logotyp

Aj 4A Šebková

Video návod - přihlášení do Google učebny a on-line hodiny

Distanční výuka včetně zadávání a odevzdávání úkolů bude nyní probíhat v Google učebně. 
Kód do učebny:
 lncsabr (Kód umožňuje pouze sledování zadávaných úkolů v učebně a streamování. Kontrolu plnění úkolů konkrétního žáka a vstup do on-line hodiny umožňuje pouze vstup do učebny pomocí školního účtu daného žáka.)

On-line výuka 8.009.0010.0011.00 
Pondělí5.A TH - 5.A3.B čj 5.A 
Úterý vl5.A 4.A3.A 
Středačj 5.A  5.A3.B 
Čtvrtek3.A4.A5.A  
Pátek3.B3.A 4.A - dobrovolná h. čj5.A 
Vysvětlivky:
TH - třídnická hodina
Názvy tříd neoznačené zkratkou předmětu  - AJ Šebková
On-line hodiny v jiných třídách uvádím proto, aby bylo patrné, kdy nemohu poskytovat konzultace.

Evidence účasti v on-line výuceZahraj si "kvíz" show - Klikni a hraj!

Hra na skládání vět - Klikni a hraj!


Hororová hra - klikni a hraj!

26.11.
1. Opakování s losováním -  What is this? What is that? What are these? What are those?
2. Učebnice str.24 - a reading competition (soutěž ve čtení na jedničku): Učitel řekne větu česky a kdo první větu najde, přečte ji anglicky. (Nehraj si na kamenech, Mickey! Hlídej kozy! Kde jsou teď ty slepice? Jsou v růžích. Mickey slez z těch kamenů. Kozy jsou ve člunu!)
3. Lesson 5, učebnice str. 30: a) cv. 1 - Poslouchej, ukazuj a opakuj.
                                           b) cv. 2 - Popiš obrázky celými větami. (These are caterpillars. This is a ladybird. These are ants. This is a butterfly.         c) DVD-ROM - Procvič si nová slovíčka ve videu s interaktivním programem.
                                           d) prezentace obrázků - Popiš
4. Pracovní sešit str. 24 - cv. 1: Přiřaď slova k obrázkům.
                                  - cv. 2: Počítej a napiš.
5. Pracovní sešit D3 - Zakroužkuj správný obrázek.
Nová slovíčka:
Lesson 5
a ladybird         beruška
a grasshopper   luční koník
a caterpillar      housenka
a mosquito       komár
a butterfly        motýl
an ant              mravenec

25.11.
1. Kolo štěstí - opakování otázek a odpovědí s obrázky pomocí losování (viz předchozí lekce)
2. Ukazovací zájmena - procvičování: a) píseň -Dívej se, opakuj a zpívej.
                                                       b) presentace obrázků - Popiš (This is a cow. That is a panda.) Ukaž na zvířátka (Toto je opice. Toto jsou kachny. Tamto je osel. Tamto jsou velbloudi.) this/that is... these/those are...
                                                       c) Pracovní list "This - These"
                                                       d) Pracovní list "This - That"
                                                       e) on-line cvičení
3. Lesson 3, učebnice str. 28 - opakování s PC programem
4. Lesson 4, učebnice str. 29 - komiks: Poslouchej, sleduj v učebnici, opakuj, čti a přelož. Jak se chlapec jmenuje? Co měl dělat a co ve skutečnosti dělal? Jaká se mu stala nehoda a proč? Příběh je o tom, že máme být zodpovědní (Be responsible.) a máme poslouchat babičku (Listen to your grandma.) :-)
5. Nová slovíčka:
Lesson 4
watch     hlídej, sleduj
where     kde
get off    vylez, slez

24.11.
1. Kolo štěstí - opakování slovní zásoby s losováním jmen žáků (otázky, obrázky viz předchozí lekce)
2. Procvičování ukazovacích zájmen: a) písnička - Podívej se na video. Nauč se část písničky "This and that and these and those", pomůže ti to lépe učivo zvládnout.
                                                     b) procvičování s on-line cvičením (Na stránkách najdeš i jiná cvičení.)
3. Lesson 3, učebnice str. 28: cv. 1: Poslouchej, opakuj. Na obrázku je to, o čem je básnička. Všimni si výslovnosti slov, ve kterých je -one -ose           cv. 2: Poslouchej, opakuj a dívej se na obrázky. Jen tak se naučíš nová slovíčka.
                                           cv. 3: Spoj písmena a přečti skrytá slova (stone, nose, rose, bone)
4. Pracovní sešit str. 22: Ve cvičení 1 podtrhni všechna "one, ose" a přečti se správnou výslovností. Ve cvičení 2 doplň všechna "one, ose" a opět správně přečti.
5. Nová slovíčka:
Lesson 3
a bone               kost
a stone              kámen
a nose               nos
a rose                růže
under                pod

19.11.
1. Opakování s kolem štěstí: How do you spell your name? What time do you get up? How old are you? Do you have a cat? Do you have blue eyes? Is there a zoo in Zásmuky?
2. Opakování: Would you like to try some fruit dumplings? Yes, please. No, thanks.
3. Ukazovací zájmena "this-these, that-those" - Podívej se na video.
4. pracovní sešit str. 21: a)cv. 1 (Spoj.), b) cv. 2 (Zakroužkuj a napiš.)


18.11.
1. Opakování s kolem štěstí (aplikace na losování žáků): How do you spell your name? What time do you get up? How old are you? Do you have a cat? Do you have blue eyes? Is there a zoo in Zásmuky?
2. Hra - Najdi překlad do AJ.
3. Video: What is the national sport of Canada? What is the national sport of Germany? What is the national sport of England?
4. Unit 3, Lesson 1: a) Interactive programme - Podívej se na video a odpovídej.
                             b) prac. s. str. 20 + D3
5.  Lesson 2, učebnice str. 27, cv. 1.: Dívej se a opakuj.
6. Nová slovíčka:
Lesson 2
this     
 toto
that      tamto
these    tito
those    tamti


12.11.
1. My busy day - písnička
2. Nová slovíčka - opakuj otázky, odpověz celými větami.       
3. Would you like to try some?
4. Učebnice str. 22: Najdi a přečti: Je čas na dort? Podívej na to! Nazývá se Dort z černého lesa. Má čokoládu, krém/šlehačku a třešně. Já jím čokoládový dort odpoledne a večer. Je to tradiční německý čokoládový dort. Je lahodný.
5. Pracovní sešit str. 18: a) cv. 1- Přečti a zakroužkuj Pravda nebo Lež.
                                    b) cv. 3 - Doplň, v kolik hodin se v Čechách tyto věci dělají.
6. Unit 3 - Kenya - lidé, zvířata, krajina a podnebí, mapa (Prohlédni si obrázky z Keni, země, která je v Africe.)
7. Učebnice str. 26: a) cv. 1: Poslouchej a opakuj.
                             b) cv. 2: Poslouchej zvuky a hádej zvířata.
                             c) cv. 3: Doplň věty podle obrázků a celé přečti.
8. Slovíčka:
Unit 3 - Kenya
Lesson 1
a duck          kachna
a goat          koza
a donkey      osel
a cow           kráva
a sheep        ovce
a chicken     kuře

11.11.
1. My busy day - Pusť si písničku a zazpívej si ji.
2. Opakování nových slovíček
3. Nabízej k ochutnání a odpovídej.
4. Učebnice str. 24 - Shrnutí učiva: 1. Pouze přečti. 2. Napiš, kolik je hodin na obrázcích. 3. Doplň věty.
Tento úkol posílají žáci, kteří nebyli připojeni, písemně!
5. Zopakuj si učivo s videem. Přečti dřív než já ve videu.
6. Pracovní sešit str. 19: Zaškrtni okénko ve sloupečku 1 nebo 2 podle toho, ke kterému obrázku věta patří, jestli k obrázku číslo 1 nebo číslo 2. Doplň do bubliny dole, na co se Bubba ptá a to tak, že postupně opíšeš písmenka u zaškrtnutých políček.
Všichni žáci pošlou otázku, kterou takto rozluští.
7. Udělej test na známku.
Test Unit 2 (k dispozici do středy 12.00)10.11.
1. Opakování  s obrázky (viz předchozí lekce), odpovídej: What time do you get up/have breakfast/go to school/have lunch/have dinner/go to sleep? (Žáci, kteří umí na tyto otázky odpovědět celou větou a rozumí jim, zvládli Unit 2.)
I get up at seven o´clock. I have breakfast at eight o´clock.
2. Opakování nových slovíček z minulé lekce
3. Pracovní sešit str.17: 1. Zaškrtni správnou větu pod obrázkem. 
                                   2. Očísluj aktivity ve správném pořadí podle sebe a doplň časy.
4. Think twice - učebnice str. 22: 1. Přečti a zaškrtni. 2. Odpověz: Kdy si dáváš dort ty?
5. Učebnice str. 23, cv. 1 a 2 dole: Nauč se, jak nabízet jídlo k ochutnání a jak poděkovat a zdvořile odmítnout. 
6. Slovíčka:
Lesson 8
Would you like to try some strudel?              Ochutnáš štrůdl?
Yes, please.                                                Ano, prosím.
No, thanks.                                                 Ne, děkuji.
5.11.

1. My Busy Day - Pusť si znovu písničku a zazpívej si ji.
2. Hádej hláskovaná slova: Klikni zde - Kdo nebyl v hodině, pošle písemně !!!!!
3. Opakování slovíček - prezentace
4. What time do you get up? What time do you have lunch? What time do you have dinner? What time do you go to sleep?
Odpověz o sobě: I get up at (seven o´clock)....I have lunch at (twelve o´oclock)....I have dinner at (six o´clock)....I have sleep at (nine o´clock)... 
- Kdo se neúčastnil on-line výuky, pošle písemně nebo hlasovou zprávou.
5. učebnice str. 22 - Poslechni si video, přečti a přelož.
6. Zapiš si slovíčka:
Lesson 7
a forest                  les
a cake                    dort
eat                        jíst
it´s called               nazývá se

4.11.
1. My Busy Day Song - Pusť si znovu písničku z minulé hodiny a zazpívej si ji.
2. Opakování slovní zásoby - Pojmenuj obrázky.
3. Hádej hláskovaná slova - Napiš. - Kdo nebyl v hodině, pošle písemně.
4. Učebnice str. 21, cv. 1 - Poslouchej a opakuj.
5. 21/2: Odpověz ústně podle sebe.
6. 106/Unit 2, Lesson 6: Doplň, co chybí. (Vypracuj písemně.) Kdo nebyl na hodině, pošle.
7. Procvičení s DVD (Klikni a procvič si s videem.)
8. Slovíčka:
Lesson 6
I get up at seven o´clock.             Vstávám v sedm hodin.

3.11.
1.ABC song - Klikni na odkaz a zazpívej si.
2. Klikni, poslouchej a piš písmenka. Vzniknou ti známá slova. - Kdo nebyl v hodině, pošle.
3. Opakování slovíček (Klikni na odkaz.)
4. Opakování str. 19: Učitel říká česky věty, žáci soutěží, kdo dřív najde text v učebnici a anglicky přečte. (Za tři body jednička, 3 žáci dostali za jedna.) - Např. Omlouvám se. Je čas jít. Jsem první v řadě. Dnes je plavání. To je zábava. Autobus odjíždí v devět hodin.
5. učebnice str. 20: a) cv. 1: Poslouchej, ukazuj a čti. (Klikni na odkaz.)
                             b) cv. 2: Poslouchej a říkej, co následuje. (Klikni a říkej.)
6.  Poslechni si písničku a zakroužkuj správná slova v pracovním sešitě 16/3. (také viz učebnice 20/3)
7. Pracovní sešit str. 16 + D2: a) cv. 1: Doplň chybějící písmenka a očísluj správný obrázek.
                                            b) cv. 2: Doplň tabulku: Místo slov dosaď čísla slov.
                                            c) D2: Pojmenuj obrázky. 
8. Zapiš si slovíčka: 
Lesson 5
get up                   vstávat
have breakfast       snídat
go to school           jít do školy
have lunch             obědvat
have dinner           večeřet
go to sleep            jít spát
busy                     nabitý (den)
start                     začátek
every day              každý den
work                     pracovat
then                     potom
     


26.10.
Prázdninový kvíz - Klikni sem, přihlaš se a zahraj si soutěž se spolužáky a ještě si u toho procvičíš angličtinu. Pokud si budeš chtít zahrát znovu, je to možné, ale musíš pokaždé zadat jiné jméno, např. Honza, Honza1, Honza2, Honza3, Honzík atd.

Video - Natočila jsem, jak jsem se do jednoho z mých Kahoot kvízů přihlásila a zahrála si jej.

22.10.
1. Opakování slovíček: a) Pusť si z minulé hodiny bod 3 (anagrams) a zopakuj si.
                                 b) Piš podle diktátu anglických písmen. Jaká slova ti vznikla? (Pošli s dalšími úkoly.)
2. 19/1: a) Poslouchej a čti. (video)
            b) Procvič si nová slovíčka (video). Píseň Time to go.
            c) Poskládej věty, jak jdou v příběhu po sobě. Přečteš je dříve, než uslyšíš ve videu? (Klikni.)
3. 19/2: Value of the story (Hodnota příběhu): Look at the time. (Hlídej si čas.) Don´t be late. (Nechoď pozdě.)
4. 19/3: How do you feel when you are late? (Jak se cítíš, když jdeš pozdě?) Circle the emoji. (Zakroužkuj smajlíka.)
5. Zapiš si nová slovíčka:

Lesson 4

I´m late.                    Jdu pozdě.

a bus                         autobus

again                         znovu

first                           první

Don´t be late.           Nechoď pozdě.

swimming                plavání

today                        dnes

time to go               čas jít21.10.
1. Guess the animals. (Hádej zvířata.) - spelling practice (procvičení hláskování)
2. How do you spell your name? (Jak hláskuješ své jméno?)
3. Anagrams: What is it? (zpřeházená písmena: Co to je?)
4. What time is it? (Procvič si otázku kolik je hodin a odpovídej. V první části uslyšíš odpovědi, v půlce videa už odpovídáš sám.)
5. Unit 2, Lesson 3: a) učebnice str. 18, cv. 1: Listen and chant. (Poslouchej a odříkávej.)
                             b) Guess the new words. (Uhodni nová slovíčka.)
                             c) 18/2: Listen and say. (Poslouchej a říkej.)
                             d) 18/3: Look and write the letters in order. (Podívej a napiš písmena ve správném pořadí.)
                                    line, time, nine, lime
6. Pracovní sešit str. 14: V prvním cvičení podtrhni -ime a -ine. Ve druhém cvičení doplň -ime a -ine.


20.10.
1. ABC song (zpívání s poslechem, odkaz viz předchozí hodina, bod 1)
2. Hangman (hra šibenice) - opakování slovíček z předchozí lekce
3. Procvičování pozdravů (Klikni na odkaz, prohlédni si obrázky a čti.)
4. What time is it? a) učebnice str. 17, cv. 1 (Poslouchej a čti.)
                           b) učebnice str. 17, cv. 2 (Předkresli si hodiny třeba na mazací tabulku, poslouchej a znázorni čas, který slyšíš.)   c) What time is it? (Klikni a popiš, kolik je na obrázku hodin.)
5. Procvičení s interaktivním programem (Klikni, koukej se, odpovídej a poslouchej.)
6. Pracovní sešit str. 12, 13 + D2
7. Slovíčka:
Lesson 3
What time is it?                 Kolik je hodin?
It´s twelve o´clock.        Je dvanáct hodin.15.10.

1. ABC song (Klikni na písničku a zazpívej si.)
2. Hangman (hra Šibenice) - varianta pro žáky, kteří se nepřipojili na Meet: Uhodni ze zpřeházených písmen (z anagramu) slovo: AOFBOLTL (druh sportu).
3. How do you spell your Name? (Jak hláskuješ své jméno?) - Žáci hláskovali v anglické abecedě svá jména.
4. Unit 2: Welcome to Germany: Žáci si otevřeli učebnici str. 15, podívali se na 3D mapu Google Earth (po kliknutí se otevře), kde leží Německo, a poslechli si hodiny kukačky a podle počtu úderů měli najít ty správné hodiny na obrázku v učebnici. Úderů bylo "twelve". Hodiny jsme nenašli. :-D
5. učebnice str. 16, cv. 1: Poslouchej, ukazuj a opakuj.
6. učebnice str. 16, cv. 2: Poslouchej a ukaž v učebnici na to, co slyšíš. (Klikni na podtržené pro zobrazení videa.)
7. učebnice str. 16, cv. 3: Doplň správné pozdravy k obrázkům. Úkol pro ty, co se neúčastnili on-line hodiny: Podobné tři obrázky nakresli do sešitu nebo na papír a připiš vhodný pozdrav: "Good morning. Good afternoon. Good evening."
8. Zapiš si do slovníčku nová slovíčka:

Unit 2 - Germany
second                        sekunda
minute                        minuta
hour                           hodina
morning                      ráno
afternoon                    odpoledne
evening                      večer


NÁSTĚNKA

Od 1.7. do 31.8. Prázdniny
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy