logotyp

Aj 3A Šebková

Slovíčka - Next Move 1

Video návod - přihlášení do Google učebny a do on-line hodiny


Distanční výuka včetně zadávání a odevzdávání úkolů bude nyní probíhat v Google učebně.
Kód do učebny: phos7t6 (Pokud se nepřihlásíte do učebny přes školní účet žáka, ale jen přes tento kód, neumožní Vám to kontrolu plnění úkolů konkrétního žáka, ani vstup do on-line hodiny, ale lze takto alespoň sledovat zadávané úkoly.)

On-line výuka na Meet8.009.0010.0011.00 
Pondělí5.A TH - 5.A3.Bčj5.A 
Úterý vl5.A 4.A3.A 
Středačj5.A  5.A3.B 
Čtvrtek3.A4.A5.A  
Pátek3.B3.A 4.A - konzultačníčj5.A 
Vysvětlivky:
TH - třídnická hodina
Názvy tříd neoznačené zkratkou předmětu  - AJ Šebková
On-line hodiny v jiných třídách uvádím proto, aby bylo patrné, kdy nemohu poskytovat konzultace.

Evidence účasti v on-line výuce + přehled plnění úkolů

Osmisměrka (10 čísel, 8 zvířat)
Hra na skládání vět - klikni a hraj
Hororová hra
Kvíz
Anagramy

27.11. 
1. Kahoot quiz - kontrola výsledků testíků
2. Welcome to Spain (učebnice str. 44): a) Google Earth - prohlédnutí zeměkoule z pohledu ve vesmíru (Česká republika, USA, Čína, Španělsko) - krátké video ke zhlédnutí
                                                          b) Google pics of Spain - obrázky ze Španělska 
2. Unit 4, Lesson 1: učebnice str. 46: a) cv. 1 - Poslouchej, sleduj obrázky a opakuj nová slovíčka.                                          b) cv. 2 - Poslouchej a hádej.
                                                       c) DVD-ROM: Podívej se na video a procvič si nová slovíčka.                                          
3. Pracovní sešit str. 28: cv. 1:  Zaškrtni nakreslenou profesi (zaměstnání). 
                                    cv. 2: Najdi a zakroužkuj slovo, pak zakroužkuj správný obrázek.
                                    D4: Spoj zaměstnání a nástroje.
Slovíčka: 
Unit 4 - Spain
Lesson 1
a teacher          učitel
an actor            herec
a doctor            doktor
a farmer           farmář
a cook              kuchař
an artist           umělec

26.11.
1. Name Wheel (procvičování s losováním) - How old are you? I´m nine years old. Where are you from? I´m from the Czech Republic. What is it? (pics- obrázky - viz opakování v předchozích lekcích)
2. DVD-ROM - Unit 3, Lesson 7, page 32 - reading competition (soutěž ve čtení: V učebnici str. 32 hledej a přečti věty, které učitel řekne česky: Ahoj, jsem Alex. Je mi sedm let a jsem z Ruska. Toto je tradiční kostým z mé země. Je překrásný! Podívej! Tři malovaná vajíčka. Podívej! Pět malovaných panenek.) - Poslech pro správnou výslovnost si lze znovu pustit v předchozí lekci. 
4. Progress Check textbook 34 - orally (učebnice str. 34: Ve cv. 1 dokonči věty o věku podle počtu svíček a ve cvičení 2 vyber vždy ze dvou možností, co je na obrázku. Kdo se neúčastní on-line výuky, pošle písemně.
5. DVD-ROM - Progress Check - opakování s PC programem
5. Practice book page 27 - pracovní sešit str. 27: Čti slova a dělej čáry od puntíku k puntíku. Puntíky spojíš tak, aby obrázky šly za sebou stejně jako napsaná slova. V prvním příkladu, který je udělaný jako vzor, vidíš, že je napsáno fish...panda...pen... atd., takže čára vede od obrázku ryby k pandě, od pandy k peru atd. Pokud si pamatuješ, jak se věci na obrázcích jmenují, bude to pro tebe brnkačka. Pokud jsi zapomněl/a, koukni každý den do slovníčku a opakuj si všechna slovíčka. Vždyť opakování je matka moudrosti! :-) Čísla, která ti spojováním bodů vzniknou, zapiš vždy za otázku: What´s the number?___ (Jaké je to číslo?)

6. Revision test Unit 3 (finish at 10 a.m.)
 - Pozorně čti a důkladně si rozmysli, jakou odpověď vybereš. Testík je na známku, pokus máš jeden a přihlašujeme se příjmením.

23.11.

1. The Hedhog (hra ježek na čísla, obdoba Binga)
2. Opakování veškeré slovní zásoby: What is it? It´s.... (Žáci jsou losováni kolem štěstí a popisují obrázky.)
3. Counting song - poslech písně
4. Učebnice str. 107 - Spočítej věci na obrázku a napiš na mazací tabulku.
5. Lesson 7 - Let´s visit Russia (Pojďme navštívit Rusko.) - Poslech, čtení a překlad. Z hlavy řekni, kolik je tam malovaných vajec a matrjošek (ruských tradičních panenek).
6. Učebnice str. 33 dole: Když chci někomu nabídnout, aby si se mnou šel hrát, řeknu jednoduše "Let´s play." Přijetí nabídky můžeme vyjádřit takto: "OK. Good Idea!" (Ok, dobrý nápad!). Zdvořilé odmítnutí vyjádříme slovy: "No, thank you." - Na první hodinu AJ si do školy přineste nějakou svou hračku a procvičíme si to!
7. Pracovní sešit str. 26: 1. Spočítej, napiš číslo a pak zakroužkuj (viz vzor).
                                    2. Spoj otázky a odpovědi.
Slovíčka: 

Lesson 7

I´m 7 years old.                                          Je mi 7 let.

I´m from the Czech  Republic.                    Jsem z ČR.

beautiful                                                        krásný

an egg                                                            vajíčko

coloured                                                         barevný

20.11.
1. Opakování slovní zásoby: "How are you? How old are? What is it?" formou losování a s pomocí obrázků viz předchozí lekce
2. Counting song - poslech písně s pracovním sešitem: a) cv. 1: Spoj obrázky se slovy
                                                                                           b) cv. 2: Nakresli šest předmětů, jak jdou v písni za sebou.                               c) PC program - Odpověz. Při jednom počítání jsem udělala chybu. Kdo ji najde?
3. Lesson 6, učebnice str. 31: a) cv. 1 - Poslouchej, dívej se na obrázek a čti.
                                                 b) cv. 2. - Podívej se znovu na obrázek ve cv. 1. Je to pravda (true) nebo lež (false)? 
4. Pracovní sešit str. 25: a) cv. 1: Zakroužkuj a spoj.
                                         b) cv. 2: Sleduj cestu. Potom počítej a napiš.
5. Nová slovíčka:
Lesson 6
pencils        tužky
true             pravda
false            lež

19.11.
1. Opakování s kolem štěstí (aplikace na losování žáků): What´s your name? Nice to meet you. How are you? How old are you? Two and five is...
2. Happy Birthday - Zazpívej si písničku.
3. Učebnice str. 29 - Znovu si pusť příběh po částech. Nejdříve přečti, co bude následovat.
4. Zopakuj si nová slovíčka:  a) Kvíz (opakování otázky a odpovědi s novými slovíčky, procvičování čísel)                 b) What is it? - Pojmenuj obrázky.
                                                c) Interaktivní program - Odpověz.
                                                d) Counting song - Zazpívej si písničku. (Melodie je typická ruská.)


13.11.
1. Prezentace obrázků: Žáci se ptají navzájem.
2. Čísla: a) Počítej. (např. one and two is three)
              b) Ježek (hra podobná bingu, viz předchozí lekce)
3. Učebnice str. 29: Opakování s poslechem. Žáci přečetli větu, která následovala. Poté jsme si to ověřili v nahrávce.
4. Opakování "How old are you?": a) písnička
                                                         b) učebnice str. 107, Unit 3, Lesson 2: Doplň co chybí. Celé napiš na mazací tabulku.
5. Happy Birthday - písnička
6. Lesson 5  a) učebnice strana 30, cv. 1: Poslouchej a opakuj.
                     b) práce s DVD: Vyber správná slova.
7. Slovíčka:
Lesson 5
a pencil              tužka
a pen                  pero
a backpack         batoh
a ruler                 pravítko
an eraser            guma
a book                 kniha
pick up                zvedni
count (to)           počítej (do)
                                                      

12.11.
1. What is it? Is it a board?- Hra naruby: Žáci sledují obrázky a reagují otázkami na odpovědi. (např. "It´s an elephant. - What is it?, Yes, it is. - Is it a monkey?, No, it isn´t. - Is it a dragon?") 

2. Čísla: a) písnička
             
b) "Hedgehog" (Žáci si nakreslí ježka bez bodlin a do jeho bříška si napíšou čísla. Učitel říká čísla a kdo má ono číslo napsané v ježkovi, škrtne si jej. Když řečené číslo nemá, nakreslí ježkovi bodlinku. Kdo jako první vyškrtá všechna svá čísla, vítězí a zavolá bingo.) - Odpoledne pošlu obrázek takového ježka.
3. How old are you? a)
písnička
                                  b) pracovní list (Doplň ústně, nebo písemně.)
                                 
4. Lesson 4, strana 29: a) Poslouchej a čti. Kde je dort? Kolikáté slaví narozeniny? Kdo ještě slaví narozeniny kromě holčičky? Jak popřeješ k narozeninám? Jak řekneš, že máš narozeniny? Kde je dort? 
5. Slovíčka:
Lesson 4
birthday                     narozeniny
a cake                         dort
his                              jeho
It´s my birthday.       Mám narozeniny.
6. Happy Birthday - písnička


10.11.

1. Follow me - Poslechni si písničku, zazpívej si jí a dělej to, co se v ní zpívá.
2. What is it? - Zopakuj si slovní
zásobu. Odpověz.
4. Práce s DVD - Odpovíš rychleji? a) Čísla
                                                         b) Kolik ti je?
5. Pracovní sešit str. 21: 1) Zakroužkuj správnou odpověď.
                                         2) Nakresli sebe a pak správný počet svíček na dort a nakonec dopiš do bubliny, kolik ti je.
6. Unit 3, lesson 3 - učebnice str. 28, a) cv. 1: Poslouchej, koukni na obrázek a zopakuj (Měl bys rozumět, protože se popisuje obrázek v učebnici.)
                                                             b) cv. 2: Opakuj písmena a slova. Koukej přitom do učebnice a všímej si, jak se ta písmena ve slovech vyslovují. Angličtina je totiž zvláštní. Píše se jinak, než se vyslovuje. To prý proto, že dřív se tak opravdu mluvilo, ale nikdo dodnes nezměnil písmo. 
                                                             c) cv. 3: Dívej se, poslouchej a spoj.
7. Pracovní sešit str. 22: cv. 1: podtrhni daná písmena, cv. 2: Doplň daná písmena.
8. DVD: Lesson 3
9. Slovíčka:
Lesson 3
big          velký
a box       krabice6.11.
1. Oprava testu
2. Opakování formou tzv. speaking chain: "This is Vanesska, Lucinko."" Nice to meet you, Vanesska.""Nice to meet you, too, Lucinko."

3. What is it? Is it a window? - Prezentace (Žáci odpovídají celými větami.)
4. Welcome to Russia - Prohlédni si obrázky z Ruska; jak vypadají typické stavební památky; klikni na mapu a zjištíš, že Rusko je obrovská země; když sjedeš kurzorem níže, uvidíš typické ruské panenky "matrjošky", které jsou naskládané v sobě od nejmenší po největší, říkáme jim "traditional Russian dolls" 
"Traditional Russian costume" (Klikni a podívej se, jak vypadá tradiční ruský kostým/kroj.)
5. Poslech str. 26, a) cv. 1 - Opakuj.
                           
b)cv. 2 - Počítej a řekni, kolik slyšíš zvuků.
6. Hra: Řeknu číslo, žáci řeknou číslo, kolik zbývá do deseti.
7. Pracovní sešit: a) 20/1: Vyškrtni, co je jiné.
                              b) 20/2: Napiš číslo, aby to bylo dohromady 10.
                              c) D3 nahoře: Dokresli čísla.
8. Učebnice str. 27: cv. 1 - Poslouchej a opakuj.
                                 cv. 2 - Napiš na tabulku, jak jdou správně slova za sebou.
     
Učebnice str. 107: How____are____?   I´m______ (Doplň viz obr. v učebnici.)

9. Slovíčka:
Unit 3 - Russia
Lesson 1
one             1
two             2
three          3
four            4
five             5
six              6 
seven         7
eight          8
nine            9
ten             10
Lesson 2
How old are you?                Kolik ti je?
I´m eight.                           Je mi osm.


5.11.
1. Opakování slovíček - prezentace
2. Anagramy - Hádej slova ze zpřeházených písmen.
3. Svátky - Pro video klikni zde, (Zde klikni na titulky.)
4. Učebnice str. 24: cv.1: Vyber "a" nebo "an" a napiš celými větami.,
                                 cv. 2: Napiš otázku a správnou odpověď - Kdo nebude v on-line hodině, vypracuje písemně a pošle.
5. Video: Zopakuj si učivo Unit 2
6. Pracovní sešit str. 19 (Zaškrtni, co vidíš na obrázku.)
7. Test - odkaz níže

5. 11. Test - Klikni, přihlaš se pod svým příjmením a vyber odpovědi. Pokus máš jeden a čas jen do deseti, pak bude kvíz ukončen. - Test je povinný a na známku. Hra na skládání vět - klikni a hraj

Hororová hra

3.11.
1. Follow me - Klikni a zazpívej si.
2. What is it? - Zopakuj si slovní zásobu. Pusť si videa se slovíčky z předchozích lekcí.
3. Let´s visit China - učebnice str. 22 (Klikni na odkaz pro poslech.)
4. učebnice str. 23, cv. 2: Seznamování: "This is Tom. This is Kate. Nice to meet you, Tom. Nice to meet you, too, Kate." (Co se říká, když chceme někoho někomu představit a co si říkáme, když se poznáváme.)
5. Pracovní sešit str. 18: a) cv. 1: Přiřaď obrázky ke slovům a zakroužkuj dvě věci z Číny.
                                    b) cv. 2: Očísluj věty ve správném pořadí.
6. Slovíčka: 
Lesson 7

a lion                                                   lev

real                                                 skutečný

an animal                                          zvíře

traditional                                    tradiční

a costume                                        kostým

from                                                z, od

a festival                                        svátek

Christmas                                      Vánoce

Lesson 8
Nice to meet you.              Rád tě poznávám.
 


25.10.
Prázdninový kvíz - zasoutěž si se spolužáky, kdo získá více bodů, a přitom si zopakuj, co už jsme se naučili. Stačí kliknout na tento text, zadat své jméno a potvrdit. Posouváš se do dalších otázek pomocí ikonky Next. Pokud si chceš kvíz zkusit vícekrát, musíš pokaždé použít jiné jméno, např. Nikča, Niky, Nikolka, Nikolka1, Nikolka2 apod.

Video - Natočila jsem, jak jsem se do Kahoot kvízu přihlásila a zahrála si jej.

23.10.
1. Follow me song (viz lekce z 22.10.) - Znovu si pusť písničku, zazpívej si a dělej, co se v ní zpívá.
2. učebnice str. 21: a) cv. 1: Poslouchej, čti a říkej.
                           b) Pusť si z minulé hodiny video na procvičení slovíček, kde říkám "Is it...?" a opakuj.
3. učebnice str. 106, Unit 2, Lesson 6: Na mazací tabulku/na papír/do sešitu napiš, co chybí za Yes,.... a No,.... Nápověda je v textu s obrázkem nad tím.
4. Pracovní sešit str. 17: cv. 1 (Spojuj slova a zaškrtni, zda je na obrázku to, co je v otázce (viz vzor)                     cv. 2 (Spoj body a zakroužkuj správnou odpověď na otázku pod vzniklým obrázkem.)
5. Zapiš si nová slovíčka:
Is it an elephant?         Je to slon?
Yes, it is.                    Ano, je.
Is it a pencil case?       Je to penál?
No, it isn´t.                 Ne, není.

22.10.
1. Is it an elephant? Yes, it is. Is it a cat? No, it isn´t. It´s an elephant. (Je to slon? Ano, je. Je to kočka? Ne, není. To je slon.) - Procvič si otázky a odpovědi s videem.
2. učebnice str. 20, cv. 1: a) Poslouchej, ukazuj a říkej (video)
                                    b) Procvič si nová slovíčka (video)
3. učebnice 20/3: a) Poslechni si píseň (video)
                         b) Procvič si nová slovíčka (video)
                         c) Znovu si pusť písničku, zazpívej si a dělej, co se v ní zpívá.
4. Pracovní sešit str. 16 (Workbook page 16): cv. 1: Zakroužkuj slova.
                                                             cv. 2: Znovu si pusť písničku a spoj věty šipkami ve správném pořadí.                                  D2, page 16 (vzadu v pracovním sešitě dole): Dokonči obrázek. (Obtáhni, vybarvi. Současně si opakuj nová slova.)
5. Zapiš si do slovníčku:

Lesson 5

    

 

a desk                                    psací stůl

a board                                    tabule

a window                                okno

a clock                                     hodiny

a pencil case                           penál

a door                                      dveře

 

Follow me!                             Následuj mě!

Sit down.                                 Sedni si.

Wave to                                   Zamávej (komu)

and                                           a

Stand up.                                Stoupni si.

Walk to                                   Jdi k

Turn around.                         Otoč se.

your                                         tvůj
20.10.
1. Guess the animals. (Hádej zvířata) What is it?   What is it?     What is it?    What is it?    What is it?      (Když klikneš na podtržené otázky What is it? tedy česky Co je to?, uslyšíš zvuky. Uhodneš zvířata?)
2. učebnice str. 18: a) cv. 1: Poslouchej a opakuj. (Klikni.) Nové slovíčko: a hut (Klikni a vyskočí ti obrázek, co to je.)
                           b) cv. 2: Poslouchej a říkej. Hlavně si všimni, jak se v angličtině čte "u,c,d". (Klikni.)      c) cv. 3: Dívej se, poslouchej a spojuj. (Klikni.)
3. pracovní sešit str. 14: cv. 1: Čti a podtrhni "u, c, m, d".
                                  cv. 2 Doplň "u, c, m, d".
4. Zapiš si nová slovíčka:
Lesson 3

a hut                                      bouda, chýše
the                                         ten, ta, to
in                                            v


5. Učebnice str. 19: a) Poslechni si příběh (Klikni.)
                           b) Hádej význam nových slov a zopakuj si zvířátka. (Klikni pro zobrazení videa.)
                           c) cv. 2, the value (hodnota): Buď opatrný. Zdrav. (Říkej ahoj a na shledanou.)
6. Dobrovolně pracovní sešit str. 15: Vyrob si značku za okno auta Be careful.
7. Slovíčka:
Lesson 4
Stop.                   Stůj.
Sorry.                  Promiň(te).
Oops!                  Jejda?
What´s up?        Co se děje?
a car                    auto
Be careful.          Buď opatrný.
Please.                Prosím.


16.10.
1. Hi, I´m Oscar. (Klikni a zopakuj si říkanku.)
2. Umíš se zeptat a odpovědět? "What´s your name?" (str. 7), "How are you?" (str.13 dole)
3. "What is it?" /Co je to?/ Klikni a odpověz, co vidíš na obrázcích.
4. Učebnice str. 17, cv. 1: Poslouchej a přečti (Klikni a pustí se ti video.)
5. Učebnice str. 17, cv. 2: Pusť si kliknutím video, sleduj, poslouchej a říkej se mnou.
6. Ukazuj znovu na obrázky zvířátek ve cv. 1, str. 16 a říkej celou větou: "It´s a panda. It´s an octopus." atd. 
7. Procvičení na počítači (Klikni a říkej správnou odpověď se mnou. Pusť si video víckrát, až budeš v odpovídání rychlejší než já.)
8. Pracovní sešit str. 13, cv. 1 (Zakroužkuj "a" nebo "an". Pokud už nevíš, pusť si znovu video v bodě 5 (učebnice 17/2).
9. Pracovní sešit str. 13, cv. 2 (Přečti. Pak najdi a vybarvi zvířata ve cv. 1, která jsou v textu ve cv. 2.)
10. Učebnice strana 106 (Klikni a objeví se obrázek, kde uvidíš, co máš na té straně napsat. Podle vzoru doplň, co chybí, a přepiš na mazací tabulku, papír nebo do sešitu.)
11. Zapiš si do slovníčku slovíčka a nauč se je. (Klikni pro zobrazení.)      

15.10.
Úvodní konverzace: opakování frází "What is your name? How are you? The USA is famous for...burgers."
1. Opakování slovíček Unit 1
Ústně přelož: hamburger, slavný, na shledanou, klobouk, pěkný, maminka, babička, sestra, bratr, tatínek, podívej, vítejte, dědeček, lahodný
2. Unit 2: Welcome to China

a) Proletěli jsme se v Google Earth (klikni pro spuštění aplikace) z Čech do Číny, abychom se podívali, kde Čína leží. V učebnici na str. 15 jsme si prohlédli pandy žijící v Číně.
b) učebnice str. 16, cv. 1: Poslouchej, ukazuj a opakuj (klikni pro zobrazení videa)
c) učebnice str. 16, cv. 2: Podívej na obrázek a najdi a pojmenuj zvířátka (panda, tiger, monkey)
d) procvičení ve výukovém programu (klikni pro zobrazení)

Do slovníčků jsme si zapsali nová slovíčka:


Unit 2 - China
Lesson 1
a panda                        panda
a tiger                           tygr
a fish                            ryba
a monkey                      opice
an elephant                   slon
an octopus                    chobotnice


e) pracovní sešit str. 12, cv. 1 (Spoj obrázky se slovy), cv. 2 (Zakroužkuj slova. Pak nakresli zvíře, které je ve cv. 1, ale není v zakroužkovaných slovech ve cv. 2.)
Na konci pracovního sešitu je slovníček. Nalistujete str. 84, a tam začíná. Místo čísel stránek je tam D1, D2 atd. D1 už máme ze školy hotovou. Otočíme na další stranu, kde je D2. Tam si děti udělaly pouze horní polovinu strany, kde měly dokreslit dvě zvířátka. Úkol ve spodní části strany D2 označený Page 16 jsme nedělali. To až později na to přijde řada v dalších lekcích.

f) píseň I love my family (klikni a zazpívej si)

NÁSTĚNKA

Od 1.7. do 31.8. Prázdniny
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy