Jméno:
Heslo:

Archiv třídy 4.A

Učivo od 11.5.

Hi, 4.A!!

Naučili jsme se, kdy se v angličtině používá přítomný čas prostý a jaký tvar mají slovesa v tomto čase. Tak nyní jen pro připomenutí: Přítomný čas prostý (present simple) vyjadřuje děj, který probíhá obvykle, často, občas, ale nikoli právě teď. Pokud jde o tvar slovesa, tak je ve všech osobách (kromě 3. os. č. j. – he, she, it) beze změny (např. sloveso get up = vstávat (ráno z postele): I get up at 6.00 am. = Já vstávám v 6:00. Ve 3. os. č.j. (he, she, it) v přítomném čase prostém bude změna – sloveso bude mít koncovku – s nebo – es (opět např. sloveso get up = vstávat (ráno z postele): He gets up at 7:00 am. = On vstává v 7:00.

      Pravidla pro přidávání koncovky jsou tato:

-          Většina významových sloves přibírá koncovku – s:

Např.: he writes, she runs, my mum reads, my dad cooks, the baby eats, Lucka sits, ...

-          Slovesa končící na sykavku přibírají koncovku – es (jinak by se špatně vyslovovala):

Např.: he watches TV, she washes her hands, ...

-          Slovesa „do“ a „go“ přibírají také koncovku – es:

Např.: he goes out, she does homework, ...

-          Koncové – y:

pokud je před -y souhláska, tak se mění na – ies: fly – he flies

pokud je před -y samohláska, takse nemění, jen přidáme – s: play - he plays

 

Zápor – tvorba záporné věty v přítomném čase prostém (present simple) – Zapiš do sešitu

Ne vždy chcete říkat jen kladné věty. Pokud něco neděláte, nechcete, nevaříte, nemáte rádi atd., použijete v angličtině: „don´t + sloveso“ nebo „doesn´t + sloveso“. Určitě si vzpomínáte, jak jste říkali, že něco nemáte rádi: „I don´t like…“, aniž byste o tom věděli, tvořili jste vlastně záporné věty v přítomném čase prostém J.

Pravidlo není složité:

Ve všech osobách (opět kromě 3. os. č. j. – he, she, it) použijete „don´t + sloveso“:

I don´t like pizza. Nemám rád pizzu.

You don´t like pizza. Ty nemáš rád pizzu. /Vy nemáte rádi pizzu. (v AJ je to stejně)

We don´t like pizza. My nemáme rádi pizzu.

They don´t like pizza. Oni nemají rádi pizzu.

 

Ve 3. os. č. j. (he, she, it) použiji „doesn´t + sloveso“:

He doesn´t like pizza. On nemá rád pizzu.

Tom doesn´t like pizza. Tom nemá rád pizzu. (On)

Ann doesn´t like pizza. Ann nemá ráda pizzu. (Ona)

Všimněte si, že v záporu žádná kocovka –s/-es u slovesa (like) není:

He likes pizza. (On má rád pizzu.) ALE: He doesn´t like pizza. (On nemá rád pizzu.)

Výukové video pro zápor - ZDE.

V učebnici otevři str. 87. Přečti si článek a slovíčka, která neznáš, si opiš nebo vytiskni do slovníčku. Najdeš je v souboru pod Unit 9.


Úkol k odevzdání: Zkuste vytvořit z kladné věty zápornou:

 

I like spaghetti.

I don´t like spaghetti.

I wake up at 6.00 am.

 

I go to school.

 

I play PC games.

 

I eat tomatoes.

 

 

Tom likes bananas.

He doesn´t like bananas.

She wakes up at 6.00 am.

 

He goes to school.

 

Jack plays PC games.

 

Joe eats tomatoes.

 

Zopakujte si písničky - dny v týdnu:

https://www.youtube.com/watch?v=loINl3Ln6Ck

https://www.youtube.com/watch?v=qNJRGHk7sN8

A zopakuj si slovíčka Musical instruments – vyplň v pracovním sešitě cvičení na str. 67.

Have a nice time.
P.H.

 

Učivo od 4.5.

Hello 4.A!

Pozn.: Učivo z minulých týdnů, najdete v podsložce Archiv třídy IV.B.
Všechny Vás moc zdravím a chválím, jak pracujete. Bohužel pár jedinců nepracuje pravidelně a práci mi zasílá chaoticky nebo vůbec. Máme za sebou již několik týdnů samostudia, tak pokud něčemu nerozumíte, něco není jasné, pište.

Děkuji Vám za účast v Kahoot kvízu, byla vysoká a skvěle Vám to šlo.
Vítězové:
1. Marťa B.
2. František K.
3. Ondra B.
4. Elen S.

Hurá do nové práce. Začneme hravě a zkuste: Zahraj si pexeso. Zahraj si Hra bludiště  - Nejprve klikni na větu: Click to load game. Vyber si obtížnost. Šipkami se pohybuješ v bludišti nahoru a dolů a doleva a doprava. Tvým úkolem je sníst správný obrázek, podle slovíčka, které uslyšíš. Klikni na Play a užij si hru.

Tento týden se naučíme, někdo zopakuje dny v týdnu. Ve slovníčku by si je měl najít pod Unit 8 Lesson 5. Zvýrazni si je a pojď se je naučit pomocí písniček: 

https://www.youtube.com/watch?v=loINl3Ln6Ck

https://www.youtube.com/watch?v=qNJRGHk7sN8

ANGLICKÝ TÝDEN ZAČÍNÁ NEDĚLÍ A DNY SE PÍŠÍ S VELKÝM PÍSMENEM NA ZAČÁTKU!

Úkol k odevzdání:
1)  Dny v týdnu - opravte červeně chyby, které udělala minulý týden čarodějnice Laura:

Čarodějnice Laura toho umí opravdu hodně, ale v angličtině se má ještě co učit, co myslíte?

Sanday

Mondaj

Tuesday

Wednezday

Thirsday

friday                

Satrday

2)      Dny v týdnu – napište, které 3 dny v týdnu jsou vaše nejoblíbenější:

♥ My favourite days are

________________________________________________________________

Pokud chcete v angličtině říct: „v pondělí, v úterý, ve středu…“, použijete vždy předložku: „on“.

v neděli = on Sunday

v pondělí = on Monday

v úterý = on Tuesday

ve středu = on Wednesday

ve čtvrtek = on Thursday

v pátek = on Friday

v sobotu = on Saturday

3)      Dny v týdnu – zkuste doplnit tabulku (nemusíte překládat do češtiny): - zapiš do sešitu

Sunday (neděle)

on Sunday (v neděli)

Monday

 

Tuesday

 

Wednesday

 

Thursday

 

Friday

 

Saturday

 

V pracovním sešitě vyplň na str. 64 cv. 1 – spoj, jak jdou dny v týdnu za sebou a cv. 2 – doplň dny v týdnu a vyplň deník podle sebe z nabídky.

A abychom nezapomněli na reading. V učebnici si pro sebe přečti a přelož článek na str. 82 – Read about a boy from Australia. (slovíčka, která neznáš, najdeš ve slovníčku).

Have a nice week!

See you soon!

Učivo od 27.4.

Dear 4.A!

Děkuji, že mi zasíláte DÚ,a že jste se zúčastnili challenge. Bohužel, po tak dlouhé době, nemám zpětnou vazbu od všech. Prosím ozvěte se mi, abychom mohli společně kouknout na Vaší práci.

Vyhodnocení anglické challenge.

Děkuji všem za účast. Nebylo to vůbec špatné. Účast byla vysoká.

Vítěz pro domácí výuku (po sečtení bodů): Kuba Č. ze IV.A – gratuluji a cenu předám!!!

Tento týden Vám na Kahoot vložím pouze jeden kvíz, který bude zpřístupněn do 1.5. do 19:00. Prosím, máte jeden pokus a uvádějte jako nickname - Vaše příjmení.

Link: zde

Pin: 05724674

Nehrajeme o dárek, ale o prvních pět míst.


Práce na tento týden:


Zahraj si doma domino. Rozstříhej si po dvojicích slovíčka a seřaď, jak půjdou za sebou. (Vytiskni nebo si udělej kartičky)

have got

začínat

 

ride

sprchovat se

have dinner

psát

 

read

dělat domácí úkol

get up

podívat se

 

have breakfast

obědvat

end

mít

 

have a bath

řídit

have a shower

večeřet

 

start

číst

do homework

vstávat

 

write

snídat

have lunch

končit

 

look at

koupat se


Tento týden bude trochu jiný. Naučíte se pojmenovat gramatiku, kterou trochu znáte a budeme s ní dále pracovat v 5. třídě.

Zapiš do sešitu:

Přítomný čas prostý (present simple) -  vyjadřujeděj, který probíhá obvykle, často, občas.

Ve všech osobách (kromě 3. os. č. j. – he, she, it) bude sloveso beze změny.

Zamyslete se:  Do you play the piano? Yes, I do.       Does he play the trumpet? No, he doesn´t.

A právě tyto věty nám ukazují Přítomný čas prostý = Present simple.

Ve 3. os. č. j. (he, she, it,) bude změna – sloveso bude mít koncovku – s nebo – es.

Podívej se na pravidla:

- většina významových sloves přibírá koncovku – s:

Např.: he writes, she runs, my mum reads, my dad cooks, the baby eats, Lucka sits, ...

- Slovesa končící na sykavku přibírají koncovku – es:

Např.: he watches TV, she washes her hands, ...

- Slovesa „do“ a „go“ přibírají také koncovku – es:

Např.: he goes out, she does homework, ...

- Koncové – y:

pokud je před -y souhláska, tak se mění na – ies: fly – he flies

pokud je před -y samohláska, takse nemění, jen přidáme – s: play - he plays


Pusť si video, domácího učitele – PRESENT SIMPLE nebo angličtina pro začátečníky - PRESENT SIMPLE.

Úkol: Zkus doplnit správný tvar slovesa: (vyfoť a pošli mi jako odevzdané DÚ do pátku 1.5.

 

 

get up:

 

Dan __gets up___ at 6  o´clock.

 

 

start:

 

The school ____________ at 8 o´clock.

go:

Lucka ____________ out at 3 o´clock.

 

watch:

Tom ____________ TV every day.

put on:

He ____________ his clothes at 7:00 am.

 

fly:

The plane ____________ at 7:00 pm.

take off:

She ____________ her shoes in the hall.

 

play:

Jack ____________ football every Monday.

clean:

Petr ____________ his teeth at 7:00 pm.

 

do:

My friend ____________ his HW at 6:00 pm.

A pojďme si zazpívat, abychom jsme si Present simple lépe uvědomili.

Present Simple Song - Rockin' English

Every day Song

Procvičení online: cvičení 1, cvičení 2

Prosím o opak slovíček Unit 1 – Unit 8, mít v pořádku ve slovníčku a snažit se umět.

Have a nice week.
P.H.

Učivo od 20.4.

Dear, 4.A!

Děkuji za pravidelné odevzdávání Vašich úkolů (až na malé vyjímky). Jste jedničky a moc Vám to jde.

Tento týden bude angličtinářská challenge. Na pondělí, středa, pátek jsem vám připravila kvíz. Vždy ten den vložím sem link/PIN, přes který se přihlásíte do kvízu na Kahoot. Bude zaměřen na procvičení slovní zásoby. Soupeříte mezi sebou navzájem. Na vítěze čeká titul! – a malý dárek až se uvidíme ve škole. 

Pokyny:          

1) stáhněte si aplikaci Kahoot z Google play, mělo by to jít i přes stránku www.kahoot.it a zadat PIN.

2) do systému si dávejte jako nickname vložte reálná příjmení, žádné přezdívky, abych mohla porovnávat výsledky  (př. Hudková)

3) v po, st, pa sem vložím link a napíšu, do kdy je kvíz otevřen, tzn. do kdy máte čas si jej otevřít a vyplnit, po vypršení lhůty se k testu již nedostanete

4) kvíz je časově omezen

Pokud by byl problém s otevřením, stáhnutím… kontaktujte mě. Ráda pomohu. Ale kahoot pohodlně otevřete na různých typech mobilů, tabletu, notebooku.

Tento týden odevzdání úkolů bude právě forma těchto kvízů.

LINK NA  PÁTEKZDE

PIN: 05460595

 

Dále si pusť soubor s názvem Stopa 24. Otevři si učebnici na str. 77 – zapni si stopu 24 – poslouchej, čti a říkej. (aspoň třikrát). Dále otoč na str. 78 cv. 2 – poslouchej – Stopa 26, říkej fonetické hlásky „oa“, „ow“. A vyplň si na tyto hlásky v PS str. 62 stránku. Dále máte v poslechu příběh ze str. 79 v učebnici – poslouchej a čti.

Opakování: Práce v PS str. 60 cv. 1, cv. 2 – najdi slova hudebních nástrojů a zařaď je do sloupečku – I can play the… or I can´t play the…. Str. 61 cv. 1 – zaškrtni odpověď podle sebe cv. 2 – dokonči otázku a napiš odpověď podle sebe.

I wish you luck in the game!

Pavlína Hudková

Nezapomeňte na stále trvající úkol k odevzdání:

Úkol do pátku 24.4. - Vyber si 4 slovíčka ze slovní zásoby – Musical instruments (zde malá inspirace), Vezmi si papír, dané slovíčko napiš anglicky, česky, nakresli (vytiskni, vystřihni) k němu obrázek a napiš jednu větu anglicky a česky.  Good luck!

 

Učivo od 14.4.

Máme zde další týden samostudia. Všechny Vás moc zdravím.

Opakování na str. 74 Vám všem velice šlo. Tleskám!

Kdo nečetl článek v učebnici na str. 72, přečte, přeloží a vyplní cvičení 1, 2 v pracovním sešitě na str. 58. A pro ukončení Unit 7 vyplňte křížovku v PS str. 59 – všechny slovíčka určitě znáte.

Vrhneme se na nový Unit 8. Vzpomínáte si na náš projekt – Can you play…? Máme zde opakovací slovní zásobu. Slovíčka ze str. 76 cv. 1 si ve slovníčku podtrhni, napiš, nauč Hudební nástroje = Musical instruments. Pokus se je online najít v překladači a poslechnout jejich výslovnost. Zde najdeš online procvičení s poslechem. Přiřaď k obrázkům správné názvy a odpověď do ŠS na otázku: What is your favourite musical instrument? Zazpívej si písničku -  We are in an orchestra a uč se musical instruments.

Úkol do pátku 24.4. - Vyber si 4 slovíčka ze slovní zásoby – Musical instruments (zde malá inspirace), Vezmi si papír, dané slovíčko napiš anglicky, česky, nakresli (vytiskni, vystřihni) k němu obrázek a napiš jednu jednoduchou větu anglicky a česky.  Good luck!

I will see you next time. Have a nice day!

Tip: V souborech jsem Vám uložila Pexeso – Animals. Kdo má možnost, vytiskněte, rozstříhejte a zahrajte si doma.


Pozn.: Učivo z minulých týdnů, najdete v podsložce Archiv třídy IV.A.

Kontakt:
Whatsapp (tel. 728 351 941), email: (paja.hudkova@seznam.cz), messenger: (Pája Hudková) 

Procvičování online:
 
 
 

do 8.4.

Vážení rodiče a milí žáci,

v této mimořádné situaci nám nezbývá nic jiného než být v kontaktu alespoň elektronicky.
Dnes proběhla ve škole porada učitelů, ze které vyplynulo, že není možné touto formou probírat novou látku a v následujících dnech se zaměříme na procvičování a prohlubování probraného učiva. V hromadné SMS, která snad všem dorazila, jsem navrhla založit si soukromou facebookovou skupinu (pouze pro rodiče), kde se dá pohodlně diskutovat a kam mohu vkládat pracovní listy k vytisknutí. Jelikož jste mnozí vyslovili souhlas, skupinu jsem založila. Není viditelná pro okolí a nazvala jsem ji 4.A ZŠ Zásmuky. S dětmi jsem už v minulosti byla ve spojení na Whatsuppu a byla bych ráda, kdyby tomu bylo obzvlášť i nyní. Vím, že každý není zdatný v moderních technologiích, proto budu samozřejmě i na telefonu 773 096 878 a na mailu pecluc@gmail.com.

Souhlasím s tím, že učitel by neměl žáky zahlcovat písemnými úkoly typu str. 17, cv. 2 a nechávat vše na rodičích. Každý týden zde uvedu témata k jednotlivým předmětům, doplním odkazy na užitečné internetové stránky, budu vyrábět pracovní listy, zvažuji aplikaci na Googlu E-learning a zkusím i nějaké prezentace z vlastivědy a přírodovědy, na které by pak děti mohly například reagovat formou vypracování odpovědí na kontrolní otázky. Konkrétní kroky zatím nedokážu plánovat, je to situace nová a nezvyklá a nevím, jak nám to všem tímto způsobem půjde. Hlavně ať jsme všichni zdraví!


kopíruji z facebookové skupiny pro ty, kteří jsou odkázání pouze na webové stránky:
úterý 17.3.

Dobré jitro!

Nejprve ke včerejšku. Na WhatsAppu už jsme téměř všichni. Do této chvíle odevzdali prázdninový úkol (3x podvojný deník) tito žáci: Elen, Dominika, Martina, Bára, Tomáš N., Vojta, Petra, Jakub, Ondra, Honza N. a Michal. Takže mi chybí úkol od čtyř dětí.

Každý den budou moci děti zadané úkoly odevzdat do 18.00 nejpozději. Ode dneška si budu k sobě psát i trestné bodíky za nesplnění úkolu. :-)

Včera jsem dětem nahrála na WhatsApp diktát, který mi pošlou dnes nejpozději do 18.00.

V příloze níže a ve složce s názvem Pracovní listy ještě o něco níž naleznete pracovní listy (čj, m a přv). Dětem je pošlu i na WhatsApp. Můžete jim to vytisknout, ale stačí pokud si děti úkoly přepíšou na papír nebo do sešitu.

Poslední věc. S dětmi máme ve skupině sraz ve 13.00. Bude soutěž na pády a na násobilku. Slíbila jsem vítězům jedničku. Pak společně probereme zadané úkoly, jestli se jim dokument zobrazuje, jestli jsou schopni úkoly vypracovat a poslat bez vytištění, jestli každý všemu rozumí atd.

V tuto dobu se budeme scházet každý den.

Užitečné odkazy k procvičování: Red Monster     Školákov       Luštěnky

Tak máme za sebou první den učení na dálku. Za mě je to daleko náročnější než ve škole, ale věřím, že to má smysl.

Děti musím pochválit, jsou neuvěřitelně aktivní.

Diktát všichni zvládli napsat a odevzdat.

Po obědě jsme si zasoutěžili na pády a násobilku. Byl to nervák pro mnohé :-D

Nakonec jsem se rozhodla, že vyhlásím největší borce třídy pro tento den, kteří zvládli vypracovat úkoly do 18.00 bez velkých těžkostí.

Jsou to: Marťa, Míša, Kuba, Tom K., Vojta, Elenka, Barunka, Domča a Ondra! :-)

V příloze je práce pro zítřek. Diktát dětem nahraju do skupiny až ráno a pošlou mi ho vyfocený do 13.00, čili do další soutěže, tentokrát na téma slovní druhy a převody jednotek.
Můj videonávod na výrobu osově souměrného útvaruČtvrtek 19.3.20

Dobré jitro!

Děti už dostaly úkoly na WhatsApp a začaly mi odepisovat ještě před sedmou hodinou! :-D
Jen pro Váš přehled zde shrnu dnešní studijní plán a přikládám, co jsem jim poslala.
1. Zkontroluj si a případně si oprav svůj zápis ve vlastivědě.
2. Napiš diktát z hlasové zprávy a pošli do 13.00, kdy bude opět soutěž ("íčka", dělení v malé násobilce).
3. Čj 95/1- vypiš tučně vytištěná slova pod sebe a urči u nich rod, číslo a pád.
4. Udělej tabulku (viz příloha) a doplň tučnými slovy z úryvku o Fíkovi (cv. 1)+ slovy ze cvičení 2.
5. Vypočítej: 67 528 •57= 53 956:4=

Přeji příjemný večer!
Děti byly dnes opět úžasné a úkoly zvládly!
Opět jen pro případnou kontrolu přikládám učební plán, ale tentokrát je to až do pondělí 18.00:
  1. Podvojný deník (jako v běžném režimu)
  2. Diktát (do 13.00)
  3. Soutěž (ve 13.00) - vyjmenovaná slova, převody jednotek
  4. Doplňovačka učebnice ČJ 95/3
  5. Narýsuj a vystříhni trojúhelníky str. 50, cv. 5 a zjisti, který trojúhelník je osově souměrný. Osu zvýrazni například fixou.
  6. Vl - https://youtu.be/t-kNdZW5dIU - zhlédni video a doplň text v tvém online dokumentu (Každému dítěti jsem založila na Googlu jeho vlastní online dokument a odeslala  do soukromého chatu na WhatsAppu. Žák klikne na odkaz a doplní chybějící slova v předepsaných větách. To se automaticky uloží, nic nikam neposílá. Pracovní list VL viz níže.

Středa 23.3.20

Příjemné mrazivé odpoledne!

Máme za sebou, pevně věřím, úspěšný týden. Děti pracují a komunikují velice intenzivně a zvládly i práci v online sešitech, které nám slouží jako pracovní listy. Pokud má někdo možnost materiály tisknout, přikládám je zde v příloze. Jestli někomu více vyhovuje psaní perem a rozhodne se některé části přepsat do sešitu, samozřejmě není problém. Každý nechť pracuje, jak mu to vyhovuje nejlépe.

A ještě jedna informace. Škola v přírodě byla přesunuta na 14. 9. 2020 Samozřejmě nevíme, jak vše bude, ale chata je zatím rezervována. J

Úterý 24.3.20 (tentokrát bez diktátu)
Veškeré úkoly pokud možno do zítra 18.00. Pro někoho to bude snadné a bude brzy hotov, ale počítám i s tím, že někteří budou potřebovat více času. Neváhejte mě proto kontaktovat!

1. Přírodověda - Život na poli (opakování, viz příloha) – vědomostní soutěž na WhatsAppu ve 13.00. Děti mají každé odkaz na svůj online sešit, do kterého můžu rovnou vpisovat odpovědi na otázky.

2. Český jazyk: a) učebnice str. 96, cv. 1 – Přečti si úryvek a urči zda věty, které najdeš ve svém online sešitě pod otázkami k přírodovědě, jsou pravda nebo lež. (viz příloha)
b) na fólii str. 96, cv. 2
Pokud chceš, můžeš si ještě procvičit na Školákově vzory mužského rodu a pravopis podstatných jmen podle vzoru pán.

3. Literatura: úryvek z čítanky str. 110 – Přečti si úryvek z čítanky a doplň pětilístek, který najdeš ve svém online sešitě úplně na konci. (viz příloha)

4. Geometrie: a) Narýsuj a vystřihni libovolně velký kruh. Zkus najít 7 způsobů jak ho přeložit podél osy souměrnosti. Je to možné? Pokud ano, jde to i víckrát?
b) Narýsuj libovolný trojúhelník. Nezapomeň nejprve vyhotovit náčrt. Dokážeš zjistit, jaký má obvod? Vzpomeň, jak se měří třeba obvod hlavy nebo pasu. Příště si k tomu vysvětlíme víc.

Ukázka online sešitu žáka: https://docs.google.com/document/d/1Zqe3ELed8Szz0PaFMmuwqUiapu9Shq2BH3BOiYceb7k/edit?usp=sharing


Středa 25.3.20
Přeji krásné ráno! Úkoly děti už mají na skupině ve WhatsAppu. Jen pro kontrolu přikládám screen z chatu (Najdete jej nahoře mezi fotografiemi z bruslení) a odkaz na kvíz. http://www.quiz-maker.com/QHEV199
výsledky kvízu: http://www.quiz-maker.com/S-Quiz-Results?qp=1252281x4E7c259f-14

Čtvrtek 26.3.20
Dobrý večer,
úkoly už jsem dětem poslala a opět přikládám pro informaci screen chattu a pracovní list, který děti naleznou ve svých on-line sešitech.
Bohužel tenhle web neumí vkládat fotky a dokumenty přímo do textu, proto všechny pracovní listy naleznete níže ve složce pouze s dokumenty a všechny fotografie včetně screenů displeje jsou umístěny nahoře v galerii.Pondělí 30.3. 20

Příjemné ráno,

v příloze (složka souborů níže) zasílám práci pro děti na pondělí a částečně na úterý (matematika) opět jen pro kontrolu. Děti si "ošéfuju" a instrukce budou opět mít na WhatsAppu.

Náhodou jsem objevila ve svých starých příspěvcích na stránkách školy fotografie a videa z jednoho projektu bývalé třídy, kde se objevily některé z Vašich dětí, když byly ještě ve školce. :-) Přikládám odkaz, snad bude fungovat: https://lucie32.rajce.idnes.cz/2014-10-31_Halloween_v_Zasm…/?#

ÚKOLY NA ÚTERÝ 31.3. NALEZNETE VE SLOŽCE DOKUMENTŮ NÍŽE.

Úterý 31.3.20
Úkoly na středu jsou opět ve složce dokumentů.
Středa 1.4.20
Úkoly na čtvrtek, viz složka dokumentů.
Čtvrtek 2.4.20
Úkoly na pátek  opět naleznete v dokumentech.

Vl: Zničená země bez krále – Zhlédni video (https://www.youtube.com/watch?v=hrZ1HYbBd_o) a vyplň kvíz: http://www.quiz-maker.com/QNIVX1X

Neděle 5.4.20
Krásný nedělní večer!
V příloze zasílám úkoly na pondělí.
V matematice už děláme cvičení z 3. dílu učebnice. Pro případ, že by někdo učebnici chtěl, přinesla jsem si se je všechny ze školy domů.

Pondělí 6.4.20

Úkoly na úterý v pdf verzi

Úkoly na úterý ve wordu viz složka s dokumenty

Úkoly na středu v PDF verzi                 Přv - kvíz

Anglický jazyk

Učivo od 6.4.

Hello, 4.A!!
Děkuji, že mi mnozí z Vás posílají práci. Jste jedničky! A už se moc na Vás všechny těším.  Tento týden začneme poslechem a čtením článku z učebnice na str. 69. Poslech naleznete v souborech s názvem Stopa 17. Poslechni několikrát, přečti nahlas a měl by si umět přeložit, slovíčka, která neznáš, najdeš ve slovníčku. Unit 7 jsme relativně zvládli letem světem. Zkus, zda vše chápeš udělat str. 74 do ŠS (a prosím vyfoť a zašli).

Práce v PS (workbook), dodělej si str. 53 cv. 2, str. 56 cv. 1, 2 (je potřeba umět slovíčka z Unit 7 Lesson 1-6). Str. 57 cv. 1.

Blíží se nám Velikonoce = Easter. Na této stránce se naučíte základní slovíčka spojená s Velikonocemi - klikni, poslouchej a přiřaď. Pokud budeš chtít, zde je pracovní list na procvičení. Když mi pošleš vyfocené a doplněné, máš 5 puntíků.

Happy Easter!

Můj tip: Pokud budete mít chuť. Podívejte se na toto video. Poslouchejte a dozvíte se něco o Velikonocích ve Velké Británii.


Učivo od 30.3.

Hi, 4.A!!

Milí žáci, informace o Vaší práci mám pouze od části třídy. Vedu si pečlivé záznamy o Vaší práci a věřte, že aktivní studenti mají velkou výhodu a bude se na ni přihlížet v závěrečné klasifikaci. Hlavně si pamatujte, že se neučíte pro nás, ale jen a jen pro sebe.

V souborech Anglického jazyka najdeš správné řešení pracovního listu – I live in a flat – zkontroluj.

Opakování:  Přelož do ŠS věty se slovesem can. Použij nápovědu.

Nápověda: I can´t speak Czech. Can you play football? I can play football. I can´t play football. My brother can speak English.

1.Umíš hrát fotbal? 2. Neumím mluvit česky. 3. Neumím hrát fotbal. 4. Umím hrát na kytaru. 5. Můj bratr umí mluvit anglicky. 

 

Online procvičení – Can animals do this?

Učebnice: Ze str. 109 Unit 7 lesson 2 udělej cvičení do ŠS. Přečti si článek na str. 69, zkus si pro sebe přeložit (Potřebná slovíčka najdeš ve slovníčku). A ve svém slovníčku si podtrhni nová slovíčka ze str. 70, poslechni si je v překladači a vyslovuj nahlas. Nauč se je a zkus je najít v tajence na str. 70 cv. 2.

Koukni na video - House , poslouchej a OPAKUJ!! Kdo chce, zde přidávám ještě jedno video  s úkoly na procvičení této slovní zásoby.

 

A zazpívejte si – Where do you live?

Have a nice week!


Kontakt:

Whatsapp (tel. 728 351 941), email: (paja.hudkova@seznam.cz), messenger: (Pája Hudková) 

Procvičování online:
 
 
 
 
Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy