logotyp

8.A Distanční výuka

Týden od 19.10.

Matematika

Ahoj sedmáci, můj stav se zlepšil natolik, že už můžu pracovat a proto jsem si pro vás připravila ještě další práci. Nebude jí moc, ale poprosím alespoň do středy se mi všichni ozvěte a pošlete alespoň část práce, abych věděla, že skutečně pracujete. 
Str. 19/ 10, 11, 12 a str. 20/17 a 18.
Všechny zdravím a přeju, ať jste  v pořádku.
M. Šafránková
Týden
od 14. 10.


Čj: Google učebna - zadané materiály na jednočlenné a dvojčlenné věty 
ONLINE HODINA čtvrtek 10.20
Aj: Google učebna zadané materiály - minulý čas prostý a průběhový + odkazy na procvičování porozumění textu
ONLINE HODINA - pátek 10:00Matematika:
budeme probírat výšky v trojúhelníku(str. 172), rýsovat cv.2 na st. 173 a 174/5 a počítat str. 174/3. Potom projdeme pojem střední příčka v trojúhelníku (str. 174 až 176). V dalším týdnu nás bude čekat opakování povrchu a objemu krychle a kvádru, povrch a objem hranolů obecně. 
Dějepis

Slované, Sámova říše

v době stěhování národů se dali do pohybu Slované

pravlast - mezi řekami Dněprem a Vislou

Slované: východní, jižní, západní

západní Slované : Češi, Slováci, Poláci

6. - 7.stol. - Slované u nás

zemědělství: pšenice, hrách, čočka, chov dobytka, vepřů, drůbeže,
včel
lov zvěře a ryb
obydlí: polozemnice
řemesla:kovář( znali železo), hrnčíř ( hrnčířský kruh)
obchod:dálkový a výměnný
rody-kmeny-kmenový svaz
opevněná hradiště
náboženství: duchové a víly, Perun, Morana...
6.stol. - do střední Evropy turkotatarské kmeny - Avaři
loupili, nutili Slovany bojovat

7. stol. - franský kupec Sámo

sjednotil Slovany v kmenový svaz ( Sámova říše)

území Čech, Moravy, Slovenska, Polska, Rakouska, Německa

porazil Avary i Franky

po smrti se říše rozpadla
Podívej se na youtube:
Slované a Sámova říše
Dějiny udatného českého národa Sámova říše
Hledej v učebnici.

 

DĚJEPIS Velkomoravská říše - Velká Morava


( str. 42, 43, 48 )

9. stol. - knížectví moravské - kníže Mojmír

              knížectví nitranské - kníže Pribina

Mojmír porazil Pribinu a spojil obě knížectví - Velká Morava

z Franské říše na Moravu šířili kněží křesťanství

kníže  Rostislav chtěl omezit vliv Franků - požádal papeže o zřízení samostatného biskupství, ale neuspěl

požádal byzantského císaře

císař poslal na Moravu dva bratry: Konstantin ( Cyril) a Metoděj

pocházeli ze Soluně - v okolí žili Slované

r. 863 - přišli n Moravu, šířili křesťanství, kázali staroslověnsky, překládali bohoslužebné texty, vznikaly kostely a školy, učili žáky číst a psát, vymysleli písmo hlaholice

9. stol. - první písemné památky na našem území

10. stol. - kníže Svatopluk - největší rozsah a rozkvět Velkomoravské říše, Velká Morava byla křižovatkou obchodních cest, rozvíjela se řemesla ( zlaté šperky, výroba zbraní…), velká hradiště

za neúspěšné vlády knížete Mojmíra II. se oddělily české země a na VM zaútočily maďarské kmeny - konec Velké Moravy


youtube : Dějiny udatného českého národa - Velká Morava

                 Velkomoravská říše Stručné Dějiny Evropy

DĚJEPIS Počátky českého státu


str. 44, 45, 46, 47, 66


Čechy - kmen Čechů ( praotec Čech)

  • nejsilnější rod Přemyslovců ( Přemysl Oráč )


kníže Bořivoj

první historicky doložený kníže

9. stol.

přijal křesťanství z VM

sídlo v Praze


kníže(sv.) Václav

10. stol.

byl pobožný

platil daně fr. říši

mírové vztahy

zemřel mučednickou smrtí - zavražděn na Staré Boleslavi družinou bratra Boleslava I.

patron české země


Boleslav I.

bratr sv. Václava zavražděn

upevnil čes. stát, připojil Moravu

daně odváděl fr. říši

mince - denáry


Boleslav II.

syn Bolesava I.

biskupství v Praze ( vymanil se ze závislosti na fr. říši)

995 - dal vyvraždit s pomoci rodu Vršovců rod Slavníkovců na Libici ( u Kolína)

slavníkovec sv. Vojtěch zemřel mučednickou smrtí v Polsku


Břetislav I.

11. stol.

loupežná výprava do Polska - ostatky sv. Vojtěcha

zásady křesťanského života - nerozlučnost manželství, zákaz opíjení, slavení neděle

stařešinský řád - vládne nejstarší z rodu Přemyslovců


kníže Vratislav II.

pomohl císaři proti papežovi a stal se králem Vratislavem I.


kníže Vladislav II.

12. stol.

pomohl císaři dobýt Miláno a stal se králem Vladislavem I.

dal postavit v Praze první kamenný most - Juditin
DĚJEPISPřemyslovci


Přemysl Otakar II.


1212 - získal od římského císaře Fridricha II.   Zlatou bulu sicilskou

dědičný královský titul pro prvorozeného syna

právo na svobodnou volbu panovníka

uznání hranic českého státu


zakládal hrady a města


Václav I.


zakládal města a hrady

rytířská kultura

sestra sv. Anežka Česká ( klášter, starala se o nemocné)


Přemysl Otakar II.


železný a zlatý

zakládal města ( 50, Kolín )

rozšiřoval území sňatky ( dědička rakouských zemí, vnučka uherského krále) a bojem(přístup k moři)

1278 - bitva na Moravském poli -bojoval s římským králem Rudolfem Habsburským, část šlechty vypověděla poslušnost a Přemysl Otakar II. padl

youtube: Dějiny udatného českého národa Přemysl Otakar II., Dějiny udatného českého národa Václav I., Dějiny udatného českého národa Přemysl Otakar II., Štvanice. cz - Rytířský turnaj na koních, Přemysl Otakar II. král český, železný a zlatý 1.Kolik let vládl Přemysl Otakar I.? 2.Co je bula? 3.Kdo byli minesengři? 4.Kdo napadl Evropu za vlády Václava I.? 5.Do kterých zemí se dostal? 6.Sleduj rekonstrukci rytířského turnaje a vypiš 5 zajímavostí. 7.Jak získal Přemysl Otakar II. rakouské země? 8.Kdo byl Béla IV.? 9.Jak se přezdívalo králi Přemyslu Otakarovi II.? 10.Vysvětli. 11.Co měl na erbu na vlajce? 12.K jakému moři rozšířil český stát? POZOR!!! Dopište si výpisky a napište všechna česká knížata a všechny české krále z rodu Přemyslovců!

NÁSTĚNKA

Přijmeme vedoucí školní jídelny, nástup od 1.12. 2021.
Přihlášky se životopisem zasílejte na
reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy