gratuluji a cenu předám!!!

 

Tento týden Vám na Kahoot vložím pouze jeden kvíz, který bude zpřístupněn do 1.5. do 19:00. Prosím, máte jeden pokus a uvádějte jako nickname - Vaše příjmení.

 

Link: zde

 

Pin: 05724674

 

Nehrajeme o dárek, ale o prvních pět míst.


Práce na tento týden:


 

Zahraj si doma domino. Rozstříhej si po dvojicích slovíčka a seřaď, jak půjdou za sebou. (Vytiskni nebo si udělej kartičky)

 

<td nowrap="n

have got

začínat

Učivo od 1.6.

Učivo od 1.6.

Hello, 4.B!

Všechny moc srdečně zdravím, do Vašich domovů i do lavic. Prosím žáky, kteří nechodí do školy, aby mi práci stále posílali, nemáme prázdniny.

Čísla (od 1 do 100)

Myslím, že ústně zvládnete počítat od 1 do 100 úplně bez zaváhání. Pozor ale na slovní zápis čísel. Platí určitá pravidla:

Do slovníčku si zapiš čísla, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 a 100 = one hundred.

1

one

11

eleven

10

ten

2

two

12

twelve

20

twenty

3

three

13

thirteen

30

thirty

4

four

14

fourteen

40

forty

5

five

15

fifteen

50

fifty

6

six

16

sixteen

60

sixty

7

seven

17

seventeen

70

seventy

8

eight

18

eighteen

80

eighty

9

nine

19

nineteen

90

ninety

Přidám koncovku:

-teen

 

-ty

Pravidlo:

Pokud zapisuji dvojciferné číslo typu 21, 22, 23, … 99 - použiji mezi desítkami a jednotkami pomlčku (21 = twenty-one, 22 = twenty-two, … 99 = ninety-nine).

Otevři si v učebnici str. 90 a poslouchej, říkej pod Stopou 38 jednotlivé číslovky.

Dále můžeš procvičit ve videu ZDE nebo ZDE.

V pracovním sešitě vyplň str. 72. Cv. 1 (napiš číslovky), cv. 2 (napiš sčítanec, aby vyšel správně součet), cv. 3 (Čti číslovky a spoj, jak jsou napsány, Co je to za obrázek?). Na konci pracovního sešitu najdi str. D9 – doplň číslovky slovně.

Dále si připomeneme otázku How many….? Kolik….? Otevři si učebnici na str. 91. Máme zde písničku. Najdeš jí pod Stopou 40. Pusť, přelož, zpívej a uč se.

Zde si můžeš poslechnout How many sweets? a odpovědět na otázky.

Úkol k odevzdání:

V učebnici vyplň přes fólii nebo do sešitu str. 94 cv. 1, 2 a str. 110 Unit 9 (Lesson 2, Lesson 6).

Dobrovolný úkol – kdyby Vám zbyla trocha času na AJ. Vymysli otázky k těmto odpovědím.

???? My name is Michaela Veselá.

???? I am from the Czech Republic.

???? I live in Brno.

???? I like red.

???? I can swim.

???? No, I don´t.

A můžeš si zahrát hru. https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/places-town-1

Pokud ti zbyde čas, procvič zde sloveso can.

Have a nice week

P.H.

Anglický jazyk od 8.6.

Hello, 4.B!

Jak Vám jdou číslovky do 100? Určitě dobře. Vaše odevzdané úkoly byly v pořádku. Pojďme si zopakovat písničku ze str. 91 The Picnic Box. Najdeš jí pod Stopou 40. Můžeš procvičovat i online, třeba zde. A pro procvičení v pracovním sešitě vyplň str. 73 cv. 1 (Dokonči otázky a napiš odpověď), cv. 2 (Poslouchej písničku, zakroužkuj, co slyšíš a napiš). Str. 75 – počítej, napiš výsledek a pod číslo napiš slovíčko, které vidíš do tajenky.

Tento týden si zapíšeme nová slovíčka do slovníčku. Budeme se učit Clothes.

Unit 10
clothes                            oblečení
a shirt                          košile, triko s dlouhým rukávem
shoes                            boty
trousers                       kalhoty
sweater                        svetr
skirt                              sukně
trainers                       sportovní boty

Část slovíček se můžeš poslechnout zde. A můžeš slova přiřadit k obrázkům. Další slovíčka k oblečení najdeš zde.

Na odkaze - https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-clothes-set-1.pdf si můžeš vytisknout kartičky s oblečením. Zahraj si pexeso nebo kartičky spoj správně k sobě.

Aby nás to bavilo, zde se pojď obléknout s paní učitelkou. Put on your shoes. Zpívej, ukazuj.

Nová slovíčka procvič ve školním sešitě str. 76. Cv. 1 (napiš správné pořadí slov ve větě a přiřaď věty k obrázku), cv. 2 (najdi slova a napiš).

Úkol k odevzdání:

Poslechněte si písničku (bez titulků) a zkuste doplnit chybějící slova (pokud to bude těžké, pomohou Vám titulky, které jsou u videa k dispozici).

 

Old MacDonald had a farm

 

 

Old MacDonald had a _______. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a pig. E-I-E-I-O.
With an oink oink here.
And an oink oink there.
Here an oink.
There an oink.
Everywhere an oink oink.
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

 

Old MacDonald _______ a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a duck. E-I-E-I-O.
With a quack quack here.
And a quack quack there.
...
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

 

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a _______. E-I-E-I-O.
With a neigh neigh here.
And a neigh neigh there.
...

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

 

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a sheep. E-I-E-I-O.
With a baaa baaa _______.
And a baaa baaa there.
...

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

 

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a cow. E-I-E-I-O.
With a moo moo here.
And a moo moo _______.
...

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

 

_______ MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
And on that farm he had a turkey. E-I-E-I-O.
With a gobble-gobble here,
And a gobble-gobble there.
...

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.
E-I-E-I-O.

 

 

Have a nice week

P.H.

Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky